[ about me ]   [ gallery ]    [ equipment ]   [ links ][ e-mail ]      

 

 

[ érdekel a véleményem?  nem ?  engem sem a tiéd.... ]
[ 2024.  július 11. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A kert ]

 

Mindannyiunkban van egy Kert. Ez a kert nem más, mint az Édenkert. Az a hely, ahová egész életünkbe szüntelen kívánkozunk,  ahol minden kezdődött, és ahol majd minden végződik. Az örök hajlék, az a hely, ahonnan elindultunk és ahová majd hazatérünk. Nem véletlen, hogy a kert sokszor jelenik meg versekben, prózákban, de színpadon, filmen és egyéb vizuális alkotásban is. Saját, igen mély kert-élményem Josef Sudek Varázslatos kertje, mely nem nemcsak fotográfiáin létezik, ha nem valóban objektív  valóság. Sudek kert-ciklusa nem az hivalkodó, modern angolkertről szól, hanem a fények és homályok egyensúlyából született hely lenyomata. Ott lenni jó, mert ott körte- és almafák virágoznak, mert időtlen, megérthetetlen és felfoghatatlan. Ahol lehullott, száraz falevelekkel teli rozsdás fürdőkádba botlunk, kopott szék néz ránk hívogatón, s az asztalon nincsen semmi. A málladozó téglafal mellett lévő poros-mohos, régi üvegekben ugyanúgy lehet kimondhatatlan, rettenetes gyilkos méreg, mint a borok bora, melyet Ponczius Pilátus lovag, Júdea híres ötödik helytartója ivott, a Falernum. A vadszőlő fürtökben csüng a fákról, és mint mérhetetlen béke és nyugalom csordogál a sötétzöld lombok függönyén át beszűrődő bágyadt napsütés.

 

 

   

A kert I.-II.  (2024, Hatvan)

Ilford FP4 Plus 125 6x6/  Ilford MG FB 30x30cm/ gyenge tiokarbamidos és szelén  toner

 

 

 

[ 2024.  június 28. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tarajas taraj ]

 

Tarajas taraj egy képzeletbeli lény. Tiszta paradox, sohasem volt és mindig létezett. Ha van úgy hogy nem te vagy, a rátermettség kiválthat egy focilabdát, ki kell érdemelni. Csak így ér valamit. Jelentése túl súlyos ahhoz képest, hogy a természeti változások és a nagy ünnepek elmulasztják az önmagukkal való szembenézést. Fojtogat minket, úgy érezzük, hogy sok esetben egy. Úgy teszünk, mintha maguk. Amikor az embernek kialakult jövőképe van. Nagyon nehéz korlátozni, kemény munkával persze. Abban hiszek. /teljesen értelmetlen zagyva szöveg, óriási nagy  hülyeség/
 

 

     

Zsidótemető  (2024, Gács)

Kodak T-Max 100 4x5" /  Ilford MG FB 30x40cm/ gyenge tiokarbamidos és szelén  toner

 

 

 

 

[ 2024.  május 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Visszafelé kezd futni a táj ]

 

Ez nem egy Jókai-regény, hanem a valóság. Boldog emlékezetű Nagyanyám mondogatta, no megájj fijam, majd ha elhagyod a ötvenet, akko melátod majd, hát drága Mama, bizony megláttam, bár néha mér magam sem tudom, hogy valóság-e vagy csupán káprázat, amit látok vaksi szememmel, értek tompuló agyammal. Mint mikor a vonat ablakán kitekintve visszafelé kezd futni a táj, vagy mikor a vetítőbe avatatlan kezek fordítva teszik a filmet és visszafelé kezd peregni minden kocka.  De mivel a patak sem folyik visszafelé, így  nem valószínő, hogy az idő sem, így ezzel együtt  a visszafelé futó táj sem a valóság. De hat akkor mi a valóság? Ott kinn a rétem, a semmi közepén szól a madárének. Most vad szél, vagy fúj, vagy nem.

 

  Virágok  (2024, Losonc)

30x40cm ambrotípia/  nedves kollódiumos eljárás, üveg

 

 

 

[ 2024.  április 12. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szabad-ötletek jegyzéke ]

 

"Sovány vagyok, csak kenyeret/ eszem néha, e léha locska/ lelkek közt ingyen keresek/ bizonyosabbat, mint a kocka...//  A pillanatok zörörgve elvonulnak/ de te némán ülsz fülemben,/ Csillagok gyúlnak és lehullnak,/ de te megálltál szememben.//  Dolgaim már úgy hallgatják személyem/ Mint bolond tanárt az üres padok. // Eltöm a föld és elmorzsol a tenger,/ Azt mondják, hogy meghalok,/ De annyi mindenfélét hall az ember,/ Hogy erre csak hallgatok.// Mint gyerek a páncélos bogarat,/ két ujjal megfogtam hóna alatt,/ imígy morogván: Ez hát a vihar!.../ S kapálódzott kis villámaival.//  Akácocskát babrál a homály./ A fa telt kicsi keble/ beléreszket, csöpp sóhaja száll - / levegő lepke./  S körülem, míg elfed hallgatag/ a lágy borongás bokra,/ ugatások némán hullnak/ nagy bársonyokra...//(József Attila)

 

Élességeltolás  (2024, Losonc)

Fomapan 100  24x30cm/  Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm/ gyenge szépia toner

 

 

[ 2024.  március 18. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nyolc  haiku ]

 

Meghajoltatok/ az első hó súlyára,/ nárciszlevelek.// Fenséges a csend! / Sziklákat átitató/ tücsökcirpelés.//  Vihar közelít./  Már a csigaházon is/ átfütyül a szél.//  Itt van hát az ősz…/  Nem jut már egy tányérnyi/ rizskására sem.// Varjú vert tanyát/ elkorhadt, aszott ágon/ őszi éjszakán.// Fehér krizantém./ Bimbódhoz a legkisebb/ porszem sem érhet.// Kámforfa-harmat/ könnycseppekként hullik a/ bíborszegfűkre.// Lehullott szirom/ repül vissza az ágra?/ Csak egy lepke volt.// Macuo Basó (1644-1694)

 

Reggeli napfény (2024, Losonc)

Foma Medix XG 24x30cm/  Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm/ gyenge tiokarbamidos szépia toner és szelén színező

 

 

 

[ 2024.  február 17. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az idő ]

 

Az a rácsodálkozás, amellyel az ember tekint az időre, és a vele az állatok és a növények az időben élnek és változnak; az emberrel kapcsolatos minden dologra, a természet élő részeként mégis az ember talán azt is mondhatjuk, hogy ez különleges kapcsolatból ered. azt is érzi bárki, hogy képes uralkodni az idő felett, képesnek érzi, mert fel tudja magát ebben idézni a múlt eseményeiként,  és képzelőerejét valamint előrelátását emlékeivel összehasonlítva, szinte elő tudja varázsolni a jövőt, vagy legalábbis annak egy lehetséges megvalósulását, a képessége tette az embert emberré, hiszen így embertársaival céltudatosan, a lineáris idő elvont szegénységére hívja, de amikor egybeolvadtan jutnak eszünkbe valamely dallam hangjai, akkor amikor a munka és az élet nem követi a nappalok–éjszakák természetes tagolását, az örökkévalóság mozgó képének nevezve, sugallva ezzel is, hogy az időhöz képest, semmi nem válik múlttá, sem jövővé, és így könnyen tagadja az anyag kontinuumát, ébredve megfogalmazta azt a bizonytalanságot, hogy vajon lepkét álmodó tökfilkó-e, nem lenne ilyen értékes, ha nem foglalná magában önmagát, de soha nem az elbeszélés szereplője érti meg saját életét, csupán egy rövid életű kristályszerkezet, mert itt ezentúl minden csupán expozíciós próba és semmi más. (értelmetlen szövegmontázs)

 

Expozíciós próba  (2024, Losonc)

Fomapan 100  24x30cm/  Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm/ gyenge szépia és szelén  toner

 

 

 

 

[ 2024.  január 6. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Hermann Hesse: A pusztai farkas ]

 

„A középkor embere iszonyodna mai életvitelünktől, mert sokkal kegyetlenebbnek, rettenetesebbnek és barbárabbnak találná a sajátjánál. Minden kornak, kultúrának, erkölcsnek és hagyománynak önálló jellege van, vannak szelíd és kemény, szép és kegyetlen vonásai, a szenvedés bizonyos fajtáit természetesnek tartja, bizonyos gyötrelmeket megadással tűr. Az emberi élet akkor válik igazán szenvedéssé, pokollá, amikor két kor, két kultúra és vallás keresztezi egymást. Az ókor embere nyomorultul elpusztult volna a középkorban, mint ahogy a vadember is megfulladna civilizációnk dzsungelében. Néha azonban egész nemzedékek szorulnak két kor és életstílus közé, ilyenkor megszűnik az egyértelműség és az erkölcs, a védettség és az ártatlanság. Ezt persze nem mindenki éli át egyformán. Egy olyan természet azonban, mint Nietzsche, már egy nemzedékkel korábban megszenvedte korunk nyomorúságát – amin ő társtalanul, meg nem értve ment keresztül, attól ma ezrek szenvednek.”

 

Szalajka-patak (2021, Szilvásvárad/ nagyítás 2024, Losonc)

Fomapan 100, 4x5"/  Ilford MG FB 30x40cm/ gyenge tiokarbamidos színező és  szelén  toner

 

 

 

[ 2023. december 20. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Krisztus születése napján... ]

 

" Karácsonynak éjszakáján, Krisztus születése napján, örüljetek, örvendjetek: a kis Jézus megszületett! A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szűz az anyja. Lábaival ringázgatja, két kezével ápolgatja. Kirje, kirje, kisdedecske, Betlehemi Hercegecske, ki mi értünk sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. "  

 

 

  

Egy kehely víz  (2023, Losonc)

Fomapan 100, 24x30cm/  Ilford MG FB Warmtone 30x40cm/ gyenge szelén és platina toner

 

[ 2023. november 17. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kontraposzt ]

 

Kontraposztban vagyok ezzel a világgal, mint az ellentétbe állított tagok, de az ellentétes mozgások vágül nálam is egyensúlyi helyzetet eredményeznek. "A nyakgödörtől húzott függőleges egyenes kb. az alló láb ugró sarokcsont-izületön halad át. Amikor kontraposztban van atest, akkor tulajdonképpen a törzs form8inak tengelyei összehajolnak."   A művészeti anatómia sokmindenre alkalmazható. Régi témáimat csinálom újra? A nagyobb formátum az ok, vagy az, hogy semmi új témám nincs?  "Elől a törzs középvonalában végighalaó barázda ugyanolyan hajlást ír le, mint hátul a gerincoszlop."   Barcsay Jenő azt mondta, hogy a képzóművész számára az emberi test elsősorban látvány és, hogy szeme azt vizsgálja, ami ezen a testen felfedezhető. Én meg itt csendéleteket fényképezek...

 

Idő és kenyér  (2023, Losonc), 30x40cm ambrotípia/  nedves kollódiumos eljárás, üveg

 

 

 

 

 

[ 2023. október 14. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A losonci Szilassy-kastély nyomorúsága ]

 

A város szinte kellős közepén, a Füleki úton, a Tugári patak mellett, gyönyörű plátánok alatt állt valaha a hírneves pilisi és szilasi Szilassy család csinos úrilaka. Állt, mondom, mert az ami most ott áll, az csupán egy holt test, egy torzó, egy hatalmas szégyenfolt.  Eredete állítólag egy földszintes XVII. századból származó barokk épületben gyökerezik, erre épült a a XIX. századi, romlásában, nyomorúságában is szép klasszicista kastély.  Parkja, csodás kerítése mára vagy teljesen megsemmisült, vagy csak nyomokban ismerhető fel. Minden tekintetben látható a szocialista és a csürhe rombolása. A kastély utolsó lakói, Szilassy Béla és családja, 1944 végén  menekültek el a rohamosan és fenyegetően  közeledő orosz-ukrán  hordák elől. Azután a kastélyt többször kirabolták, amit lehetett elloptak és tökretettek, később kényszermegoldásként mindenféle oda nem illő intézményt telepítettek bele. Ennek okán állandó jelleggel durván átépítették, szétrombolták mint a belsejét, mint  a környékét. Volt ostoba huzavonák tárgya, majd a véghez közeli stációként mai zűrzavar és feje tetejére állított antivilág szimbólumaként kicsit sem úri "lakóinak" köszönhetően többször kigyulladt és teljesen lerongyolódva végképp méltatlan állapotba került. Ez a valaha szebb és boldogabb időket  látott épület jelkép:  a változó idők jelképe, a rombolás, emberi butaság, a durvaság, a közönségesség felemelkedésének a szimbóluma, a múltat végképp eltörölni-féle rém és az értékek devalvalódásának mementója. Múltunk, történelmünk, lelkünk, énünk, lényünk, öntudatunk törött, csorba, megcsúfolt darabja. "Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban ?" - kérdezhetjük Vörösmartyval, vagy mondhatjuk Márai nyomán:  "Mert a kastélyok is meghalnak, mint minden nemes dolog a földön. Meghalnak, mint te meg én...".

 

 

A Szilassy-kastély nyomorúsága (2023, Losonc), 9x12cm dagerrotípia/  ezüstözött rézlemez 

Érzékenyítés bíbor színre 2perc 45mp, változóan felhős és napos idő, expozíció 4 perc / f 5,6 
előhívás Becquerel módszerrel: 400W halogén hűtéssel 40cm magasról 8 réteg piros fólia 3 óra 
fixír 7g nátrium-tioszulfát, 7g nátrium-szulfit, 250ml desztillált vízben oldva, 10 perc,
s
zínezés, toner:  arany-klorid  

 

 

 

 

[ 2023. október 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A reneszánsz reneszánsza:  Balassi Bálint ]

 

"Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?/ Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él,/ Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél./ / Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul,/ Sőt azon kívül is, csak jó kedvébül is vitéz próbálni indul, / Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul./ / Veres zászlók alatt lobogós kopiát vitézek ott viselik,/ Roppant sereg előtt távol a sík mezőt széjjel nyargalják, nézik;/ A párduckápákkal, fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik./ / Jó szerecsen lovak alattuk ugrálnak, hogyha trombita riadt,/ Köztük ki strázsát áll, ki lováról leszáll: nyugszik reggel, hol virradt,/ Midőn éjten-éjjel csataviseléssel mindenik lankadt, fáradt./ /  A jó hírért, névért, a szép tisztességért ők mindent hátra hagynak./ Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,/ Midőn mint jó sólymok, mezőn széjjel járnak, vagdalkoznak, futtatnak./ / Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kopiákat törnek;/ S ha súlyosan vagyon a dolog harcukon, szólítatlan megtérnek,/ Sok vérben fertezvén, arccal reá térvén űzőt sokszor megvernek./ /  A nagy széles mező, s a szép liget erdő sétáló palotájuk,/ Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló iskolájuk,/ Csatán való éhség, szomjúság s nagy hévség, fáradság mulatságuk./ / Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek,/ Viadalhelyeken véresen, sebesen, halva sokan feküsznek,/ Sok vad, madár gyomra gyakran koporsója vitézül halt testüknek./ / Ó végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege,/ Kiknek e világon szerte szerint vagyon mindeneknél jó neve,/ Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe'"

 

       

A Szilassy-kastély nyomorúsága  - előtanulmány  dagerrotípiához  (2023, Losonc)

Foma Medix XG 4x5"/ Fomatone MG Classic 532-II  Nature 24x30cm/  gyenge szelén toner

 

 

 

[ 2023. szeptember 10. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ John Milton: Az elveszett paradicsom ]

 

"Látta Pokol fejedelmének dúlásit az égből/ A nagy Hatalmasság, s a pár embernek elestét,/ Szánta sohajtozván, s idején gyámolt vete néki./ S minthogy az ügy megvizsgáló végetlen igazság/ Szóla keményebben: hívó szentséges haragját;/ S lángos kürt riadási között, mind egybecsatolván/ Fő méltóságát, s komorabb nézéssel ijesztvén/ Mint bosszút álló; székéből hirdetni méltó/ Ostorait mivelő szókkal, mellyekre kimozdúlt/ Sarkából remegéssel egész föld, tenger, egekkel: „Magzatidat nagy kínok közt hozod Éva világra;/ És a tőled adott élet te fejedre halált szül./ Társad kedvéért magadat vétekre kiszánó/ Ádám! mostoha lessz az egész természet ezentúl:/ Homlokad-izzasztó bajjal fogsz enni kenyérből./ Kárhozatos lesz a kígyó, s láb rontja fejét meg./ A sátán pedig, a bűnnek kezdője, pokolnak/ Végtelenül égő mélly örvénnyébe vetődik:/ S annak tűzfenekén megláncoltatva, heába/ Fújja magát, hogy bűne miatt ne fizessen örökké.”

 

 

        

Béklyó-karika árnyékot vet / A szedőkanál élete (2023, Ipolybolyk)

Fomapan 100  4x5"/  Ilford MG FB Warmtone 30x40cm/ gyenge szelén toner

 

 

 

 

[ 2023. augusztus 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Indulatos aszparátusz és még néhány apróság]

 

"Nem hiszek többé abban, hogy bármilyen műveltség tartósan nevelni és fegyelmezni tudja a legalacsonyabb emberi öszönöket és indulatokat. Nem hiszek abban, hogy az ember másképpen is tud méltányos és igazságos lenni,  mint gyávaságból, szükségből, vagy pillanatnyi érzelmességből. Mind jobban hiszem, hogy a legtöbb, amire az ember képes, az igazi emberi hősiesség nem más, mint a föltétlen, alkura képtelen pártatlanság. Ez az igazi emberi nagyság." - írta Márai Sándor 1944-ben és ezek a sorok igazak voltak. De 1954-ben ugyanúgy, mint igazak és aktuálisak azok napjainkban és igazak lesznek akár 2024-ben is. Ugyanazt a világot éljük, csak a jelszavak mások. Nehezen tanulunk.

 

Triptichon  (2023, Losonc),  24x30cm ambrotípia, nedves kollódiumos eljárás

 

 

"Korunknak azonban az a jellemzője, hogy a közönséges lélek nemcsak tudatában van közönségességének, hanem van mersze, hogy jogot követeljen a közönségességnek, és mindenütt azt érvényesíti.  A tömeg eltipor mindent, ami különböző, kiemelkedő, egyedi, minőségi és kiválasztott.  Aki nem olyan, mint mindenki más, aki nem úgy gondolkodik, mint mindenki más, az azt kockáztatja, hogy kiközösítik."  - írja José Ortega y Gasset időtlen művében a Tömegek lázadásában, majd eképp folytatja:  "Tévedés azt hinni, hogy az életben a körülmények határoznak. Ellenkezőleg: a >>körülmények<< a mindig új feladat, mely előtt döntenünk kell, hogy mit határozzunk. És ami határoz, az a jellemünk...   ... Élni annyit tesz, mint meghatározottat cselekedni, egy vállalkozást betölteni; és amily mértékben elkerüljük azt, hogy életünket feltegyük valamire, oly mértékben válik üressé az életünk."   Ortega értette a világot, akart és tudott tanulni.

 

A  nyár üzenete  (2023, Losonc)

Ilford  Ortho Plus  4x5"/  Ilford MG Art 300  24x30cm/  gyenge tanninios színező / szelén toner

 

 

 

 

[ 2023.lius 7. ]

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Június 23. hajnali öt óra egy perc  ]

 

Drága Kisunokám, Barnabás, azelőtti napon, mikor erre a világra jöttél, amikor délután három körül, a szüleid beértek a hatvani kórház szülészetére, én akkor idehaza Losoncon gondolataim mélyén botorkálva belerúgtam az ágyunk sarkába. Ebből rögtön tudtam, hogy minden rendben lesz, a Teremtő szeretni fog Téged, mint ahogy bennünket is szeret. De estére már nem találtam a helyemet, mint egy vicsorgó mérges farkas forogtam a saját vermemben s alig hallhatóan morogtam a bajszom alatt. Nem ám a lábamon támadt vérömleny okán, hanem a szégyenletesen kicsiny hitem miatt, pedig tudva tudtam, hogy másként nem lehet, csakis jól. De ilyen hitvány is az ember, ezt jó ha tudod.  És még mennyi minden van, amit majd tudnod kell...  Július 23-án, pénteken, hajnali öt óra egy perckor születtél erre a világra, Hatvanban. Langyos, hársfaillatú, madárfüttyös nyári reggel volt.

 

 A losonci katolikus temető  I. - II. (2023, Losonc), 9x12cm dagerrotípia/  ezüstözött rézlemez 

 

 

 

[ 2023. június 8. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Holdfogyatkozás avagy Azália Elza titkos üzenete ]

 

Édeseim, Azália Elzán már több a kinyílott virág, mint a bimbó. Mikor reggel hatkor nagy nehezen életet lehel Mamika belém, s kicsoszogok a konyhába egy pohár langyos vizzel bevenni egy-két bizonytalan eredetű, tartalmú és hátású fehér mütyürkét, akkor az első tekintetem mindig Elzára esik, s jó kedvem támad, mert Ti juttok eszembe. Ne haragudjatok, hogy fancsali ábrázatot vágtam. Szerintem nagyon jó helyen van itt ez az Elza. Köszönöm Nektek. Ma reggel titkos üzenetet találtam Elza szoknyazsebében. Így szólt: "Édeseim, már több rajtam a kinyílott virág, mint a bimbó. Mikor reggel hatkor nagy nehezen életet lehel Mamika Papikába, s Papika kicsoszog a konyhába egy pohár langyos vizzel bevenni egy-két bizonytalan eredetű, tartalmú és hátású fehér mütyürkét, akkor az első tekintete mindig rám esik, s jó kedve támad, mert Ti juttok eszébe. Ne haragudjatok rá, hogy fancsali ábrázatot vágtott. Szerintem nagyon jó helyen van itt ez a Papika. Köszönöm Nektek."  Csatoltam Nektek egy képet a virágzás mai állapotáról.  Puszilunk, ölelünk Benneteket:  Mamika és Papika
 

 

      

A losonci katolikus temető - előtanulmányok dagerrotípiákhoz  (2023, Losonc)

Foma Medix XG 4x5"/ Fomatone MG Classic 532-II  Chamois 24x30cm/  tiokarbamidos szépia toner/ gyenge szelén toner

 

 

 

 

[ 2023. május 7. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Korniss Péter: Hosszú úton/ Szék 1967-2022 ]

 

Nézem ezt a nagy és nehéz fekete könyvet, melynek nemcsak a mérete nagy és a tömege nehéz, hanem súlyos és nagy dolgok, örök kérdések vannak benne. Egy világ elsüllyedése és egy másik felemelkedése. Egy történet, mely képekben meséli el a folyamatot, mikor valakikből csupán akárkik lesznek. Mikor az értéktelen, talmi átveszi az értékes, eredeti helyét. De így van-e az valójában, vagy ez csak néhány elrugaszkodott agy rögeszméje? Mert voltaképp mik az értékekek? Ami tegnap drága az ma a sárban hever. Nehéz dolog ez... nehéz megsaccolni, hogy mi a haladás és mi nem az, és mi a fontosabb, az aszfaltos utca, (páva)csempés fürdőszoba, vagy az évszázadokon keresztül felhalmozott kincs, mely az akárkikből valakiket csinál. Mely tartást ad az embernek. Törvényszerűek-e ezek a változások, vagy láhatatlan kezek terveznek erőltetett jövőt, kedvük és érdekeik szerint megváltoztatva az örök rendet?  Mindennek úgy kell-e lennie, ahogy van, vagy azért létezik valamennyi szabad akarat? Valóban ellentétes-e a múlt és a jövő? Talán az emberi értelem nem is képes megérteni önnön kérdéseit. Talán majd egykor választ kapunk minden kérdésünkre. Talán majd akkor kiderül minden...  Addig nem marad más, mint csodálni emlékműveinket - mert ez a könyv is az, sőt Korniss Mester egész életműve alapkő - és gondolkodni megfejthetetlen kérdéseinken, csendben elmerengeni az alkonyatban múlton, jelenen s jövendőn.

 

A losonci zsinagóga  II. (2023, Losonc), 9x12cm dagerrotípia/  ezüstözött rézlemez 

Érzékenyítés sötét sárga 2perc 15mp, felhős és erősen napos idő, expozíció 1perc 35mp/ f5,6 - előhívás Becquerel módszerrel: 400W halogén hűtéssel 40cm magasról 8 réteg piros fólia 2 óra 20 perc
fixír 15g nátrium-tioszulfát, 15g nátrium-szulfit, 500ml deszt, víz

 

[ 2023. április 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Rajzolati próbák ama ezüsttel borított réz lemezeken ]

 

"Ki saját szemivel láthatta, s kezeivel tapinthatta Daguerre bámulatos találmányát, mint nekem a bécsi tudományok egyetemében, vala szerencsém kitett fényképeit láthatni és tapinthatni, elegendően meggyőződhetik e kevésre terjedő munka értékéről." - írja Dr. Zimmermann Jakab (1808-1878) piarista paptanár bevezetőjében. Zimmermann német nyelvből fordította magyarra Daguerre képei elkészítése módjának leírását, mely 1840-ben jelent meg Bécsben. A fordítónak nem volt könnyű dolga, hiszem néhány szakkifejezésnek egyáltalán nem volt akkoriban magyar megfelelője. Igaz, de a mai dagerrotípistának sem nagyon egyszerű, hiszen mai szemmel nézve az egész eljárás olyan, mint egy rendkívül kimerítő akadályfutás. Van benne minden: bádogos munka, csiszolás-polírozás, galvanizálás, asztaloskodás, mindenféle politechnikai bütykölés-barkácsolás, vegyészet, expozíciós és előhívási tesztek, ha úgy adódik villanyszerelés, és ha sikerrel járunk üvegezés, paszpartuzés, képkeretezés. A jutalom legjobb esetben is szüntelen tanulás és rengeteg munka. A végeredmény meg talán néhány nézhető és értékelhető kép...

 

Déli látkép  (2023, Losonc),  9x12cm dagerrotípia/  ezüstözött rézlemez

Érzékenyítés lila-kék között, felhős idő, expozíció 10 perc/ f5,6 , előhívás Becquerel módszerrel: 400W halogén hűtéssel 40cm magasról 6 réteg piros fólia 1 óra,
50cm magasról 8 réteg piros fólia 30 perc, fixír 15g nátrium-tioszulfát, 15g nátrium-szulfit, 500ml deszt, víz

 

A dagerrotípia, mint fényképészeti eljárás, a következő munkafázisokból áll: a lemezek előkészítése, polírozása (ritkábban tömör ezüstlemez használatos, általánosságban ezüstözött rézmelmez, illetve felbukkant ezüstözött üveg, vagyis tükör is), a lemez érzékenyítése (kristályos jód gőzésben, bár a spektrális érzékenység tágítására és az fotográfiai érzékenység növelésésre használnak bróm- és klórgőzt is), exponálás, előhívás (higanygőzben, ill. Becuguerel-módszerrel), rögzítés (eredetileg konyhasó-oldatot használtak, aztán áttértek a jobb nátrium-toszulfátra, de alkalmaztak próbélkoztak ciánkálival is), öblítés-mosás, aranyozás (nem elengedhetetlen, de fontos). Arany-kloriddal történik, javítja a kép tónusgazdagságát, és a mechanikai-kémiai stabilitását is), mosás, szárítás és speciális légmentes keretezés. Maga a folyamat meglehetősen munkigényes és kellő felkészülést igényel. Ennél az eljárásnál az idő fogalma teljesen eltolódik, átértékelődik, még  a nedves kollódiumos eljáráshoz képest is. Még a gyakorlott és nehézségekhez szokott fényképész is gyakran akadálypályának érzi. Ízelítőt ad a bádogosságból, az üvegességből, a fémek galvanizálásából, polírozásból, vegyészkedésből és általánosságba sokféle politechnikai szöszmötölésből. Persze azért ha minden jól megy, akkor exponálunk is (először csak úgy találomra, aztán valami kis gyakorlatot is lehet szerezni, ha elég elszánt az ember), sőt több hónapos, esetleg éves munkánk gyümölcsét is leszüretelhetjük jobb esetben egy-két sikerült kép formájában. Egyszerűen csodálatos, élvezem minden percét.

 

 

[ 2023. március 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ibolyó és bágyadt üveg - a hihetetlen dagerrotípia ]

 

A dagerrotípiáról írták, hogy létrejöttekor látni lehetett, hogy ez az eljárás esztétikailag teljesen tökéletes képet eredményez. Mikor aztán az emberek elkezdék piszkálni, babrálni, javítgatni, akkor elindult a tökéletlenség felé. S vele együtt az őt követő összes újabb fotográfiai eljárás egy újabb és újabb lépcsőfokot jelentett lefelé, a tökéletlenség felé. Tökéletes...? - kérdeznénk... nem technikailag, hiszen azt ember alkotta, hanem esztétikailag, mert az meg örökké fogva való kategória. Sokan értetlenül, hüledezve mormolnak, hiszen az idő és vele együtt a dolgok haladása számukra csak pozitív értelemben vett fejlődést jelenthet. Ezek az emberek általában nem értik az örök szépséget. Talán  Pilinszky is valami ilyesmire gondolhatott, mikor így írt: "Mi törjük el, repesztjük ketté, / mi egyedűl és mi magunk / azt, ami egy és oszthatatlan."

Évek óta tanulmányozom a dagerrotípiát, már egyszer nekifutottam, de valahogy gyenge voltam és nem volt erőm legyűrni a nehézségeket. Most úgy érzem, hogy ismét neki kell futnom. Az egyik barátom azt mondja, hogy nem is olyan nagy tudomány, a másik azt, hogy teljesen más, mint bármi ebből a kategóriából és rendkívül összett és körülményes, megint más meg azt, hogy ő is megtorpant, s hátrált. Háromféle vélemény és szerintem minden igaz: én is tapasztaltam és tapasztalom ezeket az érzéseket. Mikor már azt hiszem, hogy még  csak pár lépés, akkor jövök rá, hogy nem tudom teljesen tükörfényesre polírozni az ezüstözött rézlemezt, olyan ez, mint a hegyekben, mikor hosszú és megerőltető menetelés után már csak egy karnyújtásnyira van a csúcs, s mégis az a karnyújtás, ami sohasem csupán csak karnyújtás, a legnehezebb. Minden nehéz, amit nem tud az ember, s minden könnyű, amit tud.

 

    

Judit/  Rózsa vízben  (2023, Losonc),  24x30cm ambrotípia, nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

[ 2023. február 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sőreg látképe ]

 

Sőregi Nagyapám mindig azt mondta, hogy ott ahol az új házunk van, ott valamikor tavacska vagy kenderáztató volt, azért olyan nedves a föld és nedvesednek a ház falai is. Az új ház építését Nagyszüleim 1944-ben fejezték be, Édesanyám `44 áprilisában már ott született. A régi ház a felvégben volt a vár alatt. A várból már csak a szikla lett, magát a kis váracskát valamikor a XIII. században építették a falu alapítói. Nagyapám nagyon szerette a könyveket, főleg a történelmi tárgyúakat. Gárdonyi volt a nagy kedvence, s esténként abból olvasott. Nagymamámmal gyermekkoromban sokat jártunk a várhegyre. Köröskörül földjeink voltak arra. A helyi mértékkel mérve kétségtelenül impozáns sziklák már messziről látszanak, s engem rendkívüli módon vonzottak. Nagymamám nagyok sok mesélt, helyi történetet, mondát, legendát tudott. A halálra táncoltatott lányról, a jégen korcsolyázó csacsiról, a száraz ágon ülő rézcsőrű bagolyról, a boldogtalanul szerelmes legényről meg kísértetekről, garabonciásokról. Főleg az egyik történet volt rám igen nagy hatással, melyet a sziklánál mesélt el. Egy kecskéket legeltető leányról szólt, aki  felmászott a váracska meredek szikláira, s vigyázatlan volt: egy slég kövön megcsúszván a mélybe zuhant és szörnyethalt. Nyugtalan lelke azóta a vár körül bolyong, s ha fúj a szél akkor tisztán lehet hallani a sírását. Csodálatba ejtett de el is borzasztott ez a történet. Valóban hallani véltem a lányka sírását, s langyos nyári estéken udvarunról figyeltem, hátha megpillantom a kísértetet. Hasztalan, mert a sziklakúpot szinte teljesen eltakarta három hatalmas eperfa.

 

Sőreg látképe (2023, Sőreg) - Fomapan 100 4x5" / Ilford MG FB Warmtone 12x40cm/ gyenge szépia toner

 

 

 

 

[ 2023. január 6. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ f/64 ]

 

Rózsát és Almát együtt vittem az Enyészetbe, s naponként árgus szemekkel figyeltem, hogyan végzi be rajtuk fatális művét az elkerülhetetlen, Mondhatni, hálás csendélet-téma, csak ki kell várni a megfelelő időt. Aztán elkezdődött: meposhadt a víz a pohárban, opálossá, fátyolossá vált, zavaros, békanyál-szerű képződmények lebegtek benne. Megszáradtak, törékennyé lettek Rózsa szirmai, lehullottak az üde zöldből szürkésre fordult szirmai, egyenes tartása meggörnyedt, feje lekókadt. Alma rácossá fonnyadt, elvesztette eredeti formáját, bőre megsötétedett, foltossá vált. Több képet készítettem róluk, de az f/64-es blendével készületek adták át számomra legjobban azt, amit látni akartam. Ez akár érdekes is lehetne, ha nem találták volna fel ezt már vagy kilencven évvel ezelőtt... Az f.64 csoportot 1932-ben alapították Ansel Adams, Imogen Cunningham, Edward Weston, Willard Van Dyke, Henry Swift, John Paul Edwards, Brett Weston, Consuelo Kanaga, Alma Lavenson, Sonya Noskowiak és Preston Holder. Ugye mondani sem kell, hogy mit jelent az f/64, és azt sem, hogy ennek a rekeszállásnak milyen hatása van a képre. A csoport a huszadik század elejének divatos, mondhatni uralkodó irányzatának a piktorializmusnak ellenpólusaként fogalmazta meg önmagát, mégis - véleményem szerint - erősen hatott rájuk ez az irányzat még akkor is, ha f/64-es rekesszel nem könnyű puha rajzolatú képet készíteni. A festményszerűség az ő képeikben is megmutatkozott, de egészen másképp, mondhatni újszerűen. Ez nem véletlen, hiszen mindannyian kötődtek a piktorializmushoz, talán legjobban Imogen Cunningham képein érhető ez tetten (még akkor is, ha Cunningham a huszas évektől változtatni látszott a stílusán, s előtérbe kerültek a közelei nagy blendés képek pl. a virág-tanulmányai). Mindent egybevetve, úgy vélem a f.64 csoport antipikturalizmusa nem megszüntette vagy más módon csorbította ezt az irányzatot, hanem ellenkezőleg: egy valamiféle poszt-piktorializmust hozott létre, mely erős rajzolattal ugyan, de mégis a grafika és a festészet világát idézi.

 

     

Rózsa, Alma és az Enyészet / Kenyér tojással  (2023, Losonc)

24x30cm Foma Medix XG/  kontakt másolat 24x30cm-es  kézműves ezüst-zselatinos papírra/ gyenge palládium toner

 

 

 

 

[ 2022. december 20. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Megváltó született nekünk ]

 

„Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka nyájuk mellett. És íme, az Úrnak angyala hozzájuk jött és az Úr dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlettek. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született néktek ma Megváltó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”  Lk2, 8-11

 

      

Körte variációk II. - III.   (2022, Losonc)

30x30cm kollódiumos üvegnegatív - ambrotípia/ 30x30cm kallitípia/ vörösvérlúgsós halványítás/ kézi anilin-festékes színezés és retus

 

Nedves kollódiumos üvegnegatívot készíthetünk úgy, hogy eleve olyan előhívó-formulákat használunk, melyek az ambrotípiákhoz képest fedettebb, kontrasztosabb nedves kollódiumos képeket eredményeznek. Ennél megoldásnál két formulát próbáltam, mindkettő jó eredményt adott. Az egyikben 17g vasszulfátot oldunk 230 ml deszt. vízben, hozzáadunk még 10ml alkoholt és 44ml ecetsavat. A másik receptben pirogallolt használunk: 300ml desztillált víz, 9g pirogallol, 40ml ecetsav, 10ml alkohol. A másik megoldás, mely elméletileg szinte ugyanaz, ambrotípiákhoz használatos hívó után, még a rögzítés előtt beiktatunk egy második erőteljes hívást, ami erre a célra használatos előhívóval történik.Itt a hívás utáni “erősítő” hívó összetétele és használata a következő: A-oldat:  8g pirogallol, 10g citromsav, 500 ml desztillált víz.  B-oldat: 5 g ezüst-nitrát, 100 ml desztillált víz. A két oldatot közvetlen használat előtt keverjük össze, 5 rész A-oldat és 1 rész B-oldat arányban. Vas-szulfátos hívás után a lemezt vízzel öblítjük, majd leöntjük a munkaoldatunkkal. Vízszintesen tartva figyeljük, addig hagyjuk amíg el nem éri a kívánt hatást, majd vízzel öblítjük, s rögzítőbe tesszük. Ha papír-másolat készítése után mégiscsak úgy döntünk, hogy a kollódiumos üvegnegatívunkból mégiscsak ambrotípiát szeretnénk, akkor először fekete háttérrel ellenőrizzük. Ha úgy tűnik, hogy túl fedett a kép, akkor fekete tálban - hogy jól meg tudjuk figyelni a gyengülés mértékét - vörösvérlúgsóval (kálium-ferricianid) addig halványítjuk (gyengítjük), míg megfelelő ambrotípiát nem kapunk. Halványítás-gyengítés után finom sugarú folyóvízben, vagy többször cserélt állóvízben alaposan kimossuk a képet. Lakkozás és teljes száradás után inkább fekete bársonyból készült hátteret használjunk, mert néhány fekete festék károsan reagál a vörösvérlúgsóval gyengített képpel.

 

 

 

 

[ 2022. november 25. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sós kútba teszlek, onnan is kiveszlek ]

 

"Talán elvesztem valahol ezen a tájon, amidőn tíz év előtt utoljára jártem erre? Talán egy másik ember élt a messzi idegen városban, akiről csak hittem, hogy én vagyok? Az igazi lényem itt maradt a Nyírségben, fűzfák, nyírfák, búskomoly tájak és nádasok között...  Krúdy Gyula

Már lassan leszentül az fáradt őszi nap, de előtte mindent átfest a maga kénye és kedve szerint, régi filozófusok mondták, hogy ez az időszak a nap legmisztikusabb órája, amikor bármi megeshet. Ilyenkor mozdulatlan minden, de ez nem a fehér riadt várakozás dermedtsége, hanem az utolsó pillanat előtti, mikor már nincs mire várni, amikor már minden megtörtént, semi új nem jöhet, csak az platinaszőke ősz és a néma feledés. 

 

 

Mozdulatlanság  (2022, Losonc) - Fujifilm Acros 100 6x12cm/ Ilford MG Art 300 18x36cm/ platina toner

 

 

 

 

[ 2022. november 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lüke ]

 

Csavarosat gondol az elme, a tett a gondolat halála. Lüke a kéz, mire odaér...  A kallitípia a vas- és ezüstsók fényérzékenységén alapuló XIX. századi fényképészeti másolótechnikák egyike. Ebbe a családba tartoznak a kallitípia mellett az argentotípia - Van Dyke barna eljárás, és az argyrotípia. Míg az argentotípia és az argyrotípia fényérzékeny anyaga a vas(III)-ammónium-citrát, addig a kallitípiáé a vas-oxalát. Leírások és gyakorlati tapasztalatok szerint a vas-oxalát több szempotból is szerencsésebb választás (részletgazdagság főleg arnyékokban, jobb kontrasztszabályozás). Pontos és valóban archaikus receptek ki tudja, hogy mennyire maradtak fenn. Mindenesetre több receptvariáns is elérhető. Ennek az eljárásnak alapjai ugyanúgy John Herscheltől származnak (1842), mint a többi hasonló eljárásoké. Mégis W.J. Nicol szabadalmazta 1889-ben...

Azokat a recepteket adom közre, melyeket magam is kipróbáltam, de van több egyéb is. A kész kép kinézetét az előhívás és a színezés adja meg, mely ennél az eljárásnál is sokféle lehet. A színezések néhány fajtája nemcsak a vizuális élményhez járul hozzá, hanem a kép stabilitásához, állandóságához is elengedetlen. "Sokan azt mondják, hogy elmúlt már a régi világ, midőn az emberek  kedvteléseiknek éltek. A kémények nem füstölögnek oly őszinteséggel Magyarországon, és a szívek befásultak. Ámde akármint újhodik a világ - hiszen ez a természete, - mindig akadnak utasok, akik a vonatról lekéstek." - írta Krúdy Gyula egyik legszebb,  szinte lírai prózájában. Hát, akkor akinek kedve van, késsen le velem együtt arról a vonatról.

Első verzió - fényérzékeny réteg:  1 liter langyos desztillált vízben oldunk 150g vas-oxalátot, 10g oxálsavat, szűrjük, majd keverés közben oldunk benne még 60g ezüst-nitrátot (légenysavas ezüstlégeny). Az oldat fényérzékeny, sötét üvegben, sötét helyen tartjuk, első használat előtt 2-3 napot állni hagyjuk. Ha kevesebb vagy több oldatra van csak szükségünk, akkor természetesen mindent arányosan átszámolunk alacsonyabb térfogatra. Előhívás kb. 15 pec, fekete színre: 90g bórax,  60g Rochelle-só (kálium-nátrium-tartarát), 1 liter vízben oldva.  Bíbor-barna színre:  45g bórax,  90g Rochelle-só, 1 liter vízben oldva, szépia színhez: 90g bórax,  90g Rochelle-só, kék színhez: 37g Rochelle-só, 40g nátrium-formiát, 3g borkősav, 2%-os kálium-bikromát 6ml, gesztenyebarna színhez: 37g Rochelle-só, 55g nátrium-wolframát, 3g borkősav, 2%-os kálium-bikromát 6ml, természetesen 1 liter vízben oldva.  Tisztítás: 120g kálium-oxalát 1 liter vízben 5-6 percig. Fixálás: 45g nátrium-tioszulfát, 12g ammónium-hidroxid, kb. 5 percig majd 10 perc folyóvizes mosás. Második verzió - fényérzékeny réteg:  A oldat: 10% ezüst-nitrát oldat  B oldat: 20% vas-oxalát oldat (oldás után legalább 24 órát hagyjuk állni), felhasználás előtt az A és B oldatokat 1+1 arányban keverjük. Előhívó: 20%-os nátrium-citrát oldat. Tisztitó: 3%-os citromsav oldat. Fixír:  50g nátrium-tioszulfát, 10g nátrium-karbonát, 2g nátrium-szulfit, l liter vízhez. utántisztítás: 1% nátrium-szulfit oldat. 

 

Körte variációk I.   (2022, Losonc)

24x30cm kollódiumos üvegnegatív/ 24x30cm kallitípia/ vörösvérlúgsós halványítás/ kézi anilin-festékes színezés

 

Hordzóként enyvezett, savmentes, vagyis hasonló papírt használunk, mint a rokon másolótechnikákhoz. Ugyanúgy, olyan fénnyel (UV) és másolókeretben exponálunk - a megvilágítási idő a negatív fedettségőtől, npasütés erőssegétől, stb. függ, vagyis próbát ajánlatos csinálni. A papírnál azért még álljunk meg egy szóra: a papír minősége határozza meg a kép minőségét, de mindenki saját maga kisérletezze ki, hogy milyen a számára megfelelő papír. Negatívokkal is az a helyzet, mint a rokon eljárásoknál, kontrasztos negatívra van szükség. Ideális a kollódiumos üvegnegatív (esetleg erősítve), zselatinos száraznegatív is jó, a síkfilm is, még bőven elmegy,  de aki ehhez a gyönyörű történelmi másolótechnikához "digitális negatívot" használ, annak csak azt tudom ajánlani, hogy menjen sürgősen a bús és bides fűrésztelepre. Egyéb ajánlások:  érzékenyítésnél nem szabad fém alkatrésszel rendelkező ecsetet használni, dupla bevonatot is lehet alkalmazni, de kb. 5-7 percet várjunk a két réteg között, érzékenyítés után kb. fél órát hagyjuk száradni, természetes módon, erőltetett hőforrást, hajszárítót ne használjunk. Tartsuk be az előhívási, fixálási, stb, időket, még akkor is, ha vizuálisan már nem történik semmi a képpel (mert kémiailag még történik...), ne feledkezzünk meg az alapos és jó hatékony mosásról. Előhívásnál a kontraszt úgy szabályozható, hogy az előhívóhoz 1-2ml 5%-os kálium-bikromát oldatot adagolunk, óvatosan, figyelve a kívánt eredményt. Az előhívó többször is felhasználható, de nem korlátlanul. Használt hívóval előbb csináljunk mindig kis próbaképet. A tisztítást legalább kétszer cserélt  friss citromsav-fürdőben kell végezni. A színezést a tisztítófürdő-öblítés és a fixálás-öblítés közé ajánlatos beikatatni. Arany toner: 5% arany-klorid 5ml, ciromsav 5g, 1 liter deszt. víz... vagy még jobb:  1% arany-klorid 50ml, 1% tiokarbamid 50ml, borkősav 0,5g 1 liter deszt. vízhez. Platina vagy palládium toner: citromsav 5g, 20% kálium-kloroplatinit (vagy 20% nátrium-kloropalladit) oldat 5ml, 1 liter deszt, víz. Szelén-toner: 100g nátrium-szulfit felodva 100ml forró vízben, hozzádani 10g szelénport.  Vagy egy egyszerűbb: 10ml Kodak Rapid-Selenium 1 liter deszt. vízben oldva. Kimondottan érdekes az osztott színezés, mikor többféle tonert használunk egymás után - mindig a nemesebb fémmel kezdjük, és a kevésbé nemessel fejezzük be. A kettős, osztott színezés kísérletezést és sok gyakorlatot igényel. Eredménye nemritkán több rosszul sikerült, elrontott kép. Nem szabad elfeljetetünk, hogy mindennek ára van, így a tudásnak is.  Ha valódi színes képet szeretnénk, akkor anilin-festékes színezéssel próbálkozzunk, ezt  jobb száraz vagy csak enyhén nedves papíron végezni, több rétegben ismételve, erősen hígított festékkel - itt is a gyakorlaton van a hangsúly. Túlexpozíciónál sikerrel alkalmazhatunk klasszikus vörösvérlúgsós halványítást, gyengítést. Ugye mondani sem kell, hogy némelyik vegyszer veszélyes, erős méreg. Annak, aki még nem ismeri ezeket az anyagokat, az első legyen minden egyes vegyszer ismertetőjét, adatlapját áttamulmányozni, különös tekintettel az élettani hatásokra.  Lüke a kéz ész nélkül, mire odaér... ha az elme meg nem előzi.

 

 

 

[ 2022. október 12. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Múlt és eljövendő ]

 

Kinézek az ablakon, a sárguló nyírfalomb között fekete dolmányos varú-pár üldögél, évek óta látom őket, felfigyelnek az ablaknyitódás hangjára, de nem ijednek meg, úgy néznek rám, mintha nemcsak engem ismernének, hanem tudnák a múltat és az eljövendőt, az időtlen idő összes bugyrát, hideg szemeikkel fürkészve a világot. Talán remekbe szabott pitykés lajbi lenne rajtuk, örök pásztorok, hallgatag ridegek. Aprókat lépegetnek jobbra, balra a fehér ágakon, kicsit lehajolnak s felfelé nézve vizsgálgatnak, némán, tudom jól, a lelkembe látnak és nemcsak az elmúlt és jövendő időbe, néha nehéz állni a nézésüket, időnként olyan érzesem van, mintha rosszallóan csóválnák a fejüket, szemük, mint egy sötét tükör, melyben az ember megleli azt a pillanatot is, melyet egyáltalán nem szeretne látni. Gyönyörű, amint a végzet árnyaiként suhannak  a szürkéskék égbolton, kinyújtott hegyes csőrük kardként szeli az áttetsző leheletvékony selyemként örvénylő levegőt, és lassan elkezdek visszaszámolni.

 

Megálló idő  (2022, Losonc) - Fujifilm Acros 100 6x12cm/ Fomatone MG Classic 532-II  Chamois 18x36cm/ szépia toner/ lágy szelén toner

 

 

 

 

 

[ 2022. szeptember 8. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Önnek van kedvenc műve Klód Döbüsszitől? ]

 

Impresszionista zeneszerző. Francia. A tenger. Képek. Játékok. Szonáta gordonkára és zongorára. Három noktürn. Egy faun délutánja. Kertek esőben. Léptek a hóban. Ezt látta a nyugati szél. Ködök. Valóban impresszionista, ahogy Monet a festészetben, Rodin a szobrászatban, vagy Rilke a költészetben. Ami a Felkelő nap impressziója a festészetben, vagy Balzac mellszobra a szobrászatban, az a Kertek esőben a zenében.  Az impresszionalizmus a fényképészet nyelvére lefordítva: pillanatfelvétel. A benyomás művészete.  Claude Debussy - tökéletes zene. Kint már sötét van, egy felhőfoszlány alatt mosolyogva-fényesen kel fel a hold, de az eső még komolyan-csendesen dobol az ablakpárkányon. Gyenge, simogató fuvallat jön,  közeledő ősz párás illata érződik, igen, vannak kedvenc műveim Claude Debussy-től.

 

        

Csendéletek - körték és tulipánok (2022, Losonc) - Foma Medix XG 24x30cm/ 24x30cm albuminpapír/ halványítva, gyenge arany-kloriddal színezve

 

 

 

[ 2022. augusztus 21. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Anyakovász, paradicsom, égen, földön ]

 

Azt mondják, talán egy jövendölés szerint,  - hisz a bolond és a bölcs egy tőről fakad - amiről szinte semmit biztosat nem lehet tudni, ami szinte csak homályos álom volt egy enyhe gyomorrontás utáni nehéz éjszakán, kezek nyúltak be egy piszkos üvegablakon át úgy, mint valamilyen csápok, vészjóslóan, mi több, riadalmasan, és ő, egy hirtelen ötlettől vezérelve lehapdosta ezekről a csápszerű kezekről a karmos ujjakat, és aztán egyszerre minden elcsendesedett. Napok, hetek, s évszakok, évek rohantak át felette, mint a mesebeli madarak, melyek az időt és a sorsot egyaránt a csőrükben hordják.  Uram, Pilátus helyett az egész világ mossa kezét.

„...az egész emberiségben a józan és világos értelem helyébe az izgékony, homályos és hisztérikus tudattalan lép, amelynek intelligenciája nincs, mérlegelni nem tud, amely úgy viselkedik, mint egy választógyűlés, vagy színházi publikum, vagy egy osztályra való iskolás gyerek, az egész emberiség készül egyetlen lélekké olvadni, amely hiszékeny, maradi, zsarnok, gondolkozni, szeretni nem tud, csak félni, reszketni, őrjöngeni és főként pusztítani, mert a tömeg feladata a kultúrák lerombolása” - Hamvas Béla: A Vízöntő

Gyakran leválik a kollódium az üveglemezről? Néha előfordul, még a leggondosabban tisztított, mosott üveglemezekkel is. Az egyik lehetséges megoldás az aláöntés - stabilabb réteget eredményez és a képszéleken egyenletesebb lesz q fedés is. Ami szóba jöhet az a benzinben oldott kaucsuk, zselatin és tojásfehérje (albumin). A kaucsuk nagyon jó, de nehezebben beszerezhető. Marad, ami jobban kéznél van, a zselatin vagy az albumin.  Zselatin:  1000ml desztillált víz, 5g étkezési zselatin, 2g krómtimsó. Vagy talán még jobb: 500ml desztillált víz, egy tojás tiszta fehérjéje (Válasszuk el a tojásfehérjét a sárgájától, ne kerüljön sárgája a fehérjébe, különben el kell dobni, a tojásfehérjét és a desztillált vizet egy nagyon tiszta, lehetőleg üveg tálba tesszük, és alaposan felverjük. Leszűrjük, a habos részt kidobjuk, és az átlátszó részt egy üvegbe töltjük - hűtőben kb. 6 hónapig eláll. Fémmel ne érintkezzen az albimin, vagyis nem használhatunk fém eszközöket sem !!!). Természetesen az aláöntést mindig tökéletesen megszárítjuk a kollódium előtt, valamint a hátoldalról is eltávolítjuk az ide nem kívánatos alaöntés-maradványokat. Fontos tudnunk, hogy az aláöntés nem helyettesíti az üveglap tökéletes tisztítását.
 

 

           

Gergő és  Éli  (2022, Gombaszög) - 18x24cm ambrotípia/ nedves kollódiumos eljárás*

 

 

 

* a képek a Gombaszögi Nyári Tábor történelmi fényképészműhelyében készültek

 

 

 

[ 2022. július 20. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Bisson, Gombaszög ]

 

Bisson, párizsi fényképész, 1861-ben elsőként ment fel a Mont Blanc-ra fényképezni. Huszonöt teherhordóval vitte fel az anyagot és a felszerelést, s egy hétig tartó útján mindössze három használható felvételt tudott készíteni. Bizony.

Ettől mi jobban jártunk Gombaszögön. Rövidebb idő alatt, több képet készítettünk, csak néhány "teherhordóval" vittem be a laborba a felszerelést és a dombocska sem volt Mont Blanc, csupán  egy füves magaslat. Érdekes, mióta élek, lényegében csak az időről gondolkodtam. Nem csoda, hiszen nem hagy békét nekem, 1/125 másodperc néha kevés, de azért sok is szokott lenni, aztán már csak nagyon kevés, mindem csak egy másodpercen felül számítódik, ha rohanni kellene az időnek, akkor szinte áll, ha meg állnia kellene, akkor úgy rohan, mint egy fékevesztett elszabadul vonat-szerelvény. Hát így volt Gombaszögön is, három nap kb. három perc alatt telt el. Nem is tudom, hogy mi volt ott még, csupán a kollódiumra tudtam figyelni, meg az ezzel kapcsolatos ügyekre. Már szerdán kezdődött azzal, hogy Zalka Imre jött vendégségbe, s megnézni a történelmi fényképészműhelyt. Csütörtökön reggel  együtt indultunk, Gombaszögön vártak a barátaim, kedves embereim, Gergő, Jason, Dani, Rájli, Gyuri és a többiek, legnagyobb meglepetésemre rengeteg új arc, csupa fiatal aktív résztvevő - Bálint, Eszter, Réka... és sokan mások-, valamint sok érdeklődő, akik csak úgy menet közben rácsodálkoztak egy 170 éves fényképészeti eljárásra és 21. század-béli művelőire.  Ó. ismét jó volt együtt dolgozni, szép képek születtek. Azok a boldog idők, mikor csak az volt a gondunk, hogy jó legyen a kompozíció, hogy ne száradjon meg idő előtt a kollódium a melegben, hogy jól tartsuk a lemezt öntésnél... De csupán három perc volt az egész és hamar elmúlt, mint minden jó és kellemes.

 

             

Két portré (2022, Gombaszög) - 24x30cm ferrotípia/ nedves kollódiumos eljárás*

 

 

 

* a képek a Gombaszögi Nyári Tábor történelmi fényképészműhelyében készültek

 

 

[ 2022. június 8. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Én a dolmányos varjúk pártján állok ]

 

Fogtál már a kezedben egy marék homokot?  Nos ez az idő és minden, ami ezzel összefügg. Csak pereg, folyik ki az ujjaid között, kellemesen csiklandoz, s vele elmúlik mind, életek,érzések, országok, világok, emberek.  Mert  tudjátok meg, én a dolmányos varjúk pártján állok, mikor a területükre betolakók fejét kemény és éles csőrükkel vágják. Maguk szabnak törvényt, s tisztességre tanítják a tiszteletlent. De ha már erről van szó, vasárnap volatm az Ipolynál. Kipróbáltam a 6x12cm-es panoráma-rollfilm tartót. Ó, hát ez nagyon jó. Rögtön készítettem az egyik képről egy 18x36cm-es nagyítást egy 30x40cm-es régi Fomatone MG Classic 532-ra, majd kicsit híg szelén színezőben áztattam. Nagyon érdekes, poros-zöldes-sárgás tónusa lett a képnek. Hiába, csodálatos ez a papír. Nagyon nagy kár érte, mondanák a dolmányos varjak is.

 

Az Ipoly Bolyknál (2022, Ipolybolyk) - Fujifilm Acros 100 6x12cm/ Fomatone MG Classic 532-II  Nature 18x36cm/ lágy szelén toner

 

 

 

[ 2022. május 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Régi idők ]

 

Azok a régi idők nem is olyan régen még nem voltak annyira régi idők. Ami ma van, arról már én letettem. Veszett világban, bolond emberekkel nem érdemes foglalkozni. Inkább régi negatívjaimat rendezgetem, némelyből készítek egy-egy új nagyítást vagy kontaktot, mindig kicsit más felfogásban. Találtam egy negatívot, rajta az öreg Horti, no nem a Miklós, hanem a nagybalogi cigányprímás, mely kissé alul volt exponálva, de sajnos nagyon-nagyon alul volt hívva, nem is emlékszem, hogy mi okból. Évtizedek óta  minden hívás előtt végzek próbát, az nem lehetett, hogy kimerült hívóban hívtam volna, vagy rövidebb ideig, ilyen véletlenül sem fordulhatott elő. Nem is értem... no, de gondoltam megpróbálkozok valamilyen érősítéssel. Tudvalevő, hogy több fajta erősítési módot ismerünk, a legelterjedtebb talán a kálium-bikromátot és sósavat használó módszer. Csak alulhívott negatívoknál használható eredményesen, alulexponáltaknál nem, mert ugye, ami nincs a fllmen, az nem lehet erősteni. Az erősítésnél a szemcse durvulásal kell számolni. A recept egyszerű, 10g kálium-bikromát, 30ml sósav 100ml desztillált vízben oldva. A jól kimosott negatívot addig áztatjuk az oldaban, még teljesen el nem halványul, majd lassú folyóvízben 5-10 percig mossuk, a mosást a sárga színeződés eltűnéséig végezzük. Ezutám metol-hidrokinonos hívóban előhívjuk, majd ismét mossuk. Rögzítés nem szükséges, az egészet világosban végezzük. A műveletet többször is megismételhetjük mindaddig, amíg számunkra megfelelő eredmény nem születik.  Mondanom sem kell, hogy a használt vegyszerek nem piskóták. Ugye a sósavról köztudott, hogy veszélyes, maró anyag (gumikesztyű, reszpirátor, védőszemüveg), meg azért mindig a vízbe ötjük a savat és nem fordítva (még akkor is ha a sósav nem kénsav). A bikromát se birka, mérgező, karciogén  anyagról van szó, ne poroljunk vele, mert a szálló alakban belélegezve is veszélyes (reszpirátor), bőrőnkkel se érintkezzék (gumikesztyű). Ha ezeket az alapvető biztonsági szabályokat betertjuk, akkor máris megszelídítettünk a vicsorgó szörnyet, és esélyünk lesz hosszabb ideig élvezni munkánk gyümölcsét.

 

     

Régi idők - "Horti" és Zoli bácsi (2014 Nagybalog és Sacca/ 2022 Losonc) - Kodak T-Max 100/120 6x6cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ gyenge szépia és szelén toner

 

 

 

 

 

[ 2022. április 17. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Moldovan Ştefan 1943-2022 ]

 

               Pe duminica aceasta a Floriilor vă aducem la cunoștință o veste tristă. Dumnezeu l-a chemat acasă pe Ștefan Moldovan, vestitul contralău din Banda Pălatca, care făcea parte din trupă multe decenii, a cântat la nenumărate chefuri, concerte și i-a învățat pe mulți la braci.


Să-i fie țărâna ușoară! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Budapest, 2010  

 

 

 

[ 2022. április 11. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Vándor ]

 

"Patakzó láthatár szemében/ Morgó homok az ujjain/ Tört álmú sarló íves éden/ Reszkető gyönge vállain/ Hegy és tenger mint két nyulacska/ Futott elébe reggel/ Ámult a hegy ugrált a tenger."                                                 Pedro Garfias - Vándor/ Dél szárnya alatt

A költészet napja van. Mi a költészet, és mi nem az? És ki a költő, mindig írja-e  verseit, vagy csak reméli őket?  Vándor, vagy egy láthatatlan szellem, ki a képzelet lankáin járja soha véget nem érő útját? A poézis táplálék-e ugyan, mely időtlen és növel, vagy tán csupán rusnya, keserű méreg, mely kéjt ad, de végeredménye fájdalom, pernye, hamu és pusztulás? Talán a művészetek közé tartozik, vagy paprikajancsik cspűrágása, írjunk gnómát vagy étlapot, terjedjen szájhagyomány útján, vagy veretes, míves  kötetekben, egyre megy. Vándor, kinek idő és tér nem ura, vándor, aki magányosan, egykedvűen tarja kezében örök dalosok líráját, melynek sohasemvolt elaggott, hamis húrjain néma igaz dalokat pengetget tétován, s csendesen.

 

    

 

Teavirág árnyékkal/  Vekker  (2022, Losonc) - Foma Medix XG 24x30cm/ kollódiumos üvegnegatív 24x30cm/ 30x40cm albuminpapír

 

 

 

[ 2022. március 5. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kihuzat II. ]

 

Már nemcsak kinn van huzat, hanem benn is. Harmónikus huzat...  Úgy tűnik, hogy jó választás volt a nylon. Szívós és erős, jól ragasztható, valóban vízhatlan, a hajtogatásnál sem volt gond. A jó tervezésnek és modellezésnek a jutalma a pontos méret és megfelelő eredmény. Hát aztán a kezembe vettem a gyilok-szerszámokat és lassan, finoman elkezdtem lebontani a régi kihuzatot. Fájt, s közben arra gondoltam, hogy aki ezt készítette már csak por. A kereteket gondosan letisztítottam a maradványoktól, majd fekete matt akrilfestékkel lefestettem. Nem volt kérdés, hogy ragasztáshoz a D3/D4-es, korábban már jól bevált szintetikus, áttetszőre száradó enyvet használom. Nem csalódtam - először a hátsó strandardhoz rögzítettem, majd az elsőhöz. Ezeknél a ragasztóknál fontos betartani a száradási időt, mely 24/48 óra. Legalább 24 óráig keményen rögzíteni kell a felülelteket. Csipeszeket, sikattyűkat, kisebb iratcsiptetőket használtam. Mechanikailag tökéletesre és fénymentesre sikeredtek a ragasztások, ennek ellenére még a széleket sűrű fekete matt akrilfestékkel festettem körbe. Ez a festék aranyat ér fénytömítéshez és esztétikai javításokhoz egyaránt. Elkészült a kihuzat, s már a 24x30cm-es fényképezőgépem újra régi pompájában ragyog...  akár igaz is lehetne ez az állítás, ha nem lenne szemenszedett hazugság úgy, mint ahogy sokminden ebben a világban. Az tény, hogy elkészült a kihuzat, s már a gépen van, az is valóság, hogy a körülményekhez képest még jól is iskerült, de régi pompájában már sohasem fog csillogni. Szembe kell néznünk azzal, hogy valami, ami szép volt, s közelített a tökéleteshez, kipusztult, elmúlt, eltűnt ebből a világból. Sosem lesz már olyan, mint amilyen azelőtt volt.  Meg kell értenünk azt is, hogy ami eltűnt, az bizony érték volt. Ezért úgy vélem, addig kell csodálnunk, tisztelnünk és értékelnünk a ránk maradt örökséget, amig  lehet.

 

 

 

 

[ 2022. február 19. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kihuzat I. ]

 

Kihuzat? Behuzat? Ki huzat? Húzat? Kit húzat? Huzat. Kihuzat. Kizuhant? A 24x30cm-es fényképezőgépem eredeti, 1903-ban készített kétrétegű marhabőr harmonika-kihuzata átadta magát az örökkvalóságnak. Régóta halódik, kint és főleg érzékenyebb síkfilmmel már egy ideje nem használhattam. Bent már kollódiumhoz is be kellett bugyolálnom. Néhány éve lyukadozott, javítgattam serényen, szélmalom-harcot vívtam a megváltoztatatlan enyészet ellen, de tudtam, csak a szükségszerű véget napolom el. Ki kell cserélni. Nincs más megoldás. Készítettem már kihuzatokat, de ilyen nagyságú harmonikát csinálni nem gyerekjáték. Megterveztem, még a fejem is belefájdult. Az alapanyag helyes megválasztása döntő. Sokat gondolkodtam, tanulmányoztam a fellelhető kapcsolódó irodalmat s  magukat az anyagokat is. Az eredeti bőr volt, hát ilyen irányba indultam. Sokfajta bőrt kapni, de eztán mégis az igazi és egyáltalán nem autentikus rétegelt, UV-reszisztant, vízálló és fekete nylon mellett döntöttem. Majd egy fricska a kézművességnek, és elkeztem vágóplotterrel kivagdosni kartonból a cikkeket meg a cakkokat. Kikészítettem a sikattyúkat, csináltam formázó-szorító leceket. Ez a munka nem a kedvencem, de csak azért nem, mert nincs annyi kézügyességem, mint amennyi ehhez kellene. A 4x5"-ös harmonikával is ettem a kefét, elég csáléra is áll, de azért nem annyira rossz. Istenem, de mi lesz ezzel hatalmas naggyal...  Legalább néhány hét, még elkészülök vele. Elkészülök vele? Huzat van, de kihuzat lesz-e? Tudok-e annyira pontosan dolgozni, hogy illeszkedjen az eredeti helyére? Ilyen nyafogások és hasonló poetikus kérdések gyötörnek. Szóval, kinn, huzat van...

 

      

Két csendélet (2021, Losonc) - 24x30cm ambrotípia/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2022. január 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tojásfehérje ]

 

A fotográfia hajnalán az ember rengeteg módszerrel tudott fényképet készíteni. Az albuminpapír egy XIX. századi másolótechnika. Vagyis negatívról készítünk pozitív papírképet. Sokban hasonló az adott század számtalan másolótechnikáihoz. Mégis amiben más és ettől érdekes az a tojásfehérje. A fényképészet több kötőanyagot  (értsd. ami a fényérzékeny réteget a hordozóhoz - üveg, fémlemez, papír, celluloid, acetát... stb. - köti, rögzíti) használ, kollódium, zselatin... és persze a tojásfehérje.  Tehát negatív-pozitív másolásról van szó, vagyis először negatívra lesz szükségünk. Mint a korabeli technikáknál itt is a nagy kontrasztú, erősebben fedett negatív a nyerő, az illendőség és a tisztelet kollódiumos vagy zselatinos üveg- vagy síkfilm negatívot engedélyez. Az almbuminpapírt Louis Desiré Blanquart-Evrard  1848-ban fedezte fel és az 1930-as évek végéig volt használatban. Vagyis a nedves kollódiumos eljárással készült üvegnegatív korabeli papír-masoló eljárása volt. Ennek megfeleően gyakran használták, különösen érdekesek a kézzel, ecsettel színezett képek. Az albumint  tojásfehérjéből készítjük, habbá verjük  fel és egy szűrőn - szita, szivacs vagy hasonló... -  állni hagyjuk. Tisztára, mintha cukrászkodni akarnánk...  a  konyhatündérek, cukrászok, süteményesek előnyben vannak. Az állás közben kicsit fermentálódott és levet eresztett valamihez adjuk hozzá a vízben oldott kloridsókat. Minél kevesebb vizet adtak hozzá az albuminréteg annál fényesebb lesz, ha mégis matt felületet szeretnénk, akkor azt több vízzel vagy keményítő hozzáadásával érhetünk el. Hordozónak jó minőségű papírt használunk, ecseteleéssel, úsztatással vonjuk kloridsós albuminnal. Megszárítjuk, és felhasználás előtt érzékenyítjük ezüst-nitrát oldatban. Napfényben, UV fényben másolókeretben kicsit túlexponáljuk. Utána csapi vízben mossuk (kiklórozás),esetleg színezzük  (arany vagy/és platina, palládium), rögzítjük, majd ismét mossuk.  A színezés elég fontos, mert annak hiányában halványul.  Ammónia gőzbe helyezve majdnem fekete színű lehet.

 

           

A losonci katolikus temető/ Elöntött mezők (2021, Losonc) - Foma Medix XG 24x30cm/ 24x30cm albuminpapír/ gyenge arany-kloriddal színezve

 

Először szétválasztjuk a tojás fehérjét a sárgájától. A sárgájából érdekes omlettet süthetünk, kolbásszal, hagymával, borsóval. Mérőhengerbe, mérőedénybe kb. 0,5 l tojásfehérjét gyűjtünk (1 tojás kb. 30 köbcenti fehérjét tartalmaz, az ugye ... 30 ml...). Öntsük egy üvegedénybe vagy mázas cseréptálba - NEM fém edénybe -, és vegyük ki belőle a csírákat.  Nagyon fontos, hogy fém eszközzel ne nyúljunk az albumin oldatba. Tegyünk minden deciliter albuminhoz 5g vízben oldott nátrium-kloridot - lehetőleg tiszta (purum) vagy p.a. (pro analysi) minőségűt használjunk. Ha csak egyszerű konyhasónk van, akkor megpróbálhatjuk azt is, de... szóval konyhasóval sózzuk inkább a levest. Ha kísérletezni van kedvünk, akkor próbálkozhatunk egyéb vízben jól oldódó és ide passzoló kloridokkal is. Minél kevesebb vízben oldjuk, annál nagyobb lesz az albumin fénye, de ezt már írtam. A folyadékot felverjük habnak, fa villával, műanyag habverővel... Ha felvertük, a habot szitára tesszük, azt pedig egy edényre illesztjük. Így hagyjuk 12 óráig. Ezalatt egy része a tálba gyűlik folyadékként - ez az az anyag, amire szükségünk van, a többi kiönthető. Egy tölcsér nyakába gyömöszölt nagy lyukú szivacson szűrjük le a levet. Ismét 12 óráig hagyjuk nyugodni. Ezután tálba öntjük és jó minőségű papírokat vonunk be az egyik oldalukon, úgy, hogy úsztatjuk a folyadékon és nem folyadékban. A képet lehetőleg ne kézzel, hanem valamilyen, nem fémből készült csipesszel vegyük le a léről. Az úsztatás 2-3 percig tarthat. Kivétel után két sarkánál akasszuk fel a képet száradni. Eddig világosban történt minden folyamat. Száradás után, nem sokkal használat előtt érzékenyítjük. Az érzékenyítő fürdő 1 liter desztillált vízben oladott  15g ezüst-nitrátból áll.  Az ezüst-nitrát/ desztillált víz viszonyról már többször írtam. Az oldatnak teljesen víz-szerű átlátszónak kell lennie. Ezért kiváló desztillált vízre van szükségünk, és valószínűleg szűrésre is. Az oldatunkat 1-2 csepp ecetsavval savanyíthatjuk, de megleszünk nélküle is. Piros fényben a  papírt albuminnal bevont oldalával 2-5 percig úsztassuk a folyadékon, majd sötétben szárítjuk. Szokásosan a negatívval együtt másolókeretbe helyezzók és termszetes kinti fénnyel vagy UV lámpával exponáljuk. Kisfokú túlexpozíció szükséges. Az exponált képet többszörös vízcserével mossuk. A vizet addig cseréljük, amíg zavaros, ha letisztult, akkor már nem kell mosnunk. Mosás után, ha színezni akarjuk, akkor színező-oldatba tesszük (arany, platina, palládium... stb.), s ha elnyerte a kívánt színt, rögzítjük. Fixírként 10%-os nátrium-tioszulfát oldatot használunk. Rögzítés után mossuk, szárítjuk, a papír hullámosodását enyhe hidegpreséléssel szüntetjük meg.  Ha kézzel, ecsettel színesre szeretnénk színezni pl. anilin festékkel, akkor a képet ismét nedvessé kell tennünk - nem áztatással, mert azt árthat, hanem elég a kép felületére finoman vizet permeteznünk. Ez a fényképészeti eljárás nagyon megfelelő lehet a konyhai munkát szerető és abban jártas emberek számára, de azoktól sem lehet idegen, akik a tojássárgájából készült omlettett szeretik. Kis akarattal és elég sok pepecs munkával szép képeket tudunk készíteni. Ez a fontos, mert a szépségért meg kell dolgoznunk és az így van rendjén.

 

 

[ 2021. december 18. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Karácsony havában... ]

 

Ádvent idején ünnepbe öltözik lelkünk, hiszen a Megváltó születését várjuk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy túl sokat tudunk, ami lehet igaz is... de egyre kevesebbet hiszünk. "Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott,hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban." (Lk 2:1-11)
 

 

              

Két csendélet  (2021, Losonc) - Foma Medix XG 13x18cm/ Ilford MG Art 300 30x40cm / magas hőfokú szépia toner/ erős szelén toner

 

 

Rendhagyó decemberi recept:  főtt spekacski pikáns paradicsommártásban

Hát nem is tudom, zavarban vagyok, hiszen egy teljesen "tájidegen" és minden tekintetben erősen rendhagyó receptet közlök, itt Nógrád és Gömör határán, Karácsony havában, igazán ennek semmiféle hagyománya és kulturantropológiai miliője nincsen.  Na, ezt jól felvezettem, tehát a recept. Ja, mégsem, először teremetsük meg a közeget. Talán nem lenne rossz néhány alapfogalmat tisztázni... Mi is az a spekacski? A spekacki, pontosabban špekáčik, vagy špekačky először 1891-ben jelent meg Prágában, mint kulináris különlegesség.  A finomra darált marha- és sertéshúsból álló, birkabélbe töltött kolbászkába a slusszpoén a benne lévő szalonna-darabok voltak, melyről a nevét is kapta (a csehül a szalonna neve ugyanis špek...).  A spekacsi elég gyorsan szédítő karriert futott be, széles körben elterjedt és ismert lett. Spekacskiból készül az ismert cseh kocsmai eledel az Utopenci (magyarul talán megfuladtaknak, vízbe főltaknak fordítanám...) is. Manapság már a spekacski sem az igazi, de azért még vannak elhivatott húsosok, kik komalyan veszik a szakma becsületét és az eredeti recepte szerint készítik a kolbászkákat. De mégis, hogy jött az ötlet, hogy pikáns paradicsommártásba helyezzem ezt a cseh csodát? Meglepő módon Bulgakov híres regénye adta az ötletet. A Mester és Margarita ugyanis a figyelmes olvasó számára nemcsak múlhatatlan irodalmi élményeket, hanem rejtett és érdekes löncs-receptetket is tartalmaz. Ebben a kérdesben irányadó Sztyepan Bogdanovics Lihogyejev reggelije, amit a zuhant másnaposságában leledző moszkvai varieté-igazgatónak  Woland remekelt össze, és a regényben "ismeretlen tartalmú födött kis lábos" néven kerül először említésre. Azután lekerül a födő, s így kiderül a lábos tartalma is: virsli volt benne paradicsommártással. Nos én csak annyit tettem, hogy a  virlist a jóval érdekes spekacskival cseréltem fel, a natúr paradicsommártásba meg tettem ezt-azt. Hát jöjjön akkor maga a recept:  néhány darab jó minőségű, eredeti cseh recept szerint készült, valódi spekacski, melyeket egészben megfőzünk. Hagyjuk kihülni, miközben elkészítjük a mártást. Ha szezonja van, akkor finom érett paradicsomból is készíthetünk mártást, de egyébként meg rendes házi paradicsompürébe apróra vágunk egy közepes fej hagyma felét, ízléstől függően teszünk néhány csipet oregánót és bazsalikomot, fehér- és fekete borsot, valamint sót és őrölt erős paprikát. Persze kísérletezésre itt is bőven van lehetőség, de ez a mai túlzásokra hajlamos világ sokszor elfeledteti velünk, hogy a kevés sokszor több...  Nohát,  összekeverjük, és folyékonyra hígítjuk vagy sűrítjük, ahogy tetszik. A kicsit kihült főtt spekacskit félbe vágjuk, s beletesszük a még hideg mártásba. Majd kevergetve melegítjük és pár rottyanásig főzzük. Megkóstoljuk, esetleg utóízesítjük. Melegen, friss péksüteménynel fogyasztjuk, majd egy korsó igazi pilzenivel öblítjük.

 

 

[ 2021. november 7. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Magyarországról, romlott hazánkról... ]

 

Mikor baljós árnyak suhannak emlékeink ismerős arcán,  a felázott mélyen szántott barázdákban nehezen esik a járás, alig jutni előre. Mintákat és nehezen megfejthető alakzatokat hagyunk hátra magunk után, ha még netán érdekelne valakit, hogy mire voltunk azok, kik voltunk tán. Soha nem volt még ilyen hosszú az éjszaka, sötéten csillanó fekete brokátja lomhán, hangtalanul inal, nem szeretné ha itt kapná a hajnal. Mi az a fény, mely ennyire fekete és mi az a homály, mely ilyen tündöklően fényes. Az üveg-égen baljós árnyak suhannak, halkan neszezve szürkébe fordul lelkünk színes fénye.

 

Képzőművészet I.-II.  (2021, Losonc) - 24x30cm ambrotípia/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2021. október 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tanúhegyek ]

 

"A tanúhegy földrajzi fogalom, egy felszínforma: egy terület felszínének valamilyen módon lepusztult, eredeti magasságát és rétegződését kőzetanyagának keménysége révén megőrző, elkülönülő kiemelkedés." - vagyis ami még megmaradt, ami emlékeztet bennünket, mert azt mutatja, ami elmúlt és talán soha nem jön már vissza.

„Száz év nagy idő. Ma, amikor vissza kell tekintenünk a trianoni békediktátum óta eltelt száz esztendőre, úgy gondoljuk, azt méltó módon illik megtennünk. Nem siránkozva, nem is fenyegetőzve. Kerülve a pátoszt és a hamis önsajnálatot. Az elcsatolt országrészekben rekedt magyarok milliói nem csak létükkel, hanem a magyar kultúra általuk megőrzött gyöngyszemeivel is emlékeztetnek minket a mögöttünk hagyott évszázad küzdelmeire. A Fonó Zenekar a százéves évfordulóra egy külön produkcióval készül.  Társulatunk és hagyományőrző vendégeinknek közös koncertje arra a felismerésre épül,  mely szerint a szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar népdal, illetve a hangszeres magyar népzene Trianon után száz évvel is még mindig az élő hagyomány részét képezik. Úgy gondoljuk, ezt nem csak az elszakítottság okán, hanem azért is fontos hangsúlyozni, mert széles körben elterjedt az a nézet, mely a népzenét az archívumok, vagy legfeljebb a különféle újraéltetők, újraértelmezők tartozékának tekinti. A „Tanúhegyek” című előadás azokat a hagyományőrző mestereinket vonultatja fel, akik még száz év elteltével is képviselik környezetük régi magyar hagyományát. Az ő tudásuk révén a körülöttük már nagyrészt lemálló, elporladó örökség régi tündöklésében tárulkozik elénk. Bartók Kárpát-medence koncepciójának megfelelően az előadás a magyar népzene értékei mellett egy-egy ponton a szlovák, az erdélyi román, illetve a ruszin hagyományos zenei kultúra autentikus teljesítményeit is megjeleníti. A Fonó Zenekar tagjai mellett a produkció szereplői gömöri és zoboralji, kárpátaljai, vajdasági, kalotaszegi és mezőségi magyar, Nyárád menti székely, és gyimesi csángó hagyományőrző énekesek, illetve muzsikusok. A koncerten egyes Kodály-, vagy Bartók-művekből, vagy akár az iskolai ének-zene tankönyvekből ismerős zenei témák is felhangzanak, többségük abban az alakváltozataiban, ahogy azokkal a magyar zenefolklorisztika nagy úttörői a terepen találkozhattak. A népdalok szövegein pedig olykor átütnek a kisebbségi lét sajátos hangsúlyai…” - írta Agócs Gergely barátom a Fonó Zenekar Tanúhegyek című koncertsorozatához, amolyan bevezető gyanánt. Már csak az is csodálatos, hogy 2021-ben, évtizedekkel az Utolsó óra  után egyáltalán ilyen műsort még meg lehet csinálni.... Aztán vannak másfajta tanúhegyek is: a hulló vakolatú, de még álló templomok, és temetőkben a kidőlni készülő mohás sírkövek. A kőkeresztről főkötős fiatalasszony nézi száz éve egykedvűen az öreg vadgesztenyefa barnás-száraz lehullajtott leveleit. Ősz van, s közeleg a tél.

 

        

A sőregi templom/ Ősz (2021, Sőreg/ Ipolybolyk) - Foma Retropan 320 4x5"/ Ilford MG Art 300 30x40cm / platina toner

 

 

 

 

 

[ 2021. szeptember 22. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Hieronymus Bosch: Bolondok hajója ]

 

Van-e ugyan valaki, aki ne érezte volna még soha, hogy a Bolondok hajóján utazik? Hogy mind jól ismerjük az útitársainkat, az óbégatókat, a vízben másiknak edényt nyújtót, a csuhás lantost vagy az énekes szerzetest, a kulaccsal hadonászókat, a vizet bámulót, vagy a magányos fán gubbasztót. Hát persze, hogy ne ismernénk őket, mikor ezek a karakterek mi magunk vagyunk. Még az arcuk sem idegen, még az arcunk is ismerős. A szerepcsere mindennapos a Bolondok hajóján, ahol a bujaság korsójából öntik az italt és hal képében gonoszság csüng a fán.

 

      

Őszi temetők  (2021, Losonc)  - Foma Retropan 320 4x5" / Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm / híg szelén toner

 

Érdekes, kicsit zöldes árnyalatú, szürkés-feketés tónust lehet elérni Fomatone MG Classic papírokon, ha Foma GD-L hívóba hívjuk, 1+4...1+6 hígítással, és híg szelén tonerben kezeljük. Hívjuk kicsit melegebb hívóban, kb.  22-24 C-on, a szelén színező pedig elmélyíti és sejtelmesen csillogóvá teszi az amúgy is mélyfekete tónusokat. A középszürkáknek meg kicsit olyan "poros" árnylatoto ad, ami főleg tájképeknél érdekes.  Papírból ha van, akkor mindenképp érdemes Nature-t vagy Chamois-t használni (bár az utóbbi inkább sárgás-zöldes árnyalatot ad...  - sajnos a Foma ezeket már nem gyártja), de ha nincs egyszerű Classic is megteszi. A szelén tonert már a múltban bőségesen részletezem, ha nincs kedvünk, akkor nem muszáj nagy munkával és nagy fústtel undorító szelént főznünk otthon, megteszi a gyári Adox, Ilford... stb. is. Szeptember elején visszatértem a 4x5"-ös formátumhoz, egy egyszerű felépítésű, szuperhordozható és ultrakönnyű Intrepid 4x5" Mk4-es kamera-modifikáció és átépítés  jóvoltából.  A gép tömege 1,1 kg (vagyis 1100 g...), mattüveggel, objektív nélkül s könnyű gömbfejes sztatív is nagyszerű hozzá. 94x96mm-es Linhof- lemezen levő objetíveket fogad. A 4x5" mellett használható 9x12cm, rollfilm-adapterekkel 6x7,6x9cm. És 6x12cm-es panorámaformátumot is tudok használni, s ezeket nagyítani.

 

                    

 Bélapátfalva  (2021, Bélapátfalva) - Fujifilm Neopan Acros 100  6x6 / Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm / 30x30cm/ híg szelén toner

 

 

 

[ 2021. augusztus 14. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Krúdy és világa ]

 

"…az élet gazdagsága az övé, az a kincs, hogy mindent másképpen lát, mint a többiek...  Ez a világ, amit ő álmodik a bánatos, egyszerű frizurájú nőkkel, a kisvárosi alakokkal,  a legendás hercegekkel, máris mese és történelem, a szemünk előtt sóhajt el innen…" - írta Krúdyról és világáról Kosztolányi Dezső, 1929-ben, mikor Rezeda úr még ezen a világon tartózkodott, s Valakit elvisz az ördög c. regényét fejezte be. Ebben az időszakban tornyosultak felette azok a fekete fellegek, melyek már élete végéig nem oszlottak el a feje felül. Ő maga írófejedelm létére nem sokra tartotta az irodalmat:  "Az emberek sokkal boldogabbak volnának, ha nem volna irodalom. Az írók, mint egy titkos szövetség, századok óta mérgezik az emberek lelkét, hogy maguk meg tudjanak élni. A meséik, dalaik mind arra valók, hogy nyugtalanságot, zavart idézzenek elő az emberi lelkekben. És ha egy családba beköltözött az irodalom édes mérge, ott nyomon következik a boldogtalanság.Mintha csak vicc lett volna az egész íróskodása, mintha egyáltalaán nem is az lett volna a lényeg. Csupán álca, mely elkendőzte a valódi okot. A nők, az idal és a finom ételek határtalan imádatát. Vagy valami egészen mást, amiről még csak halvány fogalmunk sem lehet... Talán az egyik legérdekesebb, és legmeghökkentőbb regényénben, az Asszonyságok díja címűremekműve bevezető szavai mondják: „Démon, aki az egész világ felett uralkodik, egy napon Pestre jött, és a temetésrendező házában lelt búvóhelyet”. Az Álom, mely mindannyiunkban ott él, micsoda mondanivaló egy ételt, italt  mindenekfelett kedvelő dajna ember szájából?  Krúdy és világa... micsoda nagyratörő gondolat ez, és mindek is fongan az ilyen, mikor soha nem lehet megfejteni. „ Az álmokat hagyjuk meg álmoknak. Még oly gyengédek, hogy kézzel nem lehet nyúlni hozzájuk. Csak fújni lehet ez álmot a levegőben, mint a gyerekek a réten a vadvirág szálló csillagát.”

 

     

Portrék  (2021, Gombaszög) - 18x24cm ferrotípia/ 18x24cm ambrotípia*/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

 

 

[ 2021. július 20. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Világok találkozása: Gombaszög ]

 

Sokan és sokszor megírták már Gombaszög történetét, szerepét, miértjét, jelentőségét a régi időktől egészen napjainkig. A gombaszögi táborok újkori története számomra 2015-ben kezdődött érdekes módon Krasznahorkaváralján – ekkor még a váralji kempingben rendezték a tábort. Ebben az évben hívtak meg először fiatal barátaim, akik klasszikus fényképészettel foglalkoztak, hogy megmutassam nekik, hogy hogyan működik ez a nedves kollódiumos eljárás nevű csoda.  Ez volt a Hívd elő a Csacsit fényképészműhely, melyet brünni kötődésű magyar egyetemisták, fiatal értelmiségiek hívtak életre és működtettek, név szerint a teljesség igénye nélkül: ötletgazdája és első alapítója Jason (Tóth Péter), Gergő (Demjén Gergő), Csambi (Csambal Tamás), Gyuri (Szajkó György).  Ők klasszikus fekete-fehér és színes filmeket hívtak elő és nagyítottak szolgáltató és bemutató jelleggel, fényképezőgépeket kölcsönöztek, és tanácsadást tartottak kezdőknek a táborok időtartama alatt. Hozzájuk csatlakozott még a nyári táborok idejére Fodor Dániel János budapesti fotóművész, aki elsősorban lyukkamerás (camera obscura) műhelyeket vezetett és jómagam a nedves-kedves kollódiumommal, Az idén a következő felállásban dolgoztunk: Tóth Péter Jason, Demjén Gergő, Fodor Dániel János, Tuba Dániel Rajli, May Adél mint a médiasátor fényképésze, Gyetvai Anna mint pszichológus, Komka Péter barátom az MTI többszörös sajtófotó-díjas fotóriportere mint vendég, aki pár órára meglátogatott bennünket, néhány érdeklődő, aki csatlakozott hozzánk rövidebb, hosszabb időre, valamit szerény személyem. Meg kell mondanom, hogy ebben az évben is kitűnő képek születtek, kiváló fiatal barátaimmal ismét megtiszteltetés és öröm volt együtt dolgozni. Köszönet nekik.

*A képet Tóth Péter Jason, Demjén Gergő, Fodor Dániel János, Tuba Dániel Rajli  és Gyetvai Zoltán készítették.

 

A gombaszögi völgy  (2021, Gombaszög) - 100x30cm-es panoráma, 4 darab 24x30cm-es ferrotípiából összeállítva*/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2021. július 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Vaddisznók és emberek ]

 

Én a vaddisznók pártján állok. Kétségtelen, vannak emberek, akik vaddisznók. Sőt, időnként, néha-néha, vagy ki gyakrabban is, szinte mindenki kicsit átmegy vaddisznóba. Van ilyen, Istenem, emberek vagyunk. Minap olvasom, hogy furcsamód elszaporodtak a vaddisznók, afrikai sertéspestist hordoznak, meg szétcincálják az emberek által elképesztő mennyiségben létrehozott szemetet, tönkreteszik a termést és a hasznot, zavarják, riogatják a népeket, a sűrű sötét erdők mélyéből áttették székhelyüket a "teremtés koronája" által lakott és használt területekre. Ez egyébként szinte minden vadon élő állatra  jellemző. De arról már vajmi kevesen beszélnek, hogy ennek mi az oka. Vajjon a vaddisznók bontották meg ak ökoszisztémát, a medvék meg beleavatkoztak a természetes rendszerek működésébe? A rókák meg az őzikék tán felborították a természet egyensúlyát?  A szarvasok a farkasokkal meg egyre csökkentik, ipari mértékben irtják a még megmaradt erdőket? Nem hiszem, hogy van, aki komolyan gondolná, hogy ezeket a (vad)disznóságokat az állatok tették volna. De akkor meg miért őket hibáztatják, miért őket akarják egyenlőtlen küzdelemben kilőni, elpusztítani, visszaszorítani? Ki az, aki szisztématikusan, semmit sem kímélve, a technológiát fegyverként forgatva, önző módon csakis a saját hasznát szem előtt tartva gyilkol, pusztít, rombol, tönkretéve az örök és természetes rendet? Hát ezért mondom, hogy én a vaddisznók pártján állok.

 

       

                               A losonci zsinagóga nyáron (2021, Losonc) - 24x30cm kallitípia/ platina tonerrel színezve

A  papírt UV fényen/ napfényen való exponálás után, vizes mosást követően belemerítjük a platina-színezőfürdőbe (1000ml deszt. víz, 1g kálium-kloroplatinit, 5g  citromsav), ahol 1-3 percet tartjuk. A színezés szemmel láthatóan megy végbe, úgyhogy akkor vesszük ki, mikor úgy véljük, hogy képünk elérte a megfelelő színt. Színezés után vízzel öblítjük, majd fixírbe (1000ml víz, 45-50g nátrium-tioszulfát) tesszük legalább 1-2 percre, de ügyeljünk, hogy képünk a rögzítőben ne halványuljon el. Ha mégis így lenne, akkor kapjuk ki és gyorsan mossuk. Készítsünk hígabb fixír-oldatot és abban rögzítsük.  Másolásnál ügyelnünk kell a helyes expozícióra, valamint számítanunk kell rá, hogy a rögzítőben is még változik a képünk. Ezért javallot minden munkafázist árgus szemekkel figyelni, és először próbát csinálni. A színező-fürdőnk alapanyaga egy elég ritka, de meglehetősen drága vegyszer, ezért először gondolkodjunk, másodszor tanuljunk, harmadszor csináljunk próbát kicsi papíron, negyedszer cselekedjünk, ötötdször igyunk meg egy porhárka jó pálinkát.

 

 

[ 2021. június 8. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ "Ugye, valamit mintha veszítene az ember, de meg lehet találni olyat is, amit nyerni képes, ha figyelmes rá." ]

 

A fenti idézet Tóth Péter Jason barátom leveléből való. Talán jó lenne és hasznunkra válna, ha gyakrabban gondolnánk ilyesmi gondolatokat. Köszönöm, Péter. Hideg tavasz, hűvös nyárelő, és megint bodza.  Bodzaszörp majdnem ipari mennyiségben, mindenkinek kell, hogy jusson, mert nagyon szereti Gergő és Kristóf, meg Anna és Julcsi is. A recept a régi, bevált, sokáig eltart, egész tavaszig, ha hamarabb el nem fogy.  Még négy nap és elkészül. Hát ha kevergetek, akkor már kedvet kaptam egy koranyári csalamádéhoz is, bár pár éve megfogadtam, hogy nem fogok már több előhívó-variánst kutyulni, mert mind jó, és egetverő külünbségek nemigen vannak közöttük, de hát mégis: mert ugye a diferencia a filozófia egyik kulcsfontosságú fogalma.  Neki is fogtam, 5g kálium-nitrát, 4ml kénsav, 16ml ecetsav, 16g vas-szulfát, 5g réz-szulfát, 15ml (izopropil) alkohol  és 360ml desztillált víz összekeveréséből, a rézgálictól kicsit furcsa színű löttyöt kaptam, melytől teljesen más színtónusű képek születtek, nátrium-thioszulfátban fixálva...  Keverés közben Antonín Dvorák  E-dúr szerenádját hallgattam,  lehet ez is hatással volt a kollódiumos réteg érdekes színére. Sohasem lehessen azt tudni.

 

         

  Csecse-becse  (2021, Losonc) - 30x40cm ambrotípia                              Tavasztündér  (2021, Losonc) - 24x30cm ambrotípia   

 

Mindig kedveltem régi dolgokat, kiváltképp ha ez a dolog egy gyönyörű Petzval-rendszerű objektív. Érdemes talán megemlíteni, hogy feltalálója Josef Maximilián Petzval egy olyan személyiség, mely kapásból összeköt vagy négy közép-európai nemzetet, hiszen szülei cseh-morva származásúak, ő maga Szepesbélán szlovákok között született, Késmárkon és Lőcsén tanult, Budapesten szerzett egyetemi diplomát és itt lett egyetemi tanár, Bécsben  kapott katedrát. Méltán lehetünk büszkék erre az emberre, aki bizony elég sokkal megelőzte a korát. Számos találmánya mellett korszakos volt a még ma is nagy fényerejűnek számító portréobjektív, mely abban az időben lehetővé tette a megvilágítási idő jelentős csökkentését. Erre a szépségre teljesen véletlenül akadtam egy isztambuli ócskás kínálatában. Egy fransz Lerebours et Secretan ŕ Paris, 300mm f/4,5-ös optikáról van szó, melyben irisz-rekesz van. 1887-ben gyártották, ebben az időben elég ritka volt ez ilyen blende. Az is lehet, hogy a későbbi években szerelték bele a bedugós lap-rekesz helyett, de erről sem adat nincs, sem nem látni semmi nyomát, hogy utólagos bütykölés lett volna. A réz tubus, barna meg zöld, van rajt vagy évszazados kosz, a lencsék jók, a blende szépen működik. Azért egy nagytakarítás ráfér. 18x24cm-es formátumhoz készült, de nagy nehezen a 24x30cm-t is kirajzolja. Karima nincs hozzá, de már készül. Szerintem nemcsak szép, hanem jó is lesz.

 

Lerebours et Secretan ŕ Paris, 300mm f/4,5 - gyártási év 1887, egyenesen Isztambulból

 

 

 

 

 

[ 2021. május 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Korunk ]

 

„Korunknak az a jellemzője, hogy a közönséges lélek nemcsak tudatában van közönségességének,  hanem van mersze, hogy jogot követeljen a közönségességnek, és mindenütt azt érvényesíti.” - írta José Ortega y Gasset spanyol egzisztencialista filozófus A tömegek lázadása c. munkájában. Ha nagyképű akarnák lenni, akkor azt mondanám, hogy ezt olvasva Kierkegaard és Heidegger gondolatai sejlenek fel bennem, de ha csak szimplán szeretnék fogalmazni, akkor az a vélekedésem, hogy nem kell filozófusnak lenni, hogy e kitétel gyakorlati bizonyítékaival naponta találkozhassunk. Ortega a huszadik század filozófus-óriásai között eredeti és zseniális gondolkodó volt.  Tegnap emlékeztünk Frederick Scott Archer (1813-1857) angol szobrász és fotográfus halálának a 164. évfordulójára.  Archer-t a nedves kollódiumos eljárás egyik felfedezőjéként tartjuk számon.  Halála évfordulán a fotográfus-szakma kollódiumos világnappal emlékezik rá, tiszteletére nemzetközi kiállítás készül olyan képekből, melyeke az általa kifejleszett százhetven éves fotográfiai eljárással készítettek.

 

  

Julcsi/ Az élet értelme (2021, Losonc) - 24x30cm ambrotípia/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

 

 

[ 2021. április 23. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tamás János 1945-2021 ]

 

      

Kiskálosi fenyves erdő a tanyám,
oda gyere kisangyalom, énhozzám!
Megmutatom az aranyvesszős tanyámat,
közepébe' két szál jegenyefámat.

Magam lakok a pusztába egyedül,
Nékem csak a sárgarigó hegedül
Azt fütyüli kora reggel hajnalba
Kelj fel juhász, megvirradt a tanyába.

 

 

 

 

[ 2021. április 2. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Aranykörte, ezüstdió ]

 

Magam is meglepődtem rajta, hogy mennyire vonzanak a körték.  A körte egy metafora, s azonkívül nagyon finom pálinkának, gyümölcslének, befőttnek, megaszalva, vagy csak úgy a fáról szakajsztva és nyersen fogyasztva is. Finom a vajkörte, a vilmoskörte, apró nagyasszonkörte, mézkörte, vérkörte vagy akár a fojtó vackor is. Kovács Gyula a Tündérkertekben számtalan régi gyülölcsfajtát gyűjtött össze, közöttük rengeteg olyan körtét, melyet manapság már nem is ismerünk. Nem igazán forog közszájon a bakszarkörte, de nem túl sokat emlegetjük a gömbölyű zabérőkörtét sem, a németfalusi lómonyukörte meg egyenesen szóba sem kerül.  "A tündéreket csak mi ismerjük, Kárpát-medencei magyarok, és munkánkat is bizonyára a tündérek igazgatták. Hisz napjainkra a legnagyobb pusztítások közepette is sikerült a régi magyar gyümölcsfajták valaha volt legnagyobb gyűjteményét létrehozni. Több mint száz Közösség és sok-sok jóakaratú magyar ember közreműködésével.... A Gyümölcsészeti Értéktár célja, hogy megossza a régi idők gyümölcsészetének egy töredékét – azt, ami a Kárpát-hazában napjainkra még megmaradt. Úgy adom át, ahogyan én kaptam az elmúlt évtizedekben. A lényeget próbálom láttatni – egy pórszombati parasztember szemszögéből..... A Tündérkertek bemutatásával mintát szeretnénk adni. ..... Célunk tanulni és tanítani – hogy valósággá váljon Bereczki Máté egykori álma. Hogy Isten legszebb gyümölcsöskertjévé változtassuk Magyarországot." - írja a bevezetőben Kovács Gyula, s munkája eredményén még az is leképed, akit csak kevésbé érdekelnek a növények, gyümölcsök. Érdekes, hogy mindig ugyanarról írok s gondolkodok, hiszen a Tündérkertek kapcsán is Hamvas Béla Száz könyve jut eszembe. Csakhogy Kovács Gyula nem száz gyümölcsfát mentett meg az ostromlott világból, hanem több ezret. S talán igazándiból még meg sem köszönte neki senki. 

Nagypéntek van máma, ha tehetjük, akkor egy pillanatra álljunk meg s hajtsunk fejet.

 

Aranykörte, ezüstdió  (2021, Losonc ) - 30x40 cm ambrotípia-diptichon/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2021. március 1. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Olbrin Joachim csodálatos utazása ]

 

Lassan már csak a könyvek maradnak. Könyvek, melyekbe évezredek bölcsességét foglalta az emberiség. Hamvas Béla erről így ír: "A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állítani."  De nem akármilyen vagy bármilyen könyvekről van szó: "Ezúttal nem arról van szó, hogy valaki szórakoztató útikönyvek katalógusát szerkessze meg, vagy hogy időtöltésből a „puszta szigetre” száz kedves szerzőjét magával vigye, hanem arról, hogy olyan műveket gyűjtsön össze, amelyeknek fordítása minden nyelven már régen meg kellett volna, hogy legyen. E száz mű közül az egyiknek legalább mindig az éjjeliszekrényen kellene lennie, hogy az ember, ha nem is többet, elalvás előtt egyetlen szót elolvasson, és az emberi lét igazi tartalmából legalább valamit az éj sötétségébe világításul magával vigyen."  Hamvasról mindig úgy gondolkodtam, mint ahogy a mesterek Mesteréről szokás. Többek között tőle tudtam meg, hogy Hölderlin milyen szép verseket írt. Olbrin Joachim csodálatos utazása mosolyt csal az arcomra.  Mint a körte-csendéleteim. Valamitől valami felé haladunk, és útközben talán mintha megértenénk egyet s mást a lényeges dolgokból is.

 

     

Körte-diptichon  (2021, Losonc ) - 24x30 cm ambrotípia / nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2021. február 5. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Volt egyszer egy öreg Linhof ]

 

Hozzám került egy roncs. Az elmúlt időszakban már a második. Márai írta a kastélyokról, hogy "... mert a kastélyok is meghalnak, mint minden nemes dolog a földön. Meghalnak, mint te meg én.". Valahogy talán így van ez a fényképezőgépekkel is, mert a fényképezőgép  hasonló az emberhez: fiatalkorában délceg és büszke, majd ahogy telik az idő, úgy csendben hanyatlik, lecsúszik és ha nem kap utána egy kéz, és nem süt le rá egy fénysugár, akkor teste elenyészik. Hát ennek a roncsnak valaha az volt a neve, hogy Linhof és 1937-ben született, egy olyan országban és egy olyan korban, melyről szóljunk inkáb Radnóti szavaival:  "Oly korban éltem én e földön,/ mikor az ember úgy elaljasult,/ hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,/ s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,/ befonták életét vad kényszerképzetek.". Pedig ez a gép még romjaiban is csodálatos...

 

       

Körte és a Múló idő (2021, Losonc) - Foma Medix XG 13x18cm / Fomatone MG Classic 542-II  Chamois 30x40cm / szépia toner

 

És akkor váltsunk líráról pragmatikus prózára:  mintegy két hét alatt, kb. 50-60 munkaórával új köntösbe bújtattam ezt  a gépet. Sajnos az első pár nap után egyértelművé vált, hogy nincs esélyem megvalósítani azt a nagyratörő elképzelésemet, hogy eredeti állapotába forgassam vissza az idő kerekét. Ezért a lehetőségekhez képesti gyengéd átépítés mellett döntöttem. Volt erre a formátumra két nem korabeli. valamikor a hatvanas, hetvenes években gyártott, Schneider-Kreuznach objektívem, egy Symmar 180/5,6-os meg egy széles látó Super Angulon 120/8. Mindkettő jól működő Compur zárban. A Sinar után maradt néhány Fidelity filmkazettám, hát ezekre meg a roncsra alapoztam az elképzelésemet.  Nem volt olyan rész, melyet ne kellett volna javítani. A gép hátoldalát gyakorlatilag újra kellett gondolni és természetesen építeni is. Olyan volt az egész, mint a nagyszerű jazzista Tóth Viktor zenéje: csupa improvizáció. Például égen-földön nem volt laprúgó. Fűrészlap és laminált textilbakelit házasításából készítettem. Nagyon élveztem, hogy minden lépésben megoldást kellett keresni az éppen felmerülő problémára. Passzió volt ilyen kis méretű mattüveget csiszolni. Egyénként ez igen halás munka: egy csiszolással két mattüveget kap az ember - az egyiket, amelyet csiszol és a másikat mellyel csiszol. Aztán az egyik nap elkészültem a munkával: gép tökéletesen működik, modern filmkazettával (síkfilmekhez) és az eredeti hozzávaló lemezkazettával (zselatinos vagy kollódiumos üveglemezekhez) használható. Köszönöm Sándornak, hogy odaadta nekem apai hagyatékát. Köszönöm Jocó Barátomnak, hogy a "rossz vasat" elfuvarozta hozzám. Azóta több képet készítettem vele. Úgy látom, hogy szeretni fogom.

 

       

Ilyen volt... és ilyen lett - Linhof  Technika II. Standard 13x18cm, gyártási év 1937

 

 

[ 2021. január 7. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tajtékos napok, avagy Ritény Aurél levele Csokonay Mihályhoz ]

 

Január elsején délidőben belevágtam egy kést a bal tenyerembe, folyt a piros vérem. Ezzel elkezdődött az új esztendő. Szó sem volt szándékosságről, csupán ügyetlen voltam. De csak szépen, ahogy a csillag megyen az égen: decemberben átépítettem egy rom-fényképezőgépet. Rüdenberg Perga, 1911-ben gyártották, azóta kissé megroggyant. 9x12cm-es képméretű alapdeszkás, összecsukható, ritka négyzet alakú (vagyis 13x13cm-es belső méretű) gép.  Ami javítandó: mattüveg, és mattüveg-árnyékoló, külső burkolat, festés, mozgó mechanizmusok, kihuzat, objektív, vagyis szinte minden. Új mattüveget csiszolok, F600/F800 SiC (nem sicc macska, hanem szilicium-karbid) csiszolóporral, kevés vízzel. Szép világos lett, fekete filctollal felrajzolom a 6x9cm-es és a 9x12cm-es képtartományt, és négyzethálót. A mattüvegárnyékolót újra kell gondolni, pár nap még elkészítem, egész jól sikerült. Külső burkolatként korabeli műbőrtszerűséget alkalmaztak a fa vázra. Ezen nincsennek helyrehozhatatlan roncsolások, úgyhogy akril-plasztikus festék, cipőkrémből és viaszból készült kenecs jól segít rajta. Fekete zománc-festékkel lefújom az alapdeszkát, mintha új lenne. A krómozásokat megfelelő vegyszerrel tisztítom, majd polírozom. Csillog, villog, mint Salamon töke. Nehezen járó, akadozó fogaskerekek, csigakerekek, egyéb izgő-mozgó cuccok: semelyik alkatrészen nincs törés, cserbulás, görbülés. Jöhet a szétszerelés, védénegyven, oldószerrel történő kimosás, lítium-vazelin,  grafitzsír, varrógépolaj, óraolaj. A kihuzat még bőven javítható, különböző kenceficékkel vizuálisan is kellemessé tehető. Azt a néhány kis lyukat szinte nyom nélkül foltozom és nemcsak fénymentes, hanem egész szép is lett.

 

    

Rüdenberg Perga 9x12cm, gyártási év 1911

 

Jaj, az objektív... az eredeti Geroplan 135mm f/6.3-as D.R.P. Compound zárban (ugye ez légszivattyús fékkel működő rendszer), ez is javításra szorul. Ránézésre is minden idő hosszabb a kelleténél, de csak ki kell tisztítani a zárszerkezet egy részét. Ennyit én is meg tudok csinálni, de már nem nagyon az én vaksi szememnek való munka. Kár lenne ebek harmincadjára hányni ezt az optikát. Még akkor is, ha tartalékban marad, mert van ettől jobb, nagyobb fényerejű objektívem, egy Laack Rathenow Dialytar Tessar 150mm f/4.5-es Rulex (ez Compur fogaskerekes, óramű-rendszerű) zárban, ami tökéletesen működik. Csak jóval nagyobb az átmérője, mint az eredetinek ezért át kell alakítani a kihuzat végét és az első standardot is.  Az objektív frontján van valamiféle gyűrű menettel, melyet tolómércével 48mm-re mérek, mégis a 49mm-es szűrő passzol rá. Érdekes. Nem baj, Németroszágból rendelek korabeli napfényellenzőt és sárga szűrőt. Aztán lassan elkészülök a géppel, hát vagy tíz nap munkába került az egész. A végeredmény egy összecsukható könnyű nagyformátumú fényképezőgép, mely használható 6x9cm-es formátumra rollfilmmel Rollex-Patent adapterrel,  6x9cm-es üvegemezzel vagy síkfilmmel (szűkítővel, adapterlemezzel), meg természetesen 9x12cm-re üveglemezzel és síkfilmmel is - Demjen Gergő nagyon sok és szép 9x12-es lemezkazettát, síkfilmbetétet, és 6x9-es szűkítőket vett nekem Soósnál, meg az Ecserin... A forgatható hátfal még nem tökéletes, viszont a gép tetejére szereltem egy távmérőbe oltott korabeli érdekes expozimétert. Ezenfelül készítettem néhány 24x30cm-es ambrotípiát is...  tájképeket és csendéleteket egyaránt, de ezekről talán majd legközelebb. Pökök erre a bolond világra: nohát kutyák, ugassatok - gondolom magamban, de hangosan nem szólok semmit. Csak mosolyogok egy fanyarost a bajszom alatt.

 

         

Fekete tea és szemes bors (2020, Losonc ) - 24x30 cm ambrotípia / nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

 

[ 2020. december 10. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Karácsony havában, Krisztus születése napja felé közeledve ]

 

"Pillanatok, mikor olyan csend  lesz - bennünk és körülöttünk - ,hogy a világ szerkezetének titkos ketyegését véljük hallani." - írja Márai Sándor, s valóban valahogy így kelle megélnünk az adventi időszakot és a Karácsonyt. De érdekel-e  manapság valakit még Márai, a csend, Advent, a világ szerkezete, meg a Karácsony?  Az ólomszürke decemberi ég alatt, ha nem akarunk magunktól, majd a Mindenség rákényszerít bennünket, hogy emberekként viselkedjünk. Minden gondolatnak, minden cselekedetnek nyoma marad. Ne higyjük, hogy bármit megtehetünk, bármit megúszhatunk. De higyjük, ha egyáltalán még tudjuk, hogy közel a nap, mikor megszületik a Kisded, aki talán majd megsimogatja buksi kobakunkat, s ezentúl esténként tiszta lélekkel térhetünk nyugovóra. Gyertyát gyújtok, s merengve kortyolgatom a mézes zöld teát, s hozzá a kupica szilvapálinkát.

 

    

Tea-diptichon (2020, Losonc ) - 24x30 cm ambrotípia / nedves kollódiumos eljárás

 

 

[ 2020. november 26. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Dobcsák János 1953-2020 ]

 

        Már két hete, vagyis három,
Hogy a számadómat várom.
Amott jön már, amint látom,
Fekete pej szamárháton.

Van -e húsod a tömjébe´
Vagy a bográcsba megfőve?
Nincsen húsom a tömjébe´,
Sem a bográcsba megfőve.

Eridj, fogd meg azt a babost,
A legszebbik kolompost.
Kutyám issza meg a vérét,
A bojtárom a jobbik részét.                            

 

[ 2020. november 7. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ November hetedikén... ]

 

A történelem egyre sűrűbben ismétli önmagát. Igen, ott tartottunk, hogy milyen előhívót használjunk a frissen készített házi ezüstzselatinos üvegnegatívunkhoz...  Persze az ideális az, mikor mindenki megtalálja a maga kedvencét, s dolgozik, kísérletezik vele egy cseppet. Magam kipróbáltam a több átalam gyakran használt gyári hívót, elég jó volt bármelyik, de azért még kevertem kétfélét. Az egyik mondhatni klasszikus metol-hidrokinon hívó, picit megváltoztattam benne ezt-azt, így igyekezve optimalizálni, némi sikerrel. 6g metol, 4,5g hidrokinon, 20g nátrium-szulfit, 5g formalin. mindez 300ml deszt. vízben oldva. A klasszikus oldási sorrendet jó betartani, ha a negatívot 20 ASA-ra exponáljuk, akkor 1+2 hígításban, 20C fokon 8 perc a hívási idő, bár elég kontrasztos lesz...  kallotípiához megfelelő, kevesebb kontrasztért hígíthatjuk jobban is, esetleg kéttálas módszerrel vízzel, borax-al csinálhatunk valami kiegyenlítő-hívásszerűséget is. Bár van valamiféle hívásidő, de piros fényben szemre hívjuk, látjuk, a részletek kifejlődését a fényekben, de árnyékokban is, egyarányt. Ugye a régi mondás szerint, exponálj az árnyékokra, hívj a fényekre.

 

    

Gicces virágcsokor/ Losonci református temető (2020, Losonc) - 24x30cm ezüst-zselatinos üvegnegatív/ 30x40cm ezüst-zselatinos papír/ palládium-toner

 

A másik hívó kicsit érdekesebb, 2g pirokatechin, 1g nátrium-szulfit, 2,5g nátrium-hidroxid (marónátron, micsoda szép ez a név, ugye...), 1000ml deszt. víz. Akinek még keményebb negatív kell, az használja hígítatlanul, 20C fokon kb. 5 perc a hívási idő, de ahogy említettük, javarészt szemre hívunk. Ha túl kemény, akkor hígítsunk. Azért jó, ha készítünk néhány próbát és megismerjük, s ha kell beállítjuk a rendszerünket. Ami a pozitív képet illeti, én itt is a nagy kedvencemet a GD-L-t használom...  a kép stabil, lehet füröszteni, pancsolni vígan, főleg, ha az emulziót keményítettük formalinnal, krómtimsóval. Jól reagál a halványításra, színezése, stb. De erről már szóltam, igen, a történelem egyre sűrűbben ismétli önmagát.

 

 

 

[ 2020. november 1. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Október, mely novemberben volt ]

 

A történelem egyre sűrűbben ismétli önmagát. Csakhogy engem már ez a marhaság egyre kevésbé érdekel. Ebből a pontból egyenes vonalban jutunk el a házilag készített ezüst-zselatinos negatívokhoz, (vagy/ és pozitvokhoz) és a palládium tonerhez. Hogy hűek legyünk a rettenetes címhez, kezdjük a történetet a végétől mesélni. Palládium színező. Jó drága és beszerezni sem tól könnyű, de nagyon kevés is elég belőle. Igen, a nátrium-kloropalladitról van szó. 1000ml tonerhez elég 5ml 20%-os oldat. Persze még hozzá kell adnunk 5g citromsavat is. Lényegében minden ezüst-alapú képet tudunk vele színezni. Érdekes, máshoz nem nagyon fogható tónust és hangulatot érhetünk el így. Mielőtt beszereznénk a szükséges vegyszert, vegyszereket, először tanulmányoznunk érdemes magát a technikát, a hozzá hasonló eljárásokat (platina-színezés, platina- és palládiumnyomat), a használt vegyszerket, és a beszerzési lehetőségeket. Belekezdjek az ezüst-zseltinos negatívok/ pozitík házi készítésnének a leírásához is?  Ezüst-zselatinos negatívot/ pozitívot manapság igen széles és nagy választékban gyártank jó nevű, kitűnő cégek, akikkel minőségben, árban, technológiában az egyén nehezen versenyezhet. De nem is erről van szó. Ez a gondolat ezért nem ok nélkül fogalmazódik meg, és óhatatlanul következik ebből a kérdés: miért?  Hogy másnak miért, azt én nem tudom.Nekem szórakozásból, tudásvágyból, munkaszeretetből, önellátásból, sikerélméynből. Meg kell mondani, elég nagy munkáról van szó. Gondosan, odafigyelve kell dolgoznunk, mert sok és nem olcsó anyag mehet pocsékba és az eredmény csapnivaló, csupán hibaistáknak és nem rendes fotográfusoknak való lesz. Ha az embernek van tapasztalata kézműves fotográfiai eljárásokkal, az kétségtelen előny és mondhatni fél siker. Én lényegében ugyanazt az anyagot használom negatívként (2-3 mm-es síküveg lemezre) és pozitívként (Accademia Fabriano papírra). Az üveglemezeket ugyanúgy készítem elő, mint a nedves kollódiumos eljárásnál (a nagyon alapos tisztítás fontos). Több recept is van. Tehát kezdjük az egyszerűvel:   A oldat: ammónium-bromid 43,2g, kálium-bromid 1,2g, 100ml deszt. víz. B oldat: 2g jó minőségű zselatin, A-oldat 12,5ml, deszt. víz 107,5ml.  C-oldat: ezüst-nitrát 9g, deszt. víz 28,2ml.  2g zselatint bevizezni, hagyni megdagagni (kb. 30 perc), felmelegíteni kb. 70 C fokra, majd hozzáadni a maradék A-oldatot. A továbbiakat gyenge piros fénynél végezzük. Tartjuk a 70 C fokot, kevergetjük, Lassú sugárban állandó keverés mellett hozzáadunk 16ml  C-oldatot, majd a hőmérsékletet tartva tovább kevergetjük. A 11. percben  hozzáadunk 4ml C-oldatot, majd a 15. percben  ismét 4ml C-oldatot, kb. 15 mp alatt lassú sugárban. A 19. percben még hozzáadjuk a maradék C-oldatot, majd a 20. perctől hűlni hagyjuk az emulziót.  Beleötjuk egy telejesen fénymentesen és egyébként is jól zárható edénybe, melyet legalább öt órára a hűtőbe helyezünk. Később piros fénynél a megszilárdult emulziót kivesszük az edényből majd kis darabokra szeleteljük és hideg vizben többszörös vízcserével vagy fél órát mossuk. Ezután 60 C fokra felmelegítve, hőfokot tartva 20 percig állandóan és egyenletesen kevergetjük. Ezzel az emulziónk kész, felvihetjük öntéssel, ecseteléssel üveglemezre, papírra. Keményítőként 0,5-1ml 10%-os formalint vagy krómtimsót használhatunk. Hagyjuk megszilárdulni, természetesen piros fényben, azután megfelelő fénymentes csomagolásban, dobozban, stb. tároljuk.  A negatívot kb. 20 ASA-ra exponáljuk. Milyen hívókban hívhatjuk és hogyan?  No, azt majd legközelebb elmondom. A történelem egyre sűrűbben ismétli önmagát.

 

    

Két őszi csendélet I. (2020, Losonc) - 24x30cm ezüst-zselatinos üvegnegatív/ 30x40cm ezüst-zselatinos papír/ palládium-toner

 

 

 

 

 

 

[ 2020. október 6. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Aradi Vértanúk ]

 

"A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelhetni. Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban,  szellemeikben a' hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgotha porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanuk szent  emlékét hűségükért a Haza iránt, s a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!" (Kossuth Lajos fonográfra felvett beszéde, 1890. szeptember 20.) - Leiningen gróf, Damjanich János, Kiss, Poeltenberg, Lahner, Lázár Vilmos, Aulich, Knézich, Nagysándor, Schweidel, Török, Dessewffy, gróf Vécsey. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

    

     

Két csendélet  (2020, Losonc ) - 10x15 cm, ambrotípia/ 10x15 cm albuminpapír kontakt

 

 

 

 

 

[ 2020. szeptember 24. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Dsupin Pál 1963-2020 ]

 

 

    

 

"Sok nagyszerű zenésszel, sok műsorban és szép számú hanglemezen zenéltem, amiért hálás vagyok a sorsnak.
Mindig érdekeltek az újdonságok – amik többnyire régiségek voltak.
Leginkább akkor tudok nyugodtan élni és aludni ha valami újat tanulhatok.
E téren a magyar embert bőséggel kényezteti gazdag hagyománya."

 

 

 

[ 2020. szeptember 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A bolond világ ]

 

A bolond világ, jaj. Csapódik az ajtó, recseg a kertkapu, hát mi van? A bolond világ biciklizik a hícskón lefelé, rozsdás régi orosz biciklin. Stoplámpája hunyorogva  vöröslik a szürkületben, számtalan utcagyerek szalad utána visongva. Eldobott parázsló, füstölgő, félig szívott szivarvégét tovább szívják, szamarként ordított bolondságait tovább ordítják, csodálják ócska színes gúnyáját, lyukas bohóc-cipőjét. Legserényebb Véreb Jancsi és Kócz Bélus, meg még néhányan. Apjuk, anyjuk sír-rí, jaj fiam erre hoztalak e világra, bolondnak világ csúfjára? De a gyerekeket ez nem érdekli, ők új világot álmodnak, sisakjuk sóhaj, kardjuk jajszó, pajzsuk büdös fekete füst, minden rossz, ami volt, minden jó, ami lesz. Jaj, száguldanak a rossz biciklin, bolond világ lejtőn gurul, láb kalimpál,  kutya ugat, valahol asszony sír fel. Ki áll elejbe, ki állítja meg, még az okos is bedől neki, a buta meg majmolja, békét beszél, de háborút cselekszik, veres villamos, rozsdás orosz bicikli, fekete olajos lánccal, pecsétet hagy élesre vasalt nadrágszárunkon. Felborult a tányér,  felfordult az ember, most macska rémül, semmi a helyén, száraz hőségben fojtó por van az utcán. Nyikorog az út-testünkön  tipró kerék, jaj a bolond világ.

 

      

Idő és kenyér III. (2020, Losonc ) - 30x40 cm/ 24x30 cm ambrotípia/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

[ 2020. szeptember 6. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szégyen a futás, de hasznos? ]

 

Fogyóban vannak a Fomatone MG Classic Chamois és Nature papírjaim. Évek múltán úgy tűnik a Foma végleg leállt ezekkel a világklasszis papírokkal. Indokuk alig hihető, teljességgel érthetetlen, hogy pont az egyik legsikerültebb termékükkel hagynak fel, s helyette valami jellegtelen, se kutya, se macska, se nyúl "retro" papirossal szúrják ki a nép szemét. A tiokarmbaidos szépia (barna) színezésről már írtam. Egy 1955-ös kiadású receptkönyvben egy nagyon érdekes színező-leírást találtam, kipróbálásra érdemesnek tartottam. Nátrium-tioszulfátot használ, ugye fixírsót, melyet toner szerepben nem igazán ismerünk. A halványító ugyanaz, mint a többi kénszínezésnél (vörösvérlúgsó, kálium-bromid), a víz természetesen desztillált vizet jelent, a színező oldat pedig: nátrium-tioszulfát 200g, káliumtimsó 45g, 1000ml forró vízben oldva,  Felodás után hozzáadunk 5 ml 10%-os ezüst-nitrát oldatot. 35-50 C fokon színezünk, a szín tónusa a hőmérséklettől függ.  De ne csak mindig barnára színezzünk, hanem pl. zöldre is, Kicsit meghökkentő, de érdekes. A halványító oldat 5g kálium-bikromátból és 27g vörösvérlúgsóból áll (1 liter vízben oldva), a szinező oldatnál vízben oldunk 22g kobalt-kloridot, 5g vas-szülfátot, valamint hozzáadunk 30ml jégectet, majd 1 literre felöntjük (vízzel). Az eredmény nagyon érdekes smaragdzöld-feketés szín. Ha már színezés és három a magyar igazság, akkor az igazi ínyenceknek itt egy egyszerű, de annál drágább és nehezen beszerezhető hatóanyagból álló palládium/ platinum toner formulája:  5g citromsav, 5 ml 20%-os kálium-kloroplatinit oldat, vagy 5ml 20%-os nátrium-kloropalladit oldat, 1000ml víz.  Ugye, mindenki sejti, hogy nem a citomsav a drága és a nehezen beszerezhető.  Végül szégyen a futás, de hasznos? Ezt a kérdést mindenki magának válaszolja meg, ki-ki lelkiismerete szerint.

 

   

Idő és kenyér II. (2020, Losonc ) - Fomapan 100, 24x30cm / Fomatone MG Classic 542-II  Chamois 30x40cm / szépia toner/ gyenge szelén toner

 

 

 

 

[ 2020. augusztus 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Idő és Kenyér ]

 

Szürkületben értem a kastély elé. Vándor voltam és idgen. Már omlott a kastély, lakói elszéledtek, mind finnyás urak, s most hónapos szobákban ültek valahol, nagyvárosokban, keresztrejtvényt fejtettek lámpafénynél és hosszú körmeiket nézték, sértődötten. De a kastély itt maradt, csak éppen mindennap halványabban és ütődötteben, mint a nagybetegek. Ma egy oszlopa dőlt le, holnap lehullot egy ablakpárkánya. A kőoroszlánokat zöld moha lepte be. A szökőkút is elapadt, megdöglöttek az aranyhalak. A törött ablakok  mögött, a pókhálós, üres szobákban csak az eszelős fájdalom széljárása csapkodta az ajtókat. Mert a kastéylok is meghalnak, mint minden nemes dolog a földön. Meghalnak, mint te meg én. Jer, üljünk a kastély küszöbére. / Márai Sándor: Ég és föld

 

   

Idő és kenyér I. (2020, Losonc  - Fomapan 100, 24x30cm / Fomatone MG Classic 542-II  Chamois 30x40cm / szépia toner/ gyenge szelén toner

 

 

 

 

[ 2020.lius 14. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Hangulatok ]

 

Lépeget a nyár, több mint a felét már el is tipegte. Jó idő van, nincs hőség. Későn volt az idén iborka, az első kovászos adag csak a napokban érett be. Jól megsóztam, olyan lett, mint a ruszkik sós uborkája. Vagy iborkája, amit vodkához esznek. Birkapörköltre készülök, de nemcsak az idő borongós. Gyorsan kiderül, mint az ég, melynek tengerkékjén napsütötte kövér piszkosszürke bárányfelhők úsznak. Márai-könyv reggelire, Sevcsik-Hefelle ebédre. Vacsorára Bulgakov vagy Kós Károly. A következő nap, aztán ismét a következő. Bent ülök. Előhívok, retusálok, paszpartuzok, keretezek..., olvasok vagy írok. Iborkát kovászolok. Vagy uborkát. Zenét hallgatok, Ritkán megyek ki., ha mégis akkor is inkább az Ipoly partjára. Ahol embernél magasabbra nől a csana, s átcsíp még a nadrágon, ingen is. Valami 1984-féle rossz utánzat kezd lenni a világ, s nekem már kedvem sincs ezen utálkozni.

 

Hangulatok (2020 Losonc) -ambrotípia 24x30cm/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 
[ 2020. június 5. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Régi negatívok ]

 

Régi negatívjaimat rendezgettem, érdekes, olyan ez, mint mikor az ember élete elmúlt pillanatait fogdosná fehér pamutkesztűs kézzel... elveszettnek hitt időszeletek kerülnek meg, alvó emlékek ébrednek életre. A dolgok szépségét sohasem lehet megszokni. Mintha egy rég elmúlt és elfeledett kedves pillanat jutna az eszembe, vagy mint mikor évtizedek múltán finom gyermekkori ízeket éreznék ismét. Nemrég az Ipoly töltésén üldögéltem, s a faluban gyönyörködve azon gondolkodtam, hogy ha a száz éve élt emberek felkelnének holtukból, kisétálva a temetőkapun megnéznék azt, amit kívüle találnak, ugyan mit mondanának nekünk? Elégedettek lennének-e az utódokkal, vagy azzal a világgal, amit ma itt találnak?  Rakosgatom a régi negatívjaimat, és nem csak az én életem néz róluk vissza  rám, hanem azoké is, akiket valaha fényképeztem, fényképezhettem.

 

        

           Pál István (2012, Tereske/ 2020 Losonc) - Bastyúr "Káposzta"  Pista (2013 Szilice/ 2020 Losonc) - argentotípia 24x30cm          

 

 

 

 

[ 2020. május 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ars Magna lucis et umbrae ]

 

Mielőtt valaki elbizakodottsággal és önhittséggel vádolna, sietek megjegyezni, hogy a fény és az árnyék nagy művészetét nem a saját képeimre értem, hanem általánosságban  magára a világra. és ezen belül természetesen a fotográfiára is. Úgy vélem, hogy minden a fény és az árnyék egyensúlyáról, vagy annak megbomlásáról szól. Ez az egyensúly a tárgya csaknem minden bölcselet, gondolkodás, sőt a művészet alapkérdésének is. Nem hiába kérdezi Goethe Faust-tal, Kicsoda vagy tehát? És az sem véletlen, hogy így valaszol rá Goethe, ezúttal  Mefisztóval: Az erő része, mely örökké rosszra tör, s örökké jót művel. ... hogy Bulgakov örök regénye  A Mester és Margarita ezzel az idézettel kezd, hiszen maga is ezt a kérdést feszegeti. Manapság is gyaran jut eszembe ez az egyensúly, melyet persze sokszor akaratból is felborítok, most persze ezt elsősorban fotográfiai értelemben gondolom. Hiszen a túl sok fény is elmod valamit, ugyanúgy, mint a túl sok árnyék.

 

                  

Tavasz I.-II. (2020, Losonc) - ambrotípia 30x40 cm/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

[ 2020. április 1. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Van ami nincs, lesz ami lesz... ]

 

Bolondok napján jegyzem, hogy mostanság, mikor ez az elbizakodott, kevély civilizáció ilyen igen szigorú leckét kap, mindenki próbálkozik valamivel. Istennek hála, nekem semmivel sem kell próbálkoznom. Persze csak kevés dolog van örök időkre, ez is változhat. Ennek ellenére mégis próbálkozom, például pirogallolos előhívóval. A pirogallolt, mely erős redukálószer, a fotográfia hajnala óta előhívóként használják. Némely szakirodalom szerint a legszebben dolgozó hívóanyagok egyike. A nedves kollódiumos eljárásban  a vas-szulfát mellett az eljárás archaikus és autentikus hívója.  Oldata nem tartós ("A vegyület lúgos oldata nagyon könnyen elnyeli (abszorbeálja) az oxigént. A gyűrűje felbomlik, ecetsavvá és szén-dioxiddá (ez általában karbonáttá alakul) oxidálódik. Ez a reakció a gyűrű teljes felnyílásával jár. A színe feketésbarnává válik."), oxálsav, salétromsav, ecetsav, citromsav  segítségével savanyítjuk, mely valamennyire tartóssá teszi és lassítja a hívó műküdését is, valamint deríti a képeket. Erőteljes fedéssel működik, ezért jobb kollódiunos negatívokhoz, mint pozitívokhoz (ambrotípiákhoz). Egy kis kísérletezés után azonban találhatunk olyan keverési arányt, mely megfelelővé teszi ambrotípiák hívására is. Nálam ez kb. így alakult: 9 g pirogallol, 40ml ecetsav, 10 ml alkohol, 300 ml desztillált víz, ahol az alkohol csak a hívó egyenletes szétfolyását könnyíti. Vannak receptek, melyben ezüst-nitrát is kerül, s második előhívásként erősítőként is lehet használni a vas-szulfátos gyengébb hívás után (recept valahol alább...). Szóval, szerintem érdemes pirogallolos hívóval kísérletezni ambrotípiáknál is, mert más jellegű képet ad, mint a megszokott vas-szulfátos előhívó.

És aztán jött a színezés...  Hát ez egy külön fejezet. Nem színes fényképről van szó, hanem színezett fényképről beszélünk. A kettő között óriási a kölönbség, és nemcsak  technológiai szempontból. Ugyanúgy anilin festékkel dolgoztam, mint papírkép színezésnél.Ami teljesen más, az a réteg. A zselatinos réteg megköti a vizet és magába szívja a festéket. Vagyis híg festéket használunk és a maradékot valamilyen itatóssal letöröljük. A kollódiumos réteg száraz, nem szív magába semmit. Tehát a híg festékkel dolgozunk, akkor  szinte láthatatlan lesz a színezés. Ebből következik, hogy ha nem szívja magába a festéket, akkor le sem törülhetjük, mert szinte mindent letörlünk.  Kicsit hígítjuk a festéket, és hagyjuk megszáradni, ellenőrizzünk. Ha intenzívebb szín kell, akkor ismét festjük a kívánt területet, majd megint megszárítjuk és ellenőrizzük. Persze más módszerek is lehetnek. Én a réteg oldalt először lakkozom, majd a tökéletesen száraz lakkra viszem fel megfelelő (retusáló) ecsettel a festéket. A képet az üveg oldaról nézem, vagyis csak az a színezés látszik, ami színezés nélkül fekete háttérel, fekete színű lenne. Aki akar, színezni fel, hajrá.

 

    

Napraforgó csöbörben (2020, Losonc) - ambrotípia 18x24cm/ anilin festékkel, ecsettel színezett ambrotípia 18x24cm/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

[ 2020. március 25. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A hetedik ]

 

"E világon ha ütsz tanyát, hétszer szűljön meg az anyád! Egyszer szűljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló, szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznók közt az ólban. Fölsír a hat, de mire mégy? A hetedik te magad légy! Ellenség ha elődbe áll, hét legyen, kit előtalál. Egy, ki kezdi szabad napját, egy, ki végzi szolgálatját, egy, ki népet ingyen oktat, egy, kit úszni vízbe dobtak, egy, ki magva erdőségnek, egy, kit őse bőgve védett, csellel, gánccsal mind nem elég, a hetedik te magad légy! Szerető után ha járnál, hét legyen, ki lány után jár. Egy, ki szivet ad szaváért, egy, ki megfizet magáért, egy, ki a merengőt adja, egy, ki a szoknyát kutatja, egy, ki tudja, hol a kapocs, egy, ki kendőcskére tapos, - dongják körül, mint húst a légy! A hetedik te magad légy. Ha költenél s van rá költség, azt a verset heten költsék. Egy, ki márványból rak falut, egy, ki mikor szűlték, aludt, egy, ki eget mér és bólint, egy, kit a szó nevén szólít, egy, ki lelkét üti nyélbe, egy, ki patkányt boncol élve. Kettő vitéz és tudós négy, - a hetedik te magad légy. S ha mindez volt, ahogy írva, hét emberként szállj a sírba. Egy, kit tejes kebel ringat, egy, ki kemény mell után kap, egy, ki elvet üres edényt, egy, ki győzni segít szegényt, egy, ki dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a Holdra: Világ sírköve alatt mégy! A hetedik te magad légy."  (József Attila verse)

 

               

Téli körték / Losonci park ősszel (Losonc, 2019/ 2020) - Kodak T-Max 100/120 6x6cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ szépia toner/ anilin-festékes kézi színezés

 

 

 

[ 2020. március 10. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szegény Dzsoni és Árnika ]

 

"A Százarcú Boszorka a háza előtt jajongott, jajveszékelt...  ... - Ó, ördögök öreganyja, köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattál! - repesett a Százarcú, de lehorgadt ám nyomban a kedve, amikor meglátta, hogy kik jönnek. Mert Árnika és szegény Dzsoni jött a Százarcú Boszorka háza felé. Áradt belőlük a Hétfejű Tündér jóságos fénye; tudta a Százarcú, hogy e fölött a két ember fölött bizony nincsen hatalma.- Te, te szegény Dzsoni - mondta dühösen -, te vagy mindennek az elrontója! Hogy az ördög vinné el azt az átkozott  szabadságodat! Te, te világ legszabadabb embere. - Mit átkozódik, öreganyám? - mondta neki szegény Dzsoni. - Nem unja állandóan rémítgetni az embereket, nem unja a sok gonoszságot, ármányt, kétszínűséget, hepciáskodást, kackiáskodást, üvöltözést, süvöltözést? Soha nem jutott eszébe, hogy meg is szerethetne végre valakit, sohasem jutott eszébe, hogy végre segítsen valakin?"

 

        

Kristóf és Julcsi  (2019, Fülek) - ferrotípia 24x30cm                                                        Tugári patak  (2020, Losonc) - ambrotípia 24x30cm

 

 

 

[ 2020. február 5. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Atyai ág ]

 

Az Atyai ág által nézőtérről is megtapasztalható valóság lett Kodály joggal és gyakran idézett gondolata, miszerint „Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, a cseremisz fogja, másikat Bach és Palestrina”.  Mintegy két hete a Bodroközben voltunk népzenét gyűjteni úgy, mint régen Agócs, Farkas meg én. Királyhelmecen egy fogadóban szálltunk meg, szombat reggel Jocó még az igazak lóbőrét húzta, mikor Agóccsal már komoly dolgokkal foglalkoztunk: ettünk néhány falást, megittam az előző nap kibontott, de magmaradt és kicsit már állott bukéjú pilzeni sört, közben erről, arról beszélgettünk. Valahogy az Atyai ág, meg a keleti gyűjtései jöttek szóba, mikor megkérdeztem Gergőtől, hogy tudatában van-e annak, hogy ezek valójában micsoda horderejű dolgok. Mert ugyan tudatában van-e a zseni saját zsenialitásának? Tudja-e az ember, mikor korszakot alkot? Vagy csak követi azt, aki a kezét fogja? Különböző korok, különböző társadalmak ígyis, úgyis reagáltak a korszakalkotóra: volt mikor szobrot állítottak nekik, volt mikor vesztőhelyet. A mai kor ebben is zavaros. Ennek ellenére vagy pont ezért jó szívvel ajánlom mindenkinek az Atyai ág-at. Úgy, mint intellektuális kalandot, magával ragadó, nagyszerű pompás utazást.

A fotográfiák kézi festése, színezése régi technika. Kezdetei majdnem a fotográfia kezdeteivel esnek egybe, mikor még színes fényképezés nem létezett, vagy már később mikor igen, de a mindennapi használatra túl drága és tűl komplikált volt. Már dagerrotípiákat és nedves kollódiumos képeket is színeztek. Maxwell 1861-ben készítette a világ első színes fotográfiáját, elég sokára, 1907-re jelent meg a Kodak autokróm eljárásra épült filmje, majd csak 1935-re készült el a Kodakchrome, mely széles körben elterjedté tette a színes képeket. Pedig szerintem a kézzel színezett monokróm képek nem ugyanazt a vizuális élményt nyújtják, mint a valódi színes technikák, ezért a technikailag tökéletesebb eljárások mellett ezeknek is teljes létjogosultságuk van. A kézzel színezett képeknek megvan a maguk nehezen megfogalmazható diszkrét bájuk. Túl vannak a természetességen, nem sokkal, de talán még innen vannak a giccsen. Vagyis nem a színes fotográfiai eljárásokról akartam beszélni, hanem a kézzel színezett monokróm fotográfiákról. Nagyapám gyönyörű színezett katona-portréja a huszadik század harmincas éveiből nagyszüleim hálószobájában lógott a falon, gyermekkorom óta csodáltam, bámultam. Felfedeztem, hogy mennyire más, mint a valóság, de pont ez volt benne a fantasztikus. Mennyi mindent elmondott a korról, csak figyelni kellett, csendben hallgatni, hogy mit mesél. Már ekkor elhatároztam és tudtam, hogy ilyen egyszer én is csinálok.

 

          

Ipolybolyki látkép  (2019/2020  Ipolybolyk) - Kodak T-Max 100/120 6x6cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ szépia toner/ anilin-festékes kézi színezés

 

 

 

 

 

[ 2020. január 24. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Egy zsaku ropogós cseresnye ]

 

Egy zsaku ropogós cseresnye jutott az eszembe, belerohant gondolataim kellős közepibe, egy teljes zsacskóval. "Mert az emberi szívek alján a várakozés és a reménykedés lappangott, mint a ligeti menazsériából megszökött puma a gödöllői erdőben, s akármilyen nyájas és fegyelmezett volt az emberi külvilág, soha nem lehetett tudni, miféle várakozás rejtőzik a sűrűjében."  De abban a zsakuban sok volt a rohadt cseresnye, mert ez már csak így van, penészpöttyös, plöttyedt, undorító, bödöskés, szétfolyó, erjedő, zavaros levet eregető, semmire sem való, csak bánatot okozó, lélekromboló, kutyaszart érő, hülyemód vigyorgó gubics, mit nemhogy megenni nem lehetett, hanem még jó szívvel árokpartra hagyítani sem. tudja a rendes ember. "Oda kellett perzselni magát az élet lángjához, s ugyanakkor meg kellett menteni lelkében azt a szemléletet, melynek szirtfokáról oly hidegen, beavatottan és indulat nélkül nézte az emberek tébolyodott párharcát, verekedésüket a nőkért, a pénzért, a becsvágyért, a hiúságért, múló és romlandó javak birtokáért, az aranyfüstért, címért és rangért, mellyel teleaggatták életüket és szalonkabátjukat, ahogy a kivándorló nézheti a búcsú pillanatában, utolsó pillantásával az elhagyott haza fátyolos, ismerős tájait."  Bután röhögő, zavaros gondolatú, trutyma beszédű, ocsmányul ragcsos, mindenhol pecsétet hagyó, a legszebb ingemet osszepiszkító, a nejlony zsaku apró lyukain kicsepegő, rohadt selejt cseresnyeszemek, melyek vaksin pislogva várják, hogy a gyanútlan, ártatlan szegény hozzájuk nyúljon, vihogva, bolondan ugrosnak keze ügyébe, tolakodva, törtetve, háttérbe szorítva a jó, szép, édes, és kifogástalan szemeket, mintegy  kényszerítve mindenkit arra, hogy elfogadja elviselhetetlen jelenlétüket, mert most olyan világ van, hogy el kell fogadni még a rohad cseresnyét is, de hát mindig is el kellett, mindig ez volt... "- Nincs még veszve minden - gondolta  bizakodva a hajós. Főtt marhahúst rendelt, s engesztelt lélekkel ebédelni kezdett."

*Márai Sándor: Szindbád hazamegy

 

            

Téli körték III. - IV. (2020, Losonc) - ambrotípia 30x40cm/ nedves kollódiumos eljárás

 

 

 

 

[ 2020. január 11. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az Úr kétezer huszadik esztendejének kezdetén ]

 

Mennyi tengernyi idő az ami eltelt már csak az én életemből is, szinte el sem hiszem. Az ember olyan, mint a mezei liliom, megfújja a szél és már nincs. Talán minden szeletekből áll, maga a világ is. Egy szeletét megkaptam ajándékba. Egy szeletének szeletét, pedig mi Bonszay Dezsőnek neveztünk el, de valójában borágófának híjják. A magukat tudósoknak hivők deák nyelven carmona macrophyllának nevezik. Valójában ez egy Dél-Kelet Ázsiában honos örökzöld cserje, tavasztól őszig jellegzetes  kis fehér virágok pompáznak rajta, melyek kis zöld termésekké formálódnak, majd narancspiros gyümölcsökké fejlődnek. Egy lapos edényben lévő kicsi növényről, fáról van szó:  bon (edény), sai (növény). Ha hinni lehet a beszédeknek, akkor eredetét az ókori Kínának tulajdonítják, de a Tang-dinasztia idején már bizonyosan ismerték a bonszait. A megfelelően megformált törzseken volt a hangsúly. A japánok a bonszait a kínaiaktól vették át kb. a 7–9 század között.  Ekkortájt ha hinni lehet a híreknek, a vélt vagy valós őseinket a honfoglalás foglalkoztatta. Most, az Úr kétezer huszonkettedik esztendejének a kezdetén talán számot kellene vetnünk. Mert mi az ember szabadsága?

 

                                           

              Téli körték I.- II.  (2019 Losonc) - Kodak T-Max 100/120 13x18cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ 24x30cm/ gyenge szelén toner                       

 

 

 

[ 2019. december 10. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Karácsony havában... ]

 

"Történt pedig azokban a napokban, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Kviriniusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott,hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek  éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép  öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra:  találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban."   (Lk 2:1-11)

 

       

   Gyetvai Mihály (2019, Fülek) - ferrotípia 18x24cm                     Kedvesem, Judit (2019, Losonc) - ambrotípia 30x40cm

 

 

 

 

[ 2019. november 15. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Pók a falon,  kollódium az üveglapon ]

 

Ahogy szétcsordul a kollódium az üvegen...  ahogy az ujjaimhoz ér, olyan gyorsan szárad, hogy érzem, lehűti a kezemet. Minta egy ismeretlen, világon túli világba akarna átrántani.  Pók a falon, hálója az arcomon, kollódium az üveglapon. Néhány fehér rózsa,  csokorba szedve, néhány fehér lélek szabadon engedve. Mennyi éve, és még mindig olyan, mint ha először öntenék kollódiumot. Mennyi éve, s még mindig olyan, mintha először nézném a fordított képet a mattüvegen. Soha nem múlik el ez az érzés, soha nem hallgat el ez a zene. Folyamat, mint Epheszoszi Héraklaitosz folyója, melybe nem lehet kétszer belelépni.

 

       q

Fehér rózsák II.  (2019, Losonc) - ambrotípia 30x40cm / nedves kollódiumos eljárás 

 

 

 

 

 

[ 2019. november 6. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ „Temët ĺz idő minkët...” ]

 

Szeretem, hogy már igazi ősz van. Szeretem, hogy délután hamar sötétedik, hogy sálat lehet már kötni. Szeretem, hogy borult az ég, s időnként szemerkél az eső. Szeretek finom borokat kóstolgatni, vagy csendben pálinkázni, tököt sütni mézzel, s halovány pilacsnál csendesen Kantot, Schopenhauert vagy Heideggert olvasni.  Halk jazz-t hallgatni, régi fotográfusok receptjeit bújni, s piros fényben kipróbálni ezeket. Mert az ősz ennek ideje. Az elmélyedésé. Általában ezért nem szeretik az emberek az őszt. Mert testi szemük lát csupán, lelki szemük vak.  Hāt ȧz szép élet vót, ȧz ȧ vȧlȧmikori élet, mer´ ȧz ember tisztëlte, bëcsültë ȧ māsikat, hȧ szëgényëk vótunk is. Mȧ me´ ëszi ëgymást ȧ nép. Ilyen sëmmi vilāg vȧn māmȧ. Temët ȧz idő minkët…”  mondta Krisztus Pali bácsi a serki juhász, ő  aki állandó és örök harcban állt mindennel és mindekivel,  és nem találta helyét semelyik ember által alkotott világban sem. Nyughatatlan lelkének nemcsak a test volt szűk, hanem az a földi élet is, mely neki adatott. Igen, valóban ilyen semmi világ van máma, és igen, valóban temet az idő minket. Hát, akkor csak hagy temessen.

Engedtessék meg nekem, hogy olyan képekkel illusztráljam mondókámat, melyeket nem én készítettem, de engem ábrázolnak. Ez ritka dolog, mert igencsak nem szeretek az objektív másik oldalán állni. Ezeket a fényképeket kiváló fiatal barátom Rácz Csaba készítette - Mamiya C330-al, Ilford HP5-re -,  melyek nem engem dicsérnek, hanem alkotójukat. Köszönöm Csaba. Mint ahogy a falakon látható kiállítás sem engem magasztal, hanem azokat az embereket, akik nemcsak arcukat adták nekünk, hanem ennél jóval többet: aranyban mérhető kultúrát, tartást, gyökereket, életszemléletet, emberséget, ha úgy hozza a sors, akkor keménységet is. Városi ember létemre nem bohóckodásból hordom viseltüket, hanem az irántuk érzett mély tiszteletből. Igyekszem erre méltónak lenni. Köszönettel és hálával tartozom nekik, és azoknak a barátaimnak is, akikel együtt részese lehettem ennek a fantasztikus szellemi kalandnak, mely egy egész életre összekötött bennünket.

"Vágyaimat és sorsomat én a Teremtőmnek ajánlom, azt Ő igazítja, nekem azzal gondolnom nem kell. Látom, nagy tülekedés van a világban,  én abban részt nem veszek, másét nem akarom, de a magamét megtartom  vagy csak jó szóért adom. Mást én nem bántok, csak belém ne kezdegessenek. Mi kellhet még az embernek? Hisz mindene megvan."

 

       

„Temët ĺz idő minkët...”   (2019 Budapest) - Ilford HP5, Rácz Csaba fényképei

 

 

           

[ 2019. október 27. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ülni, állni, ölni, halni ]

 

"Ezt a széket odább tolni, vonat elé leguggolni, óvatosan hegyre mászni, zsákomat a völgybe rázni, vén pókomnak méhet adni, öregasszonyt cirógatni, jóízű bablevest enni, sár van, lábujjhegyen menni, kalapom a sínre tenni, a tavat csak megkerülni, fenekén ruhástul ülni, csengő habok közt pirulni, napraforgók közt virulni - vagy csak szépet sóhajtani, csak egy legyet elhajtani, poros könyvem letörülni, - tükröm közepébe köpni, elleneimmel békülni, hosszú késsel mind megölni, vizsgálni, a vér hogy csordul, nézni, hogy egy kislány fordul - vagy csak így megülni veszteg - fölgyujtani Budapestet, morzsámra madarat várni, rossz kenyerem földhöz vágni, jó szeretőm megríkatni, kicsi hugát ölbe kapni s ha világ a számadásom, úgy itt hagyni, sose lásson - - ó köttető, oldoztató, most e verset megirató, nevettető, zokogtató, életem, te választató!" - 1926 nyarán írta ez a csodaszép verset József Attila. Már annyi rengeteg ideje annak. Ahogy olvasom, úgy hatalmasodik el rajtam a szépség, melynek koldusa volt József Attila. Micsoda lélek lobogott ebben az emberben, micsoda elme lángolt benne? Mit látott a láthatón túl, mit tudott a tudhatón által? Milyen képeket festett lelke vásznára a láthatatlan kéz, mely az örök ecsetet fogja? S mennyi festét csöpögött közben a  málladozó, korhadozó, mohos padlóra...

 

        

Fehér rózsák I.  (2019 Losonc) - Fuji Acros100/120 6x7cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ lith print/ szépia toner/ szelén toner

 

 

 

 

 

[ 2019. október 9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ilford MG Art 300 ]

 

Soha nem próbáltam még ezt a papírt. Nem újdonság, már jó ideje forgalomban van. A Foma bedobta a törölközőt, már második éve nem gyártja az MG Classic Nature/ Chamois papírjait, hát gondoltam keresek legalább hasonlót. Így akadtam erre az anyagra. Érdekes struktúrájú, vastag, matt felüleltű, tojáshéj színű, rongy alapú papírról van szó, mely a gyártó szerint kiválóan alkalmas lith printre és színezéshez is. Hát nosza, essünk neki. Az adatlapból kitűnik, hogy viszonylag érzéketlen, így is van, ez a csíkpróbából is kiderült, többet kell exponálni, de ez nem gond, csupán szokás kérdése. A szűrőzése ugyanolyan, mint a többi Ilford multigrade papírnak, igen ez is így van, az Ilford-szűrők, a  Durst és Mepota színes fejekre megadott értékek is rendben vannak. Hívóként az Ilford Multigrade-et és a nagy kedvencemet a Foma GD-L-t próbáltam, hát a GD-L ennél a papírnál is jobban tetszik. Nem hiába a kedvencem. Aztán jött a lith print, ID-13-as hívóval, úgy vélem valóban tetszetős, és ebben nagy szerepe van a papír saját textúrájának is. Gondoltam, hogy jöhet a tiokarmamidos szépia és a szelénes színezés. Annyira belejönnem, hogy készítettem kombinált képet, lith-ben hívva, tiokarbamidban szépiára színezve, majd a végére szelénes tonerre megspékelve. A végeredmény valóban érdekes lett. A szelénes cuccnál álljunk meg egy szóra:  ilyenem nem volt, hát gondoltam összeütök egy cseppet. A recept:  1g szelén, 25g nátrium-szulfit, 31g ammónium-klorid, 170 ml deszt. víz. Az elkészítése nem csak a komponensek összekeveréséből áll, munkaigényes, kémiai ismeretket szükségesek hozzá és bizonyos veszélyeket is hordoz. Viszont lehet készen is kapni szelénes színezőt (Ilford, Adox, Moersch...).  A kész szelénes toner vízszerűen átlátszó, ammóniától erősen bűzló folyadék (szellőztetés...). 1+4...1+9 arányban hígítjuk desztillált vízzel (egy rész toner, négy-kilenc rész víz), kb. 25 C hőmérsékleten 5-20 percig fürdetjük benne képünket. A folyamat szemmel ellenőrizhető. A hőmérséklet nem kritikus, ne legyen túl hideg, melegen gyorsabban műkodik, a műveleti idő meg  a kívánt effektustól függ. Mondani sem kell, hogy képünk rendesen legyen fixálva, tökéletesen kimosva, meg persze elővigyázatosan bánjunk a vegyszerekkel. Kalandra fel!

 

          

Ipolybolyki anziksz  (2019 Ipolybolyk) - Kodak T-Max 100/120 6x6cm/ Ilford MG Art 300, 30x40cm/ lith print/ szépia toner/ szelén toner

 

 

 

 

[ 2019. szeptember 11.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A halászhal és a vízár ]

 

A víz csobog, a víz esik, a világ vízbe öltözik. Falu merül, bagoly repül, gyermek tölgyágra költözik. A gyermek lábát víz fedi, s kiált: „A ví! A ví! A ví!” Halászhal bőg, és mondja: „Sőt, egész világunkat ellepi!” A víz rohan locsog-csobogva a világ aláasztalodna. Gyermek és bagly – ó jajj! ó jajj! – halászhalszájban foszladoz ma.  [ Christian Morgenstern: Bitódalok]

 

 

               

   (2019, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm                                           (2019, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm 

 

 

 

[ 2019. augusztus 13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Frontátvonulás ]

 

Miért készítünk ma is, több mint százhatvan évvel felfedezése után is nedves kollódiumos képeket? Törékeny ambrotípiákat, biztosan oldalfordított ferrotípiákat...  hát miért tesszük mindezt? Miért akarunk visszatérni az időtlenség korába, amikor nem kell órát néznünk és idő szerint ugranunk más emberek kényére, kedvére. Miért vágyunk vissza a képzeletbeli parasztember mellé, aki mindenhez ért, mindent meg tud oldani, s nyugalom lengi körül. Miért nem akarjuk a naptárat nézni, de akarjuk csodálni a békésen legelésző állatokat, melyek körül boglyas puli rohangál ugatva. Óránkra nézve tudatosul bennünk, hogy mindez, amit magunk körül látunk csupán díszlet, káprázat, melyet egy mozdulattal kihúzhatnak a lábunk alól. Éter illata érinti meg orromat, a kollódium lassankét betelíti az üveglemezt, szilárdulni kezd, elsüllyesztem hát az ezüstnitrátban, hogy érzékenyüljön. Az üveg opálossá, vajszínűvé válik, milyen szép. Csak úgy puszta kézzel az ezüstbe nyúlok, tudom barnák lesznek tőle az ujjaim, kiveszem az üveglemezt s kazettába teszem.  A síber elzárja a fényt, csendesen kattan a biztosító rúgó, még egy utolsó élesség-állítás, majd oldalra hajtom a mattüveget, helyére teszem a kazettát. Zárom az objektívet, nyitom a sildet, ide nézz, mondom ne mozdulj mondom, blende nyitva, számolom az időt, most kész van, mondom, mondom, mondom, mindig mondom, mert ki gondolná manapság, hogy ki kell várni a dolgok sorát, nem szabad sietnünk, mert az szétmaszatolja a munkára kimért pillanatokat az idő végtelen homokozójában. A ma embere ezt már nem nagyon tudja, csak megy, rohan, kullog, ahogy mások diktálják neki. Sild be, kazetta ki, hogy a sötétkamra meghittségében a láthatatlant láthatóvá varázsolja az előhívó, a fixír pedig rögzítse az emberi léptékkel örökkévalóságnak hitt jövő számára. Jól van hát, a csoda ismét megtörtént, mert csodára vágyunk minden nap, s nem akarjuk elhinni, hogy a csoda bennünk van. Csak elő kell hívni, s a saját két kezünkel és a szívünkkel dolgozni érte.

 

                    

                 Napraforgó (2019, Losonc) - ambrotípia 24x30cm                         Generációk (2016, Somogyfajsz) - ambrotípia 18x24cm*

 

 

 

[ 2019. augusztus 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A lázadás kora ]

 

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen langy sötétség szállott, mint bársony-permeteg és lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek.Fürkészve, körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott. A hűvös televény a lámpák felé lesett gyanakvóan; vadkácsa riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti, e táj oly elhagyott. S im váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, mig nyomorult vagyok.Számon tarthatják, mit telefonoztam s mikor, miért, kinek. Aktákba irják, miről álmodoztam s azt is, ki érti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg.És az országban a törékeny falvak - anyám ott született - az eleven jog fájáról lehulltak, mint itt e levelek s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse s elporlik, szétpereg. Óh, én nem igy képzeltem el a rendet. Lelkem nem ily honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet, aki alattomos. Sem népet, amely retteg, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ és vidul, ha toroz.Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, mint apró gyermeket, ki ugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam - messze anyám, rokonom van, ezek idegenek.Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szivemben a halál. De jogom van és lélek vagy agyag még nem vagyok s nem oly becses az irhám, hogy érett fővel szótlanul kibirnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel! Emberek, nem vadak - elmék vagyunk! Szivünk, mig vágyat érlel, nem kartoték-adat. Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat!  [ József Attila: Levegőt ! ]

 

        

Az Ipoly nyáron  (2019, Ipolybolyk)  - Kodak T-Max 100/120 6x6cm / Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm / 30x30cm

 

 

 

 

[ 2019.lius 21.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lecsópasz ]

 

A Gombaszögi Nyári Táborban megszűnt a lecsópasz intézménye, rózsáim virágzásnak adták magukat. Érdekes összefüggések. Saját dolgaim közül nem sok minden tölt el elégedettséggel, de az biztos, hogy már elég jó kollódiumot tudok keverni. Nem hiába bújtam Mathew Carey Lea tizenkilencedik századi fényképészet-vegyismereti könyveit.  Lea zseniális fotokémikus volt.  Sokat gondolok rá, stabil kollódiumot kaptunk tőle. Aztán meg tegnap báránypörköltet főztem. Az sem sikerült rosszul. Cselényi Jóska bácsinak (Isten nyugtassa...) meg Káposzta Pistának is van ebben némi része. A lecsópaszt emlegetem, egyébként ez az elmúlt gombaszögi táborok étkezési módja, nekem tetszik nagyon ez a szófejlesztés, mondom emlegetem a lecsópaszt, hát ismét mentünk Gombaszögre, Folkpajtát avattunk, Jocó, Konki, Norbi, Gabi nagyszerű fundálása, Baffiék, Ulmann Pistaék csodálatos munkája, hagyományos kultúránk méltó helye. Aztán jött a köztársasági elnőknő, ilyen nagy gesztust még egyetlen szlovák elnök sem tett irányunkba. Kedves ember, szépen, okosan beszél a magyar-szlovák kapcsolatokról.  Jó hallgatni, jó eszmét cserélni, de jó fényképezni is, mosolyogva tűri a nedves kollódiumos eljárás minden nyűgét. Én meg segédeimmel rekord idő alatt készítettem el róla a készre keretezett  ferrotípiát, melyet magyarul és szlovákul köszön meg. Fényképészműhelyeimben államelnököt még nem fényképeztünk. Ez egy érdekes momentum, de a lényeg, hogy ismét jó volt veletek fényképezni, együtt dolgozni. Köszönet a közös munkáért Gergőnek, Jason-nek, Csabának, Danikak, Péternek  és a többieknek, mindenkinek, akit csodálatba ejtett a fénnyel való rajzolás.

Báránypörkölt, ahogy én csinálom (kinti s benti tűzhelyen is alkalmazható). Hozzávalók:  két kilo bárányhús, disznózsír, három nagy fej vöröshagyma, egy gerezd fokhanyma, hat nagy paradicsom, kettő zöldpaprika, bors, erős- és édes daráltpaprika, só, köménymag ízlés szerint. Elkészítés: a húsról valamennyi faggyút leszedünk, de rajta is hagyunk (ízlés szerint), felaprózzuk ehető darabokra, megmossuk. Felvágjuk a hagymát, paradicsomot, paprikát, fokhagymát - nem kell túl apróra, amúgy is szétfől - majd félre tesszük. Egy edénybe teszünk elegendő disznózsírt, s ebben a felaprított hagymát üvegesre pirítjuk. Egy nagyobb edényt bőségesen kikenünk zsírral, majd rétegesen belerakjuk a párolt hagymát és a húst. Minden réteget módjával megsózunk. Lassú tűzön elindítjuk, vizet nem öntönk hozzá, a bárányhús bő levet enged. Jó másfél órát pároljuk a húst a saját levében. Mielőtt lefőlne, hozzátesszük a fokhagymát meg a törött köményt (csak módjával) és kevés erős paprikát. Zsírjára sütjük, lassú tűzön, folyamatos mozgatás közben pörköljük. Aztán a tűzről levesszük, forró vízzel addig felöntjük, míg éppenhogy el nem lepi a húst. Több vizet ne!  Lassú tűzön főzzük, ekkor tesszük bele az őrölt piros paprikát és a borsot, a paradicsomokat és a zöldpaprikát. Beállítjuk az erősségét és sósságát is. Még vagy két órát lassacskán csekély tűzön, de állandó forrás mellett, mozgatva főzzük. Le is takarhatjuk fedővel. Akkor jó a tűz, ha mindig bugyog, de kevés víz fől el. Mikor már puha a hús, akkor lefőzzük róla a lét a sűrűjéig. Friss, puha kenyérkével, hideg kovászos uborkával kínáljuk.

 

          

Zuzana Čaputová (2019, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm                  Miqueu Montanaro (2019, Fülek) - ferrotípia 18x24cm   

 

 

 

 

[ 2019.lius 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek ]

 

Bitang meleg van, bár az is igaz, hogy most van ideje. Kemencébe tesznek, onnan is kivesznek... Cirka egy liter előhívóhoz harminc gramm vas-szulfát, negyven milliliter ecetsav, húsz milliliter etanol. Mindezt hétszáztíz milliliter desztillált vizben. A tiszta ecetsavat jégecetnek nevezik, mert olvadáspontja plusz tizenhét celziusz fok, azon alul jéghez hasonlatos. Aztán az ezüst-nitrát fürdő... néhány napig napoztatás, aztán  desztillált vízzel való föltöltés, egy literre, sűrűségmérés, legkevesebb ezernyolcvan kilogramm per köbméter... ez kábé tíz százalékos oldatot jelent, ugye. Ha nem annyi, akkor lassanként feltölteni ezüst-nitrát kristálykákkal, többszörös leszűrés. Péhámérés, savanyítás, vagy lúgosítás, vagy semmi. Az ezüst-nitrát a az ezüst salétromsavval alkotott sója. Pokolkő. Közben megiszok egy jó pilzenit. Rögzítő. Nátrium-tioszulfát, hősz-harminc százlékos oldat. Erősebb oldat kicsit barnás tónust ad. Csak úgy mondom. Gyengébb zöldesszürkét, még gyengébb neutrális szürkét. Fixírsó. A kollódium meg már rég megkeverve. Lea három, a lusta kollódista kollódiuma. Évekig eltart. Sós kútba tesznek, onnan is kivesznek, kerék alá tesznek, onnan is kivesznek. Halódó rózsáim, mint a Főnix madár, poraikból egyszercsak új életre keltek, igaz kicsit én is segítettem nekik ebben, megintcsak igazsága van a régi öregeknek, kik szerint az ember még a rózsákat is képes megszeretni, mert felfedezni bennük Isten mindent átható teremtő erejét. Én azért félszegen hozzá teszem, hogy a szépséget is, mert nemcsak József Attila volt a szépség koldusa. És jött a hír, meghalt Ökrös Csaba, a prímások prímása. Gondolat megreked, szó elakad...  se szólni, sem írni nem tudok.

 

                      

(2018, Salgóbánya) - ferrotípia 18x24cm                                             (2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm  

 

 

 

 

 

[ 2019. június 6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szindbád hazamegy ]

 

Pár hete betöltöttem az ötvenhármat, majd csendesen az ötvennegyedikbe léptem. Szép rózsáim végüket járják, takács (k)atka szívja levüket, lelküket, könnyezve figyelem lassú halódásukat. Paszpartuzás közben levágtam az ujjam hegyét, valóban kitűnően fog a pengém, minőségi darab, a keretezendő argentotípia is jól sikerült, nem is lett véres. Az ujjam levágott darabját zavaromban lehúztam a vécén. Akkor úgy tűnt, hogy az adott pillanatban ez a legjobb megoldás. Körülöttem lassan elszabadul az állatkert, kitört a nyár, érik a kertben a szamóca. Nem nagyon értem hogyan keveredtem én ebbe az egészbe, de panaszra okom nincs. "Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm."'  Ma reggel egy ismeretlen, fél szemét leragasztva tartó, fekete szemüveges férfi köszönt rám illedelmesen. Megkérdezte, hogy hogy vagyok és megismerem-e, persze nem ismertem meg, de meglepetésemben azt hazudtam neki, hogy természetesen igen, s nem tudom miért átmentem az utca túloldalára. Hazafele két cigányasszony jött velem szembe, ócska műanyag vödreikben pompás szepegombákkal, s magyarul kiabáltak felém: szép fiatalember, vegyen gombát. Valahogy, az egészről Márai Sándor jutott eszembe, pedig ennek a minden mindennel összefügg elvén kívül nem is látom más okát. Márai zseniális író volt. Géniuszának egyik bizonyítéka a Krúdy-emlékkönyv. Annyit olvasom mostanában. Mikor az egyik legnagyobb magyar író a másik egyik legnagyobb magyar író bőrébe bújik.   "Most végre csakugyan hazindult utasaival a vörös postakocsi. Döcögött a májusi fényben a batár, s minden benne volt és vele utazott,  amitől Szindbád az életben szenvedett, s amit szeretett. Lassan hajtott a kürtőkalapos kocsis.  Már elhagyta a hatvani vámot, s elhagyott mindent, ami az élet bűvölete, kedvessége, nyájassága, értelme volt.  A világ elmaradt a batár mögött és Szindbád mosolygott, mert tudta, hogy idejében kell elmenni egy világból, melyhez  nincs már igazi közünk. Így mosolygott és utazott a hajós, mert végre hazament. A gyertya csonkig égett, s utolsó  lobbanásával megvilágította Szindbád arcát: most bölcs volt a csukott szemű arc, közömbös és szigorú. Csak keleten tudnak ilyen közömbösen és méltóságteljesen nézni az urak. Mikor vége van valaminek."

 

         

      (2019, Losonc) - ambrotípia 24x30cm                                        (2019, Losonc) - ambrotípia 24x30cm

 

 

 

 

[ 2019. május 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tájképben csendélet ]

 

Tájképben csendélet, és az a furcsa technika, sejtelmes hangulatok, mintha rajz lenne és nem fényrajz. A negatív... semmi különös, normál negatív, ne legyen túl nagy, lehet kis-, közép-, vagy kisebb nagyformátum.  Én 9x12cm-es Kodak T-Max 100-ra fényképeztem, de ez nem nagyon lényeges. Jobb ha inkább nagyítás, bár elméletileg kontakt is lehet. Itt, jegyzem meg - mert a pozitív anyag fontos - milyen érdekes, hogy mennyire megszerettem az a néhány Foma-cuccot, melyeket már évek óta használok. A Fomatone MG Classic/ Nature papírokhoz nem leltem foghatót a világon. Az Iford Multigrade Art 300, hasonló, de csak hasonló. Nagy kár, hogy a Foma anyaghiány miatt időlegesen leállította a Nature és Chamois papírok gyártását...  Fantasztikus a GD-L fenidon-hidrokinon alapú papírhóvó is, mely elsősorban reprográfia célokra készült. Olyan feketét produlál, ami párját ritkítja. Nagyon kontrasztos, ezért ha az ellentetjét akarjuk, akkor hígítsuk legalább 1+4-re. Vagyis, igen, MG Classic Nature vagy Chamois papírra készítjük a képünket és GD-L-ben hívjuk. A számunkra megfelelő megvilágításhoz expozíciós próbákat (csíkpróba) készítünk, lágy (Y) és kemény (M) szűrőkkel. A tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján volt divat, mikor a kép nem négyszög alakú, s nem határolják éles kontúrok. Ezt többféle módon érhetjük el. Én egy maszkot készítettem, fekete karton a közepére egy nem túl nagy lyukat vágtam, a kartont a nagyító-objektív és az alapdeszkán lévő fotopapír között tartjuk, és expozíciók közben enyhén mozgatjuk, hogy a kép ne legyen szabályos kör, kontúrjai meg halványodók, semmibe tűnők legyenek - ezért használjunk hosszabb megvilágítási időt. Enyhén exponáljuk túl a képünket (a következőkben halványítani forgjuk...).  Hívjuk elő, fixáljuk, majd alaposan mosssuk ki a kész képet - vastag anyagról van szó, hosszabb ideig, alaposan mossunk. Mosás után halványítóval, gyengítővel és egy finom ecsettel igazítsuk ki a kép-háttér(alap) átmenetet, ill. híg halványító-oldattal állítsuk be a kép számunkra megfelelő "fedettségét". Ha kicsit több megy le a képből, vagy máshogy, mint ahogy szeretnénk, azt előhívóvaj visszahozhatjuk. Ezért a következő halványítót használjuk:  35g kálium-ferricianid (vörös vérlúgsó), 10g kálium-bromid, 1000 ml vízben oldva. Ha erősnek tűnik az oldat, akkor tovább hígíthatjuk.  Ezután pár percnyi fixálás és ismét alapos mosás következik, majd a papír alapját színezzük enyhe vajszínűről halvány sárgásbarnára. A tonerünk kávé lesz, igen az iható feketekávé. Részint s színe miatt, részint a benne található tannin (csersav, digalluszsav) okán. Legjobb erre a célra, paradox módon a legolcsóbb, silány ízű instant kávé - egy liter vízben kb. 3 evőkanállal oldunk fel, és 10-15 percig áztatjuk benne a képet. Többszörös öblítés jön, majd szárítás. Száradás után a kész képet ízlés szerinti (fehér) kartonnal pasztpartuzzuk, majd tetszés szerint keretezzük.

Emlékezzük meg Frederick Scott Archer-ről, aki százhatvankét éve, 1857 május 1-én halt meg Londonban. Archer - Gustave La Gray és Robert Jefferson Bingham mellett - a nedves kollódiumos eljárás egyik felfedezője, leírója, úttörője, művelője. 1850-ben írt a pirogallol felhasználásáról (az előhívóban), 1851-ben leírta a nedves kollódiumos eljárást, majd 1854-ben üveg-alapú kollódiumos fényképezésről, vagyis a direktpozitív ambrotípiáról közölt kézikönyv jellegű írást. Az utókor nem volt kegyes hozzá: több évtizedre elfeledték, újrafelfedezése egybeesik a kollódium huszadik századi reneszánszával.

 

        

Losonci park/ A fa  (2019, Losonc)  - Kodak T-Max 100  9x12cm / Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm

 

 

 

 

[ 2019. április 11.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A Költészet Napja ]

 

Ime, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul irják fölébem, ha eltemet, ki eltemet. E föld befogad, mint a persely. Mert nem kell (mily sajnálatos!) a háborúból visszamaradt húszfillléres, a vashatos. Sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy uj világ, jog, föld. - Törvényünk háborús még s szebbek az arany karikák. Egyedül voltam én sokáig. Majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták; bár velük voltam volna én boldogan.  Igy éltem s voltam én hiába, megállapithatom magam. Bolondot játszottak velem s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz és szép a nyár is, de szebb az ősz s legszebb a tél, annak, ki tűzhelyet, családot, már végképp másoknak remél.  - József Attila (1905-1937)

 

          

Ipoly-part / Rózsa az ablakban (2019, Ipolybolyk/ Losonc)  - Fomapan 100 24x30cm/ Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm

 

 

 

[ 2019.  március 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Márczius Tizenötödike ]

 

Én szemfedőlapod lerántom: kelj föl és járj, Petőfi Sándor! Zúg Március, záporos fény ver, suhog a zászlós tűz a vérben. Hüvelyét veszti, borong a kardlap: úgy kelj föl, mint forradalmad! Szedd össze csontjaid, barátom: lopnak a bőség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, népek nevében! S te halott vagy? Holnap a szellem napvilágát roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról! - Utassy József: Zúg Március

 

      

Losonc - zsinagóga I. (2019, Losonc) - kallitípia 24x30cm                              Losonc - zsinagóga II. (2019, Losonc) - kallitípia 24x30cm

 

 

 

[ 2019.  március 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tandori Dezső:  Szpéró gesztenyefája ]

 

Szpéró gesztenyefája, pihenni leültem alája, árnya-a-fénye-a-folt, ő, ami-lett-ami-volt. Gyászol az ég ma Medárddal, fákon emitt a madárdal, állok a sírja fölött, jönnek a völgyi ködök. Járok, hajnalok-eljén, tíz év messze kiteltén, nem lett meg tizenegy, szűken az égben a kegy. Domb-töve-majd ha lefekszem, s emlék nem sajog egy sem, szálllok elébe magam, s nincs, ami ott odavan. Ülni se, állni, feküdni, s járni se kell, csak az üdvi térnek a szárny meg a láb, szélben, od’adja magát; szállni, mi semmi e tűnés…! ott leszek én, velem ő és társam, s mind, aki még –  messzi, de messzi vidék.

 

     

(2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm                                                                    (2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm

 

 

 

[ 2019.  február 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lágykemény, keménylágy ]

 

Lágy vagy kemény? Talán puha? Pepita rajta a ruha. Vagy kemény? Utoljára hal meg a remény. Lágykemény, vagy keménylágy? Morcos agyalágy, esetleg biztosan csendes hagymaágy? Mennyire más jellegű képet ad egy lágy és egy kemény rajzolatú objektív, csak megfigyelni is ezt már csodálatos. Fokozottan érdekes ez a nagyformátumú, haványozottan a nagyformátumú nedves kollódiumos fényképezésben. De most senkiben se merüljön fel az oktondi kérdés, hogy akkor mégis milyen rajzolatú objektív használandó? Hát először is, olyan amilyen van. Ha többfajta is van, vagy lehet, hogy legyen, akkor olyan, amilyennek a képe tetszik. Mondják, portréra inkább lágyat használjuk, tájképhez meg keményet... de én ezt nem mondanám. Milyen szép, amikor az arcokra kiülnek az apró ráncok, szakalábak, mikor a szem nézése metsző, a homlokon apró részletek is láthatóvá válnak - és ha egy ködös, párás, fás mező a lassan málló téren át a kézzel meg nem fogható végtelenbe vész...  de persze mindezeknek a teljes fordítottja is igaz lehet. Nincs jobb és rosszabb.  Csak ember és látasmód van.

Hét akkor nézzük: az első kép egy hatalmas képkör kirajzolására is alkalmas Meopta írásvetítő-objektívvel készült, melyben nincs rekesz sem. Egy Meopta Epijunktar 3.8/ 400 mm-es objektívről van szó, mely ultralágyan rajzol és ahogy említettem nem is fényképészeti célokra készült. A második kép szemlátomást teljesen más jellegű. Kemény rajzolatú Carl Zeiss Jena 4,5/360 mm-es optikával készült, mely szabályozható irisz-blendével rendelkezik, Tessar-rendszerű és  szintén nagyobb képkört képes kirajzolni, mint amilyet a gyártója megad. Nyitott rekeszel is elég kemény, f/8-f/16-os blendénél mát  igencsak keményen rajzol. Én általabán keményebb rajzolatú objektíveket kedvelem, portréra is, de ez nem azt jelenti, hogy időnként nem használok lágy optikákat. És, hogy mit akarok mondani ezzel az egésszel? Semmit, egyáltalán semmit.

 

              

Nyári rózsa (2018, Losonc) - ambrotípia 30x40cm                      Téli rózsa II. (2019, Losonc) - ambrotípia 30x40cm

 

 

 

[ 2019.  január 23.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sohamár ]

 

S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tollmezében, / Gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vén madár, / S szóltam: "Bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, / Zord Holló vagy, ős nemes te, éji part küld, vad határ, / Mondd, mily néven tisztel ott lenn a plútói, mély, vad ár?" / S szólt a Holló: "Sohamár!"

Mintha ez meg sem történt volna. Mintha nap sem múlott volna azóta, olyan gyorsan rohant el az idő. Megállt az egyik ezüst zsebórám, s elvirágzott minden rózsám, sic transit gloria mundi, de azért készítettem két 30x40cm-es ambrotípiát, téli rózsa, sok kisebb méretű próba után, majdnem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna. Majd még egy téli tájképet is az ablakból... 30x40-re. Meglepett, mert első nekifutásra próba nélkül majdnem olyan lett, mint ahogy a fejemben megszületett. Bekereteztem mindet - már egész jól keretezek, paszpartuzok:  masszív acélvonalzó és éles, jól fogható penge kell. Néhány kész kép, rengeteg munkával - ez a gondolat azért megnyugtat, mert ugye mire is lenne az a rengeteg kép. Talán nem veszett el még minden. Meg amúgy idő sincs. Akkor minek az ezüst zsebóra...  Hát a szépség miatt, ugyanúgy, mint az ezüst kép. Mert ugyan mi is lenne velünk szépség nélkül ebben a világban...

 

                        

                                Téli rózsa I. (2019, Losonc) - ambrotípia 30x40cm                            Nyárfa télen (2019, Losonc) - ambrotípia 30x40cm                 

 

 

 

 

 

 

[ 2018. december 31.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Én vagyok az, aki nem jó ]

 

Kint szakad a hó. A reggeli szigorú hideg, délutánra is alig szelídül. Ebben az irdatlan télben úgy nyílnak a rózsáim, mintha széles kedvű, tikkasztó nyár lenne. Mosolyogva néznek ki az ablakon, bent meleg, állandó öntözés, s minden, egy rózsa-léthez szükséges dolog, kint meg hó, fagy s halál. Egy rózsának, talán szabadságra sincs szüksége, eszeveszetten futni nemigen akar a bársonyos tavaszi mezőkön, s a friss illatos szénában hanyatt fekve sem tekint fel a csillagos végtelenségre a mindenségen elmélkedve. Ilyet talán csak néhány ember csinál. Pár nap és itt a Karácsony. Ilyenkor inkább elkerülöm a vásárokat, a csillogó áruházakat - nem mintha máskor szívesen járnék ezekre a helyekre -, ez az időszak nekem teljesen mást üzen. Karácsony előtt szeretteinkhez Pestre utaztunk. Nem is értem ezt az egészet, minden olyan mint egy megbolydult hangyaboly. Az Újbuda központban egy hajléktalannak pár darab házi süteményt adok, abból, amit Judit sütött a gyerekeknek. Mindenki leszegett fejjel járja kijelölt pályáját, mint amolyan vak villamosok, melyeket mások igazgatnak. Vasárnap nagy hidegből, s télből a tavaszba ugrunk, a havat egy nap alatt felfalja a tíz fokos meleg és az eső. És hétfőn megszületett a Megváltó.

 

        

Lea 3  2018.11.25 - 2017.05.02  (2018, Losonc) - ambrotípia  10x15cm

 

Elmúlt a Karácsony, s minden szép pillanat lóhalálában rohan. 24x30cm-es filmkazettáimba síkfilmet raktam, valamikor a napokban ki kellene menni az Ipolyhoz fényképezni, ott a hó nélküli tél is gyönyörű tud lenni. Kollódiumot kevertem, nyárra kell már, ideje van, mert a Lea 3 sokáig érik. Rögtön vége az évnek, de azért tegnap ki kellett próbálnom, hogy a kicsit több, mint egy hónapos előző keverésű Lea 3 kollódium mit produkál, összevetve a másfél évessel. Természetesen mindkettőt egyformán exponáltam, ablakon keresztül jött a napfény, szemben oldaról egy 400 Ws-os vaku, egy villanás, egy másodperc és f/5,6-os blende. Érzékenyítés négy perc, hívás húsz másodperc, rözítés öt perc. Nekem úgy tűnik, hogy az új kollódium a régebbihez képest kicsit még kevésbé érzékeny, de már bőven használható. Hát így. Ez a két 10x15 cm-es ambrotípia előtanulmány egy 30x40cm-es képhez, mert evés közben jön meg az igazi éhség. A két 10x15cm-es tesztkép után  után rögtön felöntöttem egy 18x24cm-est, majd jött egy 24x30cm-es üveget is - a 30x40cm ezért nagyobb előkészülést igényel, de a héten megcsinálom. Ablakban virágzó rózsa, Karácsony havában...

 

 

[ 2018. november 8.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Novemberben, ősszel ]

 

"Holdvilágos, fehér úton,/ Mikor az égi pásztorok/ Kergetik felhő-nyájakat,/ Patkótlanul felénk, felénk/ Ügetnek a halál-lovak. // Nesztelen, gyilkos paripák/ S árnyék-lovagok hátukon,/ Bús, néma árnyék-lovagok, /A Hold is fél és elbúvik, / Ha jönnek a fehér úton. // Honnan jönnek, ki tudja azt?/ Az egész világ szendereg: / Kengyelt oldnak, megállanak./ Mindig van szabad paripa/ S mindig van gazdátlan nyereg. // S aki előtt megállanak,/ Elsápad és nyeregbe száll / S fehér úton nyargal vele/ Holdvilágos éjjeleken/ Új utasokért a Halál."  A halál lovai... Mint egy kalotaszegi varrottas, annyira cifrán gyönyörűek, csodálatosak ezek a szavak. Mint mikor vén nagyszakállú bölcs mormog misztikus varázsigéket, amelyek lassan, mint szétszakadt dunyhából a pihe hullanak alá a végtelen magasból. Ady Endre, aki talán a magyar költészet valahavolt legszebb sorait vetette papírra, örökké  tagadta, de örökké kereste, s úgy gondolom végül meg is találta Istent. A tékozló fiú, ki százszor megtagadja Atyját, de  csak a keblén lel nyugalomra. Ady az égben szárnyaló óriás, és a porba leroskadt ember, aki mindig, minden állapotában ugyanaz.

 

b     

(2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm                                                                   (2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm

 

 

 

[ 2018. október 14.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Mezei Lajos 1954-2018 ]

 

                

Hát kedves Lajos, pár hete, mikor Borzován a konyhátokban ültünk, Margó finomságait eszegettük, s ahogy szoktunk huncutkásan, jó kedvűen beszélgettünk és pálinkát ittunk hozzá, nem gondoltam volna, hogy ebben az életben ez az utolsó alkalom...  Ma meg a Halál aratott, és itt az idő, búcsúzni kellene, - ha kellene... -, de nem megy. Szemem bepárásodik, megbicsaklik minden gondolatom, gorcsbe rándulnak ujjaim s a lelkem is. Nem tudom, hogy mit mondjak Neked és mit mondjak magamnak. Hogy lehet az, hogy vége... csak így egyszerűen, egyik pillanatról a másikra? Ugye ez nem lehet, ugye van és lesz folytatás?  Hisszük, hogy van tovább, bízzuk a találkozást, reméljük, hogy ha majd eljön az ideje, akkor ismét egy asztálnál fogunk ülni.

 

Drága Lajos, a puha szülőföld adjon testednek nyugodalmat, s a Teremtő Isten fogadja magához lelkedet.

 

 

[ 2018. október 13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Teljes napfogyatkozás ]

 

Felületes szemlélőnek talán úgy tűnhet, hogy talán kicsit hűtlen lettem a nedves kollódiumos eljáráshoz. Persze pont az ellenekzője igaz:  kezdek ráérezni 30x40cm-es ambrotípiák és ferrotípiák ízére, egyre kevesebb hiba jelenik meg a képeket, már meg tudom rendesen fogni a 30x40cm-es 3mm vastag, elég nehéz üveglapokat, vagy az ugyanilyen méretű, de csupán 0,6mm vékony fémlemezeket (ami sokszor még kevésbé egyszerű), satöbbi, satöbbi.  Egy kép egy hétig készül. Jó esetben...  Igazán lelassítja az embert ez a formátum, gyönyörű csigatempót diktál, kikényszeríti, hogy csak rá összpontosíts, a szétszórtság helyébe a saját rendjét állítja, általa megszűnik a világ, csak a kollódium marad. Érdekes, hogy hamarabb nem tűnt fel az a hatalmas különbség, mely ezt a formátumot elválasztja akár a 24x30cm-estől. Csodálatos !  

A kollódium mellett egyre inkább beleszédülök az ultranagyformátumú síkfilmes fényképezés gyönyörű feneketlen kútjába. Már 24x30cm-re sem egyszerű és olcsó mulatság pankromatikus síkfilmet filmet venni, főleg ha kicsit jobb márkát szeretnénk. Ugyanez a 30x40cm-re igencsak komoly döntés, és nagy vállalkozás. Igaz, az Ilfordnál van ULF (Ultra Large Format - ultra nagy formátum, 18x24cm vagy 8x10" felett) program  - akár atipikus és hatalmas méretben is legyártak FP4 Plust, Delta 100-at, HP5-öt, stb. -, de bevallom, hogy az árak láttán kissé elszédültem. Ez az út bármennyire csábító, de számomra nem járható, ezért más megoldást kellett keresnem. Az egyik megoldás a Fomapan 100-as, melyet a Foma gyárt 24x30cm-es méretben (de sajnos ez a legnagyobb méret) és megfizethető áron. Sohasem lekesedtem a Foma filmekért, de a szükség törvényt bont. A másik megoldás (ha a pozitív papír negatívként való használatától eltekintünk) az orthokromatikus film  - vagyis rtg film. Ennek az egyedi és nagyon érdekes képi világ mellett előnye, hogy piros fényben is kidolgozható. 24x30cm-re szintén a Foma készít Medix XBU (kékérzékeny) és Medix XG (zöldérzékeny) két oldalon öntött síkfilmeket, 30x40cm-re pedig hozzáférhető az Agfa CP-GU (zöldérzékeny) vagy CP-BU (kékérzékeny) síkfilm. Például az első csomag Agfa CP-GU 30x40cm-es filmet egy állatorvostól vettem bagó pénzért, aki klasszikus rtg gépét digitálisra cserélte. Valószínűleg elefántokat és zsiráfokat röntgenezett erre a méretre. Nagyon kontrasztos anyagokról van szó, ezért érdemes úgy exponálni és hívni, hogy azért legyen szürkeárnylat is. Megoldható, megtanulható. Vigyázni kell, hogy előhívásnál ne karcoljuk össze a filmeket, ne hívjuk túl, stb.  Mindenki másképp csinálja és másra esküszik.  Én Ilford ID-11 1+3-ban, majd kicsi kiegyenlítő bóraxos fürdővel, szemre hívom és ez számomra jó eredményt ad. Egyszerűen fotótálban hívom a síkfilmeket úgy, hogy méretre vágott üveglapokat teszek a tálak aljába - a sima felület nem karcol. Kis gyakorlattal és odafigyeléssel szinte tökéletes. Jó mulatság ekkora (vagy még nagyobb) negatívokkal dolgozni.

 

        

Tea (2018, Losonc) - Foma Medix XG 24x30cm/ Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm

 

Évtizedek óta imádtam az Ilford és Kentmere papírokat. Aztán jött a Fomatone MG Classic 532-II Nature és minden mást elfelejtetem. Multigrade pozitív nyersanyagról van szó, érdekesen strukturált természetes krémszínű karton alapon, matt egyedi klór-bróm ezüst emulzióval, meleg tónusú barnás, zöldes, krémszínű és még ki tudja milyen színvilággal. Nagyszerűen kezelhető pl. tiokarbamidos vagy szelénes tonerrel, lith printhez is kimondottan kínálja magát. Csodálatos papír. 1+4... 1+6-os hígítású Foma GD-L-ben (reprográfiai hívó) hívva gyönyörű mélyfeketéket produkál,  s elképesztő képi világ jelenik meg, amit még néhány apró trükkel fokozni lehet. Nekem ez a fotópapír - előhívó párosítás kontakhoz, de nagyításhoz is jelenleg a non plusz ultra. Csúcs, egyszerűen lenyűgöző, nem tudok betelni vele. 24x30cm-es negatívot 30x40cm-es, 30x40cm-es negatívot pedig 40x50cm-es papírra kontaktolom. Így könnyebb paszpartuzni,  keretezni. Teljes napfogyatkozás.

       

       

Tugári patak ősszel  (2018, Losonc)  - Fomapan 100 24x30cm/ Fomatone MG Classic 532-II  Nature 30x40cm

 

 

 

[ 2018. szeptember 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Történelmi arcképcsarnok, háromszáz képpel ]

 

Nagyon szeretem ezt a könyvet. Sőregi Nagyapámé volt. Amikor a kezembe veszem, akkor visszerepülök térben és időben Nagyapám idejébe és falujába Sőregre. Érzem, hogy velem fogja a könyvet, látom kedves, huncutkás mosolyát. Emlékszem gyermekkoromban, csodálkozástól és ámulattól nagyra nyílt szemmel és eltátott szájjal hallgattam őt, aki Árpádról, a törökverő Hunyadiról, Mátyás királyról és a többi nagy emberről mesélt, mutatta a könyv képeit, melyeken a honfoglás-korban magyarok fehér lovat áldoznak, és déceg vitézek harcra emelt pallossal vágtatnak. Titokban mikor senki sem látta, zöld zsírkrétával a könybe rajzoltam néhány dölőngélő ákombákomot. Gondoltam, ezzel hátha én is hozzájárulok a dicső múlthoz. "1909. szept. hó, Emlékül kaptam Gulyás Pál tanítótól, 1909-19010 iskola év elején. Mihály János." - olvasható a könyv legelső lapján Nagyapám szépírású bejegyzése. "Történelmi arcképcsarnok az ifúság és a nép számára háromszáz képpel, bolti ára két korona"  Megsárgult lapok, melyek szélei töredezettek, ismeretlen eredetű foltok, több helyen szakadások, melyeket átlátszó pénzragasztóval javítottak. "Dolinay Gyula hírlap- és könyvkiadó vallalata, Budapest, IV. Kecskeméti utca 13. szám, Pázmáneum nyomda és irodalmi vállalat, Budapest 1909."  Képek, metszetek, melyeken megelevenedik a képzelet stilizálta múlt, lovasok, vitézek, évszázadok vonulnak a lapokon keresztül, s én nagyszüleim konyhájában ülök Sőregen, s hallgatom Nagyapám elbeszéléseit. "Minden érzéseddel szeresd földedet, mely szült, ápolt, s hantjával egykor eltakar... El tudnátok-e viselni  a szégyent, hogy őseitek sírhantja felett idegenek üljenek győzelmi ünnepet, ti pedig mint leigázott nép merüljetek dicstelen sírotokba ?" - így ír az ajánlásban a könyv szerzője, benne minden korszellmel, ami a huszadik század elejét  jellemezte a korabeli Magyar Királyságban, kicsit több, mint száz éve. Azóta elképesztőt fordut a világ, s többekel együtt elhervadt Sőreg is. Azt a kertet, amellyel nem törődnek, belepi a gaz, piros alma helyett szúrós bogáncs terem benne. Háromszáz kép a történelmi arcképcsarnokból, Nagyapám keze írása, a barnult, töredezett lapok... ablak a múltba, egy rég elmúlt és szinte elfeledett világba, ami már soha nem jön vissza.

 

        

Diófák  (2018, Sőreg)                                                                                                         Borostyán  (2018, Sőreg)

 

 

 

 

 

[ 2018. augusztus 17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ideje van az ég alatt minden akaratnak ]

 

Végefele jár a meterológiai nyár, igaz a hőmérsékletek nem ezt látszanak alátámasztani. Panaszolják, hogy szokatlan a forróság, pedig nem is. Ezen a nyáron ritkán volt sokkal harminc fok feletti hőmérséklet. A médiáknak egy-két jól sikerül szenzációs hazugsáért semmi sem drága. Hiába, a zűrzavar és az ipari mértékű dezinformáció korát éljük. Pedig szabott ideje van mindennek, mi meg még azt sem tudjuk, hogy miért születünk és miért halunk, csak vaksi szemmel és bugyután bámulunk magunk elé. Legfeljebb néhány többé vagy kevésbé sikerült okoskodásra futja. A nyáron semmit sem csináltam annak érdekében, hogy a 30x40cm-es gépen használni tudjam a nyagyobb objektíveket - de most kezdek hajlani arra, hogy elfogadjam Lujó segítségét, s ezzel talán elmozdulok a lustaság és tehetetlenség okozta holtpontról. Jön az ősz, s kezdődik a 30x40cm-es ambrotípiák ideje, mikor mindenre van idő, mikor az ember elbújik műterembe, sötétkamrába, mikor egy hónap alatt készül egyetlen kép. A lassúság ideje, az időtlenségé, a megállt idő kora. Kellenek a nagyobb objektívek is. Elmosolyodom, tudom, szép dolgok ezek...

 

            

(2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm                              (2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm

 

 

 

[ 2018.lius 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Folkszöglet, hívd elő a csacsit ]

 

Közepe elmúlt a nyárnak, aratnak, "a fákon kék ampullákban érik a szesz."  Harmadik éve, hogy nem volt pálinkához elég szilva, hát most egyszerre jött mind az elmúlt három év termése. Az sem jó ha kevés, az sem jó ha sok: leszakadnak a fák a gyümölcs terhe alatt, hiába a támaszték, hiába minden. Ráadásul a hamar jött nyárban hamarabb érik a szilva, már kék, de cukortartalom nélkül hullik le. Bilás Zsuzsi a Vadalma második számában azt írta a Folkszögletről, hogy ez a (egyik) legjobb dolog, mely Gombaszöggel történhetett. A Folkszögletet a Hagyományok Háza Hálózat felvidéki fiókintézményeinek a munkatársai változtatták  elképzelésből valósággá. Szerencsém volt ott lenni, s részese lehettem ennek az élménynek. Barátaim kitűnő munkát végeztek. Nemkülönben nagyszerű volt Gergő, Péter és Dani Hívd elő a csacsit nevű fényképész műhelye. Kisforátum, középformátum, fekete-fehér, színes, lyukkamera, cianotípia, nagyformátumú nedves kollódiumos fényképezés...  kb. ennyi fért bele ebbe a pár napba. Csodálatos volt ismét ezekkel a fiatal lelkes fényképészekkel együtt dolgozni. Kedden csatlakozott hozzánk Gibbó is,  vagyis két kollódista egy csárdában, de jól, és békésen megfért. Az idén szinte kizárólag ferrotípiákat készítettünk. Praktikusabb és gyorsabb volt az ambrotípiánál. Annyi volt az érdeklődő, hogy ha egész héten dolgozunk, az is kevés lett volna. Sajnos többeknek nemet kellett mondanom, sajnálom, de az idő véges. Köszönöm mindenkinek a közös munkát.

 

           

(2018, Gombaszög) - ambrotípia  30x40cm                                                                         (2018, Gombaszög) - ferrotípia 18x24cm 

 

 

[ 2018. június 7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az elmúlt időkről ]

 

A felszín változik, a mély változatlan, igen ezt már mondtam. Nem tudok újat mondani, talán nem is akarok. Mindent elmondtam már, mindent amit lényegesnek tartottam. Akár szóval, akár képpel. A többi csak ráadás, önmagam ismétlése, ha úgy tetszik üres szószaporítás...  Régen ha fényképezkedtek az emberek, akkor  megmosakodtak, megfésülködtek, ünneplőbe öltözették testüket, lelküket, hisz tudták, hogy az időt állítják meg a kedvükért, s ezáltal az örökkévalóság egy kis morzsáját ízlelik meg.  Kicsit ebbe az időbe szerettünk volna visszatérni két nagyszerű fiatalember segítségével, akik példát mutattak virtusból.

 

 

              

     Palócz lyány (2018, Salgóbánya) - ambrotípia 30x40cm         Palócz legíny (2018, Salgóbánya) - ambrotípia 30x40cm     

 

 

Ezt a két 30x40 cm-es ambrotípiát csaknem három órán készítettem, segédem, valamint az ifjú hölgy és fiatalember becsületére legyen mondva tűrtek mindent: a bántóan éles fényeket, a hosszadalmas élességállítást, a felvételi anyag elkészítését., vaskos morgásaimat, a rengeteg kiváncsiskodó tekintetet.  A régi emberek jutottak róluk eszembe, azok a pásztornépek, akikkel életemben összehozott a jószerencse,  nagy- és dédszüleim, akik ereklyeként őrzött fantasztikus korabeli családi fotográfiákról és odaátról néznek vissza rám, simogató, immáron már mindent látó tekintetükkel. Az elmúlt idő az, ami alatt lassanként már elfogyott a szó, elfogyott a kép, mint ahogy minden elfogy egyszer, ujjaink között pereg le, s tűnik a semmibe.

 

                  

  Gyulai Bence Fotóbetyár (2018, Salgóbánya) - ferrotípia 18x24cm        Strausz Franciska (2018, Salgóbánya) - ferrotípia 18x24cm     

 

 

 

 

[ 2018. május 12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ PaRodinal és a többiek]

 

Rodinal... igazán soha nem kedveltem ezt  a hívót. Talán azért, mert soha sem értettem, éreztem igazán. Találtam egy receptet, ami hasonló a Rodinalhoz, a neve is frappáns - PaRodinal - és érdekessége, hogy hatóanyaga egy (bármilyen)  paracetamol alapú gyógyszer...  fájdalom- és lázcsillapító. Érdekesnek találtam, hát kipróbáltam, íme a recept:   12 darab Paralen 500 (vagy hasonló) pirula, nátrium-szulfit 20g, nátrium-hidroxid 8g, esetleg 1 g kálium-bormid, 75 ml víz. Használat előtt 24 órával el kell készíteni, meleg vízben minden jobban oldódik, a nátium-hidroxiddal óvatosan bánjunk (veszélyes, maró vegyszer), hívás előtt nem árt egy gyenge átszűrés. Mielőtt életünk legjobb felvételeit hívnánk ezzel  a hívóval, talán jó lesz kipróbálni valami jelentéktelen filmen, ill.  az optimális hígítást és a hívásidőt stampedlis módszerrel meghatározni: ez nagyon hasonló lesz, mint a Rodinalnál. Alább Fuji Acros 100 és Ilford FP4 Plus filmek találkozását lehet megfigyelni a PaRodinal nevű löttyel. Jobb lett, mint amit vártam. Vagyis határozottan jóóó...

 

                  

                           Rózsa tövis nélkül (2018, Losonc)                                                                                  Nagyszüleim temploma (2018, Sőreg)         

  

 

Mit tegyünk ha a fényképezőgépünk fénymentessége lassan, de biztosan kezd a múlté lenni? Olvassunk el pár haikut (5-7-5-ös japán versforma), mondjuk: "Minden romokban/ a tavalyi gyékények/ törnek, piszkosak." vagy:  "Gyökeret hajt a dugvány/ ködfátylas éjféli hold."   Aztán:  " Néma csönd honol/ sziklaszirtbe hasít/ kabócazene. ", majd kesessük meg  Aki Asahi honlapját, aki lézerrel vágott ezt-azt árul ilyen-olyan fényképezőgépekhez. Jó több színű gépburkolatokat kapni, de nekem Mamiya RB-67-hez fénymentesítő méretre vágott öntapadós szivacsmicsoda kell, mely megszünteti a beszűrődő fény által a filmen megjelenő kétségkívül érdeskes, de egyáltalán nem kívánatos jelenségeket.  12 dollár két teljes garnitúra, ez több mint jó. A csomagolásra, postázásra és az anyagra jellemző a precíz japán mentalitás. Tíz nap alatt meghozza a posta, Asahi honlapján található  fényképes leírás alapján egy kis kézügyesség és akarat birtokában profi fénymentesítővé válhatunk pillanatok alatt. Mikor szétszedtem az erbét, akkor csodálkozva láttam, hogy szinte nincs is fénymentesítő szigetelés a gépen sehol. Sem a kazettában , sem a tükör környékén, sem a forgóban. Elfogyott, elfogyasztotta az idő. Hát nem is értem, hogyhogy csak ennyi picike fény szivárgott akaratlanul a gépbe ezen a nagy hiányon keresztül. Cirka egy órás munkával megjavíthatjuk fényképezőgépünket, s megízlelhetjük a jól elvégzett munka édes gyümölcsét. Micsoda öröm.

 

 

           

Kora tavasz (2018, Ipolybolyk)                                                                         Ketten (2018, Szilice)

 

 

 

[ 2018. április 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 30x40 cm  ]

 

Lusta voltam, fáradt és morózus, elfoglalt, fejfájós, meg miegymás. Esténként pálinkát ittam, szilvapálinkát, de csak kicsit, egy kupicával. Február óta nem voltam képes megcsinálni a filmkazettát és befejezni az új 30x40 cm-es gépemet - bár rögtön az elején, nagy vehemenciával a nagyja munkát már elvégeztem. Hát most ismét nekiestem. A gép hamar kész, az utolsó lépés a hamonika megtámásztása, mert már közepes kihuzatnál is belóg és takar. Csodálatos ez a fúrás, faragás. Imádom a nagyformátumú fényképezést. A kazetta-készítés technológiája már a kipróbált réteges módszer, fenyőfa-lecekből, szololit lemezből, miegymásból. A kazettához még egy 18x24 cm-es szűkítőt is tervbe vettem.  Expozíciós próbákhoz okosabb a kisebb méret. Néhány munkaóra, meg néhány óra munka, és készen is a filmkazetta. Síkfilmhez, 2-3 mm-es üveglaphoz egyaránt használható. Lakkozás, festés, tökéletes kiszárítás s jöhet a tesztelés. Először fotópapírral, majd Agfa orthokromatikus síkfilmmel, aztán kollódiumos üveglappal.

 

A kész fényképezőgép a filmkazettával, az új mattüveg, valamint az első 30x40 cm-es ambrotípia

 

A papírnegatívos próbából kiderült, hogy a kazetta tökéletesen fénymentes, de a síkja és a mattüveg síkja között 5-8 mm különbség van. Vagyis: ami a mattüvegen éles az már a felvételi anyagon életlen. Számítottam erre, mivel nem nem kaptam megfelelű vastagságú (vékonyságú) anyagot a kazettához. Másik kazettát egyenlőre nemigen szeretnék készíteni, ezért nem marad más hátra, mint a mattüveget eltolni. Szerencsére a keret lehetőséget ad erre a pár mm-es eltolásra, csupán új rögzítő füleket kell készíteni. Egyéként elég sötét, karcos, nem nagyon jó ez az eredetinek tűnő mattüveg, ezért elhatároztam, hogy csiszolok egy másikat - jó alkalom a cserére és az összehasonlításra. Továbbá nem tetszik a élesítés sem. Elég primitív, nehézkes és pontatlan megoldás ez így, hogy fa csúszik fán, ezért már nézegetem a készen kapható fogasléc-fogaskerék megoldásokat. Úgy tűnik egyszerűen beszerezhető és alkalmazható, a gép bonyolult és durva átalakítása nélkül is. Csupán meg kell rendelni a megfelelő léc-kerék párost és fel kell szerelni. Tehát a kollódiumos tesztelés most elmaradt és jön a mattüveg síkjának a korrekciója. De ami késik, nem múlik...

 

Félkész 30x40 cm-es filmkazetta,  gombok, előlaplap objektívmenettel, kihuzat, mattüveg, réz fogantyú, Moisson & Vilette Paris 30x40cm állványon

 

Utazókamera, 1902-ből, 30x40cm képmérettel. Össze is lehet csukni, s lehet emberi léptékkel hurcolni is, hát ez a kredencnyi FKR 30x40-el nem nagyon ment... Ez annyit tesz, hogy  ezt a képméretet ezentúl idehaza  is tudom fényképezni és kidolgozni. Érdekes, hogy száz tizenvalahány évvel ezelőtt ugye milyen mást jelentettek a méretről s egyebekről alkotott fogalmak. Pedig nem is volt az olyan régen. Vagy olyan sok lenne ez a kicsit bő egy évszázad? Tudom, a hihetetlen technikai fejlődés...  De hát mire megyek én ezekkel a mostani kis mütyürökkel, hát igaz, az is csinál képet. Csakhogy milyet...  mondják, szépet. Szépet? Hát mi a szép?  Vagy a szépség, mint esztétikai kategória is fejlődőképes?  Ma minden eszközünk okos, de a felhasználók az egyre butábbak. Régen a buta eszközöket a felhasználóknak kellett megtölteni értelemmel (ha úgy tetszik okossággal, ismerettel, tudással). Hát igyekszem én is így tenni és okosságban felnőlni ehhez a géphez. 

 

 

 

[ 2018. március 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Berki Pál  1934-2018  ]

 

                   

Ez a pillanat, melyet a fényképezőgépem zárszerkezete megörökített a mai napig elevenen él az emlékezetemben. Kellemesen meleg október eleje volt, igazi vénasszonyok nyara, Feleden, Pali bácsi házának az udvarán ültünk kint. Még nyíltak a nyárutó virágai, a bokrok zöldek és dúsak. Négyen voltunk, Gergő az asztalra tette a diktafonját, Jocó néhány fényképet készített, én is portréra emeltem a gépemet, Pali bácsi pedig, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga volna, elkezdett hegedülni. Minden póz és erőltetettség nélkül, úgy, mint amikor az ember embertársaival csendesen beszélget. Most is hallom a hegedű hangját, látom Pali bácsi finom mosolyát, szemének csillogását. Ez a pillanat nemcsak filmen hagyott maradandó nyomot, hanem bennem is örökre megmaradt.

Gömörben sok híres zenekar volt. Szerencsémnek és a sors különleges kegyének tudhatom, hogy közülük sok nagy és kitűnő zenészt ismerhettem. Mára hírmondónak is alig maradtak. Az Utolsó Óra már elhagyott bennünket. A nagymutató kaszaként suhan el az arcunk előtt, túl a husznegyedik órán.

 

Pali bácsi, nyugodj békében.

 

 

 

[ 2018. február 20.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Z6I3  ]

 

Zalka Imre kiváló fotográfus-mester, gitáros, a Csókolom zenekar alapító tagja, szenvedélyes horgász  hatvanhárom éves. Barátai, tisztelői ünnepi kiállítást rendeztek születésnapja alkalmából a FUGA Budapesti Építészeti Központban. Délután fél háromra értünk a fugába, Gálos Laci a főszervező kicsit késett, rengeteg dolga volt, de nagyon ügyesen csinálta. Mi meg  ráérősen beszélgetve vártuk, mikor egyszercsak befutott Imre, bicajjal. Fények villogtak rajta. Sok-e ugyan az a hatvanhárom év, vagy tán kevés, vagy pontosan annyi, amennyi kell, hogy legyen?  Hatvanhárom év emberi életbe mi minden fér bele? Ilyenek jártak a fejemben, közben a Fuga újságpapírral tapétázott falán egy fakó Petri György-portrét és a sarokban Zalkát és gitárját nézegettem. Egy éve nem láttuk egymást. A lányok nagyra nőltek, valódi nők lettek. Isten éltessen, boldog születésnapot, boldog életet, Barátom.

 

                   

                            Zalka Imrével pálinkázgatunk (2017, Losonc) - ambrotípia  24x30cm                      ZI parafrázis (2017, Losonc) - ambrotípia 24x30cm             

 

A napokban lecseréltem két nagyformátumú gépemet egy harmadikra. Az FKR 30x40-el sosem fértem el, a 4x5-ös Cambót meg már második éve nem használtam. Így tettem szert egy 30x40cm-es franszisz Moisson&Vilette kamerára, melyet 1902 körül gyártottak Páris városában, ha hinni lehet ennek a világnak. A kutya tudja, hogy hol raktározták az elmúlt fél évszázadban, mert egy napos munka kellett hozzá, hogy a koszból kivakarjam. Mikor végeztem, akkor majdnem úgy néztem ki, mint egy kéményseprő és egy meglepően jó állapotban lévő mahagóni fényképezőgéppel találtam szembe magamat. A harmonikák  fénymentesek, jó állapotban, eredeti mattüveg, egészséges, igaz picikét szétszáradt fa. Enyhe felújítás, sellakk, smirgli, vercajg, ez-az, s mindjárt emberi kinézete van ennek a párizsinak. Nagy öröm ám egy ilyen fényképezőgépen dolgozni. A jövő héten jön az anyagbeszerzés majd a filmkazetta barkácsolása. Aztán tesztkép fényképpapírra (30x40 cm-es planfilmem még mindig nincs), majd kollódiumra. Várom.

 

        

Tulipános ajtó, Midland Camera Company W &W 24x30 cm, FKD 18x24cm, 

Moisson & Vilette Paris 30x40cm, Moldovan Ștefan portréja

 

 

 

 

 

[ 2018. február 14.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kallós Zoltán  1926-2018 ]

 

                  Fordulj kedves lovam napszentület felé
úgyse jövünk többet soha visszafelé
messze földre megyek elbujdosok innet
szép szülőhazámat nem látom meg többet

Fújd el jó szél fújd el hosszú útnak porát
hosszú útnak porát fakó lovam nyomát
jó ló volt a fakó jó a viselete
áldja meg az Isten aki felnevelte

Porladozik csontja fekete főd nyomja
az én bús szívem is csak a bú rongálja
árva vagyok árva mint réten a tarló
kinek ékességét elvette a sarló
             
Az idegen földön olyan beteg vagyok
szomszédim házáig alig elámbolygok
szomszédim azt mondják talán meg is halok
én is azt gondolom meg sem is maradok

Idegen országban idegen emberek
járok az utcákon senkit nem ismerek
szólanék hozzájuk de ők nem értenek
ezen az én szívem de nagyon kesereg

 

 

 

 


 

[ 2018. január 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Maradiak ]

 

Mondják, maradiak vagyunk. Az ajtót meg az ablakokat is csak most cseréltettük ki modernre, nincs mikrohullámú sütőnk, sem házi mozink. Az időm ezüst óraláncon függ, nem pedig mobiltelefon érintőképernyőjén hunyorog. Kedvesem nem jár műkörmöshöz, én meg kollódiumra fényképezek.  Szakadt a hó majdnem két napig, de aztán olvadt, majd megint megszigorodott. Boldogasszony hava van, de egyszer ilyen, másszor olyan az idő. "Pálnak fordulása / Fél tél elmúlása / Piroska napján a fagy  / Negyven napig el nem hagy.  / Ha fénylik a Vince,  / Megtelik a pince.  / A ködös január  / Nedves tavasszal jár."   Maradiak vagyunk, modják, nem is értem miért, süt a nap kint, de valahogy nem tudom szeretni ezt az alacsonyan sütő téli napot, olyan éles, kemény és hideg, mint egy jófajta kés acélja, és úgy át is járja az embert, mosolyt hazudva, csendben. Előhívókat kevertem, nedves kollódiumos eljáráshoz, többet kipróbáltam és összehasonlítottam az egyszerű vasszulfát-jégecet-alkohol  formulával, réz-szulfáttal, bárium- és kálium-nitráttal kísérleteztem, jégecet helyett hangyasavat, kénsavat, salétromsavat próbáltam, de semmi jelentősre nem jutottam. Némelyik kicsit más tempóban hívott, más volt a szaga, nem is vártam mást. Maradtam hát az egyszerű hagyományos hívónál.  Itt van a báli szezon. Inkább otthon maradok.

 

            

           Én, mint kettévágott alma (2018, Losonc) - ambrotípia  24x30cm             Cserbóka (2018, Losonc) - ambrotípia  24x30cm                           

 

 

 

 

 

[ 2017. december 20.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Mennyből az angyal ]

 

A minap Zalka Imre beszélt a Tilos Rádió Haladó c. horgászati műsorában, szeretem hallgatni Imre történeteit... Lassan Karácsony, legyön hozzánk mennyből az angyal, de megérezünk-e ugyan ebből valamit, vagy csak a mai világ műkarácsony-hangzavara szűrődik be a redőnyőkön át?  A hideget már viszont megéreztünk, reggelre a minusz tizet ostromolta a hőmérő higanyszála, napközben sem ment feljebb mínusz kettő-háromnál. Mindenen zúzmara, s néháy centi friss porhó. Valami marad még a régiből is, úgy néz ki, az idén fehér karácsonyunk lesz. Manapság ez már ritka. Ilyenkor néha eszembe jut Márai verse is, "És elmegy sok ember előtte: / A Katona, ki szíven döfte, / A Farizeus, ki eladta, / Aki háromszor megtagadta. / Vele mártott kezet a tálba, / Harminc ezüstpénzért kínálta...", de leginkább gyermekkorom karácsonyaira emlékezem, szentesti sétáinkra, ahogy Édesapám kezét fogjuk, egyik oldalról az Öcsém, a másikról én, hallom és érzem, hogy talpam alatt ropog a friss hó, gyalogolunk végig a városon, meg vissza, számoljuk a kivilágított fenyőfákat, teljesen lemegyünk a gyárig, miközben Édesanyánk otthon csomagolja az ajándékokat.  Szürke az ég, talán havazni fog, reggelre erős fagyot mondanak, kikészítem a bélelt bőrkesztyűmet,  "Ő leszen néktek üdvözítőtök, valóban."

 

         

Veres Hunor (2017, Budapest) - ambrotípia                            Juhász (2017, Budapest) - ambrotípia

 

 

 

 

[ 2017. november 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Trükkök ]

 

Trükkök?  Tegyünk kb. 50%-al több vas(II)-szulfátot (FeSO4) az előhívóba... világosabbak lesznek a "fehérek" és a feketékben több lesz a részlet (természetesen ideális expozíciónál). Fogjuk fel a használt hívót (persze ne a hívóba öntsük a megszakításra használt viszet...), gondosan szűrjük le, akár többször is mindaddig, míg a hívó nem lesz teljesen tiszta, áttetsző. A friss (frissen keveret) hívóval 1+1 vagy 1+3 arányba vegyítsük. Előhívás után a megszaktást lehetőleg végezzük desztillált vízzel, a lemezt tartsuk víszintesen és ne függőlegesen vagy a függőlegeshez közlítő slégen. Ha nincs kéznél desztillált víz, akkor a csapi, kuti, vagy ilyen-olyan vizet használat előtt hagyjuk egy nyitott edényben pár órát állni. A megszakítóvíz legyen bőséges. Úgy szakítsunk meg, úgy öntsük a vizet, mint a kollódiumot. A vízszintesen öblített lemezt csak  csak akkor fordítsuk függőleges helyzetbe, mikor már többszörösen átöblítette a megszakításra hasznalt víz - képünkön nem lesznek függőleges csíkok. Érzékenyítésnél a felöntött lemez minél hamarabb és minél egyenletesebben süllyedjen el az ezüst-nitrátban. Ebben segítsünk megfelelő eszközzel, vagy használjunk álló érzékenyítő tankot. Öntsünk magunknak egy pohárka finom pálinkát, gyújtsuk rá egy jó cigarettára és csendesen meredjünk a semmibe. Basszunk bele az egész világba.

 

                    

             Szajkó Gyuri (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*                      Lulu de Rue (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*     

 

 

 

[ 2017. október 10.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fomatone MG ]

 

Újra felfedeztem magamnak a Fomát, pontosabban néhány Foma-nyersanyagot. A Fomatone MG fekete-fehér papírt, melyet a Foma több típusban gyárt, aztán a Foma PW meleg tónusú  pozitív-hívót, valamint a Foma GD-L grafikai (litográfiai) előhívót.  Nézzük a papírt:  meleg tónusú, multigrade klór-bróm-ezüst papírról van szó, mely a brómpapírokhoz képest kevésbé érzékeny, de a maga nemében talán egyedülálló tonalitással rendelkezik. Gondolom a klór-bróm réteg az, ami ezt a különleges, zöldes-barnás tónust eredményezi, ami miatt ez a papír érdekes. A Fomatone MG jelölés RC alapú papírt takar - matt, velvet és fényes változatokban készül. Fomatone MG Classic baritált alappal rendelkezik, szintén matt, velvet és fényes változatban. A Fomatone MG Classic természtes karton alappal is készül, krémszínű  (532-II) és  chamois (542-II) alapszínnel.  Nagyszerű kontaktoláshoz és nagyításhoz is jól használható. Kitűnő lith printhez, de erről még később majd szólok.  A Foma ehhez a papírhoz többek között a F - PW meleg tónusú hívót ajánlja, összehasonlítva pl. az Ilford Multigrade-el valóban erőteljesebben jelentkezi a jellegzetes zöldes-barnás tónus, de a feketék nem az igaziak.  A PW egyébként oldva rövid ideig áll csak el. A GD-L hívó meg gyönyörű feketéket, de igen erős kontrasztot eredményez még túlhígítva is. A Foma LQN elég jellegtelen képet adott, nekem az Ilford Multigrade volt a nyerő. A kontraszt-szabályzás hasonló, mint bármilyen multigrade papírnál, pici különbséggel: Durst színes fejjel  0 -  40 Y, 1 - 20 Y, 2 - 20 M, 3 - 60 M, 4 - 130 M beállításokkal szűrőzhetünk, míg Meopta fejjel pedig 0 - 80 Y, 1 - 50Y, 2 - 20 M, 3 - 60 M, 4 - 130 M értékeket használjunk. Alább két 30x40 cm-es kontakt látható Foma Medix XG síkfilmről.

 

                 

                      Csend  (2017, Losonc)                                                  Rohadó birsalma  (2017, Losonc)

 

Fentebb említém a lith print nevű nagyítási/ előhívási technikát. Valamikor régen már szóltam erről az érdekes eljárásról. Most nem kívánom részletesen taglalni a dolgok mikéntjét, elég terjedemes irodalma található a világhálón. Viszont megismétlem egy a lith módszernél nagyon jól használható előhívó receptjét (ID-13), csupa egyszerű, olcsó és könnyen beszerezhető alapanyaggal. Tehát az ID-13:  A oldat - hidrokinon 25g, nátrium-metabiszulfit  25g, kálium-bromid 25g,  kb. 40-50 fokos 750 ml meleg vízben oldva, majd felöntve 1000 ml-re, B oldat - nátrium-hidroxid 50g, 1000 ml hideg vízben oldva. Fontos, hogy a marónátront (nátrium-hidroxid) mindig hideg vízben oldjuk (ui. oldódásnál jelentős hőt termel). Óvatosan bánjunk vele, mert erős lúg, óvjuk szemunket, bőrünket, mindenünket. Az A és B oldatot használat előtt öntsük egymásba, ízlés szerint:  pl. 1+7 arányban 20 C-on használhatjuk, gyorsabban hív, alacsonyabb kontraszt, mérsékelt "lith" hatás, 1+20 arányban kb. 40 C-on használjuk, a hívás lassú, magasabb kontraszt, erőteljes "lith" hatás. Az alábbi két kép 6x7 cm-es átlagosan fedett Ilford FP4 Plus negatívról készült nagyítással 30x40 cm-es fekete-fehér Fomatone MG Classic papírra, saját keverésű ID-13-as hívóval. A fényképeket semmivel nem színeztem, a látható tónusok a lith print technikának köszönhetőek. Fekete-fehér negatívról, fekete-fehér papíron.

 

                

                              Ősz II. (2017, Losonc)                                                  Nagyapám cseresznyefája II. (2017, Sőreg)             

 

 

 

 

 

[ 2017. szeptember 23.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kín és dac ]

 

Hogy indult végre egyszer a magyar / Kivált és bátor férfiaival, / Szédülten szállt előle a sötétség / S az emberek egymást oly hittel nézték / Ez országban, mint soha az-előtte. / Mindegy: / Vidámuljunk, ha a bánat / Fülünk közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka. // Selmáskodnak már az igazak is, / Tréfa kis dolog, tréfa a nagy is, / Úgy romlunk, mint az esős nyári körte,  / Volt egy-két hitünk, azt is összetörte / Alkus úr-had és vert, futó parasztság. / Mindegy: / Vidámuljunk, ha a bánat / Fülünk közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka. // Bécs jó süketfajd s mi jómadarak, / Szabad minden nép, üdvéért szabad, / Csak nálunk rothad minden bárgyu kínban. / Be másként hittük ifju álmainkban, / Új honszerző vágy mikor tombolt bennünk. / Mindegy: / Vidámuljunk, ha a bánat / Fülünk közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka. // Paraszt leromlott s régi a nagyúr, / A többi vállat-vonva igazul, / Kín van már csak itt s egy-két ember, távol / Ki tekint daccal s új dacot kovácsol, / Hogy hátha mégis csoda esik vélünk. / Mindegy: / Vidámuljunk, ha a bánat / Fülünk közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka.

 

                                             

      Aleksa   (2017, Somogyfajsz) - ferrotípia*                                   Klára  (2017, Somogyfajsz) - ferrotípia* 

 

Ady Endre ezt az alighenem egyik legmegdöbbentőbb versét Eötvös József emlékének ajánlotta. Eötvös személyét nem nagyon kell magyarázni: meghatározó alakja a XIX. század magyar kultúrpolitikájának, közéletének, irodalmának. A Batthyány-kormány minisztereként részese az 1848-as eseményeknek, de az erőszaktól megrettenve világgá fut. Évek múltán hazatérve előbb visszavonultan él, majd egyre inkább bekapcsolódik a politikai életbe. A Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia  elnöke, de részese a kiegyezésnek is, 1867-től az Andrássy-kormány tagja. Érdekes, hogy erre a versre ugyanúgy érvényes az a megállapítás, mint amit Gergge Orwell 1984 c. regényére. Minden sora ma is időszerű. A világban járva, gyakran jut eszembe ez a vers...  Selmáskodnak már az igazak is...

Akár tetszik, akár nem a fotográfia bizonyos fémsók fényérzékenységén alapuló képalkotási módszer. A fényképnek minden kétséget kizáróan anyagi mivolta van. Lujó barátomtól még régebben kaptam egy régi, igencsak rusztikus fa képkeretet. Már akkor tetszett, de valahogy el is feledkeztem róla, mostanság keretezgettem, s a kezembe akadt. Rácsodálkoztam egyszerű, faragatlan gyönyörűségére. A keret szinta a végleteig egyszerű, elég durva munka, lemértem, egy 30x30 cm-es kép fért el benne. Fogtam és először kiskefével estem neki, majd nedves ronggyal suvickoltam, valamelyest eltüntettem az évtizedek alatt rárakódott kosz-rétegeket. Másnap, méhviaszt oldottam kevés szeszben, s ezzel kentem le többször is a keretet. Napokig hagytam, hogy magába szívja a viaszt, majd türelmem fogytával a maradékot száraz puha ronggyal töröltem le. Aztán pár napig hagytam békében. Közben azért nézegettem egyre nagyobb elégedettséggel. Aztán fogtam egy 30x30 cm-es ambrotípiát, a kedvenc csendélet-motívumommal, két tulipánt egy gerberával, s a keretbe próbáltam. Az Isten bocsássa meg nekem elbizakodottságomat, de szinte tökékeltes. Néhány csavar, lemez-darabkák, fúrógép és csavarhúzó és készen van. A kereten az akasztó egy rozsdás szögből készült, fantasztikusan jó dolog fényképeket keretezni.

Megéredett a kollódium, július végén kevertem. Kisebb üvegcsékbe öntöttem át, s ilyenkor ki szoktam próbálni. Tudvalévőleg a kollódiumokat három csoportba oszthajuk (...ha akarjuk, igazán fasza dolog ez az osztályozási mánia), az igazán tartós kollódium csupán kadmium-sókat  tartalmaz - ez a Lea 3.  Van két éves Lea 3 kollódiumom, mint a friss, olyan. Évekig megőrzi tulajdonságait, de ennek hosszabb érési idő (és még néhány picike dolog) az ára. Minimum egy hónap, de kettő-három sem árt. Egy hónap után kipróbálom, egész jó lett a próbakép. Csakis a szomszéd ház lehet, az már mint a tesztábra, hitelesítve van.  Éter és tisztaszesz helyett izopropil-alkoholt használtam. Nagyon úgy tűnik, hogy hosszú távon is jól működik ez a cserebere. Izopropil, szeretlek.

 

30x30 cm-es ambrtotípia keretben, vegyszer-keverés, méret-redukáló keretek, új keverésű kollódium-tesztkép

 

Hasznos dolog a képméret-redukció. Nemcsupán azért, mert kérésre igény szerint kisebb képeket is bármikor készítnetünk, hanem mert tesztképekhez elég a kisebb formátum: kevebb anyagot használunk, könnyebb kisebb lemezzel dolgozni. Ez olyan, mint egy óvodásoknak készített játék:  a 24x30 cm-es kazettába szépen befér a 18x24 cm-es, ebbe a 13x18 cm-es, majd a 10x15 cm-es és végül a 9x12 cm-es redukció, de nyugodtan kezdhetjük a 30x40 cm-es kazettával is. Rétegelt keménypapírból, vagy hasonló famorzsából anyagokból könnyen és olcsón elkészíthető, a végén akrilos matt feketére festettem le, kemény és stabil, mint a fa. Kevés ügyességgel, meg pici találékonysággal ilyen-olyan fémlemezkékből, drótokból elkészíthetjük a rögzítőelemeket is.  A 13x18 és 9x12 cm-eseket ritkan használom, hanem a 18x24 és 10x15 cm az a príma. Ugye mondani sem kell: egy 24x30 cm-es gépet kell csak hordani, s rögtön benne a többi méret is. Ki gondolta volna, kész csoda.

 

 

 

[ 2017. szeptember 7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 1984 ]

 

"Üdvözlet az egyformaság korából, a magányosság korából, a Nagy Testvér korából, a duplagondol korából" - írja a naplójában Winston Smith, az 1984 c. emblematikus regény központi alakja.  George Orwell (eredeti nevén Eric Arthur Blair) 1948-ban fejezte be ezt a regényét, mely remekmű lett. Ami az azóta eltelt időt illteti, Orwell nem sokat tévedett, regénye születése óta folyamatosan és a mai napig időszerű. Ma is embertelen ideológiák mentén vad és eszeveszett rezsimek váltják egymást szerte mindenhol a világban. Némelyik rendszer időnként kicsit finomabbra veszi a tempót, de mindegyik végső célja ugyanaz: "Ha el akarod képzelni a jövőt, képzelj el egy csizmát, amely örökké egy emberi arcon tapos."

 

                

        Dömötör Péter (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*               Pettendi Szabó Péter (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*    

 

 

 

 

[ 2017. augusztus 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lea Három és Lecsó Egy ]

 

Mathew Carey Lea (1823 – 1897) zseniális vegyész volt. Mint ismeretes, tőle erednek azok a kollódium-receptek, melyek kadmium-sókat tartalmaznak. A Lea 3 receptjéről már írtam, kedvenc formulám. A technika lehetőségein belül stabil, biztos eredményt ad. Ennek az oka a kadmium-sók használata. Pusztán kálium- , ammónium-, vagy újabban cink- és lítium-sókkal elérni ezt a nagyfokú stabilitást nem lehetséges. Sőt, a kizárólag kadmium-bromidot és kadmium-jodidot tartalmazó kollódium az igazán stabil. Másfél-két év múltán is alig változnak a tulajdonságai. És akkor a fényképészeti érzékenységről nem is beszéltem. Az Extra Dry (kálium-bromid és kálium-jodid) és a Lea 3 (kadmium-bromin, kadmium-jodid) között szerencsés esetben 2-3 EV a különbség a Lea 3 javára. Ez nem kevés. Lehetőséget ad a blende használatára is. További előnye, hogy a kadmium-bormid és -jodid éterben és alkoholban is jól oldódik, vagyis nem kell nem kívánatos vizet vinnünk a kollódiumba. Viszont hátrányai is vannak a kadmiumos kollódiumnak. A kadmium-bromid és kadmium-jodid erősen mérgező, elég nehéz beszerezni és ráadásul még meglehetősen drága is. Keverés után legalább egy hónapot hagyjuk éredni, de a tapasztalatok szerint 2-3 hónap érés után lesz az igazi. A kész kép zöldes-szürkés árnyalatú, hideg tónusú. Ezen változtat, barnítja a tónust, ha több ideig hagyjuk a lemezt fixírben (vigyázzunk, azért maradjon a képből is valami...). Ez egy véletlen empirikus ismeret:  egy alkalommal annyira nem láttunk, nem hallottunk az éhségtől, hogy egy ambrotípia egész vacsora alatt (több, mint egy óra hossza) a rögzítőben maradt. A kép felére halványodott és sárgás-barnás tónusú lett. Félreértés ne essék, a jelenség nem meglepő és nem is követendő példaképp említem...  Mikor elkezdtem Lea 3-at keverni, akkor természetesen az eredeti receptet használtam. Átszámítva modern mértékegységekre és optimalizálva ez így néz ki:  120ml 4% kollódium, 60ml alkohol, 60ml éter, 1,5g kadmium-bromid, 3,5 g kadmium-jodid.  A kollódiumunk nagyon picit sárgás árnyalatú, de majdnem víz-szerű, teljesen átlátszó szirupos folyadék lesz.  Mivel étert, főleg stabilizált étert lakóhelyemen egyáltalán nem tudok vásárolni (rendelnem kell), az orvosi tisztaszesz meg elég drága, ezért az olcsó és könnyen hozzáférhető izopropil alkohollal helyettesítettem a 60ml étert és a 60ml alkoholt is. Tehát 120ml izoprolil alkoholba öntöm a 120ml 4%-os kollódiumot, majd ebbe a pár ml izopropil alkoholban oldott kadmium-jodidot és -bromidot. Több éves tapasztalataim azt mutatják, hogy gyakorlati szempontból elenyésző a különbség az eredeti és a modifikált recept között. Szembetűnő, hogy a kollódium nem színtelen, hanem világos szalmasárga színű lesz. A fotográfiai érzékenysége is valamivel alacsonyabb.  De ez minden, semmi sem változik, ami lényeges, még viszonylag hosszútávon sem.

 

               

           Radu Igazság   (2017, Somogyfajsz) - ferrotípia*                          Kása Béla  (2017, Somogyfajsz) - ferrotípia*        

 

Ha már a kevergetésnél tartunk,  talán nem ártana szót ejteni egy teljesen másfajta kevergetésről...  Miután megkevertük kollódiumunkat, s alaposan kezet mostunk, készíthetünk magunknak egy igazi finom nyári vacsorát, mely kellemesebbé teheti a tomboló hőségben 29 C fokra hülő augusztus-eleji esténket. Vétek lenne nem kihasználni a kert nyújtotta friss zöldségeket, ezért olyan étket gondoltam ki, amelyet télen nem eszek:  lecsó füstölt házi kolbásszal, kovászos uborkával, friss  kenyérrel és száraz fehér borból (pl. Olaszrizling, Irsai Olivér, Chardonnay, stb.) készült hideg fröccsel.  Elkészítése mint a kollódiumé: gyors és rendkívül egyszerű. A kovászos uborkát már előzőleg elkészítettünk (recept valahol alább...), és hűtőben kellemes hőmérsékletre hűtöttük. Ugyanígy lehűtöttük a fröccshöz használt szódavizet (nem ásványvizet !!!) is. Kikészítünk és megmosunk egy közepes édes zöldpaprikát, két nagyobb érett paradicsomot, három megtisztított hagymát. A lecsóba füstölt házikolbászt teszünk, nem pedig silány minőségű ún. "lecsókolbászt". A egy szál finom kolbászt karikára vágunk, majd megfelelő edényben lassú tűzön megsütjük. Közben felaprítjuk a zöldséget és a megsült kolbászkarikákra szórjuk. Pici víz és só hozzáadásával összepároljuk, -sütjük, majd a végén erőspaprikával ízesítjük. Friss kenyérrel, kovászos uborkával fogyasztjuk.

 

                                

                       Demjén Gergő (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*                    Gaspárik Márton Pál (2017, Somogyfajsz) - ambrotípia*   

 

Somogyfajszon a Mediawave-táborban az idén sűrű volt a helyzet: klasszikus fekete-fehér negatív és pozitív laborálás, osztott szűrőzés mellett, színes C-41es negatív kidolgozás, és nagyformátumú síkfilmes fényképezés is terítéken volt. Ezért az öt effektív napból csak két nap jutott a nedves kollódiumos eljárásra. Az első napon fényképeztünk, míg a másodikon lakkoztunk, festettünk, vagyis készre, keretképesre készítettük a képeket. Fiatal kollégáimmal tizenhat 10x15 cm-es, 18x24cm-es és 24x30 cm-es ambrotípiát és ferrotípiát készítettünk Mindezt úgy, hogy egy képet sem rontottunk. Kíváló volt az összmunka, de kétégtelen, hogy jól előkészítettem a műhelyt (öndícséret fokhagymaszag...), jó volt a koncepció, technika s nyersanyag is. Kitűnő fiatal fényképész-barátaim dacolva a fesztiválhangulattal, a könnyű szórakozás csábításával, sokszor inkább a sötétkamra piros fényét választották. Aleksandra Stanisheva, Mirela Vlad, Tóth Péter Jason, Szajkó György és Demjén Gergő, Gaspárik Márton Pál... ők a nedves kollódiumos műhely, azok a fotográfusok, akik étert inhaláltak, vakufénybe hunyorogtak, mattüvegen komponáltak, és még szakmai dörgedelmeimtől sem riadtak meg. Köszönöm, Barátaim.

 

* /A ferrotípiákat és az ambrotípiákat a Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői  készítették Gyetvai Zoltán vezetésével./

 

 

 

[ 2017.lius 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Csaszenka ]

 

Csaszenka: gyermekkorom varázs-szava, melyet nem értettem, csak sejtettem. A csehoszlovmagy egyik gyöngyszeme. Ezt igazán nem nagyon lehetett magyarul mondani úgy, hogy megmaradjon a hangulata. Időpapír, időcske, időpontocska. Valami, egy piros bélyegszerű cetli, amiért időt adnak cserébe. A Cebrián grófok  füleki, egykor csinos kastélya, melyben a népi demokrácia orvosi rendelőintézetet létesített, összekapcsolódik a csaszenkával: itt hallottam először ezt a mágikus kifejezést. Úgy látszik Cebriánék nem kértek csaszenkát, mert az ő idejük teljesen lejárt, szülővárosomban egyre romló kastélyukon kívül, csak a mohásodó sírjaik maradtak abban  a temetőben, ahol édesapám s nagyszüleim is nyugszanak.  Így múlik el a világ dicsősége...  Ehhez az épülethez kapcsolódik egy másik szó is, amit nem értettem, de annyira furcsán hangzott, hogy a számomra érthetetlen idegen beszéd sűrűjében felfigyeltem rá :  kasle...  Ebbe a Cebrián-házba akkor hoztak a szüleim, mikor beteg voltam, itt fehér köpönyeges emberek jártak, a régi pompa vajszínű olajfestékkel volt lekenve.  A szülővárosomban akkor még úgy állt a meccs, hogy az anyanyelvemtől különböző nyelvet máshol nemigen hallottam, csak itt ebben a létesítményben (saját magunknak köszönhetően, azóta ez is megváltozott...). Kašle  (szlov.: köhög, de van olyan jelentése is, hogy köp), kérdezte a doktor néni édesanyámtól, mert köpni nem nagyon köptem, de néha köhögtem...  Kardfogú tigris meg lánctalpas oroszlán már nem nagyon volt akkoriban, de jöttek a japángok meg a vietmányok, s aztán összeomlott az is, ami még a régi időkből talán megmaradt.  A cseviccét is sikeresen megszüntették a városban, s azóta a romokon éldegélő népek, köszönik szépen jól vannak. Eszik a szépen csomogolt műsonkát, isszák rá a kannásbort, meg a csodás sárgára festett üdítőitalt, aztán majd lesz valahogy. Mégis szívesen járok ide vissza, keserédes, s gyakran fájó időutazás.

 

 

               

  István öcsém  (2017, Fülek) - ambrotípia                                    Illés Gabi (2017, Fülek) - ambrotípia

 

 

 

 

[ 2017. június 6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A bodza virágzik ]

 

Bodzaitalt kell készíteni, mert virágzik a bodza. "Ha visszanézek esztendeim ködbe mosódó alléjába, a legvégén egy bodzafát látok. Azon túl nincs semmi, hanem erre a kaszvadt öreg fára elég tisztán emlékszem. Úgy gubbasztott a pernyésgödrök szélén, mint valami szürke boszorkány." - írja Móra Ferenc, de arról nincs hírünk, hogy ő maga is készített volna bodzaszörpöt. Most van szezonja az ízes nedű készítésének, Egyszerű (az egyszerűség, mint gasztronómiai kategória...), és nagyon finom ital. A receptek közismertek, írtam párat néhány évvel alább is, a bodzaszörp receptjét meg majd most írom. Az ital és a szörp között annyi a különbség, hogy az ital híg és rövid ideig áll el, míg a szörp sűrűbb, vízzel hígitandó, s tartós. A bodzaszörphöz szedjünk 20-30 darab bodzavirágot, vagy hat kilo kristálycukrot, öntünk egy nagy fazokba öt-hat liter vizet, kapunk és szeletelünk négy-öt citromot, meg egy kiskana (értsd: kiskanál) tartósítót (nátrium benzoátot, szalicilt, vagy valami hasonlót).  A vízbe beleszórom a cukor nagy részét, s felforralom. A maradék kisebb rész cukrot karamelllizálom, ettől lesz szép aranyba hajló színe a szörpnek, s a kettőt összeöntöm, s főzöm egy darabig. Kihűlés után belerakom az összes többit, a citromot szeletelve, a bodzavirágokat, meg a tartósítót. A bodzavirágokat nem kell túlmosni, sőt az az igazi, ha meg sem mossuk. Viszont a bogarakat azért szedjük le, ne fózzük a szörpbe. Ha több cukrot teszünk a löttybe, akkor tartósító nem is kell, de biztos ami biztos, azért mindig jobb tenni bele egy kicsit, mint erjedt szörpöt inni. Egy kis NaC6H5CO2 nem árthat. Vagy öt napig hagyom éredni, mint az egyszerű kollódiumokat, aztán leszűröm, s tiszta üvegekbe töltöm. Emberi számítás szerint legalább egy telet el kellene állnia megromlás nélkül.

 

                  

         ifj. Csontos György (2017, Budapest) - ambrotípia                    Csontos György, juhász (2017, Budapest) - ambrotípia    

 

 

 

[ 2017. május 18.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Vihar, vad zivatar ]

 

Egy vihar, vad zivatar járja körül a vidéket. Fekete felhőit szépen bodorítja, időnként szürkébe hajlítja, majd kicsit fehéresbe, majd hirtelen megint feketébe. Az ember nem tudja, hogy féljen-e vagy gyönyörködjön. Félőket is lenyűgözi s a gyönyörködőket is rettenettel tölti el. Hiába süt ki időnként a nap, ez már örökké így marad.  Március vége óta lassan befejeztem a Fonó Budai Zeneházban készült ambrotípiákat. Igaz, nem siettem el őket, meg festés előtt üvegnegatívként használva őket kontaktmásolatokat készítettem róluk.  Ez nem volt túl egyszerű, mert kollódiumos direktpozitívként exponáltam és hívtam a lemezeket, nem pedig kollódiumos üvegnegatívnak szántam őket. Vagyis: negatívnak laposak, kontraszttalanok, kevésbé fedettek voltak.  Egyáltalán nem szeretem a krosszoverkedést, de be kellett látnom, hogy sópapírra, vagy bármi korabelire ez nem fog menni. Kénytelen voltam multigrade papírokra (Ilford, Foma), kettős szűrőzéssel megoldani a dolgot. Miután sikeresen elkészítettem a kontaktokat, jöhetett a képek festése. Úgy döntöttem, hogy oldalhelyes ambrotípiákat szeretnék, ezért a képek kaptak még egy plusz lakkozást (persze több próba és az első lakkozás teljes és tökéletes száradása után), majd a réteg-oldalt festettem víz alapú mélyfekete festékkel. A többszörös próbának és a réteg valamint lakkok és festékek kölcsönhatását kutató időigényes tesztsorozatnak az lett az eredménye, hogy egyik sem oldotta  a másikat, vagyis nem valamiféle kollódiumos kvázi-akvarellt kaptam, hanem tiszta és oldalhelyes ambrotípiákat.

 

           

Ilyés Szabó Anna (2017, Budapest) - ambrotípia                         Végső Miklós (2017, Budapest) - ambrotípia

 

"Mint a ködpalást, ma úgy leped be, / komor istennő, ablakomat. / Ráng, süvít a fehér pihe telje, / ráng, zuhog belé a telt patak. / S jaj, míg villámfények kergetőztek, / s zabolátlan zengtek az egek, /s dőlt a köd, te boszorkány, kifőzted / halálhozó méregfőzeted." - így írt erről  az érzésről Éji vihar után (Nach einem nächtlichen Gewitter ) című versében a gondolkodók gondolkodója Friedrich Nietzsche.

 

 

 

[ 2017. április 7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kontraszt, meg egy pici - harmadik felvonás ]

 

Ha már ennyire belebonyolódtunk a kontraszt kérdésébe, akkor suhanjunk vissza az időben rendesen vagy százhatvan évet. Mert valamelyest ez is összefügg a kontraszt-szabályzással. A kollódiumos nedves eljárásnál is időnként van igény arra, hogy a kidolgozásnál valamit csináljunk a kép kontrasztjával vagy/ és a fedettséggel. Ez a két dolog nem, nem teljesen ugyanaz, de sokszor a végeredmény szempontjából kissé egymásba csúsznak. A fedettséget erősítéssel vagy gyengítéssel tudjuk valamelyest mozgatni, és ez sokszor változtatja a kép kontrasztját is.  Kollódiumos nedves lemezek erősítéshez (ami lényegében növeli a fedettséget is, de jócskán a kontrasztot is) találtam ötletet egy régi könyvben, ami lényegében egy második előhívás. Azoknak, akik kollódiumos üvegnegatívot szeretnének, kontaktmásolathoz, bár a kezelt lemezeket ambrotípiaként is használhatjuk, ha erőteljesebb és kontrasztosabb képet szeretnénk. Először keverjünk:  A-oldat:  8g pirogallol, 10g citromsav, 500 ml desztillált víz.  B-oldat: 5 g ezüst-nitrát, 100 ml desztillált víz.  

 

              

            Majer Tamás (2017, Budapest) - ambrotípia                    Elbert Márton, gulyás (2017, Budapest) - ambrotípia     

 

A két oldatot közvetlen használat előtt keverjük össze, 5 rész A-oldat és 1 rész B-oldat arányban. Munkamenet: a vas-szulfátos hívás után a lemezt vízzel öblítjük, majd leöntjük a A5+B1 munkaoldatunkkal. Vízszintesen tartva figyeljük a hatását, addig hagyjuk rajta amíg el nem éri a kívánt hatást, majd vízzel öblítjük, s fixírbe tesszük. A végeredmény egy sűrűbb és jóval kontrasztosabb kép. A keverési arányokkal tudjuk mozgatni a vegyszerünk hatását. Tehát bőven van lehetőségünk a kísérletezésre.

 

 

[ 2017. április 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kontraszt, második felvonás ]

 

 

Amint ígértem, most a fix gradációs papírokról egy kicsit:  vagyis, hogyan szabályozzuk a kontrasztot akkor, ha fix gradációjú papírokat használunk, akár nagyításhoz, akár kontakt-másolathoz. Alaptétel: lágy negatívot kemény papírra, kemény negatívot lágy papírra, normál negatívot normál papírra nagyítunk, hacsak valamilyen egyéb okból nem akarjuk másképp. Jó, de ezen belül vagy kívül milyen lehetőségeink vannak még?  Kontrasztcsökkenést eredményez:  lágy hívók használata (Kodak Selectol Soft, GAF120, Ilford ID-3, vagy általában bármilyen hívó nagyobb arányú hígításban), a hívó hőmérsékletének a csökkentése (ez tónusváltozást is okoz, hideg tónusok felé tolódik), hívási idő csökkentése (szintén tónusváltozással jár), lágy gradációjú papír részleges hívással (túlexponált lágy papírt kb. felével rövidebb ideig hívunk), flashing – elővillantás (nagyítás előtt negatív nélkül elővilágítjuk), kéttálas hívás előhívó-víz (egyik tálban hívó van a másikban tiszta víz, a papírt felváltva hívjuk hívóban ill. áztatjuk vízben – kb. 15 sec. hívóban mozgatva, majd kb. 60 sec. a vízben mozgatás nélkül, ismét hívó 10 sec. mozgatással, majd megint víz kb. 60 sec. mozgatás nélkül, ezt mindaddig folytatjuk, amíg a papír a hívóban a normál hívási idő 2/3-át töltötte), Sterry-eljárás (a papírt Sterry-oldatban kezeljük:- 5 g kálium-bikromát, 1 ml ammónia, 100 ml deszt, víz – munkafolyamat: 10 ml Sterry-oldatot feloldunk 300 ml desztillált vízben s ebben exponálás után 2-3 percet áztatjuk a papírt, majd 1-2 percig mossuk ezután előhívjuk – vigyázat, se a kálium-bikromát, se az ammónia nem túl barátságos anyagok).

 

          

       Káposztás-hegy (2017, Sőreg)                                               Egy emlék a múltból (2017, Sőreg)

 

Most nézzük a dolgok másik végét. Kontrasztnövekedést eredményez: kemény hívók használata (Agfa 108, Defender 57-D, Edwald TST, Kodak Dektol, vagy bármilyen hívó kisebb hígításban), a hívó hőmérseklet-növelése (tónusváltozás a melegebb tónusok irányába), hívási idő növelése (tónusváltozás), kálium-bromid (készítünk 10%-os kálium-bromid oldatot – 10g KBr, 100 ml deszt. víz – melyet 3-5 ml-enként adagolunk a hívóhoz, minél több KBr, annál nagyobb kontraszt, persze először teszteljük, de ez a módszer is eltolja a tónust zöldesfekete felé), kéttálas hívás (egyik tálban kemény hívó, másikban lágy, először és több ideig a keményben hívjuk, majd a lágyban – az időket csakis kísérleti módszerrel tudjuk meghatározni, vagyis a harmadik tálban türelem és kísérletező kedv legyen).Természetesen az összes/ bármelyik módszer kombinálható, így növelhetjük vagy magunkra szabhatjuk a kívánt hatást. Az említett hívók egy része kereskedelemben nem kaphatók, de régi laborkönyvekben vagy a neten megtalált receptek alapján vígan megkeverhetjük őket. Azért vígan, mert ez is külön öröm. A kontraszt kérdése egyáltalán nem egyértelmű: valaki így szereti, valaki meg emígy. Ansel Adams, ha hinni lehet a fámának, erről a kérdésről így vélekedett: kevés fehér egy kis feketével, a többi meg legyen a szürkéé.

 

 

[ 2017. március 28.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Világ, te büdös rima ]

 

Szépen csillog, s az idő sem fogja a büdös rimáját. Úgy ég a tűz ha tesznek rá. Kínálgat ezt-azt, csábít ezer jóval, mosollyal, édes csókkal, plekaccsal, vagyonnal, illatos kenceficékkel. Emelvényt ácsol hitvány lécből az arra áhítozóknak. Minenki azt becsüli, aki e tákolmány legfelső fokán áll. Mindeki arra vágyik, hogy e tákolmány legfelső fokán álljon. Szól a világ mint hajtok rá. Kevesen gondolnak rá, hogy ki magasra hág, az magasról esik. Aki tudja, hogy kicsoda annak nem kell megmondani, az ékes szavak nem kábítják. Hiszen tudja: nem őt határozza meg a világ, hanem ő határozza meg a világot. Azt nem kell sehová emelni, aki magasan van.  Én is teszek hadd lobogjon. A valós érték ritkán került az őt megillető helyre.  Az elmúlt hétvégén olyan emberekről készíthettem portrét, aki soha nem vágytak a világ elismerésére, akik mindig a maguk útját járták, akik önmagunknak írták a törvényt. Ridegek, aki mellett nemcsak a szél süvített, hanem az idő is. Akik kevés beszédűek, ha szólnak az okkal van. Mogorvák. A Fonó Budai Zeneházban ilyen emberek álltak modellt nekem. Bírták a kollódiumos nedves eljárás minden tortúráját. Mi, silány kései utótok, annyit beszélünk a levegőbe, pedig csak csendesen kellen figyelnünk őket, s példát vennünk. Tanulni alázattal. A falevél kihajt, zöldül, de elbarnul, majd a szárazan a földre hull. Kutya világ meg hadd ugasson.

 

            

Németi János, juhász (2017, Budapest) - ambrotípia                     Árvai Sándor, juhász  (2017, Budapest) - ambrotípia

 

 

 

[ 2017. március 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kontraaaaaszt, óóóó... édes kontraszt ]

 

A levilágítások, nagyítások kontraszt-szabályozása igen érdekes téma. Ezt a műfajt csak az végezheti eredményesen, aki ismeri ezeket a fogásokat. Fix gradációs papíroknál jóval kisebb a mozgástér, de bizonyos korlátok között megoldható a kontraszt-kontroll. Erről majd kicsit később.  Viszont van más megoldás is. Többször szóba hoztam már a multigrade papírokat és az osztott szűrőzést. Szóba hoztam, de csak úgy foghegyről, mert eddig nem akaródzott leírni ezt az egészet. Technikailag arról van szó, hogy olyan fotópapírokat használunk, melyeknek két (több) fényérzékeny rétegük van. Ezek a rétegek más-más színű fényekre érzékenyek, Vagyis: színes szűrőkkel könnyedén változtathatjuk, szabályozhatjuk a papír keménységét, voltaképp a kép kontrasztját.  A kontrasztkülönbséget hasonlóan a fix gradációjú papírokhoz, itt is számokkal jelöljük. Van kis különbség az Ilford, Foma, Agfa, Kodak, stb. jelöléseiben, de leggyakrabban átjárható rendszerekről van szó.  Általában a szűrők számozását vesszük alpul, pl. az Ifordnál a leglágyabb a 00, a legkeményebb az 5, és az ultralágytól az ultrakeményig feles lépésekkel jutunk el, pl. 00, 0, 1/2, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, stb.  Vagyis 12 szűrő van a készletben, az ultralágy sárgás színű, s a számozás növekedésével arányosan sötétedik. Az ultrakemény bíbor színű.  Természetesen a a műanyagból, zseléből, esetleg üvegből készült szűrőlapok helyett speciális, kimondottan multigrade munkára készült fejet, vagy pedig színes keverőfejet is használjuk. A szűrőlapokat a nagyítófej erre a célra szolgáló fiókjába, rosszabb esetben a nagyítóobjektív alá helyezzük. Az utóbbi megoldás nagy valószínűséggel csökkenti a kép minőségét, ezért ha lehet, akkor keressünk más, jobb megoldást.

 

             

Nagyapám cseresznyefája (2016/ 2017, Sőreg)                                           Ősz (2016/ 2017, Losonc)               

 

A színes fejeknél folyamatosan szabályozhatunk az ultralágytól az utrakeményig. Csak a Y  (yellow - sárga) és az M (magenta - bíbor) szűrőket hasznájuk, s használt papírnak valamint a  szándéknak megfelelő szám-fokozatot állítjuk be. Pl. a Fomaspeed Varian papírhoz a gyártó ilyen beállításokat ad meg  (Durst és Meopta színes fejekhez) :

gradáció

 

0

lágy

1 2 3 4 5

kemény

DURST - színes fej

MEOPTA - színes fej

60Y

 

60Y

30Y

 

30Y

10M

 

10M

40M

 

30M

 90M

 

100M

 130M

 

180M

Y - sárga (yellow), M - bíbor (magenta)

Multigrade papírok kidolgozásánál kétfajta szűrőzési módot használunk. Az elsőnél csak egy szűrőt használunk, egy megvilágítást végzünk - olyan szűrővel dolgozunk, amilyen fokozatú keménységet (fogalmazhatunk úgy is, hogy kontrasztfokozatot) szeretnénk elérni.  Tesztpapír (csíkpróba) segítségével határozzuk meg az expozíciós paramétereket (megvilágítási idő, rekeszérték) és a szűrő keménységét is. A mások módszert osztott szűrőzésnek nevezzük. Két szűrőt használunk (általában, de nem feltétlenül ultralágyat és ultrakeményet) és a két szűrővel külön-külön exponálunk, vagyis mindegyik szűrőhöz külön expozíciós paraméterek tartoznak majd. A megvilágítás paramétereit szintén csíkonkénti próbával határozzuk meg. Leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy a sárga (ultralágy - 00) szűrővel tesszük a kép világos (fehér) részeiba a részleteket, a bíbor (ultrakemyény - 5) szűrő pedig mélyíti a feketéket. A kész képünk kontrasztja a sárga és a bíbor szűrőkhöz tartozó expozíciótól, valamint a kettő viszonyától függ. Vagyis lényegében kevés sárga és sok bíbor nagy kontrasztot, sok sárga és kevés bíbor kis kontrasztot eredényez.

 

           

Tugári-patak I. (2016/ 2017 Losonc)                                                              Tugári patak II. (2014/ 2017 Losonc)

 

Most nézzük meg, hogy mindez a gyakorlatban hogyan működik. Jaj, de hosszadalmas és komplikált vagyok, pedig dehogy:  voltaképp ennél rövidebben és egyszerűbben ezt a témát nehéz lenne előadni. Tehát: ismernünk kell a pozítív eljárás alapjait és multigrade papír kell. Ilyen papírból sokfajta van, sok gyártótól. Én Ilfordot és Fomát használok. Nem feltétlen szükséges, de erősen ajánlott a láthatóan jobb eredményt adó multigrade hívó, ént Ilford Multigrade-el dolgozok, általában az előírt 1+9-es hígításban.  Szűrők kellenek, nekm Ilford szűrőim és a nagyítóimon színes fejeim (Meopta Color 3 és Durst CLS300) vannak. Papír beszerzésénél számoljunk minden egyes kész papírra minimum plusz egy papírt próbára (sőt kezdetben többet is).  Expozíciós kapcsolóóra, pontos időmérő óra előhíváshoz és megfelelő kamravilágítás.  Tehát kezdjük:  friss előhívót keverünk, tartjuk a 20 C-os hőmérsékletet (a hőmérséklettel változnak a hívás paraméterei). Nézzük meg a papírunk előhívási idejét (egyébként éltalában RC papírokat 1 percig, baritált papírokat 2 percig hívhatunk). Vetítsünk negatívunkat az alaplapra helyezett fehér papírra, állítsuk be a méretet és az élességet, maszkot, s képzeljük el képünket. E szerint szabjuk meg a próbakép nagyságát. Minnél nagyobb, annál jobb. Persze főleg nagy méretű papíroknál mindenki spórolni szeretne...  Elsőként használjunk ultralágy szűrőt, s készítsünk próbképet csíkonkénti expozícióval: állítsuk be a rekeszt a nagyítófej magasságától és a negatív fedettségétől függően (általában f/8-f/16 között), tegyük az alaplapra a tesztpapírt s 1 másodperces különbséggel exponáljunk rá 4-5 csíkot. Hívjuk elő (az időt mérjük és feljegyezzük), rögzítsünk, mossuk, szárítsuk meg, s értékeljük ki. Az a csík lesz a jó, ahol a fehérben részleteket látunk. Ne jó képet, kontrasztot, szürkeárnyalatot, tónust keressünk, hanem részleteket a fehér/ világos részeben. Tehát annak a csíknak az expozíciós paraméterei (idő, rekesz), ahol jónak látjuk a részleteket a fehérekben lesznek a ultralágy szűrőhöz tartozó expozíciós paraméterek. Feljegyezzük, s új próbapapírt helyezünk a nagyító alá.  Ultralágy szűrővel (és a hozzá tartózó idővel, blendével) levilágítjuk az egész papírt. Úgy hagyjuk, mozdulatlanul, vigyázzunk, hogy ne is mozduljon. Cseréljünk szűrőt ultrakeményre. Az ultralággyal leexponált papírra most exponáljunk próbaként 4-5 csíkot 1 másodpercenkénti diferenciával az ultrakemény szűrővel. Előhívjuk (időt mérünk, feljegyezzük), fixálunk, mosunk, szárítunk. Kiválasztjuk a csíkot, melyen számunkra megfelelő a kép. A csíkhoz tartozó idő, blende lesz a ultrakemény szűrőhöz tartozó exprozíciós paraméter. Ha biztosra akarunk menni, akkor készíthetünk még egy tesztképet. Betartjuk a teszteknél mért és feljegyzett  összes paramétert, így a hívási időt is.  Ha jó a próba, akkor mehet élesbe a kész kép.  Ha nem, akkor lehet túl sötét: akkor csökkentjük a ultralágy szűrővel az expozíciót, ha túl kontrasztos, akkor csökkentjük az ultrakeményel a megvilágítást, s enyhén növeljük a az ultralágy szűrővel történő expozíciót. Ennyi. Rövidebben nem lehetett. Lehet, hogy bonyolultnak tűnik ez a módszer, de nem az. Mint minden csupán akarat és gyakorlás kérdése. Legközelebb talán a fix gradációjú papírok kontraszt-szabályozásáról írok egy kicsit. A különböző módszereket kombinálhatjuk is, sőt bábozás. kitakarás, égetés, villantás, lokális gyengítés/ erősítés nevű furcsa hókuszpókuszokat is keverhetünk bele. A kontraszt-kontroll az alap és a  kulcs. Ha a kezünkben van, akkor nyitni tudjuk a pozitív képek kincsesládáját.

 

 

[ 2017. március 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lakatos Adolf  "Edi"  1932-2017 ]

 

    

A gömöri hagyományos népzene egyik nagy öregje költözött ismét az egyre terebélyesedő Égi Zenekarba. Lakatos Adolf, Edi bácsi a gömöri cigányzenészek régi generációjához tartozott, azokhoz, akik még megélték a nagy időket, akik még ismerték a híres régi prímásokat. Szútorról származott, Pálfalán élt. Ha arra jártunk, akkor nála mindig megállhattunk. Felesége finom húslevest főzött, s órákat beszélgettünk át Edi bácsival, s családjával. Mindig előkerült a brácsa, a hegedű, s jöttek a régi nóták. Köszönjük Edi bácsi, hogy ismerhettünk, köszönjük az együtt töltött időt, köszönjük a régi nótákat.  A Teremtő adjon Neked örök nyugodalmat.

 

 

[ 2017. február 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Álarcosbál ]

 

"Vagy az álarcosbál, amin/ saját magamnak öltöztem,/ és senki sem ismert meg./ Aztán a tükör, ahol/ én sem ismertem meg / magam, és a tükörkép, / amely még azt sem hagyta, hogy/ letegezzem --"  Ezek Nagy Hajnal Csilla Kötőszavai, egy olyan verseskönyből, mely amaz Csezmiczei János, akit aztán Janus Pannoniusnak neveztek és báró gyarmati és kékkői Balassi Bálint híres versei mellett hever a polcomon. Janus, Bálint és Csilla jól megférnek egymással. Ismét elvesztem a kollódiumban: több hét izgalom és öröm, gondolkodás, mélyebb elmélkedés, vegyszerkeverés...  A fénymérés alkalmazásának a kísérletei, "csíkpróba", ami nem a túrós csík kóstolgatása, hanem csíkonkénti expozíciós próbák készításe, erősítés és gyengítés próbálgatása ilyen-olyan elég maró és kevésbé jó szagú löttyökkel s várakozáson aluli eredménnyel és végül néhány kész ambrotípiával és ferrotípiával. Egy héten keresztül minden délután a vegyszerek szűrésével kezdtem, s nagyon érdekelt, hogy bizonyos kollódiumfajták hogyan viselik az idő múlását.  Hat üveg állt sorban a sötétkamrában, különböző formulák és különböző keverési dátumok. Táblázat, fénymérés, valós expozíciós paraméterek, összehasonlítás, következtetés levonása. A mostani, igazi tél is megihletett: nem tudtam ellenállni a kavargó hónak. A kinti kollódiumos fényképezés nyáron sem egyszerű, télen meg több mint érdekes. Igazi kihívás. A mínusz tíz fok alatti hőmérsékleten minden elég gyorsan fagy, amiben víz van. Nem csak a leöblített üveglemez, hanem az ember is.

 

               

       Kávé cigaretta nélkül II. (2017, Losonc) - ambrotípia                           Rózsa, almák  (2017, Losonc) - ambrotípia            

 

 

Néhány gondolatra még visszatérek a kollódiumos képekhez: tovább kísérleteztem az ambrotípiák  (nedves kollódiumos eljárás) lakkozásával és festésével is. Inkább a hagyományos receptúrák és anyagok használatát pártolom, mégis gondoltam teszek egy próbát. A tradícionális szandarak lakk mellett kipróbáltam a vízzel hígítható, akril bázisú, fényes átlátszó OBI lakkot is. Meg kell mondanom, hogy igencsak jó eredménnyel.  Kicsit féltem, mikor a megszáradt lakkra felvittem az ugyanitt kapható szintén vizes, akril bázisú matt fekete festéket is, de egyáltalán nem oldották sem egymást, de az ambrotípia rétegét sem. A siker kulcsa többek között  a rétegek tökéletes száradásában keresendő: minden réteget (az ambrotípia exponált fényérzékeny rétege, a lakk és végül a festék) legalább 24 órát hagyom száradni. A fényes lakk a matt társaival szemben kissé növeli a kép kontrasztját, ami általában növeli a vizuális élményt. Használat előtt mindenképp ajánlatos próbát végezni, mivel egy szép kollódiumos kép tönkretétele nagyon tanulságos, de nem igazán örömteli esemény.

 

 

Hóvihar  (2017. Losonc) - ambrotípia

 

 

 

[ 2017. január 9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fekete ország ]

 

"Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt, minden fekete, de nem csak kívül: csontig, velőig fekete, fekete, fekete, fekete, fekete. Fekete ég és fekete tenger, fekete fák és fekete ház, fekete állat, fekete ember, fekete öröm, fekete gyász, fekete érc és fekete kő és fekete föld és fekete fák, fekete férfi, fekete nő és fekete, fekete, fekete világ. Áshatod íme, vághatod egyre az anyagot, mely lusta, tömör, fekete földbe, fekete hegybe csap csak a csáklyád, fúr be furód: s mélyre merítsd bár tintapatakját még feketébben árad, ömöl nézd a fü magját, nézd a fa makkját, gerle tojását, csíragolyót, fekete, fekete, fekete, fekete kelme s fekete elme, fekete arc és fekete gond, fekete ér és fekete vér és fekete velő és fekete csont. Más szin a napfény vendég-máza, a nap a színek piktora mind: fekete bellül a földnek váza, nem a fény festi a fekete szint karcsu sugárecsetével nem: fekete az anyag rejtett lelke, jaj, fekete, fekete, fekete." - Babits Mihály verse.

 

 

                      

Rózsa az ablakban (2016, Losonc) - argentotípia                                  Ipoly-híd (2017, Ipolybolyk) - argentotípia

 

 

 

[ 2016. december 20.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fel nagy örömre ]

 

Csillogó fényei a nagyvárosnak, semmi sem egyértelmű, de mindennek van valós, rejtett értelme is, a villózó álkarácsonyi fények, melyek el akarnák takarni az árnyékot s homályt, a büdös rongyokba bugyolálkozott embereket, akik a nyílt utcán, hidegben, melegben, télben, nyárban élik nyomorult kis életüket, persze ez sem egyértelmű, hiszen valószínű, hogy ezek az emberek is részesei voltak saját sorsuknak, mert semmi nincs hiába, minden okkal történik, de ez a gondolat nem kellemes, ezért el kell rejteni a valót a sok csillogás és villogás mögé, rengeteg ember indul neki, hogy lássa ezt a csodás önámítást és hazugságot, sőt mi több elkövetője és egyben áldozata legyen ennek a szélhámosságnak, nem átallnak a szeretet nevében egymáson taposni, enni és inni a rájuk sózott moslékból, hiszen nekik ezt üzeni az ünnep, nemrég még retkes kecskét valagát vakarták, most meg fennhordott orral pöffeszkednek ízléstelen ruháikban, s idegen nyelven röfögve böffenek az üres szemű, szomorú és pattanásos pincérnőre, hogy ők kérték a somlóit, ő pedig, mint egy vézna kis őzike átverekedi magát a sűrű tömegen s nikkel tálkáján a remegő somlóival felénk közeledik, az egész olyan, mint egy látomás arról, mikor egy olajosan csillogó fekete gőzmozdony befut a tömött pályaudvarra, de nem, ez valójában Pest egy patinás cukrászdájában játszódik le Advent második szombatján, s az előtte levő téren tombol valamilyen vásárnak nevezett téboly, Ibolya tébolya, mint ahogy egy garabonciás Költő írta valaha, s a szomorú szemű ábrándozó pincérnő halovány mosollyal leteszik az asztalunkra a somlóit, köszönetemet szemlesütve fogadja és a kövezkező pillanatban már ismét alászáll az alvilág fenekére, s magunk is úgy teszünk, mikor a földalattival utazunk, s idegen ez a város, örömmel indulunk haza, ha egyáltalán van haza, szemünk csillog az örömtől, de a bánattól is, olyan keserédes ez, mint a régi francia sanzonok, vagy mint a mosolygós szemű kopott öreg nénik a Medvesalján, és így jött el a karácsony előtti utolsó hét is, kedvesemmel elmentünk néhány apróságot és karácsonyfát venni, mindenütt tömegre s egymásra taposó emberekre és fáradt, szomorkás elárusítókra leltünk, füstölt kolbászt és szárított gombát vettem még, mert azokból kevés van de a káposztalevesbe elengedhetetlen és szükséges, és néhány gyertyát a látható fény miatt,  mikor áldott ünnepeket kívántam a kasszás hölgyek szürke tekintetébe némi szín vegyült, arcuk egykedvűsége felderült, úgy gondolom emberi kapcsolatainkat és életünket kellene rendezni, hiszen számos családban is szeretet helyett állandó a háborúság, persze a család ma kevésbé divatos fogalom, mint ahogy nem divatos azt sem kimondani, hogy milyen ünnepet ülünk valójában Karácsonykor, pedig a világ örök dolgai függetlenek divatoktól, emberektől, mindenektől.

 

                             

Galsa, kereszteződés (2016, Galsa)                                                                                  Feszület (2016, Galsa)

 

 

 

 

[ 2016. december 6.]

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Beszterce ostroma ]

 

Mikszáth sokak szerint  legérdekesebb, sőt mi több a legjobb írása. Pongrácz István gróf, a különc ember emlékműve ez a regény, mely noha sokszor humoros, néha egyenesen gunyoros képet fest róla, mégis obeliszket állít annak az embernek, akit mindenki bolondnak tartott. Igen, mert bolondok azok, akik másként élnek, másképp öltözködnek, gondolkodnak, beszélnek és cselekednek, mint a többiek. Mikszáth nem írja, szóval nem meri kimondani, de mégis végig az az érzésem, hogy titkon csodálja a vélt-valós bolondot, aki a végletekig ragaszkodik a saját világához. Csodálja, mert ő nem tud olyan lenni, mint a teremtett regényhőse, mert ő minden nap megalkuszik a világgal, s eszméit váltja állandóan gerslire. A minap gondoltam erre, miközben Bohumil Hrabal Túlságosan zajos magány (Příliš hlučná samota) című írásából készült filmet néztem. Érdekes, hiszen nemigen vontak párhuzamot a két, más időben és más kultúrmiliőben született remekmű között. Pedig ez a párhuzam talán létezik: István gróf és Haňta nagyon hasonló karakter, életükben és halálukban egyaránt. És ez nem irodalomelméleti kérdés. Mi, akik egyszerre vagyunk Pongráczok és Haňták, tudjuk, érezzük ezt, a többiek meg csak elmélkedjenek, ha ugyan van mivel.

 

          

    Alma és Körte III. (2016, Losonc)                                        Kávé cigaretta nélkül  (2016, Losonc)

 

Advent második vasárnapja múlt, itt van Mikulás napja.  Az idő, mint valami örök folyam, úgy örvénylik, zuhog, rohan a medrében. Mi meg, mint kis dióhéj-csolnakok hánykolódunk és rohanunk a folyammal. Advent mindig remény és Karácsony mindig boldogság. Gyakran visszagondolok gyermekkorom Mikulásaira és Karácsonyaira. Az orromban érzem az illatukat, s a szívemben az emléküket. Annyira, hogy sokszor a szemem is belenedvesedik. Minden Karácsonyom örömteli és boldog volt, egy, egyetlenegy kivételével.  Istennek hála, hogy tanulhattam, okulhattam és láthattam.

Újabb 24x30 cm-es filmkazettát készítettem, ezúttal kétoldalasat. Síkfilmhez, kollódiumos üveg- vagy pléhlemezhez egyaránt megfelel. A koncepció az, mint az első saját készítésű kazettánál: összeragasztott rétegekből áll. Tovább folytatom a ablakban felejett tárgyak sorozatot. A nyersanyag s a technika ugyanaz: 24x30 cm-es Foma Medix XG planfilm, kontakt Ilford MGP.44M-re, vagy Fomabrom Variantra. Jobb előhívási módot a Medixhez nem találtam, mint amiről alább már  szóltam. Szeretném ennek a csendélet-sorozatnak egy részét kollódiumra is megcsinálni. Keverő, kísérletező kollódiumos korszakomnak úgy érzem ideje véget vetni, sok próbaképet csináltam, mint kollódiumban, mint hívóban sok már publikált, és sok saját recepttel experimentátorkodtam, "így es me` úgy es", többfajta kombinációban. Semmi eddig nem ismert csodát nem sikerült megtapasztalnom, ezért ezentúl is maradok a kipróbált, jól bevált formuláknál.

 

             

Péter és Bea II. (2016, Losonc) - ambrotípia                                                          Téglák (2016, Somogyfajsz) - ambrotípia*

 

 

 

 

 

[ 2016. november 13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ miért félünk az őrültektől ]

 

Tegnap késő délután jött Csilla. Most nem fényképezni jött, nem előhívóba babrálni, fényt mérni, kollódiumot önteni.  Egy versekönyvet hozott.  Mi tagadás, nem lepett meg, hanem vártunk rá. Birsalmából készült pálinkával és mézes süteménnyel kínáltuk, elfogadta mindkettőt. Nagy Hajnal Csilla egy fura lány, akinek két lába van. Ezt ő írja önmagáról, első verseskötetében, amely valamikor mostanság jelent meg a Kalligram Kiadónál. És ő ezt a kötetet hozta el nekünk tegnap. Csalóka egy könyv ez. Kicsinek s könnyűnek tűnik, puha borítóval. Miért félünk az őrültektől. Már a címe is nagyon érdekes, hiszen ez a kérdés életem során bennem is gyökeret vert csak nyilvános megtárgyalására nem találtam magamban elég bátorságot. Menjük sorjában, s kezdjük onnan, ami egyszerűbben elmondható. Egyértlemű, hogy a grafikai szerkesztő jó munkát végzett, mert esztétikai s vizuális élmény megfogni s kinyitni a könyvet.  Még kézenfekvőbb, hogy a kötetet illusztráló rajzok csodálatosan varázslatosak. Itt és most követem meg tájékozatlanságomért Gužák Klaudiát, aki e gyönyörű rajzok világrahozója, hogy még nevét se nagyon hallottam. Nagy szégyen rám nézve, hiszem rajzolt figurái olyanok, mintha a legszebb álmaimból jöttek volna elő. Igaz, Csilla azt mondta, hogy ismernem kellene Klaudiát, hisz ott volt egy beszélgetésnél, mikor egy antikvár Ady-összes kapcsán kifejtett gondolataimat, s ezt hallgatta tetszéssel, de nekem már úgy látszik az agyam is vaksi nemcsak a szemem. Kedves Klaudia, leveszem Ön előtt a nagy fekete kalapomat. Kiváló, zseniális.

 

 

                 

  Bence (2016, Somogyfajsz) - ambrotípia*                                András (2016, Somogyfajsz) - ambrotípia*

 

Ennél sokkal összetettebb viszont a kötet verseire vonatkozó kérdés. Mondom csalóka ez a könyv, hiszen kicsinek és könnyűnek tűnik, mégis nagy és nehéz. Nagy, mert az emberi lélek van benne, s az végtelen, s maga a végtelen meg akkora, hogy azt elképzelni sem tudjuk. Nehéz, mert a benne levő versek nehezebbek hat zsák sónál. Magam is meglepődtem, mikor megpróbáltam megemelni s vállamra venni őket: mikor meztelen lelket lát az ember az döbbenetes. Persze a szembesülés első élménye után rájövünk, hogy a mi lelkünkben is ezek a folyamatok zajlanak, csak riadt illemből sötét lepellel takarjuk le magunkat, mint a zárt szobában túl zavaróan éneklő kanárit. Nyitott szemmel nézve sok  minden felfedezhető ezekben az írásokban. Az is, hogy a vers egy több fullánkú darázs. Az érzelmi hatás csak az egyik fullánk. Ennek a poézis-darázsnak van olyan döfőkéje is, mely szavakkal, szójátékokkal, kifejezésekkel dolgozik. Csillánál ez a fullánk is hegyes s néha mérges is. Aztán egyet lapozva a méregről kiderül, az nemhogy méreg, de édes méz. De néhány oldallal odébb úgy látom, hogy nincs is szó semmiféle fullánkokról, méregről vagy mézről, hanem egy gyönyörű hajfonatról, melynek mélybe zúduló zuhatagait csomózza a költő nehéz, súlyos értelemmel bíró kifejező erőkké. Aztán látni benne drámát s melodrámát, útleírást s helyzetdokumentációt, kissé groteszk önarcképet, s vízügyi jelentést a fürdőző feneke s a kádfenék közéből, itt-ott  önmarcangolást. Mégis talán az a könnyedebbnek tűnő tragikomédia tette rám a legnagyobb hatást, melyre már utaltam: "Nem mindegy? / Majd növesztek még / párat."   Csilla, hát köszönjük ezt a hat zsák sót, ezt a kis-nagy, könnyű-nehéz remek könyvecskét. Bízunk benne, hogy nemsokára hozod a folytatást, további zsák sókat, további tragikomédiákkal, vélt vagy valós drámákkal, csinos szójátékokkal, szépen fúzött szó-kalárisokkal.

 

* /Az ambrotípiákat a Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével./

 

 

 

[ 2016. november 12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Josef Sudek ]

 

Nem nagyon, sőt elég ritkán szoktam más fotográfusokat szóba hozni, egyre ritkábban nézem mások képeit is, nem önhittségből, vagy közönyből, hanem csak úgy következményképpen, mert inkább a féhomály foglalkoztat. Egy ideje nem tudok szabadulni Sudek Mester képeitől, gondolataitól. Josef Sudek egy csodálatos, de félkezű ember volt. Érdekes, mindig ez jut először eszembe. Nem a fantasztikus és lenyűgöző képi világ, nem a gyönyörűséges fotográfiák. Nem a világraszóló látvány. Mikor a statívra két kézzel is sokszor nehézkesen teszem fel a fényképezőgépet, s így is megbillen, néha majd leesik, bevallom néha vaskos, csúnya szavakat mormolok az orrom alatt, vagy mikor két kézzel is időnként akadozva teszem a filmkezettába a lemezt, filmet... sokszor eszebe jut, hogy egy, egyetlen bal kézzel ugyan én mindezt hogyan csinálnám? Mikor egy kézzel derítek, a másikkal exponálok, és sokszor jó lenne még egy harmadik, sőt negyedik is. Sudek az első világháború után vesztette el jobb kezét: elveszett egy könyvkötő, de született egy fotográfus. Nem egyszerű fotográfus, hanem kivételes, párját ritkító fényképész. Én meg két kézzel is általában nehezen, sőt sokszor egyáltalán nem boldogulok.

 

           

Mentha és Ahlma (2016, Losonc)                                      Halódó növényke (2016, Losonc)

 

Beköszöntött az igazi ősz, az örök csendéletek ideje. Úgy tűnik megszelídítettem a Foma Medix XG nevű rtg-filmjét. Nálam a két fürdős hívó volt a megoldás, halán az első tálban Ilford ID-11 1+3-as hígításban, míg a másodikban Foma LP-T 1+9-es hígításban adta számomra a legjobb eredményt.  Az ID-11 meg 1+3-as lötykölésben finom, akár a bársony. A Foma LP-T rtg-hívó, redkívül keményen s kontrasztosan dolgozik, még az 1+9-es keverés is talán sok.  A végeredmény még így is elég fedett és kontrasztos negatív lesz,  viszont az rtg filmhez képest azért elég szépen előjönnek a szürke féltónusok is. A filmet 25-50 ISO-ra exponálom, attól függ, milyen a szcéna, és a fény. Szemre hívom, ugye mivel lényegében ortho filmről van szó, bíbor-piros fényben kidolgozható, s hívás közben vizuálisan is nyomon követhető a folyamat. Kis gyakorlattal elég pontosan meghatározható, hogy mikor kell megszakítani a hívás folymatát.  Kontaktmásolathoz kellemes, jó eredményt ad, akár klasszikus fénykép-papírra, akár történelmi másolótechnikákkal, 18x24cm-es és 24x30cm-es méretben egyaránt.

 

              

   Fotóbetyár (2016, Salgóbánya) - ambrotípia                              Ölelés (Csákányháza) - ambrotípia            

 

Nedves kollódiumos eljárás: ismét a kísérletező, és nem képkészítő időszakomat élem. Az elkészült képek nagy többsége letörlésre kerül, de nem hiábavalóságnak szántan.  Az általam használt kollódiumok, s hívók keverési arányait igyekszem optimalizálni. Úgy látszik lassan, de biztosan sikerül megtalálni az adott kollódiumhoz kapcsolható sómennyiségeket. Ismét visszatértem az ezüst-nitrát oldat pH értékének fontosságához is.  Nyersanyag, kedv s idő van elég. Az eredményekről meg egyenlőre szemérmesen hallgatok. Az utóbbi időben leköt a fotóbarkácsolás is, új kétoldalas filmkazettát készítek, 24x30 cm-es (10x12") formátumra. Gyönyörű évszak az ősz. Kint szitál a köd, borong, hamar sötétedik. Minden az elmúlásról beszél, de nem szomorúan, hanem kedélyesen. Bent kellemes meleg, de jól esik egy pohár fűszeres forralt bor, vagy néhány kupica jófajta pálinka. Ilyenkor kellemes a munka a sötétkamrában, jó olvasni Martin Heidegger Lét és idő című elmélkedését, vagy úgy tenni, ahogy Ady Endre írja:  "Őszi délben, őszi délben,/ Óh, be nehéz/ Kacagni a leányokra. / Őszi éjben, őszi éjben, / Óh, be nehéz / Fölnézni a csillagokra. / Őszi éjben, őszi délben, / Óh, be könnyű / Sírva, sírva leborulni."

 

[ 2016. október 8.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Karnevál ]

 

Álmomban valaki követ. Napok óta érzem. Rohadt almákat szedegettem a fa alól, s úgy tűnt, mintha valaki a kerítés résein keresztül figyelne. Azt hittem, hogy csupán az Ősz az, ezért a pajta és a szomszéd fal között lévő szoroskába iramodtam, A minap, a város főutcáján talán egy sötét kabátos alak járt a nyomomban, de ebben sem igazán voltam biztos. Tibold atya a fotőjbe veti magát, és harsog. Tejet forraltam, s az ablakon kitekintve ismét láttam azt a rejtélyes valakit, akit nem ismertem fel, talán nincs is igazán, csak sejtem a létezését.  A fiút én Demonaxnak kereszteltem, de Mirabel akkor dühös lett, és azt mondta, mit akar ilyen nevekkel? János vagy Károly legyen. Azelőtt azt hittem, hogy Demonax csakis nő lehet. Neki köszönhetem, hogy felfedeztem a tévedésemet. És most azért követ?  Hoppy Demonax ugrálni szokott. (Vatta úr reám néz, én a heverőből intek, hogy igen). Aztán bementem egy átjáróházba, gondoltam csapdát állítok neki, ő bekapta a horgot, jött utánam,  egy szűk folyosóra értünk, s ekkor én hirtelen megfordultam. Erre ő menekülőre fogta, szaladt, s én utána, üldözöttből üldözővé váltam, de egyszercsak elveszettem a nyomát: de ajtócsapódás hallatszott. Hoppy Demonax a piacon cseresznyét árul. Jávorka odajön, és azt mondja: Tud ön az almákkal beszélni?

 

 

              

                    Kedvesem  (2016, Losonc) - ambrotípia                 Napraforgó almával, körtével (2016, Losonc) - ambrotípia

 

"A pokolnak nincsen feneke. Aki belebukik, annak a zuhanás örök. Az őrületnek nincsen alkonya, mert éjszaka. Csodákat várni? Jó. És az egymásra kívánt átkok teljesülését. Minden perc kárba vész, amit nem jajveszékeléssel töltünk. Aztán kezüket tördelik, és azt üvöltik, nem én voltam, nem én. Hát ki? Most már azt az egyet biztosan tudom, hogy készülődhetünk. Elodázni? Még lehet. De nem sokáig. Jön. Jön a pillanat, amikor felébredünk. Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Hogy milyen áron és melyik évben? Úgyis mindegy. Háború? Lehet. Lehet forradalom vagy körmenet vagy vezeklés, lehet bál, de valószínűbb, hogy éhínség, lehet ünnep, de azt hiszem, inkább tűzözön, mert mindenki erre vár. Mindegy? Készüljetek a nagyszerű ébredésre. Csak ott lehetnék. Legalább a kapuig érjek, az ígéret földjére legalább egyetlen pillantást vethessek, egyetlenegyet –"  - így hangzanak a Karnevál utolsó szavai, így vetette papírra Hamvas Béla.

 

 

                

          Rohadt almák (2016, Ipolybolyk)                                                                           Szoroska (2016, Ipolybolyk)

 

 

 

[ 2016. szeptember 18.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sópapír eljárás ]

 

A sópapír eljárás egy másolótechnika, a fényképezőgépben exponált negatívról készült pozitív. Állítólag 1835 és 1839 között dolgozta ki William Henry Fox Talbot és egy változatát a talbotípia pozitívjaként használta, 1841-ben szabadalmaztatták. A későbbi időszakban más eljárások, pl. a nedves vagy száraz kollódiumos üvegnegatívok pozitív kimasolópapírjaként volt használatos. Klórezüst papírnak nevezik, mert a fényérzékeny anyaga az ezüst-klorid (AgCl). Enyvezett, vagy más módon előkszített papírt nátium-klorid (NaCl, konyhasó) oldaban 5-6 percig áztatunk, majd kiszárítjuk. Ezüst-nitrát (AgNO3) oldatban 4-5 percig úsztatva érzékenyítjük, majd sötétben (piros fényben) megszárítjuk. Másolókeretben a klasszikus síkfilmről vagy üvegnegatívról kontaktmásolatot készítünk, napfényben vagy UV fénynél exponáljuk. A kép kifejlődése szemmel látható, a világos partíciókat kissé fedettre, míg a sötéteket csokibarnára világítjuk.  Ezután félhomályban (piros fényben) többszörös vízcserével tiszta vízben mossuk, mindaddig, amíg a mosóvíz tiszta nem marad. A kimosott képet nátrium-tioszulfátban rögzítjük, majd szárítjuk. A kész kép színe a papír enyvezőanyagától függ, a barnás árnyalatoktól egészen a vörösesig terjed.  Receptek -  sóoldat: 100 ml desztillált víz, 4g nátrium-klorid - érzékenyítő:  100 ml desztillált víz, 15g ezüst-nitrát, 1 csepp citromsav (vagy salétromsav, esetleg ecetsav) - rögzítő: 500 ml desztillált víz,  120g nátrium-tioszulfát. A negatív, melyet a másolat elkészítéséhez használunk, jó, ha kontrasztos. Erre a célra a síkfilmek közül a Foma cég Medix XG nevű kékérzékeny rtg filmjét használom.18x24cm-es és 24x30 cm-es méretekben is gyártják, s viszonylag jutányos áron árulják. Viszont erős, kontrasztosan működő hívóval hívva talán túlzottan kontrasztos lesz, a finomabb részletek elveszhetnek. Ez vitt arra, hogy ne a filmhez gyártott Foma LP-T hívót használjam, hanem más klasszikus előhívókkal kísérletezzek. A Rodinal (Foma R09) 1+25 hígításban volt talán a legjobb, de ennél jobban tetszett a klasszikus Ilford ID-11 (vagy Kodak D-76, esetleg FomaDon P/ W37) 1+1 vagy 1+3-as hígításban. A filmet 16-50 ISO között exponálom, 20 C-on piros fényben szemre hívva (kb. 3 perc  körül) elégségesen jó eredményt adott.  Kipróbálásra ajánlom ezt a szép történelmi másolótechnikát. Megízlelni egy feledésbe merült, de később mégis előkerült, poros, pókhálós üvegben lévő száraz vörösbort...

 

         

Úton (2016, Csákányháza) - sópapír másolat                                               Kerítés (2016, Ipolybolyk) - sópapír másolat

 

 

 

 

 

[ 2016. szeptember 7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kalap, Flexaret, Prazdroj és miegymás ]

 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, a Flexaret egy kultikus kétaknás, középformátumú 6x6 cm-es gép. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. 1940-től gyártották Csehszlovákiában, pontosabban Csehországban. 1948 után a Meopta cégére alatt került forgalomba. De látod amottan a téli világot? Használtam ilyen gépet, a II-es változatot, ezt a típust még a negyvenes években, közvetlenül a második világháború után kezdtek gyártani. A hátán kis ablak a film számozásának.  A zárat is külön kell felhúzni, teljesen kézi. Egyáltalán nem hatott meg ez az egyszerű TLR. Már hó takará el a bérci tetőt. Úgy kezdődött, hogy Somogyfajsz után Picúr a gépben hagyott egy tekercs Delta 100-at, hát mondom, ne jusson az a jó Ilford filmecske ebek harmincadjára, kifényképeztem. Teljesen meglepődtem, hát nagyon szép képeket csinál ez a gép, és nagyon könnyű masina. A Hasselblad helyett ezt vittem Egerbe, és élmény volt vele fényképezni. Még ifju szivemben a lángsugarú nyár, egyszóval nagyon megtetszett. Mivel ez a II-es gép kell az iskolában, hát vettem egy IV-est, Brünnben hatszáz cseh koronáért. Ez a modell az ötvenes években készült, félautomata: a filmkockákat már számláló számlálja, exponálás nélkül nem lehet tovább tekerni a filmet, de a zárat külön kell felhúzni. Az enyémen Metax zár van, a keresőobjektív az Meopta Anastigmat 80 mm/ f3 a főobjetív pedig Meopta Belar 80 mm/ f3,5.  S még benne virít az egész kikelet, kitűnően működik, szinte új állapotban. Ekkor az utamba jött egy Flexaret VI-os, ez a már a hatvanas évek, zöldesszürke art deco, nem tudtam ellenállni ennek a szépségnek, de fájdalom, nem működik a zár, s az élesítés, ez már teljesen automata, a filmtovábbítás húzza a zárat is, ígyhát javítóba került, remélem hamarost működőképes lesz. De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, csodálom, hogy eddig nem fedeztem fel magamnak ezt a fantasztikus gépet. A tél dere már megüté fejemet. A Tonak Nový Jičínben 1799 óta gyárt kalapokat, főfedőket. Hát tőlük vettem egy nagyszerű, szép kalapot. És, hogy felkerüljön az i betűre a pont, vásároltam pár üveg Pilsner Urquell-t is (Plzeňský Prazdroj) is. Hazaérve pedig levettem a polcról és felütöttem egy Hrabal-kötetet, habzó Prazdrojt öntöttem egy korsóba, fejemre tettem a kalapot és a Flexaret mattüvegén szemléltem a világot. Mondhatom, mindig nagy híve voltam a cseh kultúrának.

 

            

      Péter és Bea I. (2016, Losonc) - ambrotípia                                         A losonci zsinagóga II. (2016, Losonc) - ambrotípia

 

Nedves kollódiumos eljárás:  az idei nyáron csak egyszer fényképeztem kinti térben kollódiumra. Komoly munka, sőt mi több, jó fizikai erőfeszítés. Minél nagyobb a képméret, annál nehezebb.  A 18x24 cm még elmegy. Hogy ne legyen túl könnyű a feladat, ezért inkább a 24x30 cm-t választottam. Két ambrotípiát készítettem - egy álló és egy fekvő képet -, mindkettőt ugyanarról a témáról: a losonci zsinagóga főbejáratát fényképeztem. Mindkettő sikerült, de technikailag egyik sem tökéletes kép. Hát igaz, ami igaz: a szó szoros értelmében alaposan megizzadtam ezzel a két képpel. Nehézséget okozott a nem ideális hőmérséklet, a meleg időjárást valamelyest, bizonyos tekintetben és mértékben fotokémiai úton kompenzálni lehet, létezek meleg időben használatos vegyszer-receptek, de attól még  a természetszerűleg egyeletlenül nedves lemez egyeletlenül is szárad, ezért foltos lesz, és...  További forrása a technikai hibáknak a szűk tér, melyben laborálni kell (mobil sötétkamra). Ennél a lemezméretnél ez elég komoly gond. Innen erednek a karcolások, cseppek, akaratlan beletörlések és egyéb ragyák. Sok fejtörést okoz a változó fény is. Sokszor valóban csupán szerencse kérdése a helyes expozíció. Az utómunkákat már otthon végzem, a félkész ambrotípiákat szállítani kell. A hímestojás-érzékenységű üvegek sokszor ekkor is megsérülnek. Megtörtént, hogy így törtem össze ambrotípiát - otthon megragasztottam, de pár hónap múltán keretezés közben ismét összetörtem a képet, de ekkor már végérvényesen és visszavonhatatlanul. Ahogy Lujó barátom mondta: aminek össze kell törnie, az össze is törik. És ez nem csak az ambrotípiákra érvényes...  Azzal fejezem be, amivel kezdeni akartam: miután a képünk tökéletesen megszáradt, jó ha lakkozás előtt, puha vattával finoman és érzéssel letisztítjuk a lemezről azt az alapfátylat, mely majdnem minden kollódiumos képen jelen van. A polírozással növelhetjük az ezüst-felületek fényvisszaverését, ezzel a kép brillanciáját is. Fontos, hogy csakis tökéletesen száraz képet tisztítsunk és csakis laza, puha struktúrájú vatta-tamponnal, finom mozdulatokkal. Ha ambrotípiát készítettünk, akkor ne feletkezzünk el a kép üveg (réteg nélküli) oldalának tökletes tisztításáról sem.

 

 

              

       Kovácsmester (2016, Eger)                                                                          Kávéházi szeglet (2016, Eger)

 

 

 

[ 2016. augusztus 17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kós Károly: Varju nemzetség ]

 

Kisasszony havában már lassan hanyatlik a nyár. Érik, s hullik a szilva, mert az idén hároméves pihenés után teremnek a fák, munka után jól esik kézbe venni egy-egy könyvet. Történetünk kezdetén olyan idők járnak, mikor Erdély fejedelme Bethlen Gábor. "Csudálatos dolog, de igaz, hogy az emberek a völgyeket szeretik és nem a hegyeket. Talán mert félnek tőlük; lehet. Hogy itt fenn erdőt látnak, meg követ, meg felleget, aki az ormok körül tekereg. Hogy itt fenn erősebben zeng a zivatar. De itt korábban kél a nap és későbben nyugszik és – közelébb az Isten. Talán éppen ezért nem szeretik a hegyeket."  Kalotaszegen Varjuékat nemzedékekre visszamenőleg bolondnak nézik, néha hátuk mögött nevetik. Mert mindig máshogy és másképp csinálnak mindent, mint a többiek. Öntörvényű emberek, de egy fejjel mind kiemelkedik a környezetől, s ezt a népek nemigen viselik.  "Tudod, hogy a mi nevünk: bolond Varju. Mindig is az volt, és az is lesz talán örökké. Jegyezd meg: mindenki bolond, aki nem olyan, mint a többi, aki más, aki nem úgy éli az életet, mint a többi mind. " - mondja a halódó apa a fiának.

 

            

 Péter (2016, Gombaszög) - ambrotípia                                Hanna (2016, Gombaszög) - ambrotípia

 

A hajnalok már hűvösödnek, közeledik a kedvenc évszakom, az ősz. A nap is úgy perzsel, mint az az ember, akinek már erejét kell feszítenie a munkához. Hanyatlik a nyár...  Barátaimra gondolok, érdekes, ahogy a sorsok keresztezik egymást, mint a találomra lefektettek vasúti sínek hálózata, melyre valaki csak úgy vonatokat dobott, hogy azok véletlenszerűen egymással szembe vagy bárhogy másképp közlekedjenek. S mikor elérkezik az idejük - mert hiszem, hogy szabott ideje van mindennek e világon - akkor összetalálkoznak, s néha össze is koccannak. Erről jut eszembe a kovászos uborka, hát a mostani nyár ebben nem vitt nagy sikerre. Ellenben úgy gondolom s reménykedem, hogy sikerre vitt a fotográfia, s bár, mint ahogy többször megjegyeztem ez nem kollektív műfaj, hanem magukba forduló emberek foglalatossága, mégis időnként megcsillan egy-egy drágakő a sötét kút fenekén.

 

            

                  Nóra (2016, Somogyfajsz)                                   Guczó (2016, Drégelypalánk) - ambrotípia   

 

A nyáron nagyon élveztem a kollódiumos fényképezést. Ez nem meglepő, mert én mindig nagyon élvezem a kollódiumos fényképezést. Bevallom függő vagyok. Pedig sokszor annyira meleg volt, hogy megszáradt a kollódium még a hívás előtt. A kinti fényképezésből meg az eső zavart be. Lassan megállapodom háromféle kollódiumnál: Lea 3 (1,5 g CdBr2, 3,5 g CdI2, 60 ml éter, 60 ml etanol, 120 ml 4% kollódium), Lea 7 ( 120 ml 4% kollódium, 120 ml etanol, 60 ml éter,  1,5 g CdBr2, 1,3 g NH4Br, 2,6 g NH4Br. 2,6 g CdI2), Osterman Extra Dry (1,5 g KBr, 2 g KI, 120 ml 4% kollódium, 60 ml éter, 60 ml etanol). Ezek kicsit modifikált formulák, sőt néha teljesen önkényesen és erőteljesebben is változtatok rajtuk, időnként teszek beléjük kloridokat (1,5-2,5 g NaCl, vagy CoCl2), esetleg éter és etanol helyett izopropil alkoholt használok. S megállapodtam a hívónál is. Klasszikus hívót használok (360 ml desztillált víz, 16 g FeSO4 - kénsavas vasélecs, 15 ml ecetsav, 10 ml etanol). Ecetsavval savanyítok mindent, hívót, ezüst-fürdőt, az utóbbit ha kell, akkor ammóniával (légköneg) lúgosítom. Szandarak lakkal lakkozok (200 ml etanol, 30 g szandarak, 20 ml levendula-olaj, 4 ml desztillált víz).  A lelakkozott réteget festem feketére vizes alapú Aqua fekete festékkel vagy hagyományos aszfalttal (150 g aszfalt, 150 ml terpentin, 100 ml kanadai balzsam).  Megállapodtam a világításnál is, ami nagyon fontos ennél az eljárásnál:  2x4(8)x180 W/ 5500 K  csavarintott fényforrás, vagy 2x 600Ws (2x1600 Ws) stúdióvaku, esetleg a kettő kombinációja. Az utóbbi időben főleg a vaku tetszett meg: az éles fény jobban kirajzolja a portré részleteit, s nem kell expozíciós idővel sem bajlódni. Csak blendével. Az expozimetriát viszont már kezdem teljesen elhagyni. Zalka Imrénél láttam egy LED-panelt, hát megmozgatta a fantáziámat. Elsősorban a kis mérete és kompaktsága tetszik.  Más: érdekes fotográfiai anyagot próbáltam ki a minap. Gombaszögön Csambival és Péterrel az Ilford Harman direktpozitív papírokról beszélgettünk. Csambinak volt is egy csomag 4x5"-es papírja, s terveztük is, hogy kipróbáljuk. De első nap kollódiumoztunk, második nap meg szakadt az eső. Így ez elmaradt. Aztán a sors úgy hozta, hogy nagyon olcsón hozzájutottam egy csomag (25 db) 8x10" méretű Ilford Harman FB direktpozitív papírhoz. Hát nekiláttam kipróbálni. Kezdem azzal, hogy legjobb esetben is nagyon kontrasztos képet ad. Némi szürkeárnyalatot ki lehet belőle csikarni előmegvilágítással (preflash) - 1 s, f/8-22 nagyítóval világítva. A preflash nem feltétel, csak nélküle erőteljes mély kontrasztra számítsunk. A gyártó 1-3 ISO fotográfiai érzékenységet ad meg. Ez reálisan 1,5-2 ISO között van. Előhívóként én Ilford Multigrade hívót használtam 1+9 hígításban, 20 C fok mellett 2-3 percig. Megszakítás, rögzítés, mosás, esetleg színezés, mint a baritált papíroknál. Komolyan kell venni a gyártó biztonságos megvilágításra tett ajánlatát: mélyvörös (Ilford  906-os szűrő) fénynél kell kidolgozni a papírt. A válasz az esetleges miértre az anyag adatlapjában spektrális érzékenységet firtató diagrammban található. Saját káromon tapasztaltam, az új fejlámpám látszólag pirosan, de valójában sárgán világított - ezzel sikerült is egy-két papírt tönkretenni. Empirikus tapasztalat: valóban így van, 1 másodperc preflash, 1,5 ISO-ra exponálni, rendesen előhívni, rögzíteni és kimosni, persze mélyvörös fényben dolgozni. Cserébe papírképeket kapunk negatív nélkül. Más kérdés, hogy milyen áron.

 

               

A losonci zsinagóga (2016, Losonc) - ambrotípia                                Orchidea (2016, Losonc) - ambrotípia 

    

 

 

[ 2016. július 30.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Létformák ]

 

A nyár nem kedvez a kollódiumnak. Mert gyorsan szárad. Micsoda létformákkal találkozik az ember, ha akarja, ha nem, micsoda lények néznek, mosolyognak,fintorognak rád lépten-nyomon...  Némelyek furcsa eszközökkel zörögnek, mások furcsán vonaglanak erre a zajra, vagy csak úgy a csendtől is. Megint mások csak úgy vannak hunyorogva, vagy eső után sertés módjára sárban hemperegnek. Aztán járnak-kelnek, jogokról, szabadságról meg olyasmikrő fecsegnek, amikről igazán fogalmuk sincs. Mondják magunkról, hogy művészek. Meg költők is... vagy az is művészet? Mindenesetre buta beszéd a színpadon még senkit sem tesz költővé. De a látszat sokszor csal. Az idei nyáron olyan emberekkel keveredtem elég komoly szellemi kapcsolatba, akikből ezt ki sem néztem volna. Tanulság számomra: talán kevesebb előítélet, de több érdeklődés az enyémtől eltérő létformák iránt. Hát ez furcsán hangzik a fülemnek. Azért a régi barátok... azok mások:  gombaszögi diáktábor, hívd elő a csacsit-fényképészműhely, Péter, Gergő, Csambi és a többiek, somogyfajszi médiavév paszport kontrol, drégelypalánki fotófalu, sorolni sem akarom a számomra kedves embereket, hát igen. Öregszem. Akit s amit megszerettem azt már nehezen adom, de egyre kevesebb embert engedek közel magamhoz, jó kicsit a mogorva magány.

 

             

                                                    A fa  (2016, Losonc) - ambrotípia                       Paizs Miklós - Korai Öröm (2016, Gombaszög) - ambrotípia                                   

 

 

A lovak egész éjjel legelnek. Villanypásztorral határolt térben, de tág időben. Gémeskút, zavarbaejtően hamvas zöld fű, szálló hajnali köd, és lovak: fiatal virgonc lovacskák, erejük teljében lévő felnőttek, meglett korúak, s egy piszkosfehér gebe, melynek minden csontja kilátszik. Állítólag ő itt a legidősebb ló, már csak hálni jár belé a lélek. Olyan, mint a népmesék táltosa, mely parazsat eszik s értelmentúli dolgokra képes. Mikor előttem lépkedett, az olyan volt, mintha a múltam s jelenem vonult volna el előttem, méltosággal, mégis szomorúsággal s elmúlással telve. A teljes életem képe költözött abba a lóba. Nem tudtam szólni sem, lábam a földbe gyökerezett, ujjaim meggémberedtek, arcomba hideg-nyirkos fuvallat csapott.

 

               

                                   Hajnali lovak (2016, Somogyfajsz)                                               Lola és Léna (2016, Somogyfajsz, Radu Igazság képe)            

 

 

 

 

[ 2016. június 17.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kontrasztok ]

 

Kemény kontrasztok vesznek körül bennünket. Átláthatatlan káoszban utazunk, bár egyesek azt állítják, hogy nekik van áttekintésük, ők tudják, hogy mit és miért, de én nem hiszek nekik. A szilicei Káposzta Pista szépen kiforrott és pálított pásztorbotja - amivel Agócs állt közel száztíz éves mahagóni kamerám elé - még csak áttekinthető,  de a nagyvárosok plázái, nemigen. Ezek nemcsak valós létező dolgok, hanem allegóriák is. Nem múlt és jövő, hanem jelen. Mert az értelmezhető pásztorbot is reálisan ugyanabban az időben és térben van az értelmezhetetlen plázával. Ez nem múltba való révedés, hanem értékrend-beli különbség. Lefekszek a fűbe és a kék égen úszó haragos-szürke fellegeket nézem. Csend van, csak a szél hallatszik.

 

 

               

      Agócs Gergely (2016, Salgóbánya) - ambrotípia              Kazári népvislelet (2016, Salgóbánya) - ambrotípia

 

Megszerettem az Ilford Delta 3200-as filmet, megszerettem a 6x6-os formátumról készült négyzet-alakú nagyításokat, megszerettem a tiokarbamidos színezést.  No de szépen, sorjában: a filmet 1600 ASA-ra (iszó, de ugye aszának is mondhatjuk - ISO (International Standards Organization), ASA (American Standards Association)... no de ezerhatszáz aszára exponálom, de 3200-ra hívom Microphen 1+0-ban. 20 C fokon, kilenc percig.  Ilfotec DD-X, Kodak Xtol, vagy Perceptol is jól használható, meg persze valószínűleg sokminden más is, én viszont csak azt mondom, amit kipróbáltam magam is és tetszett. Téglalap alakú multigrade papírra osztott szűrőzéssel nagyítás, majd színezés. A színezésre sok lehetőség van. Instant kávé vagy fekete tea talán mindenkinek van otthon, ezekkel is érdemes próbálkozni, de szép eredményt ad egy már említett klasszikus kénvegyületeket használó közvetett módszer. Nátrium-szulfidot vagy tiokarbamidot (szulfo-karbamid) használunk, mely halványítás után (halványításhoz valamilyen oxidálószerrel kálium-bromid jelenléte mellett a fémezüstöt ezüst-bromiddá alakítjuk)  reagál a kialakult ezüst-halogeniddel. A reakció eredménye ezüst-szulfid, melynek mennyiségétől függ a kép színe a sárgástól egészen a mély feketébe hajló barnáig. A színezést halványítás előzi meg:  halványító oldat - kálium-ferricianid (vörös vérlúgsó) 35 g, kálium-bromid 10 g, desztillált víz 1000 ml-re. Színező oldat:  20 g nátrium szulfid vagy tiokarbamid, 1000 ml desztillált vízhez. A képet addig hagyjuk a halványító fürdőben, míg teljesen ki nem haloványul, ill. már nem halványul tovább. A színezőoldat hőmérsékletétől függ a képünk színtónusa:  20-25 C sárgás, világos barna, 25-30 C barna, 30 C-on felül mély sötétbarna.  Persze nemcsak szépia-barna tónusú színezésre van lehetőség. Színehzetünk pl. kékre is, (oxálsav - 4 g, kálium-ferricianid - 4 g, és ferri-ammóniumcitrát - 4 g segítségével), de érdekes, szép eredményt érhetünk el platinával, paládiummal, szelénnel, arany-kloriddal, stb. is. Minden színezésnél fontos, hogy papírumkból jól kimossuk a fixírt. Ne féljünk kísérletezni, de nézzünk azért kicsit utána a dolgoknak, hogy legyen fogalmunk arról, amit és miért csinálunk. Ez egy hosszú történet.

 

             

Huszonötezer (2016, Budapest)                                                                            Lefel (2016, Budpaest)

 

 

 

[ 2016. június 10.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Medvesi Fotós Maraton ]

 

Másodjára vettem részt a Medvesi Fotós Maratonon, mint attrakció. Az első nap Salgóbányán, a második nap Csákányházán. Két segéddel dolgoztam: az egyik Nagy Hajnal Csilla, ifjú és tehetséges költőnő, az Irodalmi Szemle rovatvezető-szerkesztője, a másik Demjén Gergő barátom, egy frissen beszerzett gyönyörű Asahi Pentax 6x7-es fényképezőgép boldog tulajdonosa. Mindkettőjük előtt leveszem a mezőségi szalmakalapomat, ügyesen dolgoztak, kitűnő munkát végeztek, már-már önálló munkára is képesek. Remélem a vaskos beszéden kívül más okos dolgokat is sikerült tőlem ellesniük. Kedvesem Juditom nélkül meg sem tudtam volna lenni: a fele munkát a labor és a műterem építésénél ő végezte és nem utolsó sorban biztosította a nyugodt és gondoskodó hátországot. A két nap alatt hét darab 18x24 cm-es és kilenc darab 24x30 cm-es ambrotípiát készítettünk. Ez összesen tizenhat kép. Ez több, mint elég. Sok nyersanyagot vittem mégis, a klasszikus kálium-jodidos, kálium-bromidos kollódiumra esett a választásom: a Lea 3-hoz képest kicsit érzéketlen volt - mintegy 4 EV volt a különbség, de szépen lehetett vele dolgozni.

 

                  

Komka Péter fotóriporter (2016, Salgóbánya) - ambrotípia       Gálos László kollódista (2016, Salgóbánya) - ambrotípia

 

 

Kellemes volt őszinte szakmai érdeklődéstől hajtott kollégákkal beszélgetni, közöttük Gálos Lacival, aki második éve öntögeti a kollódiumot Salgótarjánban, Gyulai Bencével a Fotóbetyárral, Komka Péterrel, sajtófotó-díjjas kitűnő fotóriporterrel. Szombaton fájront előtt aztán befutott Agócs Gergő barátom is, akiről már végre sikerült készítenem egy ambrotípiát. Estefele áthelyeztük magunkat Csákányházára, Lukács József birtokára. Lujó kemény háttérmunkát végzett most is - nagy köszönet érte. Két nap kemény fizikai munka, közötte pár órás alvással, talán kicsit felülmúlta a fizikai korlátaimat. A vasárnapi termésen már egyértelműen látszik a fáradtság, a szakmai következetlenség. Ez az én hibám: nem mértem fel reálisan erőinket. Az jó, hogy ha mindig és mindenből van valamilyen tanulság.

 

 

[ 2016. május 7.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Itt van május elseje ]

 

Kobalt-klorid, már megint... és május elseje már elmúlt. Mi történik, ha Lea 3 (kadmium-bromid és kadmium-jodid) kollódiumhoz egy csipetnyi kobalt-kloridot adunk?  És ha szórt fénnyel világítunk s ezzel párhuzamosan f/22-re húzzuk a blendét?  Igen, de melyik portré-alany szeretne egy perc tizenöt másodperces expozíciós időt végigülni? A virág-csendéletek ötlete ebből az irányból sétált elő.  Az ambrotípiák lakkozását és festését is kicsit máshogy csinálom: lelakkozom a réteget, s a lakkozott réteget festem feketére. Fontos a lakk tökéletes száradása, de még fontosabb, hogy a fekete festék ne tartalmazzon olyan anyagot (oldószert), ami feloldja a lakkot. Ezzel a módszerrel oldalhelyes képet kapunk. Persze talán nem minden esetben illik a téma habitusához a fényes üveg.

 

 

              

           Orgonák  (2016, Losonc) - ambrotípia                          Kobalt kettő és fél (2016, Losonc) - ambrotípia  

 

 

Középformátumú filmben talán túl sokáig használtam kizárólag a 6x6 cm-es negatívméretet. Mégsem nagyon jutott eszembe négyzet alakú nagyításokat készíteni. A téglalap alakú papírra ez akkor enyhe perverziónak tűnt. Aztán egy ideig a 6x4,5 majd a 6x7-et szerettem. Majd az utazógépem ismét 6x6-os lett. S ekkor történt: kipróbáltam a négyzet alakú nagyítást... és megtetszett. Majdnem olyan érzés, mint mikor egy tágas helyiségben csak egy hintaszék van, s közben sarkig tárjuk az ablakot.  Valahogy egyre jobban tetszik ez a tempó.

 

 

                  

 Keleti  (2016, Budapest)                                                                                 Babakocsi  (2016, Budapest)

 

 

 

[ 2016. április 20.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Álom ]

 

Álom? Nem is biztos, hogy álom volt. Csak magamra terítettem a fekete kendőt, s elfelejtettem levenni az objektívsapkát. Azért láttam csak teljes sötétséget, mint mikor a szememet behúnyom. A mattüveg olyan, mint a mesében az igazmondó tükör. Már régóta a fejemben motoszkált egy kompozíció, egy banális csendélet-motívum, virágok üvegvázában, banális mondom, mégis nem akart eltűnni előlem ez a kép, két sárga tulipán és egy piros gerbera, ahogy színt váltanak, közben a száruk esetlenül a furcsa formájú vázában kalimpál, és érdekesnek találtam, hogy most nem a technika tökéletesítésén gondolkodom napok óta, hanem egy kompozíción, aztán jött a péntek, majd a szombat, és nekifogtam: pénteken háromféle kollódiumot próbáltam ki különböző expozíciós paraméterekkel, sokfajta megvilágítással kísérleteztem, először több kisebb 18x24 cm-es tanulmányt készítettem, de mindet letörültem, egy sem tetszett, péntek éjszaka hatórás fényképezés után egy halom tisztára mosott csöpögő üveglapot bámultam a szárítóállványon, így virradt rám a szombat, reggel megittam egy pohár szódát, s dolgozni kezdtem. Dél körül tetszeni kezdett egy kompozíció, de a világítás még nem volt az igazi, és még mindig csak 18x24-nél tartottam. Gondolkodtam, próbálgattam, de kicsit már belefáradtam s aztán véletlenül nekimentem az egyik szoftboxnak, az elmozdult, és akkor tudtam, láttam ez lesz az: próbát sem csináltam, félretettem a 18x24-es gépet, s rögtön 24x30 cm-re csináltam egy képet klasszikus Lea 3-as kollódiumra. Tíz órás munka volt képbe foglalni a gondolatot. Csak tíz órás munka. Ilyen rövid idő. Aztán már csak passzióból készítettem egy másik képet is, ami még jobban sikerült. Úgy döntöttem, hogy a rétegoldalt fogom lakkozás után feketére festeni, s a túlodalt a fényes üvegen keresztül szemlélni. Lakkozás közben a jobban sikerült képet összetörtem, a mandalájukat egy mozdulattal eltörlő szerzetesekre gondoltam, miközben az üvegcserepeket szedegettem, s az egyetlen elkészült kép csendesen száradt élére állítva az asztalon.

 

 

                

          Virágok (2016, Losonc) - ambrotípia                           Ádám és Éva (2015, Krasznahorka) - ambrotípia

 

 

 

      

            Végállomás (2016, Somoskőújfalu)                                                      Tavaszi reggel (2016, Ipolybolyk)

 

 

 

 

 

[ 2016. március 13.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Száraz kollódiumos eljárás ]

 

A kollódiumos száraz lemez tipikus emberi találmány. A Rest Ember találmánya, aki lusta magával hordozni egy komplett sötétkamrát, inkább kitalál valamit, amihez jóval kisebb cipekedésre van csak szükség. Szerény véleményem szerint az emberiség találmányainak nagy része életünk kényelmesebbé tételéről szól. A nedves eljárás elterjedése után elég sokat kellett várni arra, hogy a gyakorlatban is megjelenjen a csiga-csigaház effektust kiváltó módszer, amely nem követeli meg a helyszíni laborálást. A száraz kollódiumos lemez nagyon hasonlóan készül, mint a nedves, csak néhány különbség van, de ez mint véres-komolyan lényeges. Lényes megjegyezni még az elején, hogy a kényelmes fényképezésért elég borsos árat kell fizetnünk: a száraz lemez érzékenysége annyira lecsökken (ezzel az expozíciós idő annyira megnől), hogy portréfényképezésre nem éppen célszerű használni. Tájképfényképezésre viszont nagyszerű.  Tehát hogyan is működik ez az egész? 

 

            

   Áll a játék  (2016, Losonc)                                                                           Úton (2016, Losonc)   

 

Célszerű valamilyen stabil (kadmium-sós) kollódiumot használnunk, pl. Lea # 2,3,7. Ezzel valamivel nagyobb érzékenységet érhetünk el. Az üveg-hordozó tisztítása, felöntése, érzékenyítése ugyanúgy, és olyan vegyszerekkel történik, mint a nedves eljárásnál. Ez érzékenyítés után - természetesen biztonságos piros fényű sötétkamrában végezzük - az üveglapot alaposan lemossuk desztillált vízzel, majd a még nedves lemezt konzerváljuk. Erre több módszert dolgoztak ki, én csupán az egyiket próbáltam ki, mivel ezt tűnt a legegyszerűbbnek s megvolt minden hozzávaló vegyszerem:. Ez a módszer tannint (csersavat) használ:  3,3 g tannin, 1ml etanol, 100 ml desztillált víz, s ebben a keverékben fürdetjük a lemezünkket néhány percig. Korabeli irodalomban olyan módszert is olvastam, mikor nem az üveglapot nem úsztatunk, hanem többször alaposan leöntjük, úgy, ahogy a nedves eljárásnál az előhívást végezzük. Mikor ez megvan, a lemezeket piros fényben vagy sötétben tökéletesen kiszárítjuk. Száradás után beletesszük a fényképezőgép filmkazettájába. Több napig tárolható, én egyik nap érzékenyítettem másnap exponáltam és a fényképezés után néhány órával hívtam elő.  Az exponálásnál tudatosítanunk kell, hogy nagyon alacsony érzékenységű anyagra fényképezünk, fényviszonyoktól  függően 8-30 perces megvilágítási idővel számoljunk.  Inkább exponáljunk túl, mint alá.  Ha kell, akkor a túlexponált lemezeket elég sikeresen halványíthatjuk (vörös vérlúgsóval). Borult időben f/4,5-5,6-os blendével általában 20-28  percet exponálok, még verőfényes nepsütésben f/5,6-8-as blendével 8-15 percet. Néhány próba után elég hamar rájövünk a megfelelő expozíciós paraméterekre. Expozíció után nem szükséges rögtön előhívni a lemezt, elég szokatlan volt, hogy nem kell mobil sötétkamrával bajlódni. Előhívás előtt egy alapos, néhány perces  desztillált vizes fürdővel lemossuk a lemezünkből a tannint,  majd következik az előhívás. Nem vas-szulfátos hívót használunk, hanem pirogallol-alapút. A pirogallol erős redukálószer, különböző fémek sóinak oldatát redukálja, közöttük az ezüstét is, ezekből fémet választ ki. A hívó egyik lehetséges, bevált receptje: A oldat:  4,7 g pirogallol, 30 ml etanol   B oldat: 1,3 g ezüst-nitrát, 1,3 g citromsav, 30 ml desztillált víz.   A két oldatól közvetlen használat előtt (mivel nem stabil) készítjük a munkaoldatot: a B oldatból 4 ml-t tovább hígítunk 170 ml desztillált vízzel, majd 15 ml A oldatba 20 csepp B oldatot csepegtetünk.  Ebben a hívóban úszatatjuk a lemezt, a hívás ideális esetben 5-10 percig tart. Hívás után vizes öblítés, majd klasszikus (20% nátrium-tioszulfát) rögzítés majd mosás és tökéletes szárítás következik. A kész kép elsősorban üvegnegatívként kontaktmésolatokhoz használható (vagyis nem kell lakkozni), kis spekulációval és halányítással-gyengítéssel valamilyen direktpozitív is készíthető.

 

                            

                Anna (2015, Kisharsány) - ambrotípia*                               Kristóf  (2015, Kisharsány) - ambrotípia*

 

Én néhány próba után modern papírra (Ilford Multigrade MGP.44M, Foma Fomalux...) készítettem kontaktmásolatokat. Argentotípia, cianotípia is szóba jöhet, a pozitív kidolgozása már csak ízlés, kedv és belső képi világ kérdése. A fenti kontaktokat Fomaluxra készítettem, hideg tónusú hívóval (Ilford Cooltone 1+9), de ez is tetszés szerint színezhető.

A két alábbi ambrotípia a tavalyi nyarat idézi. Ősz jött, majd a tél is ment, s most már a tavasz jár a kertek alatt. Március, szirmok virágok, koszorúk, pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk...  Talán lesz majd nyár is. S ismét ősz, majd tél.

 

* /az Ördögkatlan Fesztivál - Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével/

 

 

 

[ 2016.február  18.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fénybarkács ]

 

Az egyik ok, amiért imádom a nagyformátumú fényképezést, az a fénybarkácsolás, vagyis a fényképészettel kapcsolatos fúróval, reszelővel, fűrésszel és hasonló eszközökkel végzett tevékenység. Első barkácstémám a mattüveg házi készítése. Mattüveget többféle módon lehet készíteni, nem írom le mindegyik módszert, csak azt az egyet, amelyet házilag is egyszerűen és biztonságosan kivitelezhetőnek tartok. Mivel már elég régen foglalkozom nagyformátumú fényképezéssel, már szinte mindenféle nagyságú (9x12 cm-től 30x40 cm-ig) mattüveget készítettem a két kezemmel és némi csiszolóporral. Itt áljunk meg egy pillanatra:  a mattüveg-témát a klasszikus fényképész-szakma hajlamos erősen misztifikálni.  Bizonyosan nagyon nagy különbség van mattüveg és mattüveg között, továbbá természetesen egy jó mattüveggel sokkal kényelmesebb és jobb dolgozni, mint egy kevésbé jóval. Viszont lássuk be, hogy a képünk minősége csak közvetve függ a mattüvegünk minőségétől. A mattüvegen élességet álítunk, képet komponálunk és kb. ennyi. Tehát ha ezt a két dolgot maradéktalanul meg tudjuk oldani, akkor már elégedettek is lehetünk. Ezt viszont nem annyira nehéz elérni otthon készített mattüveggel sem. Első lépésben vágjuk, vágassuk le méretre a síküveget, de ne egyet, hanem mindjárt kettőt.  Túl vékony üveg könnyen törik, túl vastag pedig értelemszerűen kevésbé jó. Szerintem a 3 mm-es optimális, de a 4 mm-es is még elmegy. A széleket lecsiszoljuk, majd elővesszük az előzőleg beszerzett csiszolóport - kipróbált és jól alkalmazható a szilícium-karbid (SiC) por, háromféle finomságút szerezzünk be, 500, 600 és 800-as finomságú ajánlatos.  A legdurvábbal (500-as) kezdünk és a legfinomabbal (800-as) végzünk. A szilícium-karbid vízben nem oldható, de kevés vízzel masszát készítünk belőle, melyet a két elkészített üveglap közé kenünk. A két üveglapot  megfelelő erővel egymáshoz nyomva és egymáson mozgatva addig csiszoljuk a különböző finomságú pasztákkal, míg mattüveget nem kapunk. Figyeljünk az egyenletességre, főleg a sarkokon és a széleken. A csiszolás intenzitásától függően néhány órás munkára számíthatunk. Ha kedvünk tartja, akkor a kész mattüvegre fekete vékony filctollal rajzolhatunk négyzethálót.

 

 

            

Kedvesem (2016, Losonc) - ambrotípia                                  Uborkasaláta (2015, Losonc) - ferrotípia

 

A másik mai barkácstéma a filmkazetta. Aki új típusú gépeket használ, moder műanyag Lisco, Fidelity, stb. kazettákkal, ezt a problémát alig ismeri. Aki viszont szereti a régebbi fa kamerákat, az előbb vagy utóbb biztos találkozik a filmkazettákat érintő gondokkal. A fa kazettákat tekintve vannak hasonló konstrukciók is, de a kazetták nagy része egyedi megoldású, fokozottan érvényes ez a felfogatásra. Eddig nekem szerencsém volt, mert minden fa gépemhez volt eredeti kazetta. Nem úgy az utóbbi gépemhez, mely még ráadasul ritkább képformátumú, 10x12" / 24x30 cm-es.  Ilyen méretű filmkazettát elég nehezen és elég drágán lehet csak vásárolni, tehát úgy döntöttem, hogy nem várok a bizonytalanra, készítek ilyen csodát én magam is. Több megoldás kínálkozott, a legegyszerűbbet választottam, olyat, amit pár alapszerszámmal (fúrész, reszelő, fúrógép, satu, csavarhúzó, fogó) itthon is meg tudtam csinálni. A kazetta szerintem legnehezebben elkészíthető része a vágat, melyben a síber (sild) fut. Ehhez marógép, vagy hasoló eszköz  kell, ami persze nincs.  De mi van akkor, ha a kazettát rétegekből rakom össze, úgy mint a szendvicset. A rétegek méreteivel ki tudom alakítani a vágatokat is, és a végén erős ragasztóval összeragasztom az egészet. Így is tettem, az alap két keret volt, a kazetta alja és felseje. Ez a két rész egyszerű 20x7 és 25x7 mm-es puha fenyőfa lecekből készült, összecsapolva és d3-as erősségű fa ragasztóval összeragasztva. A méreteket egyenesen a fényképezőgép hátoldaláról másoltam.  A másnapi száradás után vékony préselt fűrészporból készült lapokat vágtam olyan méretűre, hogy a két keret közé helyezve kiadják a vágat méreteit. A sild szintén ilyen anyagból készült. Méretellenőrzés és próba után az egészet összeraktam (természetesen a sild nélkül), bekentem minden felüleltet bőségesen  ragasztóval, a négy sarkán facsavarokkal összefogtam, majd a végén kézi sikattyúval összeszorítottam. A következő napig száradt, s meg kell mondanom a konstrukció szilárdsága kellemesen meglepett. Ezutan már csak a sild, lakkozás, festés és a felfogatások megoldása volt soron. Az egész filmkazetta készítése kb. 5-6  munkaórát vett igénybe.  Mondanom sem kell, hogy szinte hepiendként elég hamar és elfogadható áron sikerült vennem egy kétoldalas erdetihez hasonló kazettát is.

 

Mattüveg és filmkazetta - 10x12" / 24x30 cm-es géphez

 

 

 

 

[ 2016. január  15.]                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 24x30 cm ]

 

Mikor Pál Pista bácsi, az utolsó magyar dudás (Isten nyugtassa...) valamelyik városban lépett fel, s dolga végeztével hazafele ment, találkozott egy kikent hölgyikével, aki egy kis szőrmók, kabátkába gyömöszölt  divatkutyusát sétáltatott az utcán. Pista bácsi végigmérte, majd imígyen szólította meg:  "Jaj asszonyom, de szép kutyája van. Nem adná el nekem?".  A nő a dicséret hallatán önérzetesen kihúzta magát, de mivel semmi okosat nem tudott mondani, hát ezt kérdezte: "Aztán mire lenne magának az a kutya, bácsika?".  Pista bácsi nem késlelkedett sokáig a válasszal: "Hát csináltatnék magamnak belőle amolyan faintos, bundás meleg téli kesztyűt."

 

                        

          Maté és a kedvese (2015, Budapest) - ambrotípia                          Teréz (2015, Kisharsány) - ambrotípia*                      

 

A 18x24 cm elég kicsi. A 30x40 cm túl nagy. A 24x30 cm pont jó. Úgy érzem, hogy számomra ez az igazi portréméret, kollódiumos képekhez kifogástalan. Ígyhát nekiálltam, s a gondolatot tett követte. Manapság elég kevés ilyen formátumú masinát árulnak, mégis úgy tűnik szerencsém volt. A géphez nem volt kazetta, a mattüveg is hiányzott, a kihuzat sem volt kifogástalan, a mozgó részek nyikorogva akadoztak, az objektívek felgogátasa is megoldásra várt, s nem ártott a lakkozást is felújítani. Néhány hét kellett hozzá, hogy minden munkát elvégezzek: január közepén teszteltem először RC fényképpapírral, majd síkfilmmel, aztán kollódiumos üveglappal is. A kazettán kicsit módosítani kellett, az objektív-előlapokat is optimalizálni szükségeltetett. Aztán most már csak a fényképezés öröme van hátra.

 

        

Middland Camera Company W&W 10x12" / 24x30 cm

 

 

 

* /az Ördögkatlan Fesztivál - Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével/

 

 

[ 2015. december  21.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Megszületett az Úr Krisztus ]

 

Az adventi időszak végéhez közeledik, az áruházak parkolói megteltek, mindenki vásárol, pár centes zöld banánt ládástul, permetezett kőkemény mandarint garmadával, fenyőággal s gyertyával díszített halványzöld gumicsizmát, és további hat vagon miegymást, mert nemsokára a szeretet ünnepe lesz, ugye ezt mindenki tudja, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe, meg ugye vásárolni kell, főleg ha akciós áron kínálnak mindent, akkor is vásárolni kell, ha az ember belepusztul s kivörösödve ordibál az éretlen banánt az orra elől elhalászni készülő másik emberre. Egy öreg néni előttem állt sorban  a kasszánál. Mintha gyermekkori mesekönyveimből lépett volna elő, ősz haja kedője alól kunkorodott, szégyenlősen szorongatta kis motyókát,amit vásárolni készült, néhány narancs, keksz, karácsonyi ostya... Fizetni akart, amikor gyűrött ötöse remegő kezéből a padlóra hullott. Szinte észre sem vette, lehajoltam érte, felvettem s felé nyújtottam. Rám nézett, ráncos arcán mosoly futott végig, s ahogy tekintetünk összeakadt, egyszerre mondtuk a másiknak: boldog Karácsonyt.

 

               

   Ifj. Csoóri Sándor (2015, Budapest) - ambrotípia                        Bayer Péter (2015, Budapest) - ambrotípia      

 

Soha nem voltunk nagy templomjáró emberek. Mindig úgy gondoltuk, hogy a gondolat szabadsága ez egyik legfontosabb dolog az emberi létben. Mikor gyermekeink még kicsik  voltak, de úgy véltük, hogy a maguk módján már valamelyest értelmezni tudják a saját világukat, akkor Karácsony közeledtével levettük a polcról és gyakran nézegettük az egyik nagy és vastag képes Bibliát. Elmondtuk nekik, hogy a Karácsony nem a szeretet ünnepe, ahogy iskolában mondják, nem is fenyőfaünnep, de nem is arról szól, hogy sok drága, csillogó ajándékot vásároljunk és jól degeszre együk-igyünk magunkat. Karácsonykor a Megváltó Úr Jézus születésnapját ünnepeljük. Így tartották a dédapáink, mi is is így tanítjuk a gyermekeinknek. Reméljünk, hogy ők is majd így modják a saját gyermekeiknek, a mi unokáinknak. Nincsen semmi okunk másként cselekedni. Bízunk benne, hogy akárhogy is van, ez a gondolat legalább évente egyszer jobbakká tesz bennünket.

 

 

 

[ 2015. december  7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Pásztorok ]

 

Már tíz éve azt mondjuk, hogy a hagyományos paraszti kultúra, ezen belül is a tradícionális pásztorkodás utolsóban van. A mai világ úgy néz erre a dologra, mint egy halottra szokás. Az ellenkezőjét bizonyította a Fonó Budai Zeneház, mikor pásztornapot rendezett. Eljött többek között Bastyúr "Káposzta" István, Szilicéről, Németi János bácsi és Kordás János Balmazújvárosról, Csinos Molnár Imre Hortobágyról, Csontos György Karcagról, Dobcsák Béla bácsi és Dobcsák János a Bodrogközből, de nemcsak az öregek, hanem a fiatalok is ott voltak. Olyan nagyszerű fiatal emberek, akik vagy maguk is pásztorkodnak,  táncban, zenében, nótában, vagy bármi másban magukénak érzik ezt a kultúrát.  Csodálatos volt látni és kollódiumos nedves eljárással fényképezni ezeket a nagyhírű embereket. Ahogy a nagyformátumú gép mattüvegére rajzolta őket fény, vagy amikor az előhívó az üveglemez  opálos rétegébe harapott, s elővarázsolta a látható képet, kirajzolódtak kemény vonásaik, juhászkampójuk, vagy cifraszűrük. Élmény volt velük egy térben lenni, huncut anekdótázasukat, büszke nótázásukat hallgatni. Fotografálás közben eszembe jutottak Kunkovács László nagyszerű fényképei, Zalka Imre barátom gondolatai, miszerint az örök fekete fénykép öregít - ezek a kemény vonások a kollódiummal is dacolnak -, s azok a pásztorok, akiket fényképeztem, ismertem, de már az égi legelőkön vigyázzák a jószágot.

 

                

              Németi János (2015, Budapest) - ambrotípia                 Bastyúr "Káposzta" István (2015, Budapest) - ambrotípia     

 

Mi maradt a ma átlagemberének ebből a tartásből, természetes okosságból, büszkeségből, virtusból? Amerikai baszkedbalsapka, megdonaldsz, seggencsüngő nadrág, örökké simogatott érintőképernyő, szellemi restség, nyegle rágógumizás, a világra bután bámuló szemek, a semmibe vezető igénytelen fogyasztás. A Budapest nevű tenger kis szigete a Fonó, s azok az emberek is azok, akik lehetővé teszik, hogy legyen. Köszönet és tisztelet nekik érte.

 

            

    Csinos Molnár Imre (2015, Budapest) - ambrotípia                  Majer Tamás (2015, Budapest) - ambrotípia        

 

 

 

[ 2015. november 17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szúrópróba és léha csend ]

 

Milyen hülyeség, mondhatja bárki, első olvasásra teljesen értelmetlen, sőt masodikra is.  Igen, pont olyan, mint  a kelet-közép európai mentalitás kirakatkrémese:  naiv idealistákra  köpönyegforgató nyikhajokból kevert bársonyos krémet kenünk, negyed órara sütőbe tesszük: sohasincs változás, csak átfestett jelszavak és újfogalmazott hazugságok vannak. Ma elérkezettnek láttam az időt, hogy ecetes reszelt tormát készítsek.  Kerestem a lányom úszószemüvegjét, de nem találtam: ennek a későbbiekben nagy kárát láttam. A szem- és orrkifolyást csökkentendő, nem kézi reszelőn reszeltem a megtisztított és megmosott tormagyükereket, hanem zárt elektromos mixeren aprítottam. Jó, ha a kész torma szép fehér marad, ezért nem tettem bele almát, ami azért bármit is csinálok barnulni szokott, de rögtön ecetes lében mixeltem s üvegekbe töltve rögvest hűtőbe tettem. Az idén fantasztikus erős volt a torma, azt hittem kimarja a szememet, teljesen elpusztít,  rosszabb volt, mint az ammónia vagy az ecetsav, de nem lett nagy bajom, pár csomag papírzsebkendő elhasználása után két üveg rettenetesen csípős, szép fehér ecetes miszlik lett a végeredmény. Arányokat, kész recepteket nem tudok közreadni, minden esetleges és ízlés szerinti volt, de így sem nem kritikus. Langyos víz, pár evőkanal ecet, aki szereti pici cukor, só, esteleg olivaolaj. Vadsága idővel csillapul, füstölt sonkához, sült kolbászhoz páratlan.

 

                      

Kedvesem, Judit (2015, Losonc) - ambrotípia                               Lány  ( 2015, Krasznahorka) - ambrotípia   

 

A nedves kollódiumos eljárással készült képek /ambrotípiák, ferrotípiák/ elkészítésének utolsóelőtti munkafázisa a rétegoldal lakkozása. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a előhívott és megszárított réteget, amely még ebben az állapotában is elég sérülékeny és penye, lakkozással óvjuk. Erre a célra tradicionálisan szandarak lakkot használunk.  A szandarak lényegében a ciprusfa szárított gyantája, melyet darabosra vagy porrá zúzunk és etanolban oldunk fel. A lakkba további adalékként lenvendula olajat keverünk. Ezt az olajat a népi gyógyászat széles körban alkalmazza, fő alkotóelemei a linalool, mely lényegében egy természetes növényi alkohol, és a linalil-acetát, mely egy oxigántartalmú szerves vegyület. Elterjedt recept szerint  200 ml etnolban oldunk fel 40 g szandarakot, majd 20 ml levendula olajat és 6 ml desztillált vizet keverünk hozzá. A kész lakkot legalább egy napig állni hagyjuk, majd első lakkozás előtt egy próbalemezen kipróbáljuk: előfordul ugyanis, hogy a frissen kevert lakk feloldja, lemossa a réteget. Ha ilyen történik, akkor a kb. 200 ml össztérfogatra számolva további 5-8 ml desztillált vizet adunk  a lakkhoz, majd megismételjük a próbát.  Ha még mindig oldja, akkor kis lépésekben desztillált vízzel tovább hígítjuk a lakkot. A próba fontos, mivel a kész kép lakkal való lemosása igencsak nagy bosszúság. A lakkozás úgy történik, hogy a módjával felmelegített lemezre a lakkot ugyanúgy felöntjük, mint a kollódiumot, körkörös mozgásokkal szétterítjük, majd a maradékot lecsepegtetjük. Élére állítva szárítjuk. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a lakk fokozottan tűzveszélyes - ezt a tény vegyünk figyelbe a lemez felmelegítésénél és szárításánál is. Igyekezzük egyenletesen lakkozni, mert a szép lakkozás képünk esztétikai értékét növeli.

 

               

            Gyűrű (2015, Losonc) - ferrotípia                                                             Alma és Körte II. (2015, Losonc) - ferrotípia

 

 

 

 

 

[ 2015. október 17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Idióták hűvös halomban ]

 

Idiótákat hord az őszi szél, úgy repülnek mindenfelé, mint fosztáskor a tollyú. Hol itt, hol ott száll egy elsárgult idióta, sokan még a fán csüngenek, de majd lehullnak ők is, ha eljön az idejük.  Aztán majd durva nyírfaseprőkkel nagy halomba söpörjük és könnyű alumíniumlapátokkal nagy rozsdás és nyikorgó kerekű idiótahordó kocsikba rakjuk őket. Innen már csak egy lépés, és visszakerülnek az örök körforgásba, a természet lágy ölére, mely visszakomposztálja őket idiotizmusukat megelőző állapotukba. A tél puha hótakaróval fedi be a tájat, visszavonhatatlanná tesz mindent, eltüntetve az összes nyomot és ostromot. Jön az örök feledés.

 

          

   Az Ipoly  (2015, Ipolybolyk) - ferrotípia                                                   Ipolypart  (2015, Ipolybolyk) - ambrotípia

 

Mi a barátság? A lelkek egyenlősége. És mi az álom? A halál képe. Az Ősz hosszú futamokban sírja tele esőcsepp-könnyeivel az utácákat, köztereket, mezőket, erdőket, völgyeket, hegyeket. Párával s köddel leheli körbe a templomtornyokat, csukaszürkébe öltözteti a világot. Ilyenkor jó. Mert nagyobb a nyugalom, csendesebb minden.  Birsalmasajtot készítettem, tököt sütöttem, közeledik a forralt bor és az ecetes reszelt torma készítésének az ideje. A fák pőrére vetkőznek, s mint nyáron délibábot a forróság, úgy ringatja őket ide-ode a hűvös szél. A varjúk lármásan kárognak, s mint néma költő a szép szavait, szedegetik az ázott földről mindennapi betevőjüket. A kisebb tavakká növekedő tócsákban kisimul a valóság torz tükörképe,  mert mi hát az ember szabadsága? Mi más lenne, mint az ártatlanság.

 

             

        Nagy Ferenc József  (2015, Kisharsány) - ambrotípia*                     Ágnes (2015, Kisharsány) - ambrotípia*                    

 

Az utóbbi napokban szívesen üldögéltem a laborban. Ezt a formulát még sehol sem láttam, csak úgy kigondoltam és összekevertem, majd csináltam néhány próbát. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült. A kollódium Nr. 5.0 receptje:  ammónium-bromid /1,5 g/, ammónium-klorid /3 g/, kadmium-jodid /2 g/, éter /60 ml/, etanol /60 ml/, kollódium 4%  /120 ml/.  Kiegyensúlyozott tónusvilág, megfelelő érzékenyság, nem túl erős fátyol-hajlam s valószínűleg stabilitás - ezek jó tulajdonságok.  Tapasztalataim azt mutatják, hogy érdemes klorid vegyületekkel kísérletezni. Vaksi szemem szerint a tónusgazdagságban jelenik meg a többlet. Említettem már, de meg kell ismételnem, hogy jól működő dolog az újrahasznosítás is: ismét kipróbálkoztam régebbi kollódium "regenerálásával".  Bizonyos, hogy a 75 ml kollódium - 0,5 ml aceton arány jól használható. Igaz, több idő kell a kollódium "kiszőküléséhez" /5-15 nap/, de a lakkozás nagy valószínűség szerint nem oldja fel a réteget.

 

* /Az ambrotípiákat az Ördögkatlan Fesztivál - Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével./

 

 

[ 2015. szeptember 25.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Párhuzamok ]

 

Astor Piazzolla zenéje, mely bőven táplálkozik az argentin tangóból, a jazzból és Bach műveiből, úgy gondolom korszakot alkotott. Kétségtelenül a huszadik századi komolyzene egyik ösztönös zsenije. Úgy, ahogy az észak-mezőségi népzene zsenije Maneszes Márton prímás. Buenos Aires és Magyarszovát jó messze van egymáshoz, mégis talán halovány párhuzam kettőjük között, hogy zenéjüket máma hallgatam talán egy óra eltéréssel.  Marci bácsi 1939-ben született Magyarszováton, s a közösség megbecsült tagjaként ott is élte le az életét. Pár napja szólította őt magához a Teremtő az égi zenekarába. "Ha elhagyjuk a régi zenét, többet nem tudjuk visszahozni..." - mondja a portréfilmben, melyet  Szomjas György készített róla.  Nem hagyjuk el, Marci bácsi, nem hagyjuk, akkor sem ha a régi világ úgy olvad, mint márciusban a téli jég, még van belőle valami, de már lassan zavaros vízzé válik.

 

                                 

                             Krikszkraksz  (2015, Losonc) - ambrotípia                                Döme  (2015, Kisharsány) - ambrotípia*

 

"A béke szüli a bőséget, a bőség szüli a gőgöt, a gőg szüli a gyűlöletet, a gyűlület a háborút. A háború szüli a szegénységet, a szegénység az alázatot és az alázat szüli a békét." - ez a tordai református egyház falára van felírva. Hát úgy gondolom, hogy valóban  érdemes ezen elgondolkodnunk. Örök körforgás? Mi a betű? A történet megőrzője. Mi a a szó? A lélek elárulója. Mi az ember? Halál rabja, utazó vándor, mindenütt vendég, állapota, mint mécsvilágé a szélben. Új, érdekes, eddig általam nem használt elemet próbáltam kollódiumba kombinálni.Talán növelte a tónusgazdagságot valamelyest, de növekedett a fátyolhajlam is, vagyis a hívásnál oda kell figyelni és időben vizes öblítéssel megszakítani.  Íme a recept: 4% kollódium - 120 ml, kadmium-bromid - 2 g,  kadmium-jodid - 1,5 g, cink-jodid - 1,5 g, éter - 60 ml, etanol - 60ml.

 

                           

                                Jazz (2015, Kisharsány)                                            Közelebb, közelebb...  (2015, Szentkút)

 

 

* /Az ambrotípiát az Ördögkatlan Fesztivál - Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével./

 

[ 2015. augusztus 27.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Vakvilág ]

 

A mostani nyáron kutya hőség volt. Párolgott az éter s az etanol, pillanatok alatt száradt a kollódiumos lemez. Fogyott a hideg föccs, s néha forrott az agyvíz. Nagyboldogasszony és István napja aztán hűvösebbet hozott. Valamelyik este a konyhában ülve, egy pohár kisharsányi vörösbor mellett számot vetettem a nyárral:  Budapest és Szentendre, dunai hajókázás, csodálatos néhány nap ezeken varázslatos, de mégis sokszor ellentmondásos helyeken. Kalandtúra az urbanizációban. Mennyi csillogás, mennyi pompa, fényűzés és gazdagság, s mennyi szegénység, koldus és piszok. A fény néhány kivétellel árnyat eredményez.

 

           

Galamb (2015, Budapest)                                                                       Dunaparton (2015, Budapest)

 

Kovács Udvarház.  Idén keserédes volt a találkozás az ódon falakkal, az épületek egy része megújult. Nem tudom eldönteni, hogy ez jó-e vagy sem. Az udvar egy részét fedő égetett téglát felszedték s  modern, városiaskodó műkő burkolat került a régi helyére. Az falak nagy repedései eltűntek, de a füstölő és a  benne kialakított csodabudi zárva maradt, szintúgy az istálló, mely modern ablak-szemeivel némán meredt a napi nyüzsgésre. Állítólag bent gipszkarton elemekkel alakították a teret a mai nagyot álmodók. Kisharsány. A máskor csendes, barátságos falu az idén Janus-arcát mutatta: furcsa alakok, furcsa dolgokat műveltek, a helyi énekkar sem énekelt már, Jörg mester hangtechnikájának volt mit csinálnia, hogy túlkiabálja a kocsma ablakából még hajnalban is bömbölő mocskot,  mintha ezek  a kétes egzisztenciák ellen-fesztivált csináltak volna, vagy micsodát. Számomra egyértelművé vált: egyre kevesebb a találkozási pont a két kultúrmiliő között. Ezen kívül pedig túl sok dolog volt számomra érthetetlen és értelmezhetetlen. Milyen kicsi elég ahhoz, hogy a varázs tovatűnjön, s az ember gondolkodni kezdjen: varázs volt-e valóban, vagy csupán egyszerű káprázat?  Milyen vékony selyemszálon függ a az egymásban és a környező világban meglelt boldogság s milyen karnyi hajókötélen az ellentettje. Elsősorban saját magam kapcsán jut az eszembe, hogy az embernek önmagát a legnehezebb legyőznie. Nemhiába írta Lao-ce, hogy aki másokat győz le hatalmas, de aki önmagát győzi le, az igazán erős. Akinek nem sikerül önmagát legyőznie, az másokat igyekszik legyőzni. Napjaink erről szólnak, minden nap ezt éljük meg, ki tudatosan, ki csak úgy bele a vakvilágba.

 

           

 Varrógép (2015, Kisharsány)                                               Ablakszeglet (2015, Kisharsány)

 

A fotográfia lényegében a hosszútávfutó magányossága, mégis jó volt Kisharsányban együtt lenni és fényképezni olyan emberekkel, akikkel egyébként is van mit mondanunk egymásnak. Úgy érzem, hogy a közös munka öröme közelebb hoz bennünket. Immanuel Kant A gyakorlai ész kritikája című munkájában azt írja: Két dolog tölti el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, minél többször és tartósabban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem. Csodálatosnak tartom ezt a mondatot, úgy hiszem, hogy ez emberi elme egyik legjelentősebb, ha nem a legjelentősebb gondolata. Talán Kant megbocsájtja nekem, mégis veszem a bátorságot és a pimaszságot, és a két  dolgot megtoldom egy harmadikkal: a kollódiumos nedves eljárással. Mindig rácsodálkozom erre a csodára. Akár magam csinálom, akár oktatom, akár más kollódiumos képeit nézem. Ahogy az Örök Fekete Fénykép a saját maga képére formálja az általa megragadott pillanatot. Az öntörvényű valami, ami mégis az örök törvényekhez igazodik, s erre szorítja a művelőjét is. Mark Osterman kollódium receptje:  118 ml 4% kollódium, 77 ml éter, 2 ml desztillált víz, 1,5 g kálium- (vagy kadmium-) bromid, 2 g kálium-jodid, 77 ml etanol. 

 

           

    Andrea (2015, Kisharsány) - ambrotípia*                            Anna (2015, Kisharsány) - ambrotípia*    

 

 

 

* /az Ördögkatlan Fesztivál - Mediawave Passport Control fotográfus-alkotótábor résztvevői készítették Zalka Imre és Gyetvai Zoltán vezetésével/

 

 

[ 2015. július 21.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Sárga Szamár ]

 

A brünni magyar egyetemisták lapját hívják így. Kobalt-klorid...  Vízmentesen kéken kristályos, dihidrátja ibolyaszín, hexahidrátja rózsaszín. Nagy előnye, hogy jól oldódik etanolban, éterben, nem viszünk fölösleges vizet a kollódiumba. Alkoholos oldata kék színű. Kollódiumba keverve furcsa olivaszín piszkoszöldet ad. A Sárga Szamár meghívására egy napot Krasznahorkaváralján töltöttem a felvidéki egyetemisták Gombaszögi Nyári Táborában. A kollódiumos nedves eljárást mutattam be az érdeklődő fiatal fotográfusoknak. Hát oda vittem kobalt kloriddal vadított kollódiumot. 1,5 g kálium-bromid 3 ml meleg desztillált vízben oldva, 4%-os 120 ml kollódiumba, 3 ml langy desztilkába oldott 2,5 g kálium-jodid 110 ml etanolba, majd 3 g kolbalt-klorid 10 ml alkoholban oldva bele az egészbe. Összekeverés után szép zöld kollódiumot kapunk, mely a 3-4 napos pihenés, érés és ülepedés után  piszkos-sötét olivazöldbe megy át, további néhány nap után kissé halványul.  A brünni egyetemisták Hívd elő a Csacsit jelszóval állandó sötétkamrát üzemeltettek a táborban, kitűnő technikával felszerelve, Tomi, Jason, Gyuri, Gergő és a többiek, különféle kis-, közép- és nagyformátumú gépekkel dolgoztak, és mondhatom valóban nagyszerű munkát végeztek. Az itt használt kobalt-kloridos kollódium, második keverés, meg kell vallanom tónusgazdagsága elmaradt az általam várttól. Érzékenysége átlagos, viszont a fátyolhajlam minimális, szinte nulla. Jól bírta a meleg időben való kinti munkát is.  Finomítani kell még a keverési arányokat és kipróbálni másféle sók kombinációját is. Bevallom, előítéletekkel érkeztem a táborba, nem az én világom már ez, meg satöbbi. De a nap végén kellemes érzésekkel tértem haza. Tomi, Jason, Gyuri, Gergő és a többiek, köszönöm.

 

                

      Jason (2015, Krasznahorka) - ambrotípia                        Lány és Tomi (2015, Krasznahorka) - ferrotípia

 

 

 

 

[ 2015. július 3.]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az üres tarjáni buszpályaudvar]

 

Igen, a salgótarjáni autóbusz-pályaudvarról akartam elmélkeni, de majd később talán sorra kerül az is, hát most inkább írok a kollódiumokról. Alább próbaképek láthatók, nátrium-kloriddal kevert kollódiummal készültek. A recept: 60 ml 4% kollódium, 60 ml etanol, 1 g KI, 3 g NaCl, 1 g KBr. Hmmm...   Bármennyire is vannak kifogások tisztaság tekintetében az egyszerű konyhasó ellen, meg kell mondanom, nem vettem észre számottevő különbséget a konyhasó és vegytiszta nátrium-klorid között. Magához képest is nagyon érzéketlen az így keletkezett fényérzékeny réteg - vizuálisan figyelve sem teljesen olyan, mint ahogy a többi kollódiumnál megszoktuk - szerintem jóval 0,5 ISO alatt... erre exponálásnál gondolni kell. Viszont egyértelműen jóval kisebb a túlhívás és egyéb okok miatt fellépő fátyolhajlam. Talán a tónusgazdagság is nagyobb - bár ezt nagyon nehéz hallucináció-mentesen kimondani.  A következő megoldás, ami lehetőséget ad komplex fényérzékeny réteg kialakulására, vagyis hogy ezüst-jodid és ezüst-bromid mellett az ezüst-klorid is jelen legyen a képalkodásban az a kobalt-klorid (CoCl2).  Ebben a vegyületben van talán a legnagyobb bizodalmam.  Legjobb a vízmentes változata, de használható az olcsóbban hozzáférhető dihidrát és hexahidrát is. Ezt a kloriot egy régi német szakkönyv nyomán Zalka Imre javasolta, és az eddigi kísérletek nagyon biztatóak. Erről majd talán később. Akiket érdekel a kollódiumos nedves eljárás, azok számára néhány alapgondolatot összefoglaltam, itt letölthető.

 

             

  Nátriumkloridegy (2015, Losonc) - ambrotípia                                            Nátriumkloridkettő (2015, Losonc) - ambrotípia

 

Üresség. Horganylemez kád: üres. Utcára néző tisztaszoba: üres. Elhagzott ház, Borzován, a valahavolt Gömör vármegye szívében: üres.  A veranda felett ruhaszárító kötél, rajtamaradt csipesszel: üres. Egy büszke, az utóbbi időkig hagyománytisztelő magyar református faluközösség a szilicei fennsík oldalán. Pár éve itt még Mezei Lajos bemutatta a gömöri pásztorbotoló idevalósi változatát. Deákos Farkas Lajost a helyi gulyást Kunkovács László is fényképezte. A falut járva üres házakat látni, beszakadt tetővel, kitört ablakokkal, ürességgel. Tanyát ver közöttünk az üresség, kitölti a teret, mely valaha mindennapjaink része volt. Egy idős néni arról panaszkodik, hogy az istentiszteletet csupán néhányan látogatják, s ezen a jeles ünnepek sem nagyon változtatnak. Az idő eljárt felettük, felettünk. A mindenható idő, rogyaszt, rozsdával hint be, piros muskátli helyett elmúlást növeszt a hambiton.

 

            

Üres kád (2015, Borzova)                                                                                 Tisztaszoba (2015, Borzova)

 

Itt összeérnek a gondolatok és talán szólhatok a salgótarjáni autóbusz-pályaudvarról is: itt általában tömeg van. Olyan tömeg, melyben gyakran mozogni is körülményes, mégis hatalmas az üresség. Eldöntöttem, fényképezni szeretném az itt mozgó emberket, szemükben, lelkükben az ürességget, testükön az olcsó ruhákat és ócska ízléstelen bizsukat, igen megcsinálom egyszer, a körbüfé előtt, ahol legnagyobb a dzsungel, fényképész-műtermet rendezek be, stúdióvakukkal, és mindenkiről, aki hajlandó rá és nem késel meg, készítek egy klasszikus 18x24 cm-es síkfilmre készült portrét. Ezekről az anti-emberekről, ebből az anti-világból. Az igazi a kollódium lenne, de az ember nem lehet telhetetlen, időnk meg van számlálva: előbb-utóbb eltűnünk erről a világról.

 

 

[ 2015. május 24.]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Meglepetés e költemény... ]

 

Pár nap és itt a születésnapom. József Attila milyen szép verset írt magának születésnapi ajándékként, mindig csodálatba ejt. Csodálom csecsét és becsét, s közben azon gondolkodom, hogy a számomra kimért időből azt, ami eddig fogyott, hogyan használtam fel. Volt-e értelme ennek az egy év híján fél évszazad földi létnek. Van-e értelme csavarogni ebben a tébolyult, feje tetejére állított világban. "Ajándék, mellyel meglepem..." -  de meglephetem-e még magamat valamvel?  Bodzaitalt készítettem ma, gyermekkorom kedvenc italát. Minden évben készítek, míg szezonja van többször is. A gyermekeim is szeretik, s remélem, hogy ők is készítenek majd a gyermekeinek. Nem csak az italról van szó, hanem egy érzésről, mely a múlthoz köt. Volt régen is, most is van és remélem megmarad a jövőben is. Nem változott. A felszín mindig változik. Divatok, bohó elképzelések, kósza gondolatok. De a mély változatlan.

 

                       

    A szív virágai (2015, Losonc) - ambrotípia                                       Judit (2015, Losonc) - ambrotípia    

 

Nagy és erős szenvedély a kollódiumos fényképezés. Több, mint százhatvan éve tartja magát ez az eljárás. Ismét a próbálkozások, kísérletezések idejét élem. Talán fontosabb lett számomra a módszer, a technika, s a végeredmény már nem is annyira érdekes. Kevesebb képet készítek, többet ülök a kamrában büdös vegyszereket kevergetve. Az elmúlt időben több új kollódiumot próbáltam ki. Szót érdemel az ammónium-sós változat: ammónium-bromidon /1,5g/ és ammónium-jodidon /3,5g/ kívül tettem bele ammónium-kloridot /3 g/  is.  A z arányokon kicsit még dolgozni kell, de úgy tűnik, hogy kiegyensúlozott, tónusokban gazdag képet eredményez. 4%-os kollódiumba / az etanol : éter : piroxilin  arány 12:84:4 - 120ml/ és etanolba /120ml/  kevertem, étert egyáltalán nem használtam. Mindhárom ammónium-só kitűnően oldódik etanolban, ezért nem szükséges külön vízben oldani, mint a kálium-sókat, és ezzel nem viszünk nem kívánatos vizet az oldatba. Érzékenysége és tartóssága a káliumos kollódiumokéhoz hasonló, vagyis 1 ISO körüli, alatti maximális érzékenységgel számoljunk, állandósága néhány hét /jó, 1-2 hónap/,  s utána a fotográfiau tuajdonságok rohamosan hanyatlanak. Az ammónium-sók viszonylag olcsók és hozzáférhetőek. Érdekes dolog ez a fényérzékeny réteggel, az idea az, hogy a rétegben ezüst-bromid és és ezüst-jodid mellett alakítsunk ki ezüst-kloridot is.  A fent említett kollódiumban erre az ammónium-klorid hivatott, de kísérletezem nátrium-kloriddal /konyhasó/ és kobalt-kloriddal is. Fél éve már, hogy  30x40 cm-es képeket is készítek. Nehezen, de kezdem megszokni ezt a méretet is, persze  marad a 18x24 cm a kedvencem.

 

 

[ 2015. május 11.]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Együgyűség ]

 

Dante Alighieri alighanem az emberiség egyik legnagyobb tollforgatója volt. Az Isteni színjáték  nemcsak remekmű, hanem részint egyfajta intellektualis bosszú. az elme és az értelem diadala.  Érdekes, ezek a gondolatok jutottak eszembe, miközben Komáromba utaztunk a Mediawave Fesztiválra.  "Az együgyűséget választottam. Ez az egy ügyem van, ez az egyetlenegy." - mondja Hamvas Béla, s igen én is így gondolom, egyre inkább így. Lassan leegyszerösüdnek a dolgok, mint mikor a fáról ősszel lehullik minden levél s láthatóvá válik a gyönyörű platán minden ága.  Nem véletlen, mert véletlenek nincsennek, hogy Dantéval kezdetem és Hamvassal folytattam, hiszen Kemény Katalin az Isteni színjáték és a Karnevál közé von merész párhuzamot. "Platón azt mondja, hogy a közösség ősszava a törvény, Aristotelés azt mondja, hogy a Philia. Mindkettőnek igaza lehet. Ami a közösséget egybetartja, az a lények fölött levő törvény. De ami a közösséget megalkotja, az a lényekben élő barátság. Philia barátságot jelent, de ez a barátság nem eszme. Sokkal inkább maga is lény." - írja Hamvas. Ezek a  A barátság című esszéje kezdőmondatai. Ezért indultunk családommal Komáromba, hogy ott a magam módján értelmezzem ezeket a gondolatokat, barátaimmal találkozzak, olyan emberekkel, akikkel még van mit mondanunk egymásnak, ha nem szavakkal, akkor hallgatással. 

 

             

     Julcsi (2015, Losonc) - ambrotípia                                         Anna (2015, Losonc) - ambrotípia  

 

Nem újdonság, hogy az ammónia rendkívül büdös és ez enyhe kifejezés. A minap ezüst-nitrát oldatom rendes karbantartását végeztem, a sűrűségmérés után jött a pH mérés. A 2,3-as pH már előrevetítette, hogy nem menekülök meg az ammóniával való lúgosítás kellemes élményétől. Nem mintha a ecetsav vagy a salétromsav ibolyaillat lenne, de az ammónia...  szörnyű.  Persze a végén minden sikerrel és jól végződik, a vasárnapi húsleves és a piruló oldalas illata a meghatározó élmény. A napokban merőben új kollódiumot próbáltam ki, de nincs még ideje az erről való beszédnek. Maradjunk tehát a klasszikus formuláknál.  "A kínai tusrajznak két eleme van: az egyik a fekete vonal és folt, a másik az üres fehér tér. Amíg a rajzot európai módra, úgy néztem, hogy a fekete vonalból és foltból indultam ki, és a fehér teret merő környezetnek láttam, abból semmit sem értettem. Azt hittem, hogy valamely tárgy, vagy táj, vagy jelenet ábrázolása."   Vajon mi mennyit értünk az örök fekete fényképből? Mennyit értünk a vegyszerek illatából, értünk-e legalább annyit, amennyit Hamvas megértett a kínai tusrajzból?

 

          

             Kutyás kép Lolával  (2015, Komárom)                                        Mediawave a Duna partján (2015, Komárom)     

 

 

 

[ 2015. április 8.]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A tavasz néhány pillanata ]

 

Húsvét hétfőjén havazott. Április hűvös tréfát űz velünk, a kibújt virágok is fázósan remegnek a süvöltő szélben. Alkalom elábrándozni a múlt és jelen dolgain, a világ fordulásán. Felidézni emléket, hangulatot. Haragos felhők tornyosulnak, aztán kisvártatva napsugarak hasítják százfelé az eget, majd ismét felhők jönnek. A félreértett idő, mint hajó melyben a mindenség tengerén hánykolódunk.

 

             

     Zsófi (2015, Losonc) - ambrotípia                                      Julcsi  (2015, Losonc) - ambrotípia

 

 

[ 2015. március 20.]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Napfogyatkozás ]

 

Azt mondták a hírekben, hogy néhány állat viselkedését megzavarhatja a napfogyatkozás. Talán ugyan az emberét is? Régen lehetett kormozott üvegen keresztül is nézni ezt a kicsit misztikusnak tűnő jelenséget. Lehet, hogy akkoriban még a Nap is szelídebb volt. Tudom, erre is van tudományos magyarázat.  Az a helyzet előhívó ügyben, hogy váltottam: 360ml desztillált víz, 16 g vas-szulfát, 15 ml ecetsav, 12 ml etanol. Úgy tűnik, hogy stabil és jól működő hívó, jobbat egyenlőre nem sikerült készíteni. Néhány recept azért még van a tarsolyomban. Kipróbáltam a régiek által ajánlott a hívóba kevert 1-2 csepp ezüst-nitrátot : erőteljesebb képet ad, viszont növeli a hajlamot a fátyolosodásra. s szinte ugyanez a helyzet a 50% friss hívó + 50% használt hívó dologgal is, csak persze jóval finomabban. Kollódium-fronton kicsit fejlődött ez-az, nevezetesen érdekes és jól használható ötlet, szintén a régiektől, hogy az elöregedett kollódium feljavítható némi acetonnal, mégpedig 0,5 ml acetont ajánlanak 75 ml kollódiumra. Nagyon javalott pontosan kimérni ezt az arányt, ugyanis ha nem így teszünk, akkor a lakkozásnál könnyen kellemetlen meglepetés érhet bennünket: képünk feloldódhat. A régi és már használhatatlan kollódiumot én úgy hasznosítottam, hogy mindet összeöntöttem, került bele kadmium-sós is, lemértem a mennyiségét és újból felsóztam kálium-bromiddal és kálium-jodiddal. Négy-öt nap állás után a színe valami sötétvösös patinás meggylekvárrra hasonlított, kipróbálás után a bróm-jód aránnyal kicsit még korrigáltam  zöldszín-érzékenység és a kontraszt arányát, barnás-sárgás tónusú képet adott. Ha ez nem felel meg, akkor acetonnal lehet szőkíteni.

 

                          

  Pamacs (2014, Kisharsány) - ambrotípia                                  Anna  (2015, Losonc) - ambrotípia              

 

"Kiszáradt a tóbul mind a sár, mind a víz / a szegín barom is csak a pásztorra níz / Istenem, teremtőm, adj egy csendes esőt / A szegíny jószágnak jó legelő mezőtÉs a hideg eső, rakáson a gulya / rí a veres bornyú, bőg az ídesannya / bort iszik a gulyás számadó bojtárja."  - énekelte Bastyúr "Káposzta" István, Szilicén, Gömörben.  Pistától ezt a nótát 2011 őszén hallottam először Szilice felett, a Kosáron. Elemi erővel hangzott ott a Szilicei fennsík tetején. Alattunk a falu, az erődített református templom, mellettünk a juhok, felettünk Isten ege. Érdekes mennyi párhuzamos világ létezik egymás mellett egy időben és egy térben. Lent rohan a 21. század, itt fent meg mintha megállt volna az idő. "Sokan visszavágyunk a parasztember mellé, aki ott a tanyán mindenhez értett...  Pásztoraink még inkább ilyenek." - írja Kunkovács László Pásztoremberek című nagyszerű munkájában.  Az a világ, melybe vágyunk, még itt van.

 

              

    Szerencse  (2015, Ipolybolyk)                                                    Hátsó kapu  (2015, Ipolybolyk)

 

 

[ 2015. március 2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szemet szemért ]

 

Érdekes ez a dolog az előhívóval is: szinte ahány recept, annyi féle keverési arány. Eddig is feltűnt, de nem nagyon foglalkoztam vele. Egy receptet kiválasztottam és azt kevertem. Jó működött, használható volt. Viszont eljött az ideje annak, hogy kicsit kísérletezzek a hívóval. 1000 ml vízre  30 g vas-szulfát,  30 g porcukor és 30 ml jégecet volt az alap, etanolt egyáltalán nem használok. Persze a mennyiségeket átszámoltam kisebb, egy alkalomra elegendő mennyiségre. Először a vas-szulfátot növeltem - redukálószerként van jelen a hívóban. A legjobb eredményt 1000 ml hívóra a következő mennyiségekkel értem el: vas-szulfát 40-45 g, cukor 30 g, jégecet 40 ml. Így volt a legjobb a kontraszt, részletgazdagság, s minimális a fátyol. A szem a lélek tükre, mondják. A bal szemem most vérben forog: nem düh és harag okán, s nem is véres lelkem miatt. Egy nyúlfarknyi domesztoszban oldott pici ezüst-nitrát és saját gondatlanságom a ludas. Én csak a szemem környékére helyeztem, majd a szempillám felkapta s pillantásokként adagoldta a szemembe. Alapos szemmosás, cseppek, szemorvos, megint cseppek, krém...  és tanulság. Okuljatok hát hibámon.  Látásom remélhetően marad, legközelebb jobban vigyázok. A régi bölcsek azt tartották, hogy a siker elbizakodottá tesz, a kudarc s a hiba pedig remek alkalom a tanulásra és az okulásra.

 

            

Kedvesem (2015, Losonc) - ambrotípia                                                                Idő (2015, Losonc) - ambrotípia    

 

 

 

[ 2015. március 2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Pál István 1919 - 2015 ]   

      

                                                                 Zöld erdőbe lakom, keress föl galambom,
keress föl galambom,
Nyári folyóvíznek csak zúgását hallom,
csak zúgását hallom.

A nyári folyóvíz télen megaluszik,
télen megaluszik,
De a mi szerelmünk soha el nem múlik,
soha el nem múlik.

Amott jön egy legény, de szomorú szegény,
de szomorú szegény.
Látom az arcáról, szállást kérne szegény,
szállást kérne szegény.

Adok neki szállást, a lovának állást,
a lovának állást,
Néki meg szegénynek magam mellett nyugvást,
magam mellett nyugvást.

 

 

[ 2015. február  13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Pokolkő - leves ]

 

Pokolkő - ezzel a nem nagyon hízelgő megnevezéssel illette a népnyelv az ezüst-nitrátot.  Vegytanból és tapasztalatból tudjuk, hogy vízben oldódik, ha kicsit tovább nyomozunk, az is kiderül, hogy vizes oldata semleges, vagy csak picit savas kémhatású. Színtelen, kristályos egyület, ez a gyakorlatban nem mindig van így.  Sokszor szürkés színű, ami a mi szemszögünkből nem tragédia, mert a szürkülés oka valószínűleg a  fémezüst kiválása, amit vízben való oldás után egyszerűen le tudunk szűrni. Az ezüst-nitrát a kollódiumos nedves eljárás egyik alapja. A kollódiumos lemez 9-10%-os ezüst-nitát oldatból készült erzékenyítő fürdőben tesz szert arra a tulajdonságára, mely számunkra olyan fontos. Ezért nem mindegy, hogy milyan állapotban van a pokolkő-oldatunk. Egy idő untán ez is elrongálódik, mint minden ezen a teremtett világon, ezért kicsit gatyába kell ráznunk. Tapasztalataim szerint ezt mindenki kicsit másképp csinálja. Miután ezzel kapcsolatban elég sok anyagot végigolvastam, én a következő módon végzem ezt a munkát: a gyengélkedő ezüst-nitrát oldatomat edénybe öntöm, majd tűzhelyen finoman ugyan, de határozottan forralni kezdem. Addig forralom, míg az eredeti mennyiségnek csak a 20-30%-a marad. Ezután hozzáadok annyi desztillált vizet, hogy az oldat mennyisége elérje az eredetit. Többszörös szűrés után sűrűségmérés következik - a megfelelő érték 1080 kg/cm3  körül van - ha nem jó, akkor addig oldok fel benne kristályos ezüst-nitrátot, míg el nem éri ezt az értéket. A teljes oldódás után ismét szűrés van soron, és ha mindent jól csináltunk, akkor teljesen átlátszó tiszta vízszerű oldatot kaptunk. Talán érdemes ismét szóba hozni a desztillált vizet: manapság mindenféle levelek árulnak ezen a néven. Ajánlom kipróbálni: egészen pici mennyiségbe aprócska kristályos ezüst-nitrátot oldunk. Akkor jó a víz, ha átlátszó marad. Ha bezavarosodik, akkor próbálkozzunk más márkájú vízzel. Nos,  miközben olvasgattam a kapcsolódó írásos forrásokat, egy nagyon érdekes dologra bukkantam: bizonyos kollódisták fontosnak tartották az ezüst-nitrát oldat pH értékét is. Ezt az elképzelésüket elég meggyőző képekkel is bizonygatták olyannyira, hogy kedvet kaptam a kipróbálásához. De mi is az a pH érték? Középiskolás kémiával és pár mondattal talán azt lehet mondani, hogy hidrogén ion kitevő, vagyis pondus Hidrogenii... és az oldatok kémhatásáról szól. Megmondja nekünk, hogy az oldatunk savas-e, avagy talán lúgos. Számunkra ez azért fontos, mert néhány ügyesen dolgozó kollódista szerint az a legjobb, ha az érzékenyítő fürdőnk pH értéke 4,  plusz-mínusz pár tized. Szétnéztem, hogy mivel tudnák pH-t mérni, a lakmuszpapírral meg sem próbálkoztam, inkább egy olcsó, egyszerűen használható és viszonylag pontos  pH mérőt kerítettem. A műszer kalibrálása után kíváncsian bámultam a pokolkő-levesem pH értékét. Többször is lemértem, mert nem hittem el: 2,7 volt.  Tehát lúgosítani kellett, a fentebb említett ügyes kollódisták ammóniát ajánlanak erre a célra. Itt jön a képbe Varga János barátom (fortepan.hu), aki vagy két deci ammóniát rögtön szerzett nekem. Cseppenként adagoltam az ezüst-nitrát oldatba, s a 3,9-es pH-nál megálltam. Jött a próba, s láss csodát, úgy lett minden, mint ahogy az ügyes kollodisták írták: a képekről eltűntek az eddig ott lévő ragyák, csíkok, pettyek, foltok, fátyolképződések és egyéb tökéletlenségek. Egyértelműen szebb rajzolatú, tisztább képet sikerült készíteni az így kezelt ezüst-nitrát fürdővel. A végén talán még annyit jegyzek meg, hogy ha a levesünk kémhatása a semleges-lúgos irányba tolódna, akkor savanyítanunk kell, erre a célra salétromsavat használunk. Fahéjas-vaníliás sült alma:  néhány almát kibelezünk,  mézből, fahéjból, vaníliacukorból keveréket készítünk, melyet a felaprított, kibelezett almákra kenjük, kis vizet öntünk alája és sütőben addig sütjük míg a belseje puha lesz a külseje pedig picit megpirul. Kitűnő nyalánkság nagyanyáink korából.

 

             

   Radu (2014, Kisharsány) - ambrotípia                                      Jenő (2014, Kisharsány) - ambrotípia 

 

 

 

[ 2015. január  28.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Extra Dry kollódium ]

 

Az első kollódium-formula, amelyet használtan, a Same Day Extra Dry néven ismert  recept volt, melynek nagy előnye az egyszerűsége és olcsóság, hátránya viszont, hogy a tartóssága az elkészítés utáni néhány hétre korlátozódik. Mivel az összetevői viszonylag olcsók, könnyen hozzáférhetőek, tág lehetőséget nyújt a kísérletezésre, saját szájíz szerinti keverési arányok eltalálására. A kamrában garmadával áll még a kadmiumsós Lea 3 formula alapján kotyvasztott kollódium, mégis kedvem támadt egy kicsit kísérletezni. Szerettem volna kontrasztosabban működő kollódiumot: volt még egy liter 4%-os tiszta alapanyagom, hát nekiláttam. Az eredeti recept 2%-ra hígított kollódiumról beszél, én nem változtattam rajta, sem éterrel, sem etanollal, hagytam úgy, ahogy van, négy százalékosan. Az eredeti recept 120 ml kollódiumra 1,5 g kálium bromidról és 2 g kálium jodidról szól 120+120 ml kollódiumra, ill. etanolra. Mivel a kálium bromid növeli a zöldszín-érzékenységet, de csökkenti a kontrasztot, mennyiségét lecsökkentettem, a kálium jodid viszont pedig növeli  a kontrasztot - ezért kicsit hozzáadtam. A végső recept így alakult:  A lötty - 1 g kálium bromid feloldva 3 ml meleg desztillált vízben, 120 ml 4%-os kollódium. B lötty - 3,5g kálium jodid feloldva 3 ml meleg desztillált vízben, 120 ml etanol. A B löttyöt belelöttyintettem az A löttybe, majd alaposan elkevertem. Jó zavaros lett, de már olyan sötét-sárgásbarnás - ez függ a használt kollódiumtól, pl. az OAB Tamda először fehéres színben pompázott... - aztután hagytam állni, 2-3 napot, fokozatosan tisztult, lassan átlátszóvá vált, alján fehér üledék vert tanyát. A harmadik napon szépen, gondosan egy szűrőpapír segítségével leszűrtem és tiszta, jól záródó üvegbe öntöttem. Tapasztalataim szerint jó még 4-5 napot érlelni. Mivel még mindig nem voltam elégedett a megnövekedett kontraszttal, tovább bogarásztam - egy 1880-as kiadású, a kollódiumos nedves eljárásról szóló amerikai könyv adott egyszerű de nagyszerű ötletet: 1-5%-os jódtinktúrát javasol, mégpedig a kollódiumba csepegtetve.  Lényegében így cseppenként lehet szabályozni a kontrasztot.  A jódtinktúra nem más, mint jód etanolban oldva. A gyógyszertárban vásároltam 5%-os jódtinktúrát, és egy pipettával használat előtt a kész kollódiumba csepegtetve alkalmazom.

 

                c

        Anna és Judit (2015, Losonc) - ambrotípia                                                      Alma és Körte (2015, Losonc) - ambrotípia       

 

A csend. De nem, ordibálás, csörömpölés és fölösleges zaj. Mindennek helye volt, abban a sokat emlegetett, áhított, álombeli régi világban. Most semminek sincs, minden csak vágyik rá, hogy legyen. Talajtalan és lassan gyökértelen lesz minden s mindenki. Céltalanul tekeregve térben és időben egy marék értelemre vágyunk, magyarázatra, hogy tévedés történt. Hogy holnaptól minden úgy lesz, mint régen, mikor még a tél tél volt, s az ember ember. De a pillantnyi boldogságért is tenni kell.  Sok szépség van egy félbevágot körtében is.

 

 

[ 2015. január  13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Zsombékosok is vannak errefelé ]

 

Rossz arcú csúnya emberek mennek el az ablak alatt, lehajolnak egy-egy kövér csikkért, fejükön kapucni, szégyenkeznek, vagy talán csak buta divat, oktalanság az egész, mint manapság annyi minden, keveredik a tél a tavasszal. mint ahogy a régi az újjal, jó a rosszal, igaz a hamissal.  Többedszer olvasom újra Kunkovács László Pásztoremberek című kitűnő könyvét. Minden egyes alkalommal találok benne valami újat, és minnél többet forgatom, annál inkább úgy érzem, mintha hazaérkeznék. A könyben szereplő pásztorok közül csak keveset ismertem, mégis beszélnek hozzám, hangok és szavak nélkül. Ebben rejlik a fotográfia nagyszerűsége. Ebben rejlik az értelmes gondolat, mely betűt szül. Meg kellett értenem, hogy a nagy idők visszavonhatatlanul véget értek. Marad a törmelék, mígnem az is teljesen fel nem oldódik. A könyv az asztalomon van. Címlapjáról szúrós szemek, barázdált arc tekint rám. Örök legelő.

                          

                                            

               Lánc  (2014, Ipolybolyk)                                                    Fakanálajtó  (2014, Ipolybolyk)

 

A Ilford Delta 3200-as rollfilmet próbálgattam: az elképzelésem az volt, hogy durva, nagy szemcsézettségű pozitív képet készítek. Úgy döntöttem, hogy a filmet 3200 ASA-ra exponálom. A 6x7 cm-es képformátum nagyon tetszik, ezért a Mamiya RB67-et választottam, meg megfelelő időjárást is. Szép enyén párás borult idő volt, ez pont megfelelt. Ez meglehetősen fontos volt, mivel a 3200 ASA meglehetősen nagy érzékenység  a max. 32-es blendébe és az min. 1/400-as időbe éppenhogy csak belefért. Hívóként Rodinalt használtam, 1+25 hígításban, 25 fokon, hét percig hívtam. Elégedetten néztem a negatívot, mely úgy nézett ki, mintha megszeplősödött volna. Az első lépés egész jól sikerült. Nagyításhoz egy csomag öreg, rég lejárt expirációjú FomaBrom 112N 18x24cm-es papír matt valtozatát halásztam elő valahonnan a sufni aljából. Ilford PQ Univerzálban hívtam, 1+9 hígításban, szintén 25 fokon, semmi mozgatással.  Néhány próba után látható volt, hogy menni fog a dolog, csak próbacsíkokkal meg kellett találni az optimális blendét és időt - igyekeztem a papírt kicsit túlexponálni, gyorsabban hívni a kelleténél és időben kikapni a hívóból, majdnem úgy, mint a lith printnél. A FomaBrom baritált papír, szépen lehet rá dolgozni s igazán megfelelt a célra, a negatív szép kövér szemcséit csak tovább domborította.

 

                                                                

                        Olvadó jég (2015, Losonc)                                                                       A gácsi várkastély  (2015, Losonc)

 

 

 

[ 2014. december  6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Adventus Domini ]

 

Itt van a tél. Még csak most kezdődött ez az év, s már végződik is. Régen ólomlábakon járt az idő. Ma rohan. Eljött Karácsony hava is, elkezdődött az adventi időszak. Havazik, jég és zúzmara borítja a fákat.  Reggel még sötét van, az éjszaka pirkadat nélkül makacsul ragaszkodik a nappalhoz, délután aztán ismét megkapja amit akar s kíméletlenül bekebelezi. Szeretem ezt, mikor ritkán van teljesen világos, a nappal is legfeljebb szürke. Az ambrotípiára emlékeztet, mintha minden egy hatalmas kollódiumos lemez lenne. Ilyenkor lelassulnak a dolgok, kint hideg van, s bent forralt bor vagy mézes csipketea illatozik gőzölögve az asztalon. Eszményi időszak egy kicsi stúdiómunkára, s a sötétkamrában is jól esik időzni. Ilyenkor kellemes olvasni is: komoly dolgokat, verseket, filozófiai vagy történelmi munkákat. Lassan helyére kerül az az idő, melyet annyit emlegetünk. Mikulás napja van, gyermekkoromban úgy véltem, hogy ez a nap a Karácsony előszobája. Innentől már számoltuk, hogy hányat alszunk még a Szentestéig.

 

                                             

                                     Konyhaillat (2014, Losonc) - ambrotípia                                          Judit (2014, Losonc) - ambrotípia                                         

 

 

 

[ 2014. november 17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A nyírfa ]

 

Az  ablakunk alatt van egy nyírfa. Mikor ideköltöztünk, még alacsony volt, aztán eltelt több mint húsz év és a fácska megnőlt. Legnagyobb örömünkre eltakarta a szomszédos házat, s tanyát vertek rajta a cinegék is.  Szemmel láthatólag a madárkák is elégedettek voltak a fácskával, szerettek rajta üldögélni, s mi gyakran nézegettük őket az ablakon át.  Egyik nap, mikor hazaértünk, s az ablakon kitekintve nem a nyírfát láttuk a cinegékkel, hanem a szomszéd házat az üresen néző ablakaival. Valaki megkurtította a nyírfát. Levágott belőle több mint húsz évet.  Hazafelé tartunk mindannyian. Akár tudunk róla, akár nem. Sok érdekes hamis katicabogár van az idén, ésma megsütöttem az idei utolsó gitártököt, a bolyki kertben termet, édes és finom volt. Mi történt november 17-én? Vagy november 7-én? Nem tudom, tálán már össze is keverem,  rémlik valami, de nincs jelentősége.

 

                       

Norbi és Lia (2014, Fülek) - ambrotípia                                                               Julcsi és Anna (2014, Losonc) - ambrotípia 

 

 

[ 2014. október 27.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az szép szabadságra... ]

 

Mikor Debreczeni Szappanyos János megírta a Militaris congratulatio című költeményét, aligha gondolta, hogy a reneszánsz kort és a végvári vitézi életet megidéző hagyományőrző csoport tagjairól fogok ambrotípiákat készíteni a huszonegyedik század elején Felvidék egyik legjeletősebb végvárának tövében. Pedig így történt. Két napi elég keserédes munka volt, már a kezdet sem volt túl szerencsés: a péntek esti bepakolásnál összetörtem a 18x24 cm-es gép mattüvegét, ami miatt számos ordenáré kifejezés jött a számra. Szerencsére össze tudtam tákolni úgy, hogy használható legyen. Másnap folyatódott, s vasárnapra is maradt a balszerencséből. Nem voltak formában a vegyszerek, minden második üveg a hosszadalmas és alapos tisztítás ellenére is valamivel szennyezett volt, a lakk lassan száradt s rosszul reagált a fekete hátoldalfestékkel, meg még néhány hasonló nyalánkság. A Medvesi Fotós Maraton alatt több, mint két tucat tűrhetően sikerült ambrotípiát készítettem.  Majdnem minden esetben vegyszer-probléma állt a sikertelenség hátterében, mert buta fejjel mindig az utolsó pillanatra hagyom az új vegyszerkombinációk meg az új festékek kipróbálását.  Nagyon jól szolgált viszont az átalakított filmkazetta. Hősiesen bírta az ezüstnitrát-áradattal való nyüstölést. Okosan beszélgetni számomra mindig öröm, s erre az érdeklődő emberekkel bőven adódott lehetőség. Kedvesem Juditom kitűnő segéd volt,  nélküle aligha sikerült volna ez a két nap. Végül is minden jó, ha a vége jó: az elkészült ambrotípiák száradnak, több 18x24 cm-es mattüveg is készül a törött helyére, az Öcsém is csináltat kettőt, én is csiszolok kettőt. A Jóisten nem hagy minket elveszni.

 

                  

                Judit (2014, Fülek) - ambrotípia                               Az szép szabadságra... (2014, Fülek) - ambrotípia

 

Ahogy halad felettem az idő, úgy kezdem megkedvelni a tájkép-fényképeszetet.  Középformátumra is de főleg nagyformátumra. Nem lettem hűtlen a portréhoz, csak kellemes dolog egy csendes őszi erdőben órákat tölteni különböző kompozíciós megoldásokkal. 13x18 cm-en és ezen túl jelenik meg igazán az Ilford FP4 Plus csodálatossága, féltónusok tömkelege. Nagyon szeretem ezt a filmet. Kellemes így fényképezni, csak a gép, az állvány, a zónarendszer tudatos használata. Tudvalevő, hogy expozimeteria a fotográfia alapja, pedig erről a modern digitális fényképészet szinte teljesen megfeledkezik.  Állítólag, mikor egy kezdő fényképészpalánta tanácsot kért a mesterétől, hogy milyen fényképezőgépet vásároljon, az így válaszolt: expozimétert. Visszatértem a 6x6-os középformátumhoz is egy Hasselblad 500 C/M jóvoltából. Egyre inkább érzem, hogy kellene egy nagyformátumú nagyító - hatalmas masinák ezek, nehéz lesz megoldani. "Az szép szabadságra, magyarság javára törekedő jó urunk..." - János deák 1604 körül írhatta ezeket a sorokat Bocskai István dícséretére. Ha hinni lehet a történetírásnak, akkor ebben az évben kezdték Bocskai hajdúit kiszorítani Felvidékről a császári hadak.

 

                    

(2014, Fülek)                                                                                                 (2014, Fülek)

 

Az őszi  nyalánkságok sorát a birsalmasajt, fűszeres forralt bor, ecetes reszelt torma, sült tök után frissen főzött almakompóttal folytatom: vegyünk egy közepesen nagy fazekat, néhány almát, tehetünk közé egy birsalmát is, citromot, vaníliacukrot, fahéjjat, szegfűszeget. Az almákat hámozzuk meg, magozzuk ki, vágjuk őket darabokra. Rakjuk a fazékba, öntünk rá vizet, kb. 2/3-ig, aprítsunk bele egy citromot héjjastul, szórjunk bele 1-2 staneszli vaniliás cukrot, ízlés szerint fahéjjat, szegfűszeget esetleg némi cukrot. Keverés mellett főzzük forrás után 2-3 percig, majd ízesítsük tetszés szerint. Hideg időben forrón fogyasszuk. Kísérőnek melléje jól esik a házi pálinka is.

Your item cleared customs in SLOVAKIA at 11:14 am on October 21,

[ 2014. október 6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az Aradi Tizenhárom ]

 

Ma az Aradi Vértanúk napja van.  A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró vezette, s az ítéleteket Haynau erősítette meg Ferenc József jóváhagyásával. Ugyan fel tudjuk-e még sorolni a neveiket?  Tizenhárom nevet, a magyar honvédsereg tizenhárom főtisztjének nevét, vagy már régen volt? Már lehet sörrel is koccintanunk? Ugyan ki emlékszik már rájuk?  Knezich Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos.

 

                  

      Befőtt és paprika (2014, Losonc) - ambrotípia                                                   Konyhánk (2014, Losonc) - ambrotípia      

 

Úgy kellett nekem, mert azzal dicsekedtem, hogy soha nem volt gondom a kollódiumréteg stabilitásával. Most aztán van gondom, de nemcsak a mechanikai stabilitással, hanem a kémiaival is. Hiába a savazás, hiába a vad és eszement mosás és sikálás, a fixírben szépen jön lefele a réteg, meg csíkos, foltos minden, mint egy zebrohiéna. Ugynis az úgy történt, hogy új üveglapokat vettem és az mindig lutri. Egyértelműen az új üveg a hibás. A régivel minden rendesen működik. Valamilyen vegyi szennyeződés lehet rajta, hát ismételten lesavaztam és alaposan letisztítottam néhány lemezt, semmi változás. A macska rúgja meg, talán aláöntéssel megoldható a gond. Zalka Imre benzinben oldott kaucsukot használt erre a célra, és az nagyon jó is volt. De én honnan a fenéből vegyek kaucsukot? Csecsemőknek készített cumiból? Az is lehet, de egyenlőre próbákozzunk zselatinnal, korabeli szakirodalom is ezt ajánlotta. Tiszta étkezési zselatint beszerezni manapság nem is olyan egyszerű, mint ahogy az ember azt gondolná. Aztán mégiscsak sikerült venni, 500 ml langyos desztillált vízben felodottam előbb 2 g zselatint, majd cserző anyagként hozzáadtam 2 g  kálium-alumínium szulfátot, vagyis timsót. Minden lassan feloldódott, jöhet a próba. A Zalka-féle benzines kaucsuk sokkal jobb volt, gyorsan száradt, markáns alapréteget képzett. Az én zselatinos löttyömről ez nem mondható el: a víz ugye relatíve lassan párolog, tehát lassan szárad, és száradás után szinte láthatatlan. A viszkozitása is kisebb, megy mindenfele, csak arra nem amerre kellne. Rosszat nem csinál, de az az igazság, hogy nagy csodát sem. Tehát most kaucsukot keresek. Benzinem van.

 

 

[ 2014. szeptember 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kénsavazás ]

 

Petőfi írta valaha, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok, és már majdnem szeptember közepe van. Az üveglemezek tisztításához sósav, salétromsav is alkalmas, de legjobb a krómkénsav. Úgy mondják, hogy 100 köbcenti  kénsavban feloldunk 2-3g kálium bikromátot és már meg is van. Én kb. egy napig szoktam áztatni az üveglemezeket, majd jön az alapos vizes öblítés. Nem szeretem ezt a savaskodást, mert büdös és veszélyes, de fontos tökéletesen zsírtalanítani. Az alapos vizes öblítés után jön az alkoholos és tört krétás mechanikai dürüzgölés, majd ismét víz, majd megint alkoholos tisztítás. Nem használok aláöntést, mégsem volt soha gondom a kollódiumos réteg stabilitásával.  A modern középkor, újkori jobbágyság, kiszolgáltatottság, zavarosfejű rossz viselkedésű emberek rohangálnak a zavaros világukban, hadonászva, röhögve, röfögve, zajongva, susus adidasz utánzat melegítőjükben vagy buta kis félrecsapott bészbal sapkájukban mutogatva, összevissza dünnyögve.  Én meg lelassulva, pitykegombos lajbiban gömöri asztali nótákat hallgatva, előhúzom láncon fityegő zsebórámat, mely mindig ugyanazt az időt mutatja, megigazítom a kalapomat.

 

                

 Zoli   (2014, Fülek) - ambrotípia                                         Gabi   (2014, Fülek) - ambrotípia

 

Mi tagadás Kisharsányban Pintér Bence barátomtól megkívántam a kis nagyformátumot.  Eddig a 9x12 cm-es képméret nem nagyon vonzott. Sem síkfilmre - kontaktmásolathoz kicsi, nagyítóm meg erre a formátumra nincs, sem ambrotípiához - jobban vonzott a nagyobb formátum, és ezt is műveltem, kedvencem a  18x24 cm-es, de szimpátiával figyeltem Varga Tomi mamut-lemezre készült munkáit  is.  Ezzel szemben az idén igencsak megtetszettek ezek az ambrotípiák. Bence igazi Zalka-tanítvány, szépen és ügyesen dolgozik, komoly szándékkal és szakmai alázattal közeledik a fotográfiához.  Munkáit csodálattal kezembe fogva tudtam, hogy szeretném kipróbálni ezt a formátumot. Aztán a gondolatot tett követte, sikerült beszereznem egy 9x12 cm-es képformátumú gépet. A Fotokor 1 a bolsevik ipar remeke, 1930 körül gyártották Szovjetoroszországban, több verzióban egészen a 1940-es évekig. Az enyém 1930-as, GOMZ zár van rajta 1/25, 1/50, 1/100, B, T lehetőségekkel, valamint Anastigmat Ortagoz 135mm f/4.5-es objektíven keresztül lehet nézni a világot. A századelő klasszikus gépeit másolva, a fémszerkezetű masina eleve üveglapokra történő fényképezésre készült. Az idős mester, akitől a gépet vásároltam, négy kazettát, bőr tokot és rengeteg 1,5 mm vastagságú Foma és ORWO pankromatikus üveglemezt is adott vele. Igaz, ezek a lemezek már exponáltak voltak, de az ambrotípia alapanyagaként jól használhatóak. A kitűnő állapotú fényképezőgép tökéletesen működik - kazettáiba, amik elsődlegesen üveglapra készültek könnyen betehető a síkfilm is. Érdekes nagyon az ezzel a formátummal való munka. Olyan pici minden a 18x24 cm után.  Ajánlom mindenkinek ezt a formátumot: a kisméretű képek szépen kidolgozhatók, emlékként keretezve íróasztalon, polcon mutatósak.

 

                   

A füleki vár (2014, Fülek) - ambrotípia                                                                        Fotokor 1C - GOMZ,  9x12 cm

 

 

 

[ 2014. augusztus 19.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A birkapörkölt íze ]

 

A birkapörkölt íze itt maradt a számban, illata az orromban. Kisasszony havában már érzeni a közeledő ősz leheletét. Hűvösebbek a reggelek, hamarabb jön az éjszaka és később a pirkadat. Nyári élényeink emlékekké szelídülnek, s lassan halványulnak, mint egy rosszult rögzített fénykép. Lassan csak az erős kontúrok maradnak, azok nehezebben adják meg magukat az elme tökéletlensége előtt. Kisharsány, a Kovács udvarház és ideiglenes lakói, kedves barátaink, akikkel nyaranta itt találkozunk, utazások, a nyár ízei és illatai...  Mind befőttként kerülnek lelki éléskamránk polcaira, hogy hideg téli napokon, mikor kint sötét fagyos este van s üvöltő szél hordja a havat, kézbe vegyük őket, s csendesen mosolyogva kóstolgassuk finomságukat.

 

                           

Gábor és Alma (2014, Kisharsány) - ambrotípia                                     Punk (2014, Kisharsány) - ambrotípia       

 

A portréfényképezés szerintem az egyik legnagyszerűbb és leglátványosabb diszcipínája a fényképészetnek. Kiváltképp érvényes ez a nedves kollódiumos eljárásokra. Az így készített arcmások érdekes hangulatúak: néha öregítenek, néha olyan vonásokat doborítanak ki, melyeket klasszikus fényképeken kevésbé láthatóak, míg más vonásokat elhalványítanak, tompítanak. A kollódiumos portré tapasztalataim szerint erősen megosztó. Vagy rajonganak érte az emberek, vagy látni sem akarják. Zalka Imre mondta, ha szeretnéd tudni, hogyan fogsz kinézni tíz-tizenöt év múlva, akkor készítess magadról ambrtotípiát. Ebben a mondatban van igazság. Érdkes viszont, hogy vannak arcok, melyek ellenállnak ennek a próbálkozásnak. Sok múlik bizonyosan a megvilágításon is. A fenti két arckép természetes fényben derítőlap segítségével készült, míg a két alsó portrénál erős stúdióvillanófény volt a fényforrás. Látható, hogy az erős éles fény teljesen más kifejezést varázsolt az arcokra. Szintén fontos a portré kompozíciója. A közeli porté fokozza és erősíti a kép hatását, míg a távoli beállítások lágyabb, gyengébb hatást gyakorolnak a szemlélőre. Mivel a kollódiumos technikák sötét, fekete tonalitást adnak, sokszor talán szerencsésebb a világos háttér. Persze ebben a kérdésben is az a döntő, hogy mit szeretnénk láttatni.  A keményebben rajzoló objetív markánsabb képet ad, erősebb kontúrokkal és részletekkel. Viszont esetenként a lágyabb rajzolatú arcképek sejtelmesebbek. Soha ki nem meríthető kút a portréfényképezés. Mert minden emberi arc más. Mert annyi az eszköz a kezünkben, mint égen a csillag.

 

                

Imre (2014, Kisharsány) - ambrotípia                                     Döme (2014, Kisharsány) - ambrotípia

[ 2014. július 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Keleti végek és a többiek ]

 

Ambrotípia, az örök fekete fénykép.  Mintha a emberi lelket mutatná.  Nevét talán a görög „ambros"  - örök - szóból nyerte. Dehát mi örök itt ezen a világon?  Aszongya, minden cérnaszálon függ. Az egyik percben még jó, a másikban már nem. Az egyik pillanatban még fehér. De a másikban már fekete.  Most még mosoly, de holnap somoly. Vagy teljesen fordítva. Ki érti ezt? Sors vagy gondviselés? A mecenzéfi katolikus templomban láttam a közösség halottas lobogóját. Rajta a felirat: "ahogy éltél, úgy halsz".

 

 

                      

    Erik (2014, Mecenzéf) - ambrotípia                                           Viktor (2014, Mecenzéf) - ambrotípia

 

A mi időnkben nagyot változik a világ. Persze voltak már hatalmas változások, de a mostani mégis talán más. Nem csupán azért, mert sajnos a  hagyományos értékek hanyatlását éljük, azért sem, mert a klasszikus európai zsidó-keresztény kultúrkör és erkölcs látszik fellazulni és sokszor úgy tűnik, hogy ezek a változások szinte intézményesen irányítva történnek, hanem érzésem szerint azért, mert a technológia fordított világot teremt. Egy olyan világot, melyben nem tudni mi a valódi és mi  a káprázat. Az emberek lassan elvesztik valóságérzásüket, a technológia kiszolgáltatottjaivá válnak. A barokk ellentétjét éljük, s ha ezen analógia mentén visszafelé haladunk az időben, akkor nem sokára a modern középkor következik. 

 

                                                

    Both Miki (2014, Mecenzéf) - ambrotípia                                       Döme (2014, Mecenzéf) - ambrotípia

 

"Selmáskodnak már az igazak is,/ Tréfa kis dolog, tréfa a nagy is, / Úgy romlunk, mint az esős nyári körte, /Volt egy-két hitünk, azt is összetörte /Alkus úr-had és vert, futó parasztság. / Mindegy: / Vidámuljunk, ha a bánat /Fülünk közé vág is néha, / Kín volt mindig itt a dacnak / Legízesebb tápláléka." -  ugyan milyen érzésekkel vetette papírra Ady ezeket a sorokat... 

 

/ Az  ambrotípiákat a  Mediawave 31. Passport Control alkotótáborában készítette Zalka Imre, Szemán Viktor és Gyatvai Zoltán /

 

[ 2014. június 16.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Füstölt szalonna hagymával ]

 

Kunkovács László: Pásztoremberek.  Agócs Gergő barátomtól kaptam ezt a könyvet, születésnapromra. Kunkovács László fotográfiáit régebben is kedveltem. Fényképei a valót adják vissza, a megállított idő szeletét, mely nem halott, mint valamilyen preparátum, hanem több évtized távlatából is élő.  Micsoda tartás, erő, büszkeség, emberség van ezekben a pásztorokban.  Mi meg kullogunk, mint egy vert sereg. Rólunk milyen fényképek készülnek? Vacsorára füstölt szalonnát ettem hagymával és erős paprikával, tíz éve, hogy Édesapám itt hagyta ezt az árnyékvilágot, naponta kerge népek között evickélek, számomra érthetetlen és értelmezhetetlen helyzetekbe kerülök, persze mindenki azt mondja, hogy botorság mást várni.  Kunkovács László Pásztoremberei ezt valószínűleg másképp gondolták.

 

           

  Alma favillával (2014, Losonc) - ambrotípia                                                     Judit és Julcsi (2014, Losonc) - ambrotípia

 

Argentotípia:  kicsit kísérleteztem ezzel az érdekes történelmi másolótechnikával, mégpedig eszembe jutott, hogy sok érdekes felvételem van középformátumú filmen, amelyeket szívesen látnék argentotípiaként. A 6x7-es formátum kontaktmásolathoz azért elég kicsi, digitális szarkeveréssel meg nem akartam bemocskolni ezt a szép régi másolótechnikát. A megoldás egyszerű, s a gykorlati kivitelezésre több megoldás is kínálkozik. Klasszikus módon a kívánt méretre kell nagyítani a középformátumú negatívról - pozitív képet kapunk, melyet ugyanolyan méretre lekontaktolva negatív lesz a végeredmény. Ez kell nekünk. 18x24-es méretben gondolkodunk, lehet RC multigrade papírokat használni, hátránya, hogy jelentősen romlik a részletgazdagság, és sokáig kell exponálni az érzékenyített papírra, de olcsó. Pankromatikus síkfilm: drága, és teljes sötétet igényel. Ortokromatikus síkfilm - ez a legjobb megoldás. Piros fénynél kidolgozható, az orvosi célokra készült ortokromatikus egyoldalas planfilm a Foma Medix PT 18x24-es méretben ideális, egyenesen a Fomától beszerezhető és olcsóbb, mint a pankromatikus síkfilm. Nagyításnál vegyük figyelembe, hogy viszonylag érzékeny /rövid megvilágítás, nagy blende/. Aztán erősítéssel és gyengítéssel foglalatoskodtam.  Említettem már a hidrokinon - ezüstnitrátos erősítőt, most mást próbáltam. Kálium bikromátot. Vigyázat erős méreg, főleg belélegezve veszélyes. 100 ml desztillált vízhez kb.  10 g-ot adtam. Az eredményt rögtön látjuk, annyi ideig alkalmazzuk, amíg a kívánt hatást el nem érjük. Gyengítőként kétfürdős módszert próbáltam:  A:  olyan 10g  kálium ferricianid /vörösvérlúgsó / 100 ml desztillált vízbe, B:  kb. 500 g nátrium tioszulfát /fixírsó/ 1000 ml vízbe - a vérsós oldatot inkább gyengébbre készítsük, hogy ne legyen túl gyors. A papírt először megfürdetjük az A oldatban - addig amíg jó nem lesz, majd öblítés után a fixírsóban fürdetjük kb. 3 percig - itt tovább halványul, tehát vigyázzunk, hogy ne legyen túl világos.  Vegyük figyelembe, hogy nedvesen halványabbnak látszik a kép, száradással sötétedik. 

 

                

Pál István és Agócs Gergely (2013, Salgótarján) - argentotípia                                      Családi kép (2014, Fülek)- argentotípia   

 

 

[ 2014. június 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kollódium és bodzaital ]

 

Elmúlt a május, megjött a nyár. Ezüst-nitráttól barnafoltos ujjaimmal zavartan kapirgáltam zakóm hajtókáját, közben néztem ahogy rohan mellettem az idő. A Mediawave Fesztivál, s elment Cselényi Józsi bácsi is, születésnapom, hamarabb érik a bodza és a korai szamóca, a sok eső, ambrotípiák, Gömör s Nógrád sokszor gödrös útjai, az ipolybolyki kert, Ansel Adams zónarendszere, hétköznapok feledhető de el nem feledett percei, mind, mind rohan és én egyhelyben állok. A Bartók Rádión Clint Mansell zenéjét hallgatom, Patti Smith énekel, olyan mintha éppen a világvégét jelentené be.

 

                             

       Városi város (2014, Losonc) - ambrotípia                                                Virágok, pálinka, dió (2014, Losonc) - ambrotípia        

 

 

Tartós kollódium (Lea No.3.), ahogy én keverem - Hozzávalók:  120 ml kollódium, 60 ml éter, 60 ml etanol , 1,5g kadmium bromid, 3.5g kadmium jodid, 1-2 hónapot állni hagyjuk, majd szűrőpapíron keresztül átöntjük egy másik jól zárható üvegbe úgy, hogy abba már ne kerüljön üledék. Használat előtt pár napot még hagyjuk állni. Ez a típus hosszú ideig eláll, tapasztalatok szerint akár több hónapig, vagy akár egy évig is. Azoknak ajánlott, akik nem szívesen kevergetnek gyakran, viszont szeretik ha van kézügyben egy kis jól használható kollódium.  Vigyázat: ne feledkezzünk meg róla, hogy fokozottan mérgező, robbanás- és tűzveszélyes anyagokkal dolgozunk.

 

                  

Sírjaink (2014, Ipolybolyk)                                                                              Duna  (2014, Komárom)

 

 

Egyszerű hideg bodzaital - Hozzávalók kb. 2 literhez:  4-5 bodzavirág, 1-2 citrom, ízlés szerint 2-3 kávés kanál citromsav, 1 kg kristálycukor. Elkészítés: egy nagy leveses edénybe hideg vizet öntünk. Alaposan megmossuk a bodzavirágokat és a citromot. A citromot karikára vágjuk. Egy kisebb edényben valamennyi kristálycukrot karamelizálunk, felöntjük langyos vízzel, elkeverjük és beleöntjük a nagy fazékba. Ez a barna lé szép színt és jó ízt ad az italunknak. Tetszés  szerint ízesítjük kristálycukorral és citromsavval, melyeket alaposan elkeverünk a vízben. A legvégén tesszük bele a karikákra szeletelt citromot és a bodzavirágokat. Kb. egy napig állni hagyjuk, ezután leszűrjük, s hidegen fogyasztjuk. Az italt főzni nem kell - ez nem szörp - viszont hamar romlik, ezért hideg helyen tároljuk, s frissen fogyasztjuk.

 

 

[ 2014. május 9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cselényi József   1932 - 2014 ]

 

Hej Józsi bácsi, Nélküled kevesebb lett a világ Gömörben. A nyájak sem úgy legelnek, mint a Te kezed alatt, mert az tévedés, hogy mindenki pótolható. Más már nem táncolja úgy a gömöri pásztorbotolót, mint Te, és senki sem énekli olyan átéléssel, hogy "vezérürüm nem akar itt legelnyi, rézcsengőjét haragosan lengeti"...   Tavaly nyár óta terveztük Veled, meg Káposzta Pistával, hogy Nálad összejövünk egy kis beszélgetésre, éneklésre. Hogy majd lehozzuk Tamás Jancsit Felsővályból, s ő majd hegedül nekünk, Molnár Géza Kálosáról meg majd brácson kísér. Mert mindig szeretted továbbadni azt a tudást, ami a sajátod volt. Ebbe születtél bele, s ebben élted le az életedet, tisztességgel, becsülettel. Tavaly óta terveztük a közös találkozót, s lásd most a Mindenható elintézte helyettünk. Kevesebb lett Nélküled a világ, és üresebb Gömör. Ha Lőkös félé visz az utunk, már csak a falu feletti dombon látogathatunk meg. De hiszem, hogy ezzel nincs vége: találkozunk még, mikor majd eljön az időnk és bojtárnak szegődünk Hozzád, és segítünk vigyázni égi nyájadat.

 

                              

    (2013, Lőkösháza)                                                                                                (2013, Lőkösháza)

 

 

[ 2014. április 20.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A fürdőszoba ]

 

Fürdőszobánkat nemcsak fürdésre használom. Feredőszobánk fotográfiai munkám és kísérleteim színhelye, szenvedő alanya. Főleg a történelmi technikákat viseli nehezen: a fal megszürkül, megfoltosodik, a kád színét veszti, majd itt-ott érdekes színekben virágzik ki, a mosdótálon csikarások cserbulások keletkeznek, a  a lecseppenő vegyszerek hatásásra padló burkolata mállani kezd. Tároló hely hiányában mindenütt vegyszeres üvegcse, mérőhenger, tölcsér, szelnce, előhívó tálka. A törölközőket a nagyító előreugró színes fején tároljuk, a piros lámpa arckrémekkel ismerkedik a polcon. Érdekes módon nem a csaladom, hanem én elégeltem meg ezeket az áldatlan állapotokat. Úgy döntöttem ismét visszavesszük a hatalmat a fürdőszobánkon egyre inkább eluralkodó fotográfiai eszözöktől. Egy hétre félre tettem a fényképezést. Festettem, csempét raktam, vizet vezettem, burkoltam, szekrényt építettem, s mint a mesében hét nap alatt rendeződött a helyzet. Fürdőszobánk visszanyerte régi fényét, fényképészeti kellékeim, rendezetten szekrényben pihennek, a foltokat eltüntette az új festés és a csempe, a kád újjonan ismét fehér.

 

 

                        

                        Csúnya város (2014, Losonc) - ambrotípia                                                 Hátsó udvar (2014, Ipolybolyk) - ambrotípia                      

             

                          

Nehéz dolga van a kollódistának, labort kell hurcolnia magával, s egy 18x24 cm-es gép faálványostul sem miniatűr. Próbálkoztam mással is: a Mamiya RB67 könnyebb, igaz csak 6x7 cm-es képet készít, de lehet nagyítani. Ki szerettem volna próbálni a szelénes festést, mivel nem volt kéznél, hát kevertem egy adagot:  25g  nátrium szulfid, 1g szelén, 30 g ammónium klorid, 150 ml desztillált víz.  Egész finom tónusokat lehet elérni.  Készen is lehet kapható, az Ilford is gyárt, meg a Kodak is. Aztán csendben novellákat olvastam, meghalt Marquez és meghalt Kerekes Gábor.  Száz év magány, amely nem száz évig hanem az örökkévalóságig tart. Én meg csak nézem ezt a furcsa világot, érthetetlenül, mosolyogva. Fekete felhők után napsütés, napsütés után fekete felhők. Bárhová is megyünk Macondoban élünk, mint a Buendíák.  Janus arcú városok, falvak, hol minden hátsó udvar.  Tavasz, s  Húsvét van.

 

 

           

       Tugári patak (2014, Losonc)                                                                          Múlt (2014, Sőreg)          

 

 

 

[ 2014. március 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Könyökig ezüstben ]

 

Többen úgy vélik, hogy a fotográfia aranykora a XIX. század közepére tehető.  Ekkor még a fényképészet kézművesség volt. a fotográfus nem csak exponált hanem maga készítette el és érzékenyítette a hordozó médiumot, keverte a vegyszereket, a kész képet maga lakkozta, keretezte s készen tette le az asztalra. Ebben az időben jelent meg és szorította ki a dagerrotípiát a nedves kollódiumos eljárás, mely mintegy két évtizedre szinte egyeduralkodóvá vált a korabeli fotográfiában. Amerikai gyorsfényképként is hívták, mert állítólag az amerikai Vadnyugat legelterjedtebb fegyvere volt Colt revolvere után, a dagerrotípához képest pedig rendkívül gyorsan elkészült. Persze manapság teljesen más fogalmaink vannak a gyorsaságról:  mostanság 10 fps alatt minden lassú.  A ma embere más szemmel nézi a fényképeket: túlságosan hozzászokott a digitális sterilséghez.  Ha a történelmi technikákkal készült képeket nézzük, jusson eszünkbe, hogy több mint százhatvan éves módszerrel van dolgunk.

 

                                

             A pálinka dícsérete (2014, Losonc) - ambrotípia                                                        Zsinagóga  (2014, Losonc) - ambrotípia      

 

 

Ambrotípia: néhány érdekes felfedezést tettem az elmúlt időszakban. A legfontosabb talán a helyes expozició  megközelítése volt. Hála Zalka Imrének, kiderítettük, hogy a halogénlámpám 2900 Kelvin színhőmérsékleten világít, ezen jó lenne változtatni:  5500 Kelvin körül expozimétert is sikerrel lehet használni.  Így is lett,  két 400 W-os 5500 Kelvines fénycső már a foglalatban, Imre köszönöm, a jó tanács mindig aranyat ér. A másik érdekes felfedezésem, hogy nem a tiszta réteg nélküli oldalát kell feketére festeni az üveglapnak, hanem a kollódiumos oldalát - nem kell lakkozni. Arra kell vigyázni, hogy olyan festéket használjunk, ami vizes alapú (pl. Aqua Lackspray Waterbased), mert különben feloldja és lemossa a kollódiumos réteget. A festéket nem ecseteléssel, hanem porlasztóval spriccelve viszem fel az üveglap réteg felőli oldalára. Ajánlott előbb próbát végezni. A harmadik: új recept szerinti kollódiumot próbáltam ki kadmiumos sókkal és éterrel.  Nagyobb érzékenységű fényérzékeny réteget eredményez s jóval több ideig áll el. Viszont több vegyszerből áll és drágább.  Argentotípia:  hosszabb idő elteltével készítettem néhány argentotípiát, néhány régebbi negatívról csináltam pozitív másolatot. Kipróbáltam egy erősítő oldatot,  A oldat: 0,3 g hidrokinon, 0,3 g citromsav, 100 ml desztillált víz, B oldat: 0,5 g ezüstnitrát, 10 ml desztillált víz. keverési arány 10+1 (A+B). Az oldat hatása az alkalmazástól függ: ha víz helyett ebben hívjuk elő, akkor sötét fekete színt ad, ha vizes hívás után, de rögzítés előtt akkor meleg sötétbarnát, ha rögzítés után akkor pedig sötét barna-feketéset.  Jegyeztem mindezt nemzeti ünnepünkön, március idusán.

 

                  

Zinger paprikával (2014, Ipolybolyk) - argentotípia                                                      Télen (2014, Ipolybolyk) - argentotípia

 

 

[ 2014. február 19.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fekete háttér ]

 

Kezdjük onnan, hogy a losonci üveges egy hónap alatt nem volt képes  2mm-es üveget rendelni. Mert neki az nem éri meg, mert az nagyon törékeny. Hát persze, hiszen üvegről van szó. Még szerencse, hogy füleki kollégája kicsit másképp gondolkodik erről a kérdésről. Kapásból levágott nekem 15 db 18x24 cm-es üveglapot, darabját 30 eurócentért.  Kalap le előtte. Közben beszélgettünk, hogy nem megy a bolt, meg, hogy érdekes lehet üveglapra fényképezni. Sajnos vékony 2-3 mm-es fekete üveget ő sem tudott nekem szerezni, így a feketítést nekem kellett kigondolnom. A fotográfiai irodalom kormot, szurkot meg fekete bársonyt emleget. A fekete papír vagy bársony nem rossz, de mégsem nem ad olyan jó eredményt, mint az üveg másik oldalára felvitt fekete háttér-réteg. Múltkorában mikor rendet csináltam a pincében a kezembe akadt egy flakon matt akril szpréj. Tudom, hogy nem autentikus, de kormot és szurkot már azért mégsem nagyon akartam a lakásban kotyvasztani. Kipróbáltam hát a fújós akrilt, hát igaz, hogy nem korabeli, de gyorsan szárad és egész jó eredményt ad. A kép kollódiumos oldalát lakkozom. Nem tökéletes még a lakk, a keverési aránnyal kell még szórakozni egy kicsit, mert lassan és nem szépen szárad.  Új összetételű kollódiumot és hívót akarok kipróbálni. Kollódium, kadmium bromid és kadmium jodid, éter, etanol tartalommal...  A hívó érdekes összetételű: vas-szulfát, ecetsav, salétromsav, kálium-nitrát, ezüst-nitrát, etanol, desztillált víz. Egy 1864-es cseh nyelvű kollódiumos nedves és száraz technikákat leíró publikációban találtam a recepteket. Állítólag kiváló részletgazdagságot biztosít, és portrékhoz ajánlott. Meglátjuk.

 

                       

           Óra, ékszer  (2014, Losonc) - ambrotípia                                       Anna (2014, Losonc) - ambrtotípia          

 

 

"Nincs más fegyver a világgal szemben, csak az alázat; nem a hajbókoló és mellverdeső alázat, hanem a másik, mely nyugodtan és mozdulat nélkül néz farkasszemet a világgal." - írja Márai Sándor, s az Ipoly partján sétálva eltűnődtem e szavak jelentésén. A híd alatt zajosan csobog a folyó, mely Bolyknál nem is igazi folyó, hanem amolyan nagyobb patak. A töltésen ritkították a fákat, a szürke égből szitál a köd. Milyen nyugalom és csend van itt. Csak lépteim alatt recsegnek a földrehullt korhadt ágak. Márai, a lélek nagy ismerője, talán tévedett, mikor fegyvert emlegetett.  Igaz, olyan ez a fegyver, mint az Ipoly, nem igazi, de mégis - a szavaknak hatalmuk van. Mi lesz velünk, ha élesre fent szavakkal dobálkozunk? 

 

 

              

        Zálog (2014, Salgótarján)                                                                             A fa  (2014, Ipolybolyk)

 

[ 2014. február 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ambrotípia ]

 

Ma új kollódiummal és előhívóval dolgoztam. A kadmium-sós változat sokkal jobb, mint a nátriumos. Úgy tűnik tartósabb is. Az előhívó ugyanaz a klasszikus vas szulfátos recept, csak új keverés. Az optimális expozíció meghatározása még nem az igazi. Fényméréshez szokott eszemnek még át kell állni egy kicsit.  Próbálom megtanulni és érezni ezt a csodálatos technikát, igyekszem megszokni, minél többet megtanulni róla. Csendéletek készítése jó gyakorlás.   A lakkozás még korántsem tökéletes. Próbáltam olyan porlasztós spriccelővel fújni. Nem rossz, de nem is olyan nagyszerű. Fejleszteni kell még. A fürdőszobát ellepték a különböző butéliák, üvegcsék, fiolák, tartálykák. Rengeteg van belőlük. Az egyikben ilyen vegyszer, a másikban olyan, a harmadikba amolyan. Az egyik gyulékony, a másik erős méreg a harmadik robbanásveszélyes. Megjelentek a foltok a falon, mosdón, kádon. és a gumikesztyű ellenére a kezemen is A lakásban erős levendulaolaj-illat terjeng. Szóval borzasztó. Judit édes és végtelenül türelmes. Kezdnek jobban alakulni a dolgok.  Néhány összefüggés kezd derengeni. A hétvégén portrézást tervezek.

 

                   

    Judit (2014, Losonc) - ambrotípia                                                Julcsi  (2014, Losonc) - ambrotípia

 

 

[ 2014. február 3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ „Üzenetet írok nektek...” ]

 

"Üzenetet írok mindazoknak, akik közülünk valók voltak, és elindultak új világba, új emberek közé, mindazoknak, akik új utakat akarnak törni és rombolni akarnak mindent, ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek, én, a régi ember.Valamikor nemrégen még többen jártuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiatalok mind..., de megapadtunk. Többen más utakra fordultak; könnyebb utakra. Sima völgyi utakra tértek, mert nehéz a hegyet járni. De én itt maradtam a hegyek között, járom a köves ösvényt és hosszú esztendőkön által körülfújt a fagyos szél és perzselt a nap. És nemsokára talán utolsó leszek az utolsók között. Ezért hát keresztülvirrasztom ezt a telet és írok öreg betűket sárga, avas hártyára. Üzenetet írok nektek új magyarok, én a régi magyar. Írok elmúlott dolgokról, porladó apáink dolgairól nektek, akik csak előre akartok nézni. Mert ti sok világot bejártatok; sokat láttatok, sokat tanultatok és ezért azt hirdetitek, hogy nálunk semmi sincsen, hogy ezer esztendő alatt apáink csak ittak és verekedtek..., gúnyolódva, gőgösen fitymáljátok a mi köves, sovány hegyeinket, mert idegen országban láttatok gazdag termőföldeket is, minduntalan kikiáltjátok, hogy itt csak pusztult minden, hogy nálunk csak nyomorúság nőtt és szegénység nevelődött és hideg, tudatlan sötétség: én azért mégis hozzátok szólok. De lesznek, akik utánok jönnek, az én maradékaim. Amikor én már elpihentem, erős, ifjú lábakkal nyomomba lépnek ők. És nem szállnak le a hegyről, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, dicsőségnek és idegen kultúrának. És szerezni fognak, építeni fognak, és gyermekeik lesznek és unokáik. És boldogok lesznek... Az én lábam nyomát pedig eltemetheti a hó, de síromon soha se lesz korhadt a fejfa, de a felém boruló domb virágos lesz mindig, tudom. És emlegetni fognak engem is, apáimat is, az én véreim: unokáim unokái, mint ahogyan én is megemlékezem nagyapáim, dédapáim, ükeim és őseim dolgairól. Az én munkámat folytatják ők és az én életem örökkévaló lesz bennük. Mert én itthon maradtam. Mert én csak folytatása akarok lenni apáimnak és munkám folytatása az ő munkájuknak. Ezért."

 

 

            

Alma üvegekkel (2014, Losonc) - ambrotípia                                                     Tea (2014, Losonc) - ambrotípia

 

 

Az elmúlt napokban szinte teljesen a kollódium hatása alá kerültem.  Kerek három napig semmi sem sikerült:  kimerült a rögzítő, nem találtam el a kollódium-réteg vastagságát, mindig az ideális expozíciós idő mellé lőttem, és ha véletlenül használható lett  a kép, akkor majdnem egy órás munka eredményét slussz-poénként a lakk lemosta az üveglapról. Gutaütés. Három nap kudarc, három nap sikertelenség. Gondoltam kezdem a végéről: megpróbáltam a lakk problémáját megoldani. Borókagumi (szandarak) - kb. 50g,  etanol - kb. 250 ml, desztillált víz - 5 ml és levendula olaj - 30 ml ... ebből áll a lakk. Szerintem egyedül az etanol (alkohol) oldja a kollódiumot - a levendulaolaj főképp linaloolból (ami szintén alkohol) és linalil-acetátból áll, de az csak 30 ml...  -  vagyis le kell csökkenteni az etanol arányát, helyébe pedig disztillált vizet kell tenni.  Etanol -100 ml, desztillált víz + 7 ml, elég híg lett, de nem az a fő baj, hanem az, hogy manapság még rendes desztillált vizet sem tudnak gyártani, mert az egész befehéredett és megzavarosodott. Zsupsz új lakkot keverni, bár kipróbáltam a zavarosat is, egész jól használható. A kollódium túl híg, hamar lecsurog, vékony réteget képez. A kísérletekhez az egyszerűbb receptet használom, ami Extra Dry néven ismert - kálium bromid, kálium jodid, etanol és kollódium. Kipróbáltam egy másik receptet is, portrékhoz használták a régiek - kadmium bromid, kadmium jodid, éter, etanol és kollódium. Jobbnak tűnt, de még talán nincs itt az ideje.  Ügyelni kell a tisztaságra, túl sok az a folt és a kosz a képeken. Álló érzékenyítő edény talán segítene valamit. Tervbe vettem a készítését. Gondosabban kell tisztítani az üveglapokat, többet mosni, törölni. Korabeli irodalmak 24 órás kénsavban való áztatást javasolnak. Az expozíciós idő meghatározásához végül a sötétkamrában nagyításnál használatos csík-próbát alkalmaztam, elég sikeresen.  30%-os  nátrium tioszulfát oldatot tervezek, már meg is rendeltem az anyagot. Tapasztalatom szerint jobb a 3 mm-es üveglap, a 2mm-es túl vékony, hamar kicserbul a sarka, igaz a vékonyabbat könnyebb vágni. Losoncon Judit talált egy kis üvegkereskedést, ahol árulnak 2mm-es fekete üveget. Jövő héten vágatok pár darabot - ki szeretném próbálni.  Csodálatos, mágikus ez a technika. És mi tagadás, fárasztó. Dolgozni kell vele, elmélkedésre, tanulásra késztet. Segít megismerni a kudarcot és tapasztalatot meríteni belőle. Egy végtelen történet, időben és térben egyaránt.  „Üzenetet írok nektek új magyarok, én a régi magyar. Írok elmúlott dolgokról, porladó apáink dolgairól nektek, akik csak előre akartok nézni…”- írja Kós Károly a Régi Kalotaszegben. Gondolatai 1911 óta mit sem vesztettek időszerűségükből.

 

 

[ 2014. január   10.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nagyformátum, kollódium, meg miegymás ]

 

Nedves kollódiumos direktpozitív eljárás - gyűjtőnév. Ismereteim szerint magába foglalja a ferrotípiát, tintípiát és az ambrotípiát is. Bővebben az utóbbiról lesz majd szó. Ahogy a nevében is van, negatív nélkül készítünk egyetlen pozitív képet. Egyetlen és egyedi darabot. Hogyan is keveredtem bele ezekbe a dolgokba...  Először fényképészeti tárgyú szakolvasmányaim nyomán. Másodszor Zalka Imre révén. Harmadszor az állandóan múltba révülő mániám miatt. Mindhárom nyomós ok, tehát lassacskán igyekeztem mindent megtenni azért, hogy menjen a dolog. Szépen lassan haladtam. De nem is kell gyorsan semmit. Boldog emlékezetű nagyapám szerint, az is sietett, aki leesett a fáról. Ez egy 19. század-közepi  eljárás, üveglapokra készül - Losoncon a buszállomás melletti üveges 2 mm vastag üveglapokat rendel a kedvemért, precízen méretre vágja, sőt még a széleket is lecsiszolja. A fényképezőgép: szovjet-orosz gyártmány, FK 18x24 cm-es műtermi gépnek is használható nagyformátumú faláda, harmonikával, matt üveggel.  Szép gép. Találkozik benne a szocialista realizmus a századeleji romantikával úgy, mint pirkadatkor az éjszaka a hajnallal. Tipikusan orosz...  mint Gogol vagy Bulgakov, Jeszenyin, Majakovszkij, Rimszkij-Korszakov, Rahmanyinov. Amikor az ember bebújik a fekete kendő álá élességet állítani, akkor a külvilág teljesen megszűnik és egy teljesen más dimenzióba kerül. A blende szépen működik az objektíven, a fogasleces élességállítás is rendben van, a mattüvegen szépen kirajzolódik a kép. A kihuzat sértetlen.  Először 18x24 cm-es pozitív papírt teszek a fa kazettába, ha esetleg nem lenne fénymentes, ezért nem olyan nagy kár. Élességállítás, blende teljesen kinyitva, f 4.5, fénymérés, exponálás. Ebben a gépben nincs semmiféle zárszerkezet, az exponálás az objektívsapka levételével történik. Rögtön előhívom a papírt, türelmetlenül nézem a negatív képet, kifogástalan. Jöhet a síkfilm. Szintén rendben van. Gyönyörű kontaktképet ad, hihetetlen részletgazdagság és bokeh, akár a középformátumhoz képest is. A nagyformátumú negatív lehetőséget ad az argentotípia kipróbálására - alább írtam róla.

 

 

                  

Paprika - csendélet  (2014, Losonc) - ambrotípia                              Butéliák  (2014, Losonc) - ambrotípia

 

 

A következő lépés a kollódiumos üveglemez - ambrotípia. Az üveglapot először alaposan meg kell tisztítani. Ettől függ a kollódium mechanikai stabilitása. A tisztításhoz krétapor, desztillált víz és etanol /95-96% szesz - nem meginni.../, kb. 40g + 50ml + 10 ml keverési arányban, ami természetesen nem túl kritikus. A keletkezett péppel egy száraz puha rongyocska segítségével alaposan átdörzsöljük az üveglapot, a végén még leöblítjük etanollal. Ügyelünk arra, hogy a tisztitóelegyből sehol sem maradjon. Kicsit még hagyjuk száradni a lapot, majd következik a kollódium felöntése. Itt álljunk meg egy percre. Én készen vettem, kollódium 120ml + éter 60ml + etanol 60ml keverési aránnyal. Ez nem elég, hozzá kell adni még ezt-azt - én a következő módon csinálom:  A oldat - 120 ml kollódium, 1.5g kálium bromid, 3 ml desztillált meleg víz, B oldat - 120 ml 96%-os etanol, 2g kálium jodid. A B oldatot beleöntjük az A oldatba, összekeverjük és 1-2 napot állni hagyjuk, majd az egészet átöntjük egy másik üvegbe úgy, hogy az üledék az előzőben maradjon. Tehát nekiláthatunk az öntésnek. Én így csinálom: bal kezem ujjainak hegyére teszem az üveglapot, ügyelve arra, hogy a tiszta oldalához már semmivel sem érjek hozzá. Jobb kezemmel annyi kollódiumot öntök az üvegre, hogy le ne csorduljon róla, de elég is legyen rá és egyenletesen beterítse. Bal kezem körkörös mozgatásával igyekszem széttelíteni a kollódiumot az üvegen, ami fölösleg azt egy másik üvegbe leöntöm. Egy égő gyertya felett valamelyest megszárítom és következik az üveglap érzékenyítése. Ez ezüst nitrát oldatban történik - 10g ezüst-nitrát, 100 ml desztillált víz, egy csepp salétromsav - egyes források szerint speciális álló edényben. Én egyszerű műanyag tálban végzem, semmi gond vele. Ezt a műveletet már biztonságos piros fényben végezzük. Természetesen sötétkamrai megvilágításban végezzük a még nedves üveglap kazettába helyezését is - innen az elnevezés, nedves kollódiumos eljárás, hiszen az érzékenyített üveglap száradásával veszt az érzékenységéből. Apropó érzékenység - ez több tényezőtől függ.  Legjobb tesztképeket készíteni, s így meghatározni a expozíciós paramétereket /rekesz-érték, megvilágítási idő/. Aki ennek ellenére mindenképp expozimétert akar használni, az érzékenység gyanánt kb. 1 ISO-val számoljon.  De mondom: biztosabb a próbakép. Az expozíció még a nedves üveglapra történik. Ebből következik, hogy először beállítjuk a képet /kompozíció, élesség/, érzékenyítjük az üveglemezt, kazettába tesszük, gyorsan ellenőrizzük a beállításokat, aztán bele a kazettát a gépbe, majd exponálunk. Ennyi.

 

       

   

FK 18x24 cm fényképezőgép, Industar 4.5/300 objektívvel

 

Jöhet az előhívás és a többi. Mondanom sem kell, hogy piros sötétkamra-megvilágításban dolgozunk. Tehát először az előhívás. Többfajta hívó-recept van forgalomban. Én a következőt használom: 360 ml desztillált víz, 16g vas szulfát, 15 ml jégecet, 18 ml etanol. Az előhívási idő kb. 15 másodperc, hívhatunk tálkában is, de úgy is, hogy a lapra öntjük a hívót. Megszakító fürdőként egyszerű vizet használunk, majd rögzítő oldatba helyezzük - én 20%-os nátrium tioszulfát oldatot használok, de itt is több lehetőség van. Rögzítés után még egy két vízcserés mosás, majd szárítás - a kép nagyon sérülékeny, vigyázzunk rá. Ezért lakkozzuk - borókagumi, etanol, levendulaolaj keverékét használok. A lakkot ráöntöm az üveglapra, mozgatással szétterítem a lakkot, a fölösleget egy másik üvegbe csurgatom. Gyertya lángja felett, majd szabadon letéve szárítom. A kész lapot fekete hattér elé helyezve pozitív képet kapunk. Amit talán még érdemes megemlíteni: a használt vegyszerek veszélyesek. Óvatosan, gumikesztyűben, védőszemüvegben, vigyázva dolgozunk. Ne riasszon meg senkit, hogy vegyi anyagok, meg kevergetés,  meg honnan vegyünk ezt meg azt. Viszonylag könnyen és nem túl drágán minden beszerezhető internetes vásárlással, ami kicsit drágább az az ezüst nitrát. Aki lustább az megvehet mindent megkeverve is, egy szlovák ember, bizonyos Rasťo Čambál, Prágából ilyesmiket árul, jó áron, jó minőségben, és most ez a reklám helye MAMUT-PHOTO.COM - akár megkeverve, akár alkotóelemnként. És a konklúzió? Hát az biztos, hogy egy mobiltelefonnal vagy bármilyen digitális eszközzel jóval gyorsabban és nagyobb mennyiségben készíthetünk szép színes képeket. Steril, szépséges képeket. Fotósoppban ezeket még tovább javíthatjuk. Egy ambrotípa elkészítési ideje, ha minden jól megy kb. 45-60 perc. Ennyi idő alatt egy 32 GB-os kártyát háromszor telefényképezhetünk a legújabb belépő kategóriás digitális gépünkkel. Ez tény. Akkor mire jó ez az egész?  Csodálatos, utánozhatatlan hangulatú képeket készíthetünk. Másfél évszázadot utazhatunk az idő bizonyos szegmensében visszafelé. Sokat tanulhatunk, s szorgalmasak vagyunk, akkor megtudhatunk  néhány dolgot az igazi fotográfiáról. Valódi anyagot érzékelhetünk, ami azért egészen más, mint valami virtuális világ pengéjén egyensúlyozva pixeleket szaporítani.

 

 

[ 2014. január   5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A pozitív, mely negatív, de végül mégis pozitív lesz ]

 

Birsalma pálinka, Balassi verseivel egyetemben jót tesz a gondolkodásnak. Tudvalevő, hogy a síkfilmet, ha úgy hozza a sors, helyettesíthetjük pozitív fotográfiai papírral. A papír lényegesebben olcsóbb, mint a film.  A papír kidolgozásánál piros fényt használhatunk, nem kell tök sötétben mattatnunk. Megfelelő hívóval kiemelhetjük a tónusokat is. Mivel piros fényben dolgozunk és látjuk a pillnatnyi eredményt, könnyen kormányozhatjuk a hívás folyamatát a kívánt irányba. Igaz a film, azért film, de:  demonstrációs, gyakorlási célokra megfelel  a papír is, sőt megkockáztatom még komoly munkára is használható. Az érzékenysége jóval kisebb, mint a  filmé, ennek okán nől az expozíciós idő. Én így csinálom:  multigrade RC papírt használok, konkrétan 18x24cm-s Ilford MGP.44M papírt. Exponálás után nem pozitív hívóban hívom elő /persze ebben is lehet.. /, hanem negatív hívóban - Rodinalt /Foma R09/ használok 1+25 hígítási arányban. Ez elég tömény, tehár kemény, kontrasztosabb képet ad, amit szeretek. Lehetőség van kontakt másolat készítésére /előhívás után negatív képet kapunk a papíron, amire ráhelyezünk egy másik papírt, megvilágítjuk, és így kapunk pozitív képet.../. Az így kapott kép kicsit plasztikus. Jobban szeretem az élesebb,  kontrasztosabb végeredményt, ezért más módszert próbáltam ki.  A fordítós filmeknél használatos az előhívás közbeni megvilágítás, ami pozitív képet eredményez. Ezt próbáltam alkalmazni én is, mégpedig úgy, hogy az előhívási idő 1/3-1/2-nél a papírt kiveszem a hívóból, emulzióval lefele fordítom, felülről fehér fényű, lámpával /a Meopta Opemus 6 nagyító lámpafejét használom, 230V/ 150W opál izzó/ megvilágítom 3-6 másodpercre /tapasztaljuk ki, vagyis empirikus úton tegyünk szert erre az ismeretre/, majd a hívást tovább folytatom és rendes időben befejezem.  Az előhívás végeztével a papíron pozitív képünk lesz, megszakítás és rögzítés után kimossuk, majd kedvünk szerint szinezzük vagy szárítjuk.

 

 

                 

(2014, Ipolypolyk)                                                                                                    (2014, Ipolybolyk)

 

 

 

[ 2014. január   2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Argentotípia ]

 

Argentum - ezüst. Az ezüst nitrát játsza a főszerepet ebben a  19. századi fotográfiai technikában. Tehát régi másolási eljárásról van szó, áltlában negatívról másolunk és pozitív képet kapunk. A  pozitív kép hordozóját, a fényérzékenyített papírt magunk készítjük. A másolás konktakolással történik, a megvilágítás pedig UV fénnyel /UV lámpa, napfény.../.  Mire lesz szükségünk? Elsősorban nagyformátumú negatívra. Kontaktmásolatot csinálunk, tehát olyan méretű lesz a pozitív kép is, mint a negatív. Nagyformátumú negatívot nagyformátumú fényképezőgéppel tudunk készíteni síkfilmre. Csendben megjegyzem: technikailag lehetséges, hogy digitális úton készítsünk negatívot, személyes véleményem viszont az, hogy ez a szép és érdekes régi eljárás nem érdemli meg azt, hogy belekutyuljunk bármilyen modern, digitális elemet. Akkor igazi és hiteles, ha igyekszünk mindent úgy csinálni, ahogy azt a régi mesterek tették. Tehát kalandra fel:  készítsük el a pozitív papírt. Nem minden papír felel meg erre a célra. Egyszerű irodai papír biztos nem hoz jól eredményt. A papírkereskedésekben kapható grafikai alkalmazásokra használható papírokat javasolják - tehát jól enyvezett savmentes papírok az igaziak. Én a Ceiba, Guardi Artistico de főleg a Fabriano Accademia papírokat használom, teljes elégedettséggel. A papír fényérzékenyítésére ezüst nitrátot használunk... tehát keverni fogunk. A oldat:  90g ferri-ammónium citrát, 250ml desztillált víz. B oldat: 15g borkősav, 250 ml desztillált víz. C oldat: 38g ezüst nitrát, 250ml desztillált víz. Beleöntjük az A oldatot a B oldatba, majd állandó keverés mellett beleöntjük a C oldatot is. Ezáltal az oldat fényérzékennyé válik, tehát sötét üvegben tároljuk, használat előtt 2-3 napig álljon. A papírra normál benti világítás mellett ecsettel viszem fel a fényérzékeny réteget - erre a célra olyan ecset vagy eszköz  kell, melynek nincs fém része. Az emulzió ne álljon a papíron, ne legyen rajta se sok se kevés. Szárítás után jöhet a megvilágítás. A fényérzékeny réteg normál fényre nem érzékeny, csak UV fényre, tehát ilyen fénnyel kell exponálnunk. Gyakorlatban UV lámpát vagy napfényt használunk. Az érzékenyített papírra ráhelyezzük a negatívot és másolókeretbe helyezve megvilágítjuk. Másolókeretet egyszerűen készíthetünk két üveglapból, melyeket valami erős csiptetőkkel egymáshoz fogunk.  Ha UV lámpával világítunk, akkor ezt kb. 10 cm-ről tegyük a negatív fedettségétől függően kb. 2-3 percig, ha pedig napfénnyel, akkor kicsit tovább. Az optimális időt kísérlettel állapítjuk meg. Jöhet az előhívás, amit szintén normál fénynél és vezetékes /klórt tartalmazó/ vízzel végezzük, a klór fontos elem, ha nem áll ilyen a rendelkezésünkre, akkor 100g bóraxot oldjunk fel egy liter vízben, s az is jó lesz. Rögzítésre nátrium tioszulfátot tartalmazó rögzítőt használok /Fomafix P/ kicsit jobban hígítva, kb. 1-2 perig úsztatom benne a papírt. Ezután 30 perces mosás, 3x-4x-es vízcserével. A szárítást egyszerűen felcsipeszelve vagy törölközőre helyezve végzem. Érdemes megemlíteni még, hogy a kép kontrasztját erősíthetjük, ha az előhívást savanyú környezetben végezzük, vagyis az előhívóba nem hígított élelmiszeripari ecetet öntünk vagy citromsavat szórunk. Kész képünk színe a sárgásbarnától a sötét tónusú hideg barnáig változhat.  Elmúltak az ünnepek. Új év.  Sic transit gloria mundi.  Január van, kissé őszies időjárással. 

 

               

                       

    (2013, Ragyolc)  - argentotípia                                                                               (2013, Losonc) - argentotípia

 

 

 

 

[ 2013. december   23.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Lith print ]

 

Mi akar lenni ez a furcsa kifejezés, anglikanizmus, kimondhatatlan és megérthetetlen valami? Az a helyzet, hogy nem találtam hozzá megfelelő magyar megnevezést - aki tud, azt kérem, tudassa velem. Mégis megpróbálom úgy leírni, hogy érthető legyen. Tehát ez egy fotográfiai eljárás, mikor a meglehetősen túlexponált pozitív papírt egy speciális /általában litográfiában használatos/ hívóban hívjuk elő úgy, hogy abban a pillanatba kapjuk ki, amikor a középtónusok rohamosan sötétedni kezdenek. Hmmm, felvetődik a kérdés, hogy mi az egésznek az értelme. Értelmet ha úgy akarjuk, akkor bármiben is nehéz találnunk, hiszen amint tudjuk vanitas vanitatum et omnia vanitas, de mégis, próbálkozzunk meg vele. Tehát ha jól sikerül a mutatvány, akkor az értelme az, hogy igencsak érdekes fotográfiákat sikerül így készítenünk, melyek szinte már inkább grafikának tűnnek. Persze csak tűnnek, mert valódi fotográfiák.  Hogyan juthatunk el a végeredményig és mire van szükségünk ennek az érdekes útnak a végigjárásához?  Ha van klasszikus sötétkamránk nagyítóval, tálkákkal, akkor már a nagyja meg van. Ami kell, az  előhívó. Speciális lith hívó kell. Két út van előttünk: veszünk készen vagy keverünk. A szakirodalom szerint ilyen előhívót bőven gyártanak /Fotospeed LD-20, Kodalith Super RT.../, ennek ellenére ebben az országocskában, ahol élek nem tudtam semmilyet sem vásárolni. Külföldről rendelhettem volna, tehát kevertem. Íme a receptem:  A oldat - hidrokinon 25g, nátrium-piroszulfit 25g, kálium-bromid 25g,  meleg víz, kb. 40-50 fokos 750 ml, B oldat  - nátrium-hidroxid 50g, hideg víz 1000 ml.  Természetesen említenem sem kell, hogy elég agresszív anyagokról van szó, tehát be kell tartani minden biztonsági szabályt. Az úgynevezett "lith effektus" a hívó keverésétől, hígításától és kimerülésétől függ. Ezekkel a paraméterekkel valamelyest szeparálni tudjuk a hideg és meleg tónusokat valamint a lágy és kemény kontrasztokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy elég nehéz kétszer ugyanabba a folyóba lépni, vagyis két egyforma képet készíteni. Én így kevertem: 1 rész A oldat, 1 rész B oldat, 15 rész víz. A papír pozitív színe világos sárgás, barnás, szépiás. Tónusa változó. Tapasztalatom szerint nem minden papír megfelelő lith print célra.  Némelyik jobb, némelyik kevésbé, némelyik egyáltalán. Ki kell próbálni, kisérletezni kell. És ez szép. Megvilágítási idővel úgy állunk, hogy 2-3-szor több, mint normál esetben. Tehát jócskán túlexponálni. Ennek ellenére az előhívás hosszadalmas - általában 10 percen túl, gyakran jóval túl. Tehát türelem. Lehet kísérletezni a hívó hőmérsékletével is - a megszokottnál jóval melegebb hívóval dolgozunk, próbálkozásaim hőfok-tartománya egészen 40-45 fokig terjed. Az alábbi képeket 18x24 cm-es síkfilmre fényképeztem, s nagyítás nélkül készítettem kontakt másolatot ugyanolyan méretű papírra. De ennek nincs jelentősége: akár 35mm-es /vagy bármilyen/ filmről is készíthető lith print, természetesen nagyítással. Vagyis minden úgy történik, mint a klasszikus fotográfiánál, csak az expozíció nől 2-3-szor  és az előhívó nem klasszikus, hanem lith. Megszakítás, rögzítés, mosás ugyanaz. 

 

 

                           

             (2013, Ipolybolyk)                                                                                        (2013, Ipolybolyk)

 

film:  Ilford FP4 Plus 18x24cm-es  síkfilm, hívó: Ilford Microphen 1+1

kontakt másolat Ilford MGP.44M 18x24 cm-es papírra,  hívó:  lith saját keverés a fenti recept szerint 1+1+15

 

Ajánlom mindenkinek ezt a módszert. Azoknak, akik szeretik az alternatív fotográfiai eljárásokat. Azoknak, aki le akarnak lassulni ebben a világban, ahol a rohanás az úr és divat sietni.  Azoknak, akik inkább az idő feneketlen kútja felé szeretnének hajolni és nem a fotóshopban  akarnak imitációkat gyártani. Azoknak, akik szeretnek ár ellen úszni. Mert az érdekes és sorba állni mindenki tud. Nemcsak parancsra, hanem önként is.

 

 

[ 2013. december   8.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Japángok és vietmányok ]

 

A hírek szerint japángok jelentek meg a füleki piacon gumicsizmát árulva. Aztán jött a helyesbítés: mégsem japángok voltak azok, hanem vietmányok. Ez egy nyolcvanas évekbeli történet. Szülővárosomban azóta sokminden történt és jóformán semmi sem.  Ne céltalanul sétáljunk, ha esetleg úgy alakul, hanem nézzük meg ezt a várost estefelé. Japángokat ugyan nem találunk, vietmányokat is csak  elvétve. A leszentülő nap kihúzza az épületek kontúrját, éles kontrasztokat rajzol. A romlást s a rossz arcú embereket kiretusálja, de a ronda billa-hodályt mégis ott hagyja a vár, Fülek büszkesége előtt. Bizarr látkép, az évszázados romokba sütött billa-billog ballag az agyunk felé.  A valaha hangulatos kisváros lassan a saját mocskába fullad, mert nincs munka és megélhetés, de ha lenne, akkor is a lustaság és a restség nagyobb úr már, mint a tisztesség.  Mi édes hazánknak, romlott országunknak tekintsük meg sorsát, azelőtti fényét, dücsősége színyét s mostani romlását, győzedelmes voltát, szabadsága fogytát s végső pusztulását... - írta vala Koháry István gróf, Fülek utolsó és örökös kapitánya, a város templomának újjáépítője.

 

 

                               

                                      Billa várral  (2013, Fülek)                                                                         Ferences templom estefelé (2013, Fülek)      

  

 

Rodinal...  Legenda, valóság, misztifikáció, vagy csupán egy vegyszer a sok közül? Még nem igazán érzem ezt a hívót. Még csak használati utasítások és mások tapasztalatai szerint dolgozom vele. Még kóstolgatom, mint farkas a bárányt, 1+25, 1+50, esteleg 1+100-as arány esik-e jobban. És mennyi hívásidő dukál, milyen keverési arányhoz és milyen filmhez... bár úgy látszik kezdek megállapodni az Ilford FP4 Plusznál, középformátumban és planfilmben egyaránt.  A klasszikus fotográfia olyan, mint egy elvarázsolt kastély: évtizedek múltán sem  teljesen bizonyos semmi sem és lépten-nyomon rengeteg meglepetés éri az embert.

 

 

[ 2013. november   12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Hadonászó emberek ]

 

Érdekes, hogy azok a viselkedésformák, melyek régebben szégyenletesek voltak, ma már nemcsak elfogadottá váltak, hanem egyenesen büszkeségre adnak okot. Hadonászó emberek, Hajdú Pista remélem nem bánja, hogy kölcsön vettem novellás kötetének címét, szóval a hadonászó emberek, akik viselkedésükre igencsak büszkék, megriasztják, sőt megkeserítik embertársaik életét. Pedig nem kellene ezt tenniük.  Manapság az emberek nem tudnak uralkodni magukon.  Úgy hozta a sors, hogy igénybe kellett vennem a tömegközlekedés egyik társasgépkocsiját. Erre nagyon régen nem volt példa. Mondhatom, megrázó élmény volt. Tömött autóbusz, vödörfejű sofőr, akitől magyarul kértem jegyet, erre olyan szemet meresztett mintha komoly baj lenne a pajzsmirigyével, de szerencséjére nem szólt semmit, eszméletlen büdös, bolond beszédű emberek, a nemi élet és az anyagcsere vulgarizált szakkifejezéseit kötőszóként használó tizenévesek, visító-vihogó iskoláslányok, artikulálatlan hangokat társalgás gyanánt kibocsátó ilyen-olyan népek.  Túlzónak tűnik talán nem igazán finomkodó hangvételű, sommás megállapításom a közállapotokról.  Nem tudok mást mondani: aki nem hiszi, az járon utána.

 

 

                         

     Barátom, Káposzta Pista  (2013, Szilice)                                                                          Zsinagóga-maradék (2013, Losonc)

 

 

Múltkorában egy fiatal fotográfus kolléga kérdezte tőlem, hogy mi végre kínozzuk magunkat még néhányan mindenféle sík- és tekercsfilmekkel, meg vegyi anyagokkal, nagyítókkal, fényképpapírokkal, hogy ne is beszéljünk holmi lyukkamerákról, argentotípiákról, cianotípiákról, ambrotípiákról meg hasonló érthetetlen és emberi fülnek furcsán hangzó hókuszpókuszokról. Mikor itt a modern digitális fotográfia, 3200-as izón is borotvaéles, steril és szemcse nélküli színes képeket produkáló, komoly gépekkel, meg természetesen fotósoppal, amivel valósággá válhat az elképzelhetetlen is.  Ártatlan kérdésére nem tudtam értelmes választ adni, úgy, ahogy a mai világ által megfogalmazott kérdések többségével sem tudok mit kezdeni. Csak álltam, s hallgatagon széttártam kezemet, még a vállamon is rándítottam egyet.

 

 

[ 2013. november   2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Multigrade világ ]

 

Nagyon szeretem a mély és meredek kontrasztokat. Ilyen a világ is.  Minden túl fekete vagy túl fehér, kevés átmenettel. A sült tök finom. Most van a szezonja. A város ahol élek egyre mocskosabb. Elvarázsolt  alakok bóklásznak céltalanul, megjelölve a maga területüket, territóriumot rabolva.  Területfoglalás folyik. Állandó jellemzője ez az ún. emberi civilizációnak. Állandóan harcolni kell. Valami ellen, valami mellett. Vagy fekete, vagy fehér. Néha naponta váltogatva. A képek jelentésteli felületek. Kiemelnek valamit - többnyire - a "kinti" téridőből, és ezt absztrakcióként (a téridő néhány dimenzióját a sík két dimenziójára szűkítve) teszik elképzelhetővé számunkra.*  Képek vagyunk talán mi is, minden pillanatunk, s kiemelnek bennünket is, mint ahogy mi tesszük az általunk kiszemelt objektumokkal?  Mindenki területet foglal. Vagy ez talán csak rögeszme? Paranoiás rögeszme? Van ilyen?  A képek jelenése a felületükön található. Egyetlen pillantással megragadhatjuk - de akkor felületes is marad.*  Általában felületesek vagyunk. Az átlagember mindig felületes.  Még a területfoglalása is felületes. Az egész történelmet végigkíséri az írás harca a kép ellen, a történelmi tudaté a mágia ellen.*  Igaz lenne az az elképzelés, mi szerint a tudomány az emberi tudat sikolya az ismeretlen előtt? A világban nem létezhetnek fekete-fehér faktumok, mert a fekete és a fehér határesetek, "ideális esetek": a fekete a fényben jelenlévő valamennyi hullám teljes hiánya, a fehér az összes hullámhossz teljes jelenléte. A fekete és a fehér: fogalmak, például az optika elméleti fogalmai. Mivel a fekete-fehér faktumok elméletiek, nem létezhetnek ténylegesen a világban.*  Az öreg Vilém ezzel rendesen elvetette a sulykot. Az ellentétek bizonyos tekintetben vonzzák egymást. Vagy talán ez csak egy elkoptatott közhely? Mondtam már, hogy nagyon szeretem a mély és meredek kontrasztokat?

* Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája

 

 

                  

        Normál fix gradációjú papír /Fomabrom  N112/                Multigrade papír /Ilford MGP.44M/, osztott szűrőzéssel

 

 

A végeredmény:  kettős kombinált expozícióval, mérsékelten lágy és kemény szűrővel készített kép
Film:  Ilford FP4 Plus 125/120, hívó Ilford Microphen 1+1
Papír:  Ilford MGP.44M,  hívó Ilford Multigrade 1+9

 

 

Már mondtam, nagyon szeretem a mély és meredek kontrasztokat. Sokat nyüstöltem magam, keményre hívott negatívokról, kemény papírokra igyekeztem nagyítani, jó is volt, meg nem is, de igazán sesem voltam elégedett a végeredményekkel. Pár éve felfedeztem magamnak a multigrade papírokat, és kezdődött a játék.  Sok múlik a negatívon, úgy kell eltalálni, hogy majdnem kemény legyen, de mégsem teljesen. Az Iford 125/120 FP4 Plus és Ilford Microphen 1+1-es hígításban lett a nyerő. A Rodinal /R09/  is jó eredményt adott, de igazán nem jötten még rá az ízére. Aztán jött a pozitív, sok papír, sok hívó, sok idő és sok munka. Nagyítók, lencsék, szűrők, multigrade- és színes nagyító fejek. Egy idő után kezdett mutatkozni némi eredmény.  Kis papírok után jöhetett a 30x40-es méret.  Talán jobban kedvelem a baritált papírokat, de most több okból is RC-re esett a választásom:  az Ilford MGP.44M RC Xpress használható és nem túl drága papírnak bizonyult. Először kisebb méretekben próbáltam, s mikor azt láttam, hogy jó lesz, ez járható út, akkor jöhetett a lepedő. A baritált papírt nagy méretben nem igazán tudom jól szárítani, az RC papírral nincs ilyen gond. Úgy tűnik a mély fekete színt is jól jeleníti meg.  Előhívóként az Ilford Multigrade tetszett. Az osztott szűrőzés legalább olyan finom, mint a csokitorta. Próbáltam Agfa, Ilford és Foma szűrőket is, de a variációk széles köre miatt a színes fejes szűrőzés mellett döntöttem.

 

Ilford Multigrade szűrők megfelelői Meopta színes fejen

Gradáció  Magnetta  Yellow     Gradáció  Magnetta  Yellow
0.00         10             85
0,25         12             78
0,50         14             72
0,75         17             65
1,00         20             60
1,25         26             55
1,50         32             50
1,75         39             45
2,00        45              40
2,25        49              34
2,50        52              29
2,75         56             24
3,00         60             20
3,25         62             17
3,50         64             14
3,75         68             12
4,00         75             10
4,25         98             7
4,50         130           5
4,75         168           3
5,00         200           0

 

A fenti táblázat mutatja, hogy kell beállítani a színes fej magnetta es sárga szűrőit. A cián /C/ szűrőt nullára állítjuk,  a magnetta /M/ és sárga /Y/szűrők gombjaival pedig beállítjuk a kívánt értékeket. A többi már hasonló, mint a normál pozitív kidolgozásnál. Próbacsíkok, stb. A kettős kombinált expozíciónál lágy szűrővel kezdünk /0,00 - 1,00/, aztán bekeményítünk  /4,50 - 5,00/. Próbacsíkok alapján meghatározzuk az optimális megvilágítási időt és blendét, valamint a lágy és kemény szűrők kombinációját. Ne siessünk. Ne türelmetlenkedjünk. Aki leesett a fáról, az is sietett.

 

[ 2013. október   1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ősz az idő... ]

 

Ősz az idő, hideg a tél.  Érik a birsalma is, de még van ideje.  Lehullik minden falelvél, nagyobbak a birsalmák, mint tavaly, de az idén jóval kevesebb termés ígérkezik. De sok anya azt fölszedné, ha a fiát megmenthetné, jóval kevesebb számban, de talán több minőségben. Sirat engem a madár is, földre lehajlik az ág is, pálinkára nem jut az bizonyos, de enni finom lesz, már most is az, s birsalma sajtot is készítek a tavalyi recept szerint. Dió helyett talán mandulát használok majd. Egy idő után ismét szépiás színezés kezdett foglalkoztatni. Ezúttal úgy döntöttem magam keverem meg a a szükséges oldatokat. Több lehetőség kínálkozott, én a szulfidos színezést választottam. Kémiából sosem voltam igazán jó, ezért az egész izgalmas kalandnak igérkezett.  Polster Alfréd és Polster Ákos fotólabor zsebkönyve szerint a  dolgok menete a következő:  a pozitív papírképet először halványító fürdőben kezeljük /kálium-ferricianid 35g, kálium bromid 10 g 1 liter oldathoz/ majd következik a színező fürdő /nátrium-szulfid 20g 1 liter oldathoz/. A halványító fürdőben 20 Celsiuson 2-4 percig hagyjuk lubickolni a pozitívjainkat, a színezőben pedig minden attól függ milyen színt szeretnénk elérni. A kívánt eredményhez tartozó értékeket  empírikus módon határozzuk meg. Támpontok:  világos sárgás: 20 fock körül 2 perc körül, barna 25 - 30 fok Celsius és 2-3 perc, teljesen sötét 30 fuck és 3 perec felett. Az oldat töménységétől is függ az elért hatás. Tehát kísérletezni kell és ez izgalmas.  Mivel a halványító valóban halványít, ezért erősen javallott a színezésre szánt képeket túlexponálni és kicsikét túlhívni is, mert máskülönben a színezett papírunk haloványabb lesz.  Gyakorlat teszi a mestert, de azért az első képeim valóban halványabbak lettek a kelleténél. Amint említettem kémiából gyenge vagyok, mint a harmat, ezért jött a konzultáció és Zalka Imre, aki a következő tanácsot adta:  A oldat:  880cm3 víz 14gr kálium-bikromát 120cm3 25%-os kénsav.  B. oldat: 200cm3 víz 10gr vörösvérlugsó 10gr kálium-bromid.  Az A. oldatból 8 részt hozzáadunk 1 rész  B. oldathoz  a beáztatott barna kimosott képet  kihalványítjuk mossuk majd papírhívóban újra hívjuk.  Hát Imre köszönöm szépen, dolgozom rajta, s az eredményeket közzé teszem.               

 

                                 

                   (2013, Pálfala)                                                                                                (2013, Szilice)

 

A birsalmával együtt érik a középformátumú fényképezés is.  Kiev 80:  a történet 1953-ba nyúlik vissza. Ekkor jelent meg a Hasselblad 1000F. Nem részletezem, de egy idő után a nagy Szovjet-Oroszországban úgy gondolták, hogy lemásolják. Több hasonló modellt adtak ki Salyut, Zenith, Kiev nevek alatt, több verzióban, ilyen-olyan objektívekkel. Mikor először találkoztam ezzel a géppel, rögtön tudtam, hogy nekem kell ilyen. A sors úgy hozta, hogy egy Kiev 80-as került hozzám, melyet 1978-ban készítettek.  Vega 12B 2.8/ 90 lencsével és három 6x6-os rollfilm kazettával, kicsit megviselt állapotban.  Kevés munkával kicsinosítottam. Ezekben a modellekbe fém redőnyzárat szereltek. Megbízhatatlansága miatt mindenki köpködi ezt  a bolsevik szépéget, bizonyos, hogy nem alaptalanul. A tesztfilmek tűrhetően sikerültek, néhány kivétellel. Néhányszor elfelejtettem kivenni a planzsettát, mégis tudtam exponálni. Az objektív f 2.8-on elég plasztikus képet rajzol, f 5.6-tól keményedik a rajzolat. Úgy tűnik, hogy a záridők sem pontosak. Nem tudom, hogy hány tekercs filmet bírna ki, de fölöslegesen nem kínzom. Beérem a szépségével. Mamiya RB67 ProS: kellett egy megbízható gép. A Mamiya 645-os 6x4.5-es képmérete számomra nem volt nagyon nyerő. Bár a gép viszonylag kicsi és könnyű, mégis a nagyobb és nehezebb Mamiya RB67-re esett a valasztásom. A 6x7-es képméret igencsak szimpatikus, mindenütt szuperlatívuszokban emlegetik. Központi zár az objektívben, nagy mattüveg és lupé, sok opció, harmonika-kihuzat, forgatható filmkazetta, robusztus masszív és igényes kivitel, rengeteg kitűnő objektív. Talán nem tűnik túlzásnak, ha azt mondom: úgy jártam, mint Csokonai Vitéz Mihály Lillával. Meglátni és megszeretni pillanat műve volt csupán.

 

Kiev 80 (Hasselblad 1000F kópia) - Vega 12B 2.8/ 90

Mamiya RB67 ProS - Mamiya Sekor 3.5/ 90

 

 

 

 

[ 2013. szeptember   12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Elég lassan mászott... ]

 

A leningrádkettőről már írtam. A sors úgy hozta, hogy társat találtam neki: hozzám került egy Reflecta - Ricaflex típusú 6x6-os formátumú fényképezőgép. Szegény elég siralmas álapotban volt, az idő vas foga, meg miegymás, érdekes módon viszont a bőr tokban egy megbarnult rongyos papírkártyát találtam. A gép megtisztítása után olvashatóvá vált az objektív és a zárszerkezet típusa is:  az optika  Meyer Trioplan 3.5/7.3cm a zár pedig Compur típusú. A papírkártyáról az is kiderült, hogy a gyártási éve 1931.  A TLR rendszerű gép német gyártmány, 1930-tól gyártotta a Richter cég, több változatban. Blende értékei f3.5-től f22-ig állítható (3.5, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22), zárideje pedig 1 másodperc és 1/300 között választható ( T, B, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 300). Valahogy megtetszett nekem ez a kis középformátumú gép. Gondoltam egyet, kettő lett belőle, és nekifogtam működőképessé tenni a gépet. Szétszereltem, gondosan megtisztítottam kívül-belül, mozgó részeit megkentem, majd összeraktam. Kipróbáltam szárazon, film nélkül. Tökéletesen működött minden. Mehet élesbe, filmmel. Fomapan 100-as nagyon megfelelt erre a célra, az Ilfordot azért sajnáltam, és nekiestem a próbának. Nehézkes volt megszokni a gépet, s valóban lassan kellett dolgozni. A mattüvegen vaksi szememmel nem túl sokat láttam, a helyes fókuszálás lupé hiányában szinte véletlen műve volt. Igaz, azért külső nagyítót azért bevetettem. S itt jött a Leningrád 2 fénymérő és dicsőséget aratott.  Igencsak megnövelte a sikeres expozíciók esélyét.

 

            

Paprika és orchidea (2013, Losonc)                                                               Rácsok, korlátok (2013, Losonc)

 

 

Nem bírtam ki, az egész filmet a fény prédájává tettem, paprikát és orchideát, rácsokat és korlátokat fényképeztem.  Mikor a a gép hátán lévő kis piros ablakon túlhaladt a 12-es szám, már rohantam is a sötétbe, hívótank, orsó, kicsit gondolkodtam, hogy Ilford ID-11, Ilford Microphen vagy Fomadon P legyen a hívó, aztán a Fomadon győzött. A negatív még az orsóban volt, de már láttam, hogy lesz belőle valami, csupán egy kocka lett rozoga. Használható gép, igaz kicsit nehézkes, de minden szokás dolga. Érdekes a vinyettáció, a belső fényterelő pereme picikét karcolja a filmet. Úgy tűnik, hogy a záridők is pontatlanok. Ilyen régi géppel nem is fényképeztem még, de meghozta a kedvemet. Hmmm... elérkezik lassan a digitális korszak alkonya. Igen, és a Teremtő magához szólította Huszár Tibort.

 

Reflecta - Ricaflex 6x6 Meyer Trioplan 3.5/7.3 cm és a  Leningd-2

 

 

 

[ 2013. szeptember   3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ipolybolyki impressziók ]

 

Hát, hogy a szívem egyik csücskénél kezdjem: kezembe akadt egy Leningrád 2-es régi expoziméter, s mivel megtetszett, úgy döntöttem, megjavítom, kitisztítom és alkalom adtán használom.  Régi orosz (szovjet időkből...) fénymérő, olyan, mint egy nyakék, hát szétszereltem. Szelénlapos, Depréz-rendszerű mikroamperméteres kis műszer, az összes alkatrész, ami még benne van az említetteken kívül egy ellenállás, néhány huzal, meg a a forgatható mechanikai rész, mely a szelénlapocskát ki és be mozgatja. Rögtön meg is javítottam, az asztali lámpa fényére a lengőtekercses mikroamperméter kitért, megtisztítottam az évtizedek koszától, beállítottam a jobb oldali fény nélüli nulla értéket.  Gondoltam, ha már ilyen szerencsésen alakult a találkozásunk, akkor összehasonlítom a kezem ügyében lévő  többi expoziméterrel, ami pedig volt a Pentacon Six TL fénymérős pentaprizmája, aztán a Nikon D-300s / D-700 digitális gép, valamint egy Sekonic L-758 D professzionális expoziméter, no meg, hogy legyen improvizáció is, gyorsan feltelepítettem a telefonomra egy androidos lightmeter alkalmazást...  ISO, ASA, DIN, GOSZT, no beszarás, ez a kis vacak nyakék-leninelvtárs első nekifutásra tiszta pontos volt.  Döbbenetes. Azóta is kis barna bőr táskájában büszkén feszít és segít a helyes expozíció kipuhatolásában.

 

                 

            (2013, Ipolybolyk)                                                                                  (2013, Ipolybolyk)

 

 

Ahogy a szilvát szedtem, az gondolkodtam, hogy hogyan is van ez a kerttel meg a gyümölcsössel. Mert ugye, ha az ember elhanyagolja szépen művelt kertjét, akkor azt felüti a gaz, benövi a burnya, az ócska semmire sem való. Ha nem szedjük le időben az érett gyümölcsöt, akkor az lehull, megrohad s odagyűlnek rá a darazsak. Eszembe jutottak ezek a dolgok, az ipolybolyki temetőben is, mikor a virágokat mentem öntözni, s közben a sírok feliratait böngésztem. Hasonló gondolatokat ébresztett bennem, mikor hazafelé tartva a falu közt belehallgattam az emberek beszédébe. Nem műveljük kertjeinket, mindent felvet a gaz.

Ecetes reszelt torma - kiássuk a tormát a földből, igyekezzünk ezt úgy tenni, hogy a gyökereket ne sértsük meg, vagy ne vágjuk el. A tormát mossuk majd tisztítsuk meg és reszeljük le a legkisebb lyukú reszelőn. A modernisták használhatnak konyhai mixergépet is. Aki szeretné és úgy kívánja, tehet bele almát, sárgarépát vagy céklát. Készítsük el a levet, ecet, cukor, só, víz felhasználásával. Az arányokat mindenki maga határozza meg ízlésének megfelelően. A lével öntsük fel a tormát hamarabb, hogy ne barnuljon meg. Hűvös helyen sokáig eláll.

 

 

                          

                    (2013, Ipolybolyk)                                                                                      (2013, Ipolybolyk)

 

 

 

 

[ 2013. augusztus  9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kisharsányi analógiák ]

 

Kisharsány. Kovács Udvarház.  Ez az a hely, ahol megáll az idő. Igaz nem örökre, hanem csak néhány másodpercre. Varázslatos itt az este, mikor még nincs fesztivál, mikor még kevés az ember. Meghitt, csendes beszélgetések, bor, pipa, diófa alatti üldögélés. Pillanat-befőttet készítünk, hogy legyen mit ízlelgetni fél-városi létünk csendesen kopár estéin.  Nemcsak az ódon falak és a hulló vakolat, a hegedű és a szaxafon hangja, nemcsak a pálinka íze és a pipafüst illata kereülne a dunsztos üvegbe, hanem kedves barátaink is. Azok az emberek, akikkel nem csak a beszélgetés öröm, hanem élmény hallgatagon egymás mellett ülni is.

 

 

                      

Pihenők (2013, Kisharsány)                                                                    Apa és fia (2013, Kisharsány)

 

 

Imre hordozza kardános háromlábú masináját, fényt mér, a fekete kendő alá bújik, hogy élességet állítson. Imre mestere a fotográfiának, de nemcsak annak... hanem az apaságnak is. Imre Lénának és Lolának meséli a világot, kolódiumot önt, ezüst-nitráttal vacakol. Imre nem ebből a világból való, mégis két lábbal kell, hogy álljon ebben a világban. Imre kitűnő beszélgetőtárs, alkalmi zuhanyt készít, ért a Barkaszhoz és még sok mindenhez. Imre keresi az alkalmat, hogy eleget tegyen a kérésünknek és családi képet készítsen rólunk. Imre Juditot is belevonja a képkészítésbe, elmagyarázza, mit miért és hogyan. Imre, köszönjük.

 

Családi kép (2013, Kisharsány) - Zalka Imre ambrotípiája

 

 

 

[ 2013. július  9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kutyák és emberek, avagy az előhívó illata]

 

Pentacon Six TL, mint ahogy már mondtam is.  Már korábban is akartam arról írni, hogy a városi ember másképp tart kutyát. Felöltözteti, gügyög hozzá, mintha gyermekember lenne. Hozzá igazítja minden idejét. Az emberek kutyákkal élnek a városokon, nem pedig emberekkel. Az emberek kutyákat szeretnek, mert már ember nem maradt a számukra, hisz azokkal ugatnak és kutyául bánnak. A játszóterekre nem gyermekeket visznek homokvárakat építeni, hanem kutyákat pisiltetni.  Igaz is, a kutya rövidebb ideig él mint az ember és csak ritka esetben szól vissza. Kutya világ van.  Igen Pentacon Six TL, Fomapan 100-as 6x6-os film, erről akartam írni, mert a kutyák csak úgy hirtelen az eszembe jutottak, érdekes érzés, mikor teljes sötétségben szétválasztom a papírtól a filmet, kitapogatom és befűzöm az orsóba, komótos, lassú mozdulatokkal felcsévélem, majd beleteszem az előhívótankba és fénymentesen lezárom.

 

               

      Edi bácsi (2013, Pálfala)                                                            Bastyúr István, juhász (2013, Szilice)

 

Mikor kiöntöm a tankből az utolsó csepp rögzítőt, az olyan, mint mikor Mozart Requiemje az Agnus Deihez ér. Párszor átmosom, és feltépem a tank tetejét, szétkapom az orsót, és bámulom a megállított idő lenyomatát, nem bírok vele betelni, pedig tudom, hogy még mosni kell a filmet.  Míg mosom, megebédelek, megiszok egy sört, elszívok egy pipát, majd felakasztom szárítani, csepptelenítem. Várom, türelemmel türelmetlenül, hogy megetessem a nagyító telhetetlen pofájával.  Megkeverem a pozitív hívót, az illata mint valami furcsa vad cseresznyevirágnak, éritése síkosan selymes. Beállítom a hőfokot, és már teszem is a filmet a nagyítóba. Csodálatos, mikor a fény belemar a papírba, ami fehér az fekete lesz, ami fekete az meg fehér. Érzem a matériát, a hívót, rögzítőt a papírt.  Csurog le végig  kezemen a víz, úgy nézem csodálattal az elmúlt pillanatot.

 

 

     

    (2013, Felsővály)                                                                                           (2013, Felsővály)

 

 

Kutya világ van. De annyi baj legyen. A múlt héten Gömörben csavarogtunk, barátaimmal. Meglátogattuk kedves öregjeimet, akik magukban hordozzák az elmúlt századok morzsáit. Dalokat, nótákat, néhány lépést, juhászbotokat. Hosszú történeteket életről és halálról, becsületről és becstelenségről. Végtelen türelmet, ami a ma emberének nem adatott meg. Fényképek készültek, film forgott. Nehezen mozgó aggyal, béna ujjakkal, vaksi szemekkel igyekeztünk furmányos szerkezeteinkkel letapogatni valamit, amit korokon és végtelen időn át hurcolva menteni, megmenekíteni az enyészettől úgysem lehet. Mert átvenni tőlük már nem tudjuk. Új barátaim nagyszerű kedves emberek. Jó volt velünk. Régi kedves öreg barátaimmal töltött minden perc ajándék: az örökkévalóság fricskája a mulandóságnak.

 

 

     

      Cselényi József, juhász (2013, Lőkösháza)                                                       A fa (2013, Szilice)                         

 

 

 

[ 2013. június  18.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Közép 6x6 ]

 

Pentacon Six TL, Ilford Delta 100, direkt és készakarva a keresőaknás megoldást választom, a fénymérős pentaprizmát parlagon hagyom, Carl Zeiss MC Biometar 2.8/120, és minden vas és üveg.  Forró napokba csapott a májusi ősz, micsoda végletek.  Jön a vihar, vagy akár egy összefirkált kapualj, kicsit dörzsölgetem és túlhívom, hogy sötét legyen és kontrasztos, mert a világ maga kontrasztos és túlhívott.  Ki kellene már menni megnézni Nagyapám cseresznyéit, kései fajta, nagyszemű, ropogós.  Talán találok még néhányat az öreg fákon, és megízlelhetem a régi időt, ágak recsegését, viharok tombolását, villámok csapdosását, s mindent, amit a gyümölcs és fája magába szívott fél évszázada.  A Nap már leszentült, megöntöztem a temetői virágokat, most hideg sört iszok.

 

 

                 

Kapulaj (2013, Budapest)                                                      Külváros (2013, Losonc)

 

 

[ 2013. május  23.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Mediawave ]

 

Komárom, Monostori Erőd, Duna, Mediawave. Nemcsak film, kiállítás, zene, színház, fotó, hanem intenzíven de kellmesen megélt közösségi élmény.  Nemcsak közösségi élmény, hanem barátság. Nemcsak barátság, hanem kinyújtott kéz kinyújtott kezet fog. Jazz, népzene és dj pozor. Elvont művészek és klézsei asszonyok. Táncház napja és slam poetry. Udvariasan egymást előre engedő lángosért sorba álló éhes mosolygós arcú emberek. Spontán szövődő beszélgetések, tudatos eszmecserék. Régi barátok, új ismerősök. Művészeti  műhelyek és laza borozgatás. Minden ami számít. El kell menni a Mediawave Nemzetközi Film és Zenei Együttlétre. Mert jó ott. Sziget a mocskos haragosszürke tengerben.

 

 

            

Klézsei asszonyok  (2013, Komárom)                                                                       Gijs Levelt (2013, Komárom)

 

             

                  Iva Bittová (2013, Komárom)                                                            Hodorog András, Klézse (2013, Komárom)

 

             

 

 

 

[ 2013. április  11.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Költészetnapi ábrándképek ]

 

Áll a belvíz az Alföld közepén. Az Ipoly már apad. Elmúlt a harminckettedik táncháztalálkozó is. Ábrándképek futnak előttem, arcok, mozdulatok, hangfoszlányok. Valahol sűrű tempót húznak. Ma született József Attila. Költészet napja van, és kitavaszodott.  Ideje lenne már elveteményezni, hagymát duggatni. Nem én kiáltok, a föld dübörög. A városban, ahol élek tengerni a mocsok, a tavaszi szél hordja a port és a szétdobált szemetet. Kóbor kutyák és kóbor emberek lődörögnek cél nélkül. Csönd van. A virágok most megbocsátanak. Ezrek mondanak verseket, ezrek olvasnak verseket. Igaz kirántott csirkét is sokat esznek.   Dongják körül, mint húst a légy! A hetedik te magad légy.


 

                                                 

                    (2013, Budapest)                                                       (2013, Szék - Budapest)  

 

 

[ 2013. március  31.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Fekete föld ]

 

"Bánat, bánat, hol születtél, talán a fellegből estél, bánat olyan mint az enyém, nincsen a föld kerekségén. Kinek panaszoljam magam, kinek mondjam a bánatom, kinek mondjam ki hallgat meg, engemet ki vigasztal meg. Megmondanám a virágnak, de az megmondja az ágnak, nem mondom én csak a földnek, mer´ az nem mondja senkinek. Fekete föld neked mondom, te légy az én vigasztalóm, hallgassál meg vigasztalj meg, árva szívem nyugtassad meg." - így énekelték régen.

 

          

  Cselényi József, juhász  (2012, Lőkös)                           Pál István, juhász (2012, Salgótarján)

 

 

 

[ 2013. március  21.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Régi idő ]

 

Érdekes találmány a fotográfia, az ember általa konzerválhatja az idő egy vékonyka szeletét. Gyermekként kedves pillanataimban szívesen megállítottam volna az időt. Olyan szerkezetet szerettem volna bírni, amivel ez lehetséges, s azóta is sokat gondolkodom időn és időtlenségen.  Hiszen mi az idő? A tudat aspektusa, aminek segítségével rendszerbe szedjük emlékeinket? Elnézem ezeket az ábrázatokat, a ránc-barázdákat, sors szántotta arcokat. A szemeket, melyek úgy néznek, ahogy a pillanatot papírra rajzolta a fény. A statikus fényképek megelevenednek, a portrékhoz tartozó emberek szólnak hozzám. Eszembe jutnak a percek és órák, melyeket velük töltöttem. Valóságos hőseim ők, a maguk nagyszerűségükben, de egyszerűségükben és esendőségükben is. Ha időm van, s rendezgetem a régi fényképeket, néha meg-meg állok és elmerengek néhány rég elmúlt pillanat, a régi idő felett.

 

             

                    A gazda szeme (2012, Szilice)                          Magam lakom a pusztában (2012, Szilice)

 

Elgondolkodva nézem az öreg Csavnyiczkyt, Krisztus Pali bácsit, a serki juhászt, aki már a bárányfelhőket terelgeti az égi legelőkön. Az egyik találkozásunk alkalmával így beszélt a régi időkről: “Valamikor keményszárú csizsmába, priccsës nadrágba, fehér ingbe, feketë lajbiba, kalapba felőtöztem, az a paraszt, ha hat pár cipőt vëtt is, és minden órába mást húzott abba´ a bálba´, akkor is különbnek tartottam magam… Bi´ony, ez vót a valami. Ugye a juhászok, mind ismerték egymást, mer´ az összetartott mindég. Hát az szép élet vót, az a valamikori élet, mer´ az ember tisztëlte, bëcsültë a másikat, ha szëgényëk vótunk is. Ma me´ ëszi ëgymást a nép. Ilyen sëmmi világ van máma. Tëmët az idő minkët…”

 

                

Pali bácsi, a  serki juhász (2011, Serke)                               Ilonka néni (2011, Medveshidegkút)

 

Egy másik fotográfiám egymás mellé varázsolja a múltat és a jelent. Ilonka nénit konyhájában, ifjúkori arcképe előtt kaptam lencsevégre éppen akkor, mikor azon gondolkodott, hogy mivel is kínáljon bennünket vacsorára. Mindig szívesen és örömmel fogadott. Hangját lelkünkön kívül több felvétel is őrzi, többek között az Új Pátria sorozat medvesalji népzenét rögzítő lemezén is hallani felejthetetlen énekét: “Sëj, bádokolják az újbásti templomot, kilënc kislány hordja rá a bádokot, kilënc kislány kilënc barna lëgénnyel, sëj mindegyik a maga szërëtőjével…”. Két lábon járó daloskönyv volt, törékeny termetét ellensúlyozta és kiegészítette mindig jó kedve és kiváló, finom humora. Mag Deme Ilonka néni Medveshidegkúton élte le az életét, és itt is nyugszik a falu fölötti temetőben.

 

Néprajzi gyűjtés, Nagydaróc (Veľké Dravce, v. Nógrád vm.), 1987. A képen balról: Balog „Bero” Rudolf, Balog „Bero” Gyula, Agócs Gergely és Gyetvai Zoltán

 

Két világ van. Az egyik Te vagy, a másik a többi. Egyik a másik tükörképe, bár ez mindig egy „folyékony, torz tükör“. Talán ezért kellenek képek és fényképek. Hogy valamit, a kettő közé ékeljünk, hogy valamivel fokozzuk tükreink viszkozitását. Hogy fékezzük az idő múlását, kimerevítünk egyre több, tűnő pillanatot. Elnézegetjük, s ha képesek vagyunk kíváncsi nézelődéseink közben látni is, ráébredünk, hogy a világban, legalábbis abban a kimerevített, másikban, ott lapul a végtelen biztosság, a megkérdőjelezhetetlen nyugalom. – írta fotográfiáim elé Agócs Gergely, akivel szinte még kamaszfejjel indultunk el Nógrád és Gömör gyakran úttalan útjain, s akinek köszönhetem, hogy részese lehettem ennek a szellemi kalandnak. Az ujjaim között forgatom és nem tudom megilletődöttség nélkül nézni ezt az 1987-ből származó önkioldóval készült, technikailag nem igazán tökéletes képet, amely két cigány muzsikust és két mosolygó fiatalembert mutat. Majd három évtized távlatából is jól emlékszem a pillanatra, mely kimerevítve megmaradt.

Mesélhetném tovább a történeteket és nézegethetném tovább a fényképeket. A kettő voltaképp ugyanaz. Valóban, érdekes találmány a fotográfia, megőrzi azt, ami a tudat számára a legfontosabb: az emlékekké szelídült élményeket.

 

/ Megjelent a FolkMAGazin a XXXII. Országos Táncháztalálkozóra kiadott  2013/2-as számában /

 

 

[ 2013. január  16.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Urbanizálódottak ]

 

Künn szakad a hó, benn jó meleg, durmog a távfűtés, virsli fől és forró tartósított tej párolog. Kár is lenne tagadni, urbanizálódottak vagyunk. Lelkünkben azért él a természetes emberi lét utáni vágy, rendre kísérleteket teszünk, hogy eszményképeinket valóra váltsuk, de valahogy mégis mindig megalkuszunk, és már jó nekünk  a civilizáció minden áldása, minden átkával együtt. Napvilág, holdvilág, megbolondult a világ.... - érezzük szüntelen, mégis vacak városokban élünk, kicsiny szigeteket építünk a tengernyi mocsokban, s ha tehetjük házi szilvapálinkával és füstölt kolbásszal vigasztalódunk. Meg kellene állni levett kalappal, hajadonfőtt az út menti feszület mellett, s elgondolkodni mélyen, nem pedig holmi autókkal rohangászni eszeveszetten, virradatkor meghallgatni a csendet finoman megtörő madarak énekét az Ipoly partján, s nem azt hallani, ahogy csörömpöléssel, zajjal ébred a város. Csengő aranyainkat könnyű lyukas garasokra váltjuk, magunkért magunk ellen dolgozunk.

 

 

                               

Forgatós  (2012, Budapest)                                                                  Lelkünkben  (2012, Sőreg)

 

 

[ 2013. január  3.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ablakok... ]

 

A Mikócsánál mentünk fel Judittal a falu fölötti dombokra, meglátogatni gyümölcsfáinkat, melyeket nagyapám, Mihály János Szemro ültetett majd fél évszázada, diófákat két sorba, minden fajtából, ami ízlett neki, ropogós cseresznyét, nagyszemű, június végén érő fajtát, megsimogatni kérgüket, s megnézni a helyeket, ahol gyermekként futottam, sihederként értelemre eszméltem, tetten érni az időt s enyészetet, mely körbeöleli a falut, melynek temetőjében nagyszüleim nyugodnak. Végig a gerincen mentünk  az eperfák mellett, a várnál jöttünk le, a felvégen, néztük az üres, rogyadozó házakat, rajtuk a nyomokat, régi idők fragmentumait, a faragott díszítéseket, kimunkált megrozsdált zsanérokat, a mohával belepett cserepeket, a tágra nyitott szemekként semmibe meredő ablakokat.  Délután volt, néha fáradt kakas hangja reccsentette szét a csendet, fagyott sár, jég, hófoltok. Hazám, Nógrád, hazám, Gömör.

 

 

 

                          

       Kövek, fény, fa  (2012, Sőreg)                                                Itt nyugszik  (2012, Serke)          

 

 

 

[ 2012. december  9.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Bús düledékeiden... ]

 

A táj úgy úszik el mellettem, az autó ablakából nézve, mint egy vetített díszlet egy filmstúdió falán. Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. Valaha módos szorgalmas, dolgos emberek laktak itt, mára minden mint a sáskajárás után. Rendezett porta helyett, rendetlenség, szemét mindenütt, a földeket gaz veri fel.  Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?  Nagy városba érünk, kelet metropolisza mondják rá, pedig csak egy szutykos ipari központ a semmi közepén, ifjúságom színhelye. Félig már szétbontották a régi uszodát, a medence valaha volt ugrókövei mechanizált szörnyek harapásai nyomán az útról is láthatóak. A város közepén üvegpalota, benne mű emberek rohangálnak, hatalmas mű csarnokokban, mű előkészületeket tesznek, hogy mű érzelmeiből fakadóan, mű ünnepet üljenek, s mű ajándékokat vásároljanak s mű ajándékokkal ajándékozzák meg azokat az embertársaikat, akiket a sors melléjük sodort, mű díszek mű csillogása közepette, halk mű zene szól, mindenen árcédula, minden eladó és minden megvehető. Semmi sem az aminek látszik, a szép csomagolás alatt csalafintaság.

 

 

                     

Mekdonaldsz (2012, Salgótarján)                                                                                      Szalag lebben (2012, Budapest)

 

 

 

 

[ 2012. november  17.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ahogy telnek s múlnak a napok... ]

 

Ahogy telnek s múlnak a napok, úgy haladunk mindinkább az őszbe, az erdők színpompájukat csukaszürkére váltják, mint az egykori monarchia katonái, verten, sárosan, rozogán állnak a kopasz fák, pőrén szégyenkezve létük miatt. Levetett ruha-lombjukat avarrá silányította már az idő, a szépség csöndben rohad a nyirkos földön. Közben, úgy mint rendesen, történt ez meg az. Többedszer olvastam el Susan Sontag könyvét, melyet a fényképezésről írt, s hozzá mintegy illusztrációként Vivian Maier magával ragadó csodálatos képeit nézegettem. Sontag okos nő volt, azt hiszem értette a dolgok lényegét:   "A fotó: a tér és az idő vékony szelete. Fényképet gyűjteni annyi, mint a világot gyűjteni. Minden fénykép valóban egy-egy rabul ejtett élmény, s a fényképezőgép eszményi fegyver a bírnivágyással teli tudat számára."  Vivian Maierről  jószerivel csak a képein keresztül tudni. Élete, munkássága, halála és felfedezése szinte nagyvárosi legenda. Tény viszont, hogy ösztönösen zsenális fotográfus volt. Ha már a fotográfia került szóba:  tanítványaim kiállítottak a Nógrádi Galériában, és mi nagyobb öröm, mint tehetségeket nevelni. Aztán eljött az ideje a forralt bornak is.  Igyunk hát.

Forralt bor - Hozzávalók: száraz, nem túl savas vörösbor és fehérbor, cukor, vanília, egész fahéj, szegfűszeg, ánizs, citrom, narancs. birs (mennyiségek tetszés és ízlés szerint). Elkészítés: összekeverjük a két féle bort, cukrozzuk, fűszerezzük ízlés szerint, belevágjuk a gyümölcsöket. Forrásig melegítjük a fűszereket a borban. Ne forraljuk fel, mert a bor elveszti az aromáját. Leszűrjük és forrón fogyasztjuk.
 

 

 

                    

Csángócskák (2011, Jászberény)                                               Karéjban (2012, Budapest)

 

 

 

                     

Amerika kedvencei (2012, Salgótarján)                                                                         A lépcső  (2012, Salgótarján)    

 

 

 

 

[ 2012. október  22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A birsalma dicsérete ]

 

Így ősszel, mikor még a fáradt napsugár utoljára meg-megsimogatja a lassal halódó kertet, egy érdekes gyümölcs, a birsalma érik be. A birsalma megosztó, csak szeretni lehet, vagy utálni. Középút nincs. Így-úgy kibeszélés, szépítés, behízelgés, mellébeszélés. Fanyar íze úgy akaszkodik ízlelőbimbóinkba, mint juhászkapó a juh hátsó lábába. Szorul-e ez tudományos magyarázatra? Vagyhát mi a tudomány? Nem-e az emberi lélek kétségbeesett sikolya az érthetetlen előtt? Térjünk vissza gyümölcsünkhöz. Cydonia oblonga, no igen, én nyersen szeretem a legjobban, aztán palinka formájában, sajtként is finom, de ha felütjük a szakirodalmat, akkor egész érdekes felhasználási területekkel is találkozhatunk.  Birsalmát enni jó és élmény. Az ősz ajándéka.

Birsalma sajt - Hozzávalók: birsalma, dió, cukor. Elkészítés: a megmosott és megtisztított birsalmát szeletekre vágjuk, de nem hámozzuk meg. A birsalmadarabokat feltesszük annyi vízbe főni, hogy ellepje az almakockákat. A birsalmákat kézi botmixerrel összepépesítjük, hozzá adjuk a cukrot. Olyannak kell lennie a masszának, mint a nagyon-nagyon lágy tésztának. Ekkor előveszünk egy tetszőleges formát, kibéleljük celofánnal vagy sütőpapírral, diót szórunk rá, hogy majd a végén a sajt tetején szépen legyen, s beletöltjük gyorsan a masszát – azért gyorsan, mert hamar megköt -, s óvatosan belekeverjük a maradék diót Egy szalvétával lefedjük és hagyjuk kb. két hétig szikkadni.

 

 

 

                      

 Gyimesi táncok (2012, Budapest)                                        Legíny és lejány (2012, Budapest)

 

 

 

 

[ 2012. október  2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Világbéke, világvége ]

 

Sokat gondolkodom.  Ez lenne a világvége?  Végleges világbéke?  Reggel begombolom az ingem legfelső gombját is, teljesen a nyakamig, meghúzom a derékszíjjamat, fekete lajbit veszek, megnézem a zsebórámon az időt, nem mintha annyira érdekelne, hanem csak úgy szokásból, megigazítom az óraláncot, kalapot teszek a fejemre és elindulok. Lépteimhez lassú csárdást fütyülök, egy hidrogénezett hajú nő megfordul és utánam néz, kikerülök egy újabb kupac szétszórt szemetet, rosszul öltözött munkás igyekszik valahová, kis parkban bronzarcú mellszobor, alatta padon hajláktalan alszik papírhulladékba burkolva, szunnyadozik a szakadás, néhány sarkon túl új bolt nyílt, valamit sütnek, de nem finom kenyérillat, hanem átható bűz terjeng,  a trafik előtt emberek állnak, hazug hírlapokat vásárolnak, pénzért veszik mindennapi butító szép szavaikat, odébb tétova öreg néni árul megtépazott őszi rózsákat, szembe' cigarettázó, köpködő neveletlen kölkök lődörögnek, a villanyrendőr sárgán hunyorog, ahogy a zebránál várok, mindenki megy, igyekszik valahová, közben telefonálnak, szürke arccal, leszegett fejjel, mosolyogva nézem őket, lépteimhez lassú csárdást fütyülök.

Rozmaringos, mézes sült tök - Hozzávalók - egy egész sütőtök, rozmaring, akácméz, só. Elkészítés - a tököt megtisztítjuk majd félbevágjuk, a magját kikaparjuk,  nagyobb szeletekre vágjuk, vékonyan bekenjük mézzel, picit megsózzuk, megszórjuk rozmaringlevelekkel, tűzálló tálba vagy tepsibe tesszük és sütőben egy, másfél óra alatt puhára sütjük.

 

 

                

Erdélyi asszonyok  (2012, Budapest)                                                                Tánc (2012, Budapest)

 

 

 

[ 2012. szeptember 12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Susogó fák alatt mosolygom ]

 

Kicsit hull a vakolat, de a csillár egyszerűen pazar. Valódi békebeli darab, mely itt maradt velünk dacolva az idővel, fénnyel, sötéttel. Mint ahogy a két öreg, megélve jót, rosszat, de inkább rosszat. Hisz valahogy minden együtt él ezen a világon. A csillár együtt él a plafonnal, a széki magyar a négy összefogódzott táncossal, a szilvafa a jó földdel, a fekete csóka a kék éggel. A birsalma íze a szájpadlásommal, ahogy ott él tovább,  gondolataimmal, amiket agyamban ébreszt, befőttről, pálinkáról, száraz vörös borról, miegymásról, no és persze fényről mely az idő függvényében rajzol képeket, csak úgy találomra. Susogó fák alatt mosolygom, naponta szép a hajnal.

 

 

                 

A csillár (2012, Kisharsány)                                                                                       Együtt (2012, Pálfala)

 

              

 

[ 2012. szeptember 1.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Bokraink közt már az ősz barangol... ]

 

Kétségtelen, hogy az ősz a legszebb évszak. Itt van az ősz, itt van újra, és tudjuk, Párisban is járt, a nappalok egyre rövidülnek, a lombhullató növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, átmenetileg gyönyörű színpompába borítva a természetet, mielőtt elszáradnának és lehullanának a fákról, a színváltozást a levelek pigmentjeinek változása idézi elő, mondják, de én ezt nem hiszem, néhány későn érő növény még meghozza gyümölcseit, az időjárás fokozatosan egyre hidegebbre, szelesebbre és csapadékosabbra fordul, igen tudjuk, ez a világ rendje, az örök körforgás, kezdődik az elmúlás, a nyár már csak emlék és az idő múltával egyre sárgul, fakul, mígnem egyszercsak őszi levél módjára lehull emlékezetünk csenevész fácskájáról, hűvös fuvallatok érnek el bennünket, esténként melegebb ruháért nyúlunk, egyre gyakrabban jut eszünkbe a forralt bor, hiszen itt jár sz ősz a kertek alatt.

 

 

                                    

            Ének előtt (2012, Kisharsány)                                                 Szoba nagybőgővel (2012, Kisharsány)

 

                    

[ 2012. július 29.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A polc ]

 

Polcot készítettem.  Sora volt annak, az elbeszélésének is sora van. Ipolybolykon a pajta alatt már régen nézegettem magamnak egy régi faragással díszített ágyvéget. Kiderült, hogy ez az ágyvég az 1900-as évek elejéről származik és sajnos a többi része már nincs meg.  Hát én erre az ágyvégre szerény polcot álmodtam, egy reá derékszögben rácsapolt simára gyalult és alátámasztott deszka formájában. Lányaimnak szántam, szobájuk falára, hiszem a polc alapjául szolgáló ágyvég valaha üknagyszüleik tulajdona volt. Ezzel is szerettem volna összekötni az időt. A múltat, a jelent és talán a jövőt, folytonosságot teremteni, meg csinálni egy használható, ízlésünknek megfelelő polcot is.  Tehát nekikezdtem: az első napokban csak tisztítottam. Vízzel, kefével... többször, sokszor, míg el nem tűnt róla a néhány réteg kosz nagy része. Több napos száradás után következett a dörzspapír. Először a durvább, aztán a finomabb. Néhány órás smirglizés után már kicsit emberibb kinézete volt az ágyvégnek. Jött a polc csiszolása, és a támaszok előkészítése.  Az összecsapolás után még egy laza smirgli, majd a lakkozás. Világos fenyőfa színre esett a választásom, mivel az ágyvég eredeti lakkozása is ilyesmi lehetett. Közben a nagyobbik lányom betöltötte a tizennyolcadik évét, s ennek okán is úgy egyeztünk, hogy övé legyen a készülő polc. Többszörös érzékeny lakkozás után úgy éreztem, hogy elkészült, készen van a polc. A falra kerül, s rá minden, ami fontos nekünk: a gyökereink, az őseink, valahavolt véreink emléke, egy megsárgult régi fotográfia, az a hagyomány ami akárkikből valakiket csinál belőlünk, Mező Pesta a szélhegypusztai juhász, aki az ipolybolyki temetőben alussza örök álmát, a legendabeli hajózható határfolyó csendes folyása, egy József Attila- vagy egy Pilinszky -kötet, minden ami valós vagy vélt énképünk alkotóeleme, minden ami voltunk, vagyunk és leszünk. 

 

 

              

Káposzta Pista (2012, Szilice)                                                                                Pali bácsi (2012, Feled)

 

 

 

[ 2012. július 24.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A világ sora ]

 

Hát hogyan megy a világ sora? Hőséget hűvösség követ, Nappalt éjszaka, majd a sötétet megint világosság.  "Minden derék dolog csinál magának ellenkezést, mely nélkül nem lehet. Mién van setétség? Azén, hogy világosság van. Nap, hold, csillag és tűz nélkül látnál árnyékot? Oktalanság nélkül okosságot, tudatlanság nélkül tudományt ismérni nem lehet. Az okosságnak bolondság a tüköre, melyben érdeme kitetszik. Hasonlóul jó cselekedet rossz nélkül nem lehet, mint az egészség betegség nélkül; mert a világ így megyen, hol az embernek úgy kell lenni, ahogy van. "   Erről jut eszembe, minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az idei kovászos uborkáim kiválóra sikerültek.  Pedig a kevés eső, majd a rengeteg eső, nemigen kedvezett az uborka minőségének. Még Ipolybolykon sem. Nehéz néha magyarázatot adni a világ dolgaira. Csak megjegyzem, hogy Brentano, Meinong és Husserl is emellett érvelt. Ők pedig nem is vették számításba a felhasznált víz minőségét, a kenyeret vagy krumplit, a kapor íztelítettségét, a fokhagymát, a friss sárgarépát és a pontosan jól erős paprikát. Nem kell megismerni a világot. Úgyis megismerhetetlen. Elég csak élni és tenni a dolgunkat. Bélyeget gyűjteni, tudományos módszerekkel foglalkozni, a kertben babkarózni, fülledt nyári napon hideg fröccsöt inni persze szabad. A tudomány megtanította velem, hogy vessem meg a tudományt. Vagy szeressem. Amolyan kedvtelés szintjén.

 

 

               

Az utolsó dudás  (2012, Salgótarján)                                                                         Létminimum  (2011, Nagybalog)

 

 

 

 

[ 2012. április 7.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Táncháztalálkozó ]

 

Ismét. Egy év elteltével. Megint. Reggel indulunk a tánccsoporttal. Mire odaérünk már délelőtt van. A művészbejárón megyünk be, fellépők vagyunk. Viseletet lerakni az öltözőben, és beleszabadulni a tömegbe. Ezrek járnak-kelnek ebben a hatalmas hodályban. Van ebben valami természetfeletti, valami csoda, az emberek illedelmesek és tisztelettudók, mintha más idő szivárogna ide valahonnan. Árusok kínálják szebbnél szebb portékájukat, mindent, ami szemnek és szájnak ingere, hogy nézni is tereh. Sok barát és ismerős, küzdőtér, ínyenc táncház, folkkocsma, koncertek, előadások., kiállítások... a bőség zavara. Néhány korty házi termésű szilva, aztán egy jó ízű pipa, beszélgetések ismeretlen emberekkel, akikkel csak úgy egymás mellé sodor a sors néhány percre.  Szlovák szót hallok, egy fiatalember és egy lány, szólok hozzájuk, meglepődnek. Pár mondatot beszélünk, szuperlatívuszokban szólnak. Zene és tánc. Hangulat, fíling.  Délután a magyarpalatkai banda a folkkocsmában húzza, Florin, Lőrinc, Remusz, Boldi no meg Stefan, kedvenc fotómodellem, öleléssel üdvözöljük egymást, lányomnak kezet csókol gavallérosan, átéli a zene minden pillanatát.  Szomjas vagyok, gurul a nagyfröccs, szomjamat oltja. Telik az idő, múlik a nap. Kezdődik a fergeteges gála, szimultán a folkkocsma-beli mulatsággal. Lassan szedelőzködünk, elköszönünk barátainktól, aztán a hideg sötét éjben ócska buszunkkal idnulunk a jövő évi táncháztalálkozó felé.

 

 

                                   

                      Ami még itt maradt (2012, Budapest)                               Palatkai életérzés (2012, Budapest)

 

 

 

[ 2012. március 20.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Világ sírköve alatt mégy... ]

 

Attila, nemsokára, pár nap múlva százhét éves leszel. Veszek Neked majd öt forintért kuglert, s reggelig Flóráról beszélgetünk. Ha akarod Attila.  E világon ha ütsz tanyát, életműved zárt egészet alkot, mondják. Zárt egészet? Az egészet még csak értem, de hogy zárt lenne... A rakodópart alsó kövén ültél és én odaültem csendbe melléd, hogy ne zavarjalak túlságosan, s Veled néztem hogyan úszik el a dinnyehéj. Nem Te kiáltottál, csak a föld dübörgött. Szárszó, nem sokkal halálod előtt még békésen heverésztél, krumplit vettél, de akkor ugyan kinek az ötlete volt a tehervonat-utazás az örökkévalóságba?  Íme, hát meglelted hazádat, a földet, ahol nevedet hibátlanul írják fölébed, és eltemettek, kik eltemettek többször is holtadban. Attila, nemsokára, pár nap múlva százhét éves leszel. Tudom, világ sírköve alatt mégy. A  hetedik: Te magad légy.

 

 

                                       

                  Világ sírköve alatt (2012, Ipolybolyk)                                                               Öreg néne őzikéje (2012, Salgótarján)

 

 

 

[ 2012. március 13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Halvány lila gőz, idő és Imbrium tengere... ]

 

Telt-múlt az idő, melynek kezdete már rég elsüllyedt Imbrium tengerén. Az idő, mely barátom és ellenségem, a javamat akarja és ellenem tör.  Az idő, mely örökké áll és örökké halad. A Mare Imbrium északi része különleges terület a Holdon. Itt fekszik a feltűnő Aristarchus-kráter, valamint a hozzá kapcsolódó fennsík, az Aristarchus plató. Az Aristarchus-plató elkülönült lávasíkságot alkot a Mare Imbrium és az Oceanus Procellarum határán.  Imbrium tengere Gömörben, fekete rongyos tengerészekkel, kopott ágyhuzat-vitorlákkal. lyukas takolt hajókkal. Széthulló múlt a jelenben, világosság a rom-parókia szobáiban. Egy csúcstechnológia szakítja ketté az eget, kondezcsíkot hagyva  a Teremtő arcán.  Mások azt állítják, hogy a Mare Imbrium egy varangyos béka feje.  Esők tengere. Holdbéli táj, tőlünk potom néhányszázezer kilóméterre. Vagy mégsem.

 

 

                   

Vitorlák Imbrium tengerén (2012, Gömörmihályfala)                                                       Világosság (2012, Felsővály)                 

 

 

 

[ 2012. február 19.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nagyapám csontos arca... ]

 

Ezerkilencszázhatvanhat május huszonhetedikén megszülettem.  Az meg úgy volt, hogy már majdnem június volt, de akkora volt a szokatlan hideg, hogy rongypelenkával csavarták be az újszülöttek fejét, hogy meg ne fázzanak. Most is hideg van. Naponta nézzük a reggel festette vörös akvarellt a keleti ég alján, majd  pár órával később várjuk ugyanezt nyugaton kicsit fáradtabb tónusokkal. Minden csak mintha az, mint ami. Mindenki más helyen van, mindenki mást csinál, mindeni mást eszik és mást beszél. Másra néznek, más a viselet és más a módi. Mást prédikál a pap, más a madár is az égen. Mást kérnek a boltban, más ül a trafikban, a nóta is más és a más másának homályos tükörképe az aktuális pillanatnyi valóság.   Visszanéz rám valahonnan az elmúlt időből nagyapám csontos szántóföld-arca. Távolodik minden, mint mikor az ember kihajol a lassan elinduló vonatból, a kedves integető alakja, a rozsdás lámpaoszlop, a hulló vakolat, a gubbasztó galambok és a halványvörös cserepű háztető.  Talán valamelyik kereszteződést eltévesztettük, néhány évtizeddel hamarabb kellett volna lekanyarodni.

 

 

 

                 

              Ablakom a világra (2012, Ipolybolyk)                                                      Nagyapám csontos arca (2012, Ipolybolyk)

 

 

 

[ 2012. január 16.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Budapest, Budapest, te csodás... ]

 

Hungária körút, gyorsan vonuló fellegek, széllel bélelt órák, jeges pillanatok, te vagy nékem a szívdobbanás, vesztend, a nyugatinál, földalatti andergrand, ahogy ülök és nézem az embereket, sietnek, sétalgatnak, lépkednek, lődörögnek, zitrappolnak, szédelegnek, bámészkodnak, sehol nincs a világon olyan szép város, csillogó kirakatok, drága bóvlik, művízesés, kebab, türkej, besötétedik, síkító szirénák, alacsonyan repülő fények, ferihegy ugyebár, és ilyen rügyfakadás, takszi, keresztül a nyüzsgő esti városon, a nagy folyó felett, kivilágítva minden sötét pont, pont, hogy homályos se nagyon legyen, minekünk a világ, zeneház, bálozók, mezőségi zene Budán, szegfűszeges forró forralt bor, a Dunát mennyi híd öleli át, parolázások, jó ez, pipafüst, éjjeli város, villamos vágtat, mintha vad futna, dehát valóban megadón fekszik alá az utca, hangulat, emóciók, Hungária körút, fenn az égen a Hold és a sok teli bolt, a reggel vadul cibálja  a földhöznőtt fák koronáit, forró zuhany, recepciós, táncművészeti, Mexikói út, nyúlós kínai leves, szijjasztok, szijjasztok, csodaszép ragyogás, felmosórongyos takarítónéni, műflitterek az aluljáróban,  Budapest, Budapest, te csodás.

      

 

               

    Kebab, türkej (2012, Budapest)                                                                          Egy este a Fonóban (2012, Budapest)

 

 

 

                 

         Folytonosság (2012, Budapest)                         Csillárok sötéten világítanak (2012, Budapest)

 

 

 

[ 2011. december 4.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Hetedhét országon túl... ]

 

Ott, ahol a kurta farkú malac túr. Volt egyszer egy, két, három, vagy lehet, hogy több festői kis falu, amit Seuregnek hívtak az első írásos említések. Emberek éltek itt ősidők óta, dolgoztak, ettek, aludtak, szerettek, veszekedtek. Tatárjárás, török hódoltság, pestis, kolera, monarchia, első republika, visszacsatolás, németek, oroszok, komenisták, téeszcsé, gyümölcstermelés, bársonyos forradalom, munkanélküliség és még számtalan Istencsapása érte a falut és maroknyi lakóját. Gyermekkorom megannyi emléke köt ide vastag és erős kötelékeivel: jó nagyszüleim, dédszüleim, véreim csontjai porladnak a falu feletti kis dombon. Régmúlt vendégségek élnek halványan emlékezetemben, muzsikus cigányok, ahogy házról házra járnak s az elhúzott nótákért honoráriumként kapott mindenféle olcsó bóti pájinkát egy üvegbe öntik össze, kopott sátrakban árusító vásárosok, tele mindenféle filléres műanyag vacaksággal, focimeccs a ma már enyészetnek indult pályán.  Nagyapám csontos arca, nagyanyám huncutkás, jóságos mosolya.  A tiszta szoba távolságtartó hűvössége, a konyhai masina barátságos duruzsolása. Nagyapám borotvája. Az angyalkás szentkép és a krucifix a falon. Ahogy nagyanyám magyarázza, hogy az a keresztre ragasztott sovány test Isten Fia, aki szörnyűséges halált halt értünk, bűneink bocsánatára. A Mikócsa, a Bagolyvár, az éjszakai erdőtűz, ami a sötétben úgy tűnt, hogy feltartózhatatlanul közelít hozzánk. Az eperfák a dombon. Egy rész belőlem. Az idő nagy egészéből lekanyarított szeletek az emlékek. És az emlékeim határozzák meg az igazi valómat.

 

 

 

              

Hetedhét országon túl (2011, Sőreg)                                                            Nyugalom hajléka (2011, Sőreg)

 

        

Farkasordító (2010, Ipolybolyk)                                                           Érzékeny lelkület (2011, Sőreg)

 

 

 

 

[ 2011. november 12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szakbarbarizmus - Sigma 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM II, az értelmes kompromisszum, vagy veső az agyban... ]

 

   

Mit tegyünk ha nincs teheccségünk - értsd Onyeginünk - egy Nikon AF-S VR 70-200mm F2.8 G-hez?  De mégis kellene egy haszálható kisebb telezoom. Hát talán nézzünk szét ott is, ahol a madár sem jár. A Tamron, Tokina és a Sigma háza táján.A Sigmán kívül még a Tamron kínál valami hasonlót  70-200mm 1:2.8 Di LD (IF) Macro becenéven. A neten fellelhető recenziók nem egyértelműek, de a pudig próbája az evés. Ha már nem lehet Nikon, akkor  nekem jobban tetszett a Sigma. A Tamron zúgósabb és lassabb AF-al rendelkezik, ez evidens. A többi kérdéses, a mértékadó portálok többsége egy-két fokkal jobban értékeli a Sigmát. Tehát Sigma 70-200mm F2.8 EX DG Macro HSM II az értelmes kompromisszum. Vagyis egyenlőre úgy tűnik. Állapítsuk meg azonnal, hogy biztosan nem Nikon. Jó hír viszont, hogy az ára jóval kevesebb, mint a Nikoné és még használható is. Használható, de mire? Majd kiderül. Elég vastag ha kell, akkor lefolyócsőnek a vécébe. Kromatikus aberráció feszt van, red/cyan bokeh chromatic aberration... - mondja a recenzens a www.dpreview.com-on, és ez így igaz. Egyébként használható FX és DX vázakon is, FX-en 70-200 mm míg DX-en 1,5 x 70-200 mm vagyis 105-300 mm. Nem azt mondom, hogy jobbat elképzelni sem tudok, azt sem, hogy fehér kisasszony herceg lovon, de szegény ember Sigmával fényképez és vízben mosakszik. Bezony.

 

 

 

[ 2011. október 21.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Mindössze a hangulata más...]

 

Mit játszunk?  Csipcsipcsókát?  Zűrzavart játszunk, rémületes játékokat, a csend és a lassúság hiányát. Gyorsan játszunk mindennapi életet. Játszunk modern világot és válságot., homokból építsünk munkanélkülieket és reménytelenséget, szép csomagolásban értéktelen vackokat. Formákba jól nyomkodjuk bele aztán öntsük a homokozó szélére. Szerény,  kopottas tisztességet játszunk. Megszürkült öregemberket és megsárgult régi fényképeket játszunk. Csedességet, fekete égen ragyogó csillagokat játszunk.  Játszuk a tiszta ész kritikáját.  "Két dolog tölti el lelkemet annál újabb és annál növekvőbb tisztelettel és csodálattal, minél többször és tartósabban foglalkozik vele gondolkodásom: a csillagos ég felettem és az erkölcsi törvény bennem."

 

 

 

                              

Ami megmaradt  (2011, Uzapanyit)                                               Csipcsipcsóka  (2011, Szilice)

 

 

 

[ 2011. október  4.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ezüst álmok ]

 

     
Gyetvai Zoltán barátom képei elé

Két világ van. Az egyik Te vagy, a másik a többi. Egyik a másik tükörképe, bár ez mindig egy folyékony, torz tükör. Talán ezért kellenek képek és fényképek. Hogy valamit, a kettő közé ékeljünk, hogy valamivel fokozzuk tükreink viszkozitását. Hogy fékezzük az idő múlását, kimerevítünk egyre több, tűnő pillanatot. Elnézegetjük, s ha képesek vagyunk kíváncsi nézelődéseink közben látni is, ráébredünk, hogy a világban, legalábbis abban a kimerevített, másikban, ott lapul a végtelen biztosság, a megkérdőjelezhetetlen nyugalom.

Agócs Gergely, néprajzkutató

 

Megjelent a fényképalbumom Ezüst álmok címen.  A könyv teljes egészében megtekinthető  ill.  megrendelhető:    http://www.blurb.com/bookstore/detail/2518055

 

 

 

[ 2011. szeptember 28.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szakbarbarizmus - Nikkor AF-S 50mm f/1.4G, mint kés a vajban, mint fésű a hajban... ]

 

   

Ez az objektív a legjobb álmaimban jelenik meg, mint valami földöntúli nagyszemű jó tündér f/1.4-es pupillákkal. Bokehje egyszerűen fenséges. Szuperlatívuszok egész tárházát ki lehet meríteni ennek ecsetelésére. Nem fényképeztem jobb portréobjektívvel - mint kés a vajban, mint fésű a hajban. Mi is az AF-S 50/1.4G -  50 mm-es, kiváló optikájú, széles rekeszű általános portréobjektív. A nagy maximális rekesz (f/1,4) kiválóan használhatóvá teszi az objektívet olyan helyzetben, amikor kis mélységélességre van szükség. Kedvezőtlen fényviszonyok mellett is lehet rá számítani, lejjebb tekerhetjük az ISO-t. Egyaránt használható FX (FF) és DX (APC-S) vázakon. Jellemzői: imádnivaló bokeh, gyors AF, M/A-M üzemmód, az ilyen nagy rekesznél meglepően éles kép minimális kromatikus aberrációval.  Minimális rekeszérték f/16.  Az objektív 8 lencsetagból áll, a rekesz meg 9 lamellából. Az objektív hosszúsága élesítéskor nem változik. 58 mm-es szűrőátmérő, 74x54 mm, valamint 280 grammos tömeg - tehát elég kicsi és elég könnyű. Aki szeretne jó portrékat fotózni annak egyszerűen kell az ilyen objektív. Szinte meg sem lehet nélküle. Érdekes összehasonlítás található a joutyúbon - ajánlom megnézni, érdekes film az bizonyos -, egy őrült távolkeleti ember spekulál 50mm/1.4G és 50mm/1.8G üvegekkel - igyekszik kibogozni, hogy melyik jobb, illetve miben más a másik. Hát meg kell mondani nem túl sok különbség van a kettő között: talán annyi, hogy az 1.8-as úgy f/2-től ad abszolút éles képet, míg az 1.4-es szinte f/1.4-től. Lényegtelen. Mindkettő több mint fantasztikus. Bizonyosság immár az a régi fotós bölcsesség, hogy fél országomat egy jó fix objektívért. 

 

 

[ 2011. szeptember 25.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Ej, nem szeretem az idők járását... ]

 

Nem szeretem az idők járását. Nem szeretem ezt az időt. Akkor melyik időt szeretem? Planck tudja...  Az évgyűrűk a fatörzsben és az emberi arcon. Mindennek rendelt ideje van.  Mint egy fényképalbum: dédanyám megsárgultan üldögél valami kerti széken, füstölgő horizont valahol a Kárpátokon túl, édesapam kantáros rövidnadrágban kerekes faeleféntot húz maga után spárgán, ismeretlen emberek a nagyszüleimmel piknikeznek, a füleki rezesbanda... talán néhány maréknyi idő múltán mi is így nézünk vissza a ránkcsodálkozókra az üggyel-bajjal megnyitott  Joint Photographic Experts Group-állományokból. Az idő a tudat aspektusa; segítségével rendszerezzük tapasztalatainkat és emlékeinket. Csupán száz év magány?

 

 

                          bb

Feneketlen kútban  (2011, Budapest)                                         Időben utcára nézve  (2011, Budapest)

 

 

 

[ 2011. július 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Kovászos uborka ]

 

         Eszembe jutott édesapám... kamaszodó fejjel nem értettem és ostobaságomban bolondságnak tartottam, hogy miért a  kerttel foglalkozik inkább, cukkinit, uborkát, paradicsomot termeszt, fóliasátort eszkábál... és miért nem foglalkozott fizikával, matematikával, közélettel...  Érdekes dolog ez: fiatal fejjel sok mindent nem ért az ember és ezért bolondságnak tart. Aztán elérkezik az idő, mikor lassanként kezdnek megvilágosodni az összefüggések. Ma délelőtt kovászos uborkát készítettem és rájöttem, hogy micsoda öröm ez: mert ugye ugyan minek van értelme? Publikálni, kiállítani, könyökölni és jobbra-balra helyezkedi? Hát már nem jobb és kétségkívül kellemesebb ennél kovászos uborkát készíteni? A válasz minden bizonnyal csakis igen lehet. Mert kovászos uborka nélkül élni lehet:  de minek...  Mert kell a kovászos uborka.  Megleltem hát édesapám gondolatát. Megleltem öt liter kovászos uborkában. Hát miért oktalanul jön az ember erre a világra? Talán, hogy uborkákat kovászoljon?

Recept 5 liter uborkára - hozzávalók:  kellő mennyiségű kb. hasonló nagyságú uborka, kapor ízlés szerint, pár darab nyers friss sárgarépa, szintén ízlés szerint néhány gerezd valódi fokhagyma, fekete egész bors kb. 6 szem, egy leveses kanál só, víz, pár szelet kenyér, pár erős cseresznyepaprika

elkészítés: alaposan mossuk meg az uborkákat, vágjuk le két végüket, kát oldalukról ellentétesen metszük be őket. Egy 5 literes jól kimosott üveg aljára tegyünk egy marék friss kaprot, es körkörösen rakjuk rá a megmosott, bevagdalt uborkákat. Közbe rakjuk néhány megtisztított és bevagdalt sárgarépát, ejtsünk az üvegbe néhány gerezd tisztított fokhagymát  és egész borsot meg cseresznyepaprikát is. Az üveg kb. 80%-át rakjuk tele uborkával, a tetejére tegyünk néhány szelet kenyérkét. Meleg vízben oldjunk fel egy leveses kana sót és öntsük bele az üvegbe, majd töltsük fel  meleg vízzel úgy, hogy ellepje az egészet. Az üveget nem kell lezárni, csak alkalmatosan letakarni. Tegyük aztán művünket félig napos helyre, ne túlzottan tűző napra... estére vegyük be, mert így tartották az öregek... a harmadik napon már kóstolgathatjuk, a negyediken már biztos jó lesz. Mikor elkészültnek ítéljük meg kovászos uborkánkat, akkor vegyük ki a kenyeret, kaprot és szűrjük le a levet. A leszűrt lébe téve az uborkát, lezárva tároljuk hűtőben és hidegen fogyasszuk. Bizonyosan kellemes gondolatokra térünk a nagy zabálás közben.

 

 

[ 2011. július 2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Halászt s levet főztem ma... ]

Úgy határoztam elmélyítem igencsak sekélyes tapasztalataimat - felsőbb szférákba lépek... már ami a halászlé készítést illeti. Július második napja erre megfelőnek látszott. Komoly sikerre nem számíthattam, mert élő halat ölni nem szándékoztam, maradt tehát a döglött, mélyhűtött változat.  Civilizált kultúrember lévén a más által megölt halra esküszöm, a piszkos munkát nem én végezem. A teszkóban árusítottak is kopogósra fagyasztott pisztrángtetemet. Mi a pisztráng? "A pisztráng a Salmonidae család Salmoninae alcsaládjába tartozó egyes édesvízi halfajok köznyelvi neve.  Pisztráng (állat, Salmo trutta fario L.), a nyilt hólyagu halak rendjének lazacfélék családjába tartozó halfaj.  Nem vándorol és októbertől januárig ívik. Ikrái számára kis gödröket váj s a termékenyítés után azokat befödi. Igen ügyesen és gyorsan úszik, nagyon óvatos. Rovarokkal táplálkozik, de megeszi a csigákat, férgeket és kisebb halakat is. Húsa igen ízletes, finom." - így a Pallas nagy lexikona. Franz Schubert dalt írt róla. Ennyi nekem elég a fish eye fílinghez. Miután kicsomagoltam őket  megnéztem a halszemüket - cirkuláris szemük volt 180°-os látószöggel. Hidegen, üresen némán mondták el a halhalál minden rejtett titkát, csak olvasni kellett bennük. Paradicsom felaprítva, paprika felaprítva, hagyma felaprítva, egy hal felaprítva, pirospaprika, erősparika, só, fazék víz, így az egészet szándákomban állt teljesen szétfőzni. Készül a pikáns halászlé, puha kenyérrel. Finom  illatok terjengtek, hát úgy néz ki erőfeszítéseimet siker koronázza.  A szétfőtt ezt-azt átpaszírozom, a másik halat kifilézem. Ki tudná megmondani, hogy miért ilyen csúszós a hal.

 

 

        

     Gömöri népzene (Pálfala, 2011)                                                                     Aranyhalak (Losonc, 2010)

 

 

[ 2011. május 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szent Antal megkísértése - on line live ]

Ülök az autóban a Lidli előtt, mezőségi zene megy és nézem Szent Antal megkísértését on line élőben. Hieronymus mester sem tudta volna jobban megfesteni.  Mintha bűvös sötétség, misztikus éjszaka borulna ránk, s ennek az éjszakának a bűvöletében a házak kitárulkoznának és láthatóvá válna, amint a bennük lakó emberek esznek, alszanak, veszekszenek, dolgoznak, szeretkeznek, gyűlölködnek, irigykednek, reménykednek, vágyakoznak. Férfiak. nők, gyermekek. De tömegükkel elnyomták őket a tülekedő puhatestűek, kimondhatatlan kagylókhoz, megrettent halakhoz, mérges gyíkokhoz hasonlatos lények, valós komisz szörny-teremtmények. Csaholtak, röfögtek, okádtak, haraptak, szájukból rossz szagú mérgező nyál folyt, felnyársalták, eltiporták és marcangolták egymást, úgy ahogy naponta gyötörjük egymást sokszor anélkül, hogy tudnánk.  Hieronymus Bosch nem a képzelete jatékait festette, hanem a valóságot, minket embereket, olyanoknak amilyenek valójában vagyunk, a minket körülvevő emberi világ valódi lényegét. Ezek a gondolatok jutottak eszembe azon a májusi napon, mikor szeretteimre vártam egy csúnya áruház előtt, magyarpalatkai  sűrű csárdást hallgatva az embereket szemléltem.

 

 

         

Boldog gyermekkorunk szobája (Poprád, 2011)                                              Csendes alkony (Serke, 2011)

 

 

[ 2011. április 24.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Szülővárosom Fülek, nosztalgia...

Füleken jártunk. Pompás tavasz volt, elindultunk hát Marcel Proust ihletésére az eltűnt idő nyomában. Egy madeleine-t merítettem a teámba, és a sütemény íze felidézte a Füleken  töltött  évek ízeit és hangulatát - néhány dolog megváltozott, bevásárlóközpontok épültek, hogy legyen hol elkölteni a segélyt, eltűnt a csevicce, helyén bentonba ágyazott elegáns műkővel burkolt parkoló, csínai üzletek szerteszórva, a mozi is bezárt, de alapvetően a fíling nem változott. Szajmonka és Puju a főutcán a Grill előtt, a buszmegállóban ugyanazok az emberek ülnek, csak húsz évvel idősebbek, várják a soha meg nem érkező járatot, az örök utazók, Marci bácsi hentesboltja a vasúti utcában, a kistemető kriptája szinte konzerválódott az enyészetben, a vasútállomáson emlékszem a gőzmozdonyokra, melyek gyermekkormoban még pöfögtek, most meg bő fél órát késik a pozsonyi gyors, nem tudjuk kivárni a csendes állomáson,  a Herold-kastély előtt fagylaltot eszegetünk, itt volt régen a posta, ott meg a Mami trafikja, amott meg a batya az meg ott ruhásüzlet volt, feljebb meg cukrászda mellete meg sporityelnya. Ferences templom és rendház, két kersztbe tett kar a bejárat felett, benn mise. Lőwy-sarok, tejbár, zsinagóga, ahol nagyapám szerelte a villanyt még valamikor a harmincas években.... - mindez csak már csak emlékezet. Kopott Fülekem főutcáján rikító faszádok, ócska ízléstelen cégtáblák - fölé tornyosul a vár a Bebek-toronnyal.  „Fájdalmas emlék nincs, csak halottak vannak. Ők pedig gyorsan semmivé válnak, és sírjuk körül sem marad egyéb, mint a természet szépsége, a csend, a tiszta levegő.''  - írja Proust műve hetedik kötetében, melynek címe A megtalált idő. Csipegessük hát össze örökkön örökké az eltűnt idő megkerült fragmentumait.

 

                 

         

Fragmentumok  (Fülek, 2011)

 

 

 

 

[ 2011. április 10.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Az idő múlása ]

Érdekes az idő múlása. Érdekes, hogy sok minden már nincs ami régebben volt. Érdekes, hogy már nem tudok körtét szakítani arról a fáról, amit gyermekkoromban annyira szerettem. "Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzítettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jellegzetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás bizonyos fénytörése szükséges hozzá, hogy a vak fémlemezen megismerjük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot." -  írja Márai Sándor. Így jutott eszembe a körtefa, melyen nagy és ízletes körték teremtek, alatta meg erdei szamóca, melyet Édesapám telepített oda valamelyik környékbeli erdőből. Érdekes, hogy akkor fel sem tűnt. Igaza lehet Arthur Schopenhauernek, mikor valahogy így vélekedik: "Milyen szépeknek és jelentőseknek tűnnek fel emlékezetünkben elmúlt életünk egyes jelenetei és eseményei, noha annak idején minden különös megbecsülés nélkül engedtük őket elmúlni!"  És valóban, visszagondolva milyen szép volt a mozdulat, ahogy Édesapám szétvágja az érett körtét, milyen ízletes volt a körtefa alatt termő erdei szamóca.  Milyen szépen sütött a Nap, és édes szél simogatott. Érzem a frissen felásott föld illatát. Pedig akkor hogy nem szerettem. Érdekes az idő múlása....

 

 

                

              Kalotaszeg  (Budapest, 2011)                                                               Múlt a jelenben  (Medveshidegkút, 2011)

 

  

 

[ 2011. március 29.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Gömör, Néprajzi gyűjtés, 2011-03-26 ]

"Fijam, temet az idő mindent..." - mondta Csavnyicky "Krisztus" Pali bácsi, a serki juhász, mikor legutóbb nála voltam. Akkor úgy láttam felette áll az időnek, rajta nem fognak az évek. Tizenhét év nagy idő. Már a tárogatóját is eladta, de azért három juha még van. Mogorván méreget éles tekintetével, cifra káromkodást kanyarít, rongynak, szarnak, mosléknak titulálva a mai világot.  Amikor Gegő tárogatón a kedvenc nótáját játsza, szeme elhomályosodik, leállítja. Hallgat, majd hosszasan káromkodik. Aztán az életéről beszél, el sem akar engedni de  Lőkösházán Cselényiék már várnak bennünket. Józsi bácsi egyenes gerincű, kemény tartású ember. Erkölcsi magaslatról szemléli a világot, életéről elégedetten beszél. Két teljesen eltérő karakter, mégis annyi minden közös bennük. Vagy ha talán annyi minden nem is, egy bizonyosan: mindketten juhászok.

 

 

       

Krisztus Pali bácsi (Serke, 2011)                                       Józsi bácsi (Lőkösháza, 2011)

 

 

 

[ 2011. március 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ A tudomány átadása ]

Ez a Lontra Gyula, a' száz ördög vót! Mikor a bátyja haldoklott, az a' Ágoston, - Zsíros Ágoston, az ördögprímás, én is nála tanútam, Balogon,- aszongya, kűdjétek be nekem a Gyulát! Má' akkor is ő nagy prímás vóut, ez a Lontra. Balogi vót. Bement, mi van bátyám? Könnyezett a cigánygyerek, a bátyját sajnálta. Azé' hítalak fiam, aszongya, gyere, hagy fogjak veled kezet. Átadom neked a tudományom. Kezet fogtak, egybő' a lélek kiszakadt belőle. De aszondják az öreg cigányok, hogy az olyan cigány vóut, hogy azé' mondják, hogy nem tiszta. Bent vóut a szobába, így, e, bent vóutak nála, meg akartak vennyi tőle egy brácsot. Oszt akkor, hogy így eresztenek a kúcsok, meg úgy-e, óucsáróták a hangszert, má' hogy engedjen az öreg az árbó', igaz-e. No, aszongya, engedd le azt a brácsot! Fel vót a brács stímelve. Hát, leengedte a cigány, oszt aszongya, most akaszd fel a szögre. Felakasztotta, aszongya, gyere ki! Kimentek, bevitte a konyhára, no gyerőnk be! No, húzd végig rajta a vonóut! Oszt ki vót hangolva a brács.
- Akkor ez ki vót?
Súgva mondja: Ez az Ágoston.
- Akinél maga tanút?
- Akiné' én tanútam.
- Aha!
No, most ennek, - nem azt mondom neked, ez a Lontra gyerek - azóta oszt ennek, Gërgőü príma, terc, cimbalom, mindegy vóut! [értsd: minden hangszeren egyformán tudott játszani] Akkor magáho vette a testvérit - mer’ ők Vilhent Gyulával édes testvérek vótak -, Vilhent Gyulábó' ő csinát embert! [értsd: ő tanította meg cimbalmozni]. Cimbalmon is olyan vót, ez a Lontra gyerek. Velőnk is járt vagy ket esztendeig, mer' minket igen bírt. Látta, hogy dzsanázónk, ugye...

Rimaszombat-Tamásfala (Szlovákia, v. Gömör és Kishont m.) 1993.
Elmondta Molnár László „Kígyó” - prímás, sz. 1921. Alsókálosán (Szlovákia, v. Gömör és Kishont m.).
Gyűjtő: Agócs Gergely

 

 

       

Ilonka néni (Fülek, 2011)                                                Tánc (Rimaszombat, 2011)

 

 

[ 2011. február 16.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 2011. február 16. - street...]

Apa és fia, zöld-kék műtáskákkal, fahulladékkal a buszra várnak, hideg van, hó is esett, és tüzelni kell, az apa valami cigit sziv, van még néhany slukk, a fiára néz, "neee, itt van fiam" - mondja és neki adja, olcsó és piszkos vetrovka van rajtuk és seszinű vászonnadrág, a buszra várnak talán vagy bármire ami jön, egymással beszélgetnek, egymondatos szavak, "bazzeg, egy évig élnyi, basssznák én bele, de legalább egy évig élnyi...", talán ennél többet mondani sem kell, "úgy van..."- hagyja rá kurtán a másik, valamilyen sárkány büfé, vagy mi, üres, vagyis majdnem, egy szomorú ember eszik magányosan a sok üres asztal egyikénél, asia center, egy feltehetőleg kinai kamasz fiú jön ki a sárgára mázolt ajtón, bent egy hervadó nő valamit kavargat az üvegpult mögött, a fehér hó barnás latyakká alakul lassan, zöldessé oxidált bronzember puskát emel az égnek.

 

 

                

Street fashion (Salgótarján, 2011)                                                                               Gettoplan (Fülek, 2011)

 

 

 

 

[ 2011. január 27.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80 és MC Biometar 2.8/120

Hát igen - ismét szakbarbárkodtam kicsit, mégpedig a Carl Zeiss  MC Biometar 2.8/80 és MC Biometar 2.8/120 Pentacon Six TL-bajonettel ellátott objektiveket probáltam ki digitális vázon /Nikon D-300s-en/, ezzel is közelebb hozva egymáshoz az analóg és a digitális világfelfogást. Ebből a kissé bizarre nászból igencsak figyelemre méltó fotográfiák születtek. A Carl Zeiss Flektogon 4/50 széles objektivről már értekeztem. Hasonló szellemben tudok a Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80-ról  és a MC Biometar 2.8/120-ról is nyilatkozni: elképesztik az ember fiát ezek a csodálatos lencsék, amiket kis jó sorssal és kevés vajjal a fülünk mögött szinte aprópénzért lehet beszerezni. Csodálatosan rajzolnak, kitűnően használhatók digitális vázakon is ezek a nagypapa korú fix optikák.

 

   

Carl Zeiss MC Biometar 2.8/120 és Nikon D-300s                                Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80 és Nikon D-300s

 

Használatukról ugyanaz mondható el, mint a Carl Zeiss Flektogon 4/50 használatáról /lásd alább.../.  Megfelelő adaptergyűrűvel bármilyen DSLR vázon használható - a gyűrűtől és a géptől függően általában expozició-mérés nélkül és manuális üzemmódban, kézi élesitéssel. Pl. A Nikon D-300s és D-700-on is a menüben beállithatóak a CPU nélküli objektivek adatai és működik az exipozició-mérés is. Rekeszérték értelemszerűen az objektiven állitandó. A Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80 kitűnően használható tárgy- és portréfényképezéshez. A mindkét objektivnek, de főleg a Carl Zeiss MC Biometar 2.8/120-nak nagyon szép bokehe van. Heeej heeejjj hurrá, nosza.

 

 

 

                

C. G. Jung  (Losonc, 2011)                                                                                Három húros (Losonc, 2011)

 

 

 

[ 2011. január 22.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi és a belső bolygók

A belső bolygók esetében azonban több száz millió éves időskálán kaotikus változások lépnek fel. Ezeket a szekuláris sajátfrekvenciák közti rezonanciák okozzák. Laskar számításainak eredményei szerint a belső bolygók mozgása kaotikus: a Merkur, Vénusz, Föld és Mars esetében a Ljapunov-idő mindössze 5 millió év. Ez azt jelenti, hogy pl. 15 méteres hiba a Föld kezdeti pozíciójában a hiba exponenciális növekedése miatt 150 m-re nő 10 millió év alatt, de 150 millió km lesz 100 millió év múlva. Így pontos efemeriszeket csak mintegy 10 millió éves időtartamra lehet készíteni, lehetetlen azonban a bolygók pályamenti helyzetét 100 millió évre előre jelezni. És mi a helyzet a mi belső bolygóinkkal? A kaotikus változások azokra is vonatkoznak? Az esetek 99%-ában a Naprendszer stabilan "működik", ám a maradék 1%-ban jön a tökéletes káosz. A négy belső bolygó pályáiban bekövetkező apró változások ugyanis több milliárd év alatt oda vezethetnek, hogy...  Hová vezetnek ezek a változások? 

 

 

 

   

A húgynak helye (Eger, 2010)                                                            Retro (Budapest, 2010)

 

 

 

     

Mint sötét varjak fejünk felett (Ipolybolyk, 2011)                                            Budapest, street II. (Budapest, 2010)

 

 

[ 2011. január 5.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márai Sándor emlékezete

"Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam, és az értelem szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszerű! Történhetett velem más, jobb, nagyszerűbb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszerűbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem. ”
/ Márai Sándor: Füves Könyv /

 

     

Ajtó a világra (Ipolybolyk, 2010)                                                       Félelem és csend és tél  (Ipolybolyk, 2010)

 

 

“Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit… Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt.
De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben megismerhető, mint a világ áramlásának rendje. Akinek szíve, készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és jellemünk titkos morzejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek megszabják életed igaz mértékét. Kinek érzékeit eltompította a becsvágy, a szenvedély, nem hallja többé e hangokat. Az ilyen ember teste, lelke és a világ üteme ellen él; emberhez nem méltó módon él, tehát embertelenül bűnhődik.”   
/ Márai Sándor: Füves Könyv /

 

[ 2010. december 30.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Év végén

 "Ez a gondolat vége. Nem egy nap alatt jutottam ide. Mikorra megérett, a kertekből régen visszatértem, tél lett és újra tavasz. De valahányszor eszembe jutott és tűnődtem rajta, mindig felmerült bennem az aurában tündöklő hegycsúcs, a langyos erdő, a sarjút kaszáló paraszt, a pipacs, számban a muskotály ízét éreztem s arcom a nyugati szél puha érintését kereste."       / Hamvas Béla /

 

 

 

Filmszakadás  (Losonc, 2010) 

 

0

[ 2010. december 23.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karácsony, 2010

Karácsonyra készül a világ. Nyakamba vettem hát én is a várost és bevásárolni mentem. Nem mintha valamit sürgősen venni kellett volna. Csak ezért-azért, piszlicsáré apró vackokért mentem, no meg a filingért. Megmártózni a hangulatban. A kis boltok rég megszűntek, mentem hát a hipernovába. Régen május elsején lehetett ennyi embert együtt látni. Az emberek most is felvonultak. Legtöbben azonban Marx és Lenin helyett két nagy bevásárlókocsit toltak maguk előtt, megrakva mindenfélével: ásványvizzel, sörrel, pezsgővel, porcelán tányérokkal, ötven kiló mandarinnal, valtdisznis üvegpoharakkal, meg felsorolni is lehetetlen mennyi valószinű és merőben valószinűtlen hóbelevanccal. Mután kifizettem a pár szem mandarinomat, kofolámat, egy pár csabai kolbászomat, boldog ünnepeket kivántam a kasszirnőnek: ő pedig meglepetten tekintett vissza rám, misztitus számokkal telenyomtatott papirszalagokat ontó masinája mögül.

 

Halak karácsonya (Losonc, 2010)

 

 

Reggel azt hallom kedvenc paródia-rádióadómon a Pátria Rádión, hogy a Karácsony a szeretet ünnepe. A kassza előtt tengeri kigyónyi hosszú sorban álldogálva, az embereket fürkészve azt látom, hogy a Karácsony a bevásárlas és a fogyasztás ünnepe. Hazafelé tartva látom, hogy az emberek már diszitik fáikat és úgy gondolom, hogy a Karácsony a sietség ünnepe. Otthon levágok néhány szelet füstölt disznósajtot és élvezettel befalom: közben arra gondolok, hogy a Karácsony talán a zabálás ünnepe.

"Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”, lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk."

/Pilinszky János: Hitünk titkairól /

 

 

[ 2010. december 15.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish Eye parafrázis - finom halászlé

Mindenképpen halászlevet kell főzni. Kell egy halászlé. Mert finom. A "halászlé" kifejezés a magyar nyelv egyik legérdekesebb és legellentmondásosabb szava. Hiszen logikusan azt feltételezhetnénk, hogy halászból készül. De mégsem, talán néhány kivételtől eltekintve...  Valószinűleg úgy alalkult ki, hogy halászok készitették. De akkor a sertéspörköltet is sertések készitették volna? Nem?  Akkor hogy is van ez?  Halászlevet sokféleképpen készítenek. Ez a változat nagyon ízletes, leginkább a szegedi halászlére hasonlít. Apró különbség, hogy a hagymát vízben főzzük szét, nem pirítjuk elő zsíron, vagy olajon.

Hozzávalók (4 adagra) -  Az alapléhez: 600 g vegyes halszelet (busa, ponty, amúr), 1 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, paradicsompüré, 4 fej vöröshagyma, 1 teáskanál egész feketebors, 7-8 púpozott teáskanál fűszerpaprika, 3 teáskanál só, 1.1 l vízA befejezéshez: kb 0.5 l víz, 400 g halfilé (ponty), erős cseresznyepaprika

 

Elkészítés
Az összetevőket alaposan megtisztítjuk, majd felaprítjuk a paradicsomot, paprikát, vöröshagymát.  A halszeleteket, a zöldségeket, valamint az összes fűszert egy lábasba tesszük, és felöntjük a vízzel. Lefedjük a lábast, ezután közepes hőfokon kb 3/4 óra alatt teljesen szétfőzzük az összetevőket. Paradicsompaszírozón átpaszírozzuk az alapot, visszatöltjük a lábasba. A halfilét csíkikra szeleteljük. Beletesszük a halfilét az átpaszírozott alapba, öntünk rá vizet, ízlés szerint fűszerezzük, majd addig főzzük, míg a halfilé puhára nem fő - kb 10 perc. A kész leves tálalásakor ügyeljünk arra, hogy a leves forró legyen, valamint hogy mindegyik adagba egynlő arányban jusson a halhúsból, s hogy legyen erőspaprika is kéznél.

 

 

[ 2010. december 6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Nikkor AF-S DX 10,5/2,8 IF-ED Fish Eye

 

             Halszem, mi az hogy halszem?  - A Fish Eye azaz halszem elnevezés az első lencsetag formájára és a víziállat szemének formai hasonlóságára utal. Az ilyen objektív erős hordótorzítást eredményez. De bizonyos körülmények között pont ez az érdekes benne. Halszem objektívekből alapvetően két típus létezik. Az egyik egy kör alakú képet rajzol a kép közepére, melynek átmérőjén a látószög 180°. Ezt a típust hívjuk cirkuláris halszemnek. A másik fajta viszont kitölti a teljes képkockát, látószöge a kép átlójában 180°. Ez utóbbi a rektanguláris halszem objektív.A szóban forgó objektiv fix gyujtópontú 10,5-ös DX vázakon használható. 180°-os látószöggel bir, 10 optikai elemből áll, abból az egyik ED üveg. Mérete elég kicsi 63 × 62.5mm, tömege 305g. Legkisebb távolság ... hmmm tehát min. 0,14 m-re élesit. Közelebb nem...  A Nikon CRC rendszerrel (közelkép korrigáló) látta el.  Az AF meglehetősen gyors.  Talán túlságosan is. Minek a szemüveg, ha a szem üveg?  Számtalan DX vázon kipróbálva, sőt FF-en is /D700/ - kifogástalanul működik, persze az FF gépeket lebutitja DX-re. Soha nem használtam hugin a varrás, de úgy tűnik, hogy működik elég jól de horgászat, vetítés, és a perspektíva korrekciós egyedi képek. - igy szól a Google Translator a fish eye objektivekről és legyen ez a végszó. Próbálkozzunk.

 

 

 

[ 2010. december 2.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Fényképek színezése

Van-e még valaki e széles világon, aki nemcsak digitális géppel meg fotosoppal dolgozik, hanem a  klasszikus, régi "nedves" módszernek is hódol? Ha igen, akkor neki szólnak e sorok. Tételezzük fel, hogy szép fényképeinket még szebbé akarjuk tenni, de kissé hadilábon állunk a kémiával. Mit tegyünk akkor? És ez itt a reklám helye: a FOMA cég segit rajtunk. FOMATONER INDIGO és FOMATONER SEPIA löttyeik segitségével képeinknek kékes ill. barnás /szépiás/ árnyalatot adhatunk. Használatuk roppant egyszerű, a fénykép /pozitiv/ kidolgozásának utolsó fázisában alkalmazzuk - rögzités és mosás után az első fürdőben fehéritünk, majd a második fürdőben szinezünk. Az árnyalat a második fürdő hőmérsékletétől függ, ezért szükségünk van még megfelelő hőmérőre is. Ez a pár mondat a  FOMATONER SEPIA-ra vonatkozik, a FOMATONER INDIGO-t kissé eltérően használjuk, de egyébként is a leirásban mindent megtalálunk. Kalandra fel - egy letűnt világ felfedezésére.

 

    

Kosztka Tivadar emlékezete (Gács, 2009)                                                 Halálunk után (Ógács, 2010)

 

 

[ 2010. november 12.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotográfia filozófiájának szükségessége

A fotográfia filozófiájára azért van szükség, hogy a tudat felszínére hozza a fotográfiai gyakorlatot; ez pedig azért kell, mert ebben a gyakorlatban jelenik meg egyáltalán a szabadság egy modellje, posztindusztriális kontextusban. A fotográfia filozófiájának kell fölfedeznie, hogy az automatikus, programozott és programozó apparátusok világában az emberi szabadságnak nincs tere; azért, hogy végül felmutassa, hogyan lehetséges mégis teret nyitni a szabadság számára. A fotográfia filozófiájának az a feladata, hogy gondolkozzék a szabadság - és így az értelmezés - lehetőségeiről egy apparátusok uralta világban; hogy azon gondolkozzék, hogyan tud az ember mindennek ellenére életének a halállal szemben értelmet adni. Egy ilyen filozófia azért szükséges, mert ez a forradalom egyetlen formája, amely még nyitva áll előttünk.

Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája

 

    

Múlt időben (Ipolybolyk, 2009)                                                              Édes (Losonc, 2010)

 

 

 

[ 2010. november 6.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmélkedés a fényképezés hasznáról és káráról

Szükségünk van a fényképezésre, de nem mint ismeret halmazra, amely a tevékenységet elernyeszti, hanem az élethez és a tetthez van rá szükségünk „Amennyire az életnek szolgál a fotográfia, csak annyira akarunk neki szolgálni mi, ám a fényképezéssel való foglalatoskodásnak és a történelem értékelésének van egy olyan foka, amelyen az élet elsatnyul és elcsökevényesedik.”
„Korszerűtlen ez az elmélkedés is, mert azt, amire e kor joggal büszke, jelesül fotográfiai műveltségét, ezúttal mint a kor veszteségét, ínségét és fogyatékosságát próbálom megérteni, s mert ráadásul még azt is merem hinni, hogy mindannyian sorvasztó fotólázban szenvedünk, és legalább annyit fel kellene ismernünk, hogy szenvedünk tőle.”

/ eredeti változat -  Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról /

 

     

Memento mori  (Losonc, 2010)      

 

     

Belvárosi anzix (Budapest, 2010)                                  A nudizmus hőskora (Eger, 2010)

 

 

 

[ 2010. október 11.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Carl Zeiss Flektogon 4/50

Írtam volt erről az objetivről, a Pentacon Six TL-ről, az adaptergyűrűről, meg a DSLR vázokon való használatról. Nézzük meg közelebbről most imádatunk tárgyát: a Carl Zeiss Flektogon objetiv fix gyujtópontú 50-es, rekesze nyolc lamellás 4, 5.6, 8, 11,16 , 22 értékekre állitható. 86mm-es menettel rendelkezik, amire szűrő vagy/ és napelenző csavarozható. Látószöge 78°, 7 lencséből áll, elülső átmérője 90mm, hátulsó átmérője 87mm, tömege nem túl kicsi: 480g - nehezebb a Nikkor AF-S 18-200/1:3.5-5.6 G-től. Az adaptergyűrű  csupán mechanikus kapocs a gép és az objektiv között és nem elektormos - az objektivben egyébként sincs semmilyen elektronika - , ezért a váz nem ismeri fel és gyakorlatilag csak teljes manuális rezsimben használható. A rekeszértéket természetesen az objektiven kell beállitani  /a záridőt a gépen.../, szintúgy kézzel kell élesiteni, mondanom sem kell, hogy az autofókusz nem működik, mert nincs.

      

Így néz ki:   Nikon D-90, Carl Zeiss Flektogon 4/50

 

És a gyakorlatban hogyan használható?  A manuális élesités kissé nehézkes, kis gyakorlatot igényel. A DSLR kijelzőjén sokszor nem is tűnik fel a kisebb életlenség, ez csak a pécé képermyőjén derül ki. Ezért jó megoldás több felvételt késziteni megismételt beallitással. Célszerű állványt használni, mivel fél kézzel  az elég nehéz gépet tartani és másik fél kézzel az objektivet csavargatni hosszú távon nem kényelmes dolog. A kézi beallitás tűnhet hátránynak is, de előnynek,  nosztalgiának is. Azonban a készitett fényképek önmagukért beszélnek. Mindenkinek ajánlom ezt a megoldást, hiszen viszonylag olcsón - szinte bagóért - kitűnő minőségű felszereléshez jutunk.

 

    

Csendélet ferde órával (2010)                                                                    Körvonalak (2010)

 

 

 

[ 2010. szeptember 29.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősök nagy csarnoka

"Amíg a közösség kicsiny és szegény és műveletlen, addig nincs baj, létéért kell küzdenie. Abban a percben, amikor népessé, műveltté, gazdaggá válik, sajátos módon önmagában bomlani kezd. Felbomló közösségben az ember nem lehet boldog. Ha aztán valaki a romlást meg akarja állítani, kénytelen az erőszakhoz nyúlni. Erőszakkal kormányzott közösségben az ember még kevésbé lehet boldog. Püthagorasznak alkalma volt ezzel a ténnyel szembenézni és választani a fejetlen egyéni szabadosság és a komisz erőszak között. Az anarchia és az önkényuralom örök körforgása ez, mondja Platón. Hogyan lehet a közösséget biztos, időálló, felbonthatatlan alapra helyezni? Válasz: úgy, hogy az ember a közösséget nem az anyagi természet, hanem a szellem törvényei szerint rendezi be. A természet rendje az erősebb uralma a gyengébben. Egyik sem boldog. A szellem rendje nem az erőé és a gyengeségé, hanem az igazságé."   /  Hamvas Béla /

 

 

   

Ősök csarnoka (Ipolybolyk, 2009)

 

 

[ 2010. szeptember 24.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 2010. szeptember 17-18-19.]  Budapest

Janus-arcú város. Csillogás, nyüzsgés, pompa - kopott aranyozás, kihalt éjszakai utcák, rengeteg hajléktalan. Lehet találkozni Palya Beával, Agócs Gergő barátommal a New York Kávéházban vagy akár Tendzin Gyacoval. Péntek este - táncház a Pilinszky Irodalmi Kávéházban. Esik az eső, sercen a gyufám, cigarettára gyújtok. Bent már indul a moldvai táncház, lent a minusz első szinten, lányaim táncolnak, izlelgetik a táncot és a hangulatot. Előveszem a gépemet, ráteszem a vakut, fényképezem a táncot, az embereket, az életre kelt múltat. Nézem az objektiven keresztül ezt a sok fiatal embert, ahogy Budapest egy füstös caféjába igyekeznek Moldvát teremteni. Kedvesek, odajönnek hozzám, kérdezgetnek, hová, kinek  lesznek a fényképek... az Örökkévalóságnak és a Feledésnek lesznek. Fent széki táncrendet játszanak:  magyar, lassú, ritka csárdás, sűrű tempó, hétlépés, porka. Sárgás fényben fürdenek a hangszerek, mozdulatok s az emberek, csupán a vakum fénye öltözteti őket kékes-fehérbe néhány szempillantásra. Szeretem ezt a dolgot, a külvilában talán itt érzem magam a legjobban.

 

   

Moldvai táncok (Budapest, 2010)                                                        Széki lassú (Budapest, 2010)

 

Szombat - karaktercipő és kedves hölgy a néptáncosok kellékboltjában, lányaimnak végre meg van a cipőjük. Soppingolunk kicsit még valami vesztend nevű monstrumban - meglepő mennyiségű csillogó szirszar mindenütt. Elgondolkodom kicsit: mire s mennyire van szüksége a "teremetés koronájának",  hogy embernek érezze megát?  A Nyugatitól nem messze egy takaros török kebabosban eszünk, izlik ez az étek. Az Andrássy úton szinházi banzáj, szieszta, kávé, somlói. Frissitő zuhany a szálláson, aztán neki a városnak. A nemzet múzeuma előtt nem kis meglepetésemre nehány fős közönségnek ifjúkorom nagy és emblematikus figurája Grandpierre Attila énekel. Vágtázó Halottkémek folkos és akusztikus kiadásban. Érdekes zene. Elcsattintok néhány fotót, majd tovább az IF Kávézóba. Dresch Mihály muzsikájának mindig is nagy tisztelője voltam. Amit meg ott művelt legifjabb Csoóri Sándorral meg Abraham Judittal, az egészen elképesztő.  Ahogy a kalotaszegi legényest meg a mahalát játszotta szaxafonon... nohát az valami teljesen fantasztikus volt. Hazafelé még beugrottunk a Budapest Jazz Club-ba egy kis jazzt hallgatni... kellemes nap van mögöttünk.

 

      

Budapest, street  (Budapest, 2010)                                         Dresch (Budapest, 2010 )

 

Vasárnap - reggeli Gyulaékkal, aztán irány Lósánc. Agócs Gergely telefonál, hivatalosak lennénk Felsőrás mellé Gömörbe egy kis juhászpartira. De ne essünk túlzásokba - harmadik napja nem aludtam egy rendeset. Hát akkor még néhány fotográfia ...  http://picasaweb.google.com/gyetvai.zoltanka

 

 

[ 2010. szeptember 13.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Pentacon six TL objektívek Nikon DSLR vázon

 

     

  

Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80 , Carl Zeiss Flektogon 4/50, Carl Zeiss MC Biometar 2.8/120 - ki ne szeretne ilyen prima objektiveket használni korszerű  DSLR-jén még annak az árán is, ha le kell mondania a modern objektiveknél megszokott automatikus funkciók többségéről. Én mindenképp össze szerettem volna hozni ezt a dolgot, ezért hát gyorsan be is szereztem egy ilyen adaptert Six TL bajonetről Nikon bajonetre -  fényképezés közben nagyon érdekes érzés, hogy nem a gépen kell állitani a blendét, meg semmi autofókusz-pókusz, hanem úgy mint a régi szép időkben, mindent az objektiven... Hasonló tilt adapter /redukció... vagy mi a szösz.../ létezik természetesn Canonhoz, Pentaxhoz, Minoltához.... és nemcsak Pentacon Six TL bajonettről, hanem természetesen M-42-ről is. Főleg a Flektogon 4/50-es széles objektiv tetszett... Szépen rajzol a vén kutya. Kipróbáltam Nikon D-40x-en, D-90-en és D-700-on... mindhárom Nikon vázon kifogástalanul működött az adapter is és mindhárom Carl Zeiss objektiv is. Ajánlom mindenkinek, akinek régi jó objektivjei vannak és szeretné újabb SLR-eken vagy akár a legmodernebb DSLR-eken is használni.

 

 

 

 

[ 2010. szeptember 4.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan is irta Berzsenyi ?  Nézd a tánc nemeit...  Hát teljesen véletlenül - bár Könyves Kálmán királyunk óta tudjuk, hogy véletlenek nincsennek... - akadtam rá egy blogra... nem nagyon olvasok ilyeneket, de ezt mégis... mert ez valahogy más volt mint a többi. Nem tudom ki irta. Azt sem tudom, hogy férfi-e avagy nő, idős, fiatal, népi, urbánus vagy mi a szösz.  Mit tudom én, meg nem is érdekel.  Olvasom és közben egyre több  rokongondolatot vélek felfedezni. Mosolygok, mintegy párhuzamos vetitővásznon látom saját hasonló történeteimet.  Meglepően sok a parhuzam: “Az agrai maharadzsa kertésze egy hajnalon rémülten ébreszti az urát. - Add, kérlek, leggyorsabb lovaidat, menekülnöm kell!   - Mi történt? - Kertedben munkálkodtam éppen, amikor találkoztam a Halállal, aki felemelt karokkal megfenyegetett engem. Hadd induljak el sebes harci szekereden, akkor estére Delhibe érhetek, és ott elrejtőzöm a rengeteg ember között, hogy ne lelhessen rám. - Jó – mondja a maharadzsa -, indulj el máris! A nap folyamán azután a maharadzsa is sétálgat a kertjében, és ő is találkozik a Halállal. Megszólítja: - Te Halál, miért ijesztgeted az én kertészemet?   - Uram – feleli a Halál -, én nem ijesztgetem őt, csak égnek emeltem a karomat csodálkozásomban: hogyhogy ő még itt van, amikor ma este Delhiből kell őt elvinnem?!”   A kedvenc történetem. Olvasom ... és közben magyarpalatkai zenét hallgatok.

 

   

Játszi ecsettel...  (Budapest, 2010)                                                      A szoba (Szentendre, 2010)

 

 

Berzsenyi Dániel:     A táncok

Nézd a tánc nemeit, mint festik játszi ecsettel
A népek lelkét s nemzetek ízleteit.
A német hármas lépéssel lejtve kering le,
S párját karja közé zárja s lebegve viszi.
Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend,
Egyet ölel mindig, s állhatatos szerető.
A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat,
Párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt:
Ez heves és virgonc, örömében gyermeki-nyájas,
Kényeiben repdez, s a szerelembe kalóz.
A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
(Megveti a lyánykát a diadalmi dagály),
S rengeti a földet: Kinizsit látsz véres ajakkal
A testhalmok közt ugrani hőseivel.
Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt, s lelkesedése határt.
Ember az, aki magyar tánchoz jól terme, örüljön!
Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.

/1811/

 

 

[ 2010. augusztus 19.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Én ebbe’ a kis Nógrád - vagy néha tréfásan: 'Nadrág' - megyébe’, ebbe a tizenöt-húsz kilométeres körzetbe’ éltem le az életemet" - mondjta Pál Pista bácsi az utolsó magyarországi dudás.  Hát mi vót, hét fillér meg öt fillér egy liter bor akkor. Oszt akkor odacipeltük, vödörbe, oszt merigettek, kinek mennyi kellett... "A dohányzsacskók kirakva az asztalra, alacsony házacska, ilyen ablakocska rajta, olyan füst vót, hogy ha az ember így csinált, az öt percig ott vót a füstbe’, az a kereszt."  ... mi meg megyünk, akar a Kari lova, meg sem állunk csak egy pillanatra, akkor is csak meghalni egy kicsit. Ma nézegettem jányaimmal, Annával meg Julcsival a régi családi fényképeket - nagyapám ismét fiatalember volt, nagyanyám fiatal nő, édesapám karon ülő kisgyerek, dédanyám középkorú nőként nézett vissza rám a a régi fotó megsárgult papirjáról. Hihetelen csoda a fotográfia. Este van, este van, összefüggéstelenek a gondolataim, hát ennyi. Álljunk meg.

 

          

Juhászok   (Várhosszúrét, 2010)                                            A tereskei dudás  (Várhosszúrét, 2010)

 

 

 

[ 2010. július 29.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morzsolgatjuk múltunk száraz kenyérdarabkáit, egy letűnt világ cafatjait próbálgatjuk összerakosgatni magunkban, ezzel is illúziókat táplálva, egy-egy éneksor  "... nem úgy van most, mint vót régen...", egynéhány sebtében lefogott akkord, lajbi óralánccal, faragott szuszék, benne az évszám 1857,  perdülő tánc, libbenő szoknya, koppanó cipő.  Ezek mind mi vagyunk - a múltunk jelenünk és jövőnk.  Önmagunknak is nehezen megfogalmazhatóan letezésünkből fakadó szorongás.

 

  

Ablak a múltba (Ipolybolyk, 2010)                                                 Lakatlanság (Ipolybolyk, 2010)  

 

 

 

[ 2010. július 27. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Morgenstern

A ló

Tanár úréknál csöngettek. A Marcsa
felnéz. A tepsiben a harcsa
rotyog. Ki lehet az ilyenkor?
Ló áll az ajtó előtt.

Ajtó riadtan visszacsap, kilincs dermedve, görbén
a szakácsnő hökkenve áll. Az istenért mi történt?
Mint látomás, a nagy leány kilép, lábán papucs.
Mindenki az előszobába jön.

„Bocsánat”, - szól a Ló, mint ki zavarni restel -
„a lakatosműhelyből küldött... izé... a mester...
Én voltam tudniillik, aki csütörtökön
felhozta a zongorakulcsot...”

Tizenkét ember és egy eb
állnak, mint a kisértetek
- a kisfiú nagyot rikolt -,
állnak, gyökeret verten.

A Ló, látván, hogy meg nem értik,
fejét búsan lehajtja térdig,
s szelíd mosollyal, mint a vértanuk
indul a lépcsőn lefelé.

Tabló. - Keresvén e tünet okát,
tanár úr összehúzza homlokát
s szól megfontoltan: „Véleményem ez -
a dolog merőben valószínűtlen.”

 

 

[ 2010. július 13. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Pentacon six TL, másodszor

Hát akkor fotózzunk azzal a középformátumú Pentacon six TL-el, tegyünk beléje jófajta 6x6-os filmet - én Iford Delta 100/120-assal etettem meg. De jól esik neki a Fomapan Prefessional  100-as is. A film haldoklik, pedig rengeteg érdekes dolgot lehet csinálni fényérzékeny anyaggal. Amit filmre fotózunk, az egyszer, valamikor valóban létezett a kamera lencséje előtt. Eredetileg le akartam irni, hogy milyen előhivót, rögzitőt. papirt... stb. használtam, milyen hőfokon kell a vegyszerekkel dolgozni, hagyan kell mütyürkézni az előhivótankkal meg a nagyitóval, hogy lehet elérni a papiron a barnás-sárgás enyhén szépia árnyalatot, de lusta vagyok mint a kutya...  és rettentő meleg van, forr az agyam, rózsaszin riasztást adtam ki most. Tehát majd legközelebb.

 

            

        Gács  (2010)                                                                                A gácsi temető (2010)

 

 

[ 2010. július 2. ]

 

A nap gondolata:   Én a felemelt mutatóujjamat nem fenyegetésre, hanem orrtúrásra használom.

 

[ 2010. június 29. ]

 

 

 

 

 

Kontrázni tanulok. Hmmm... ez túl komolyan hangzik. Inkább igy: szórakozgatok, játszadozok egy hangszerrel, aminek kontra a neve... vagy brácsa?  Szép hangszer... vagyis nekem tetszik. Három húros. Nagy, nehezen tudom fogni a D-durt. A kezem kicsi. Négy akkordot már meg tudok fogni, C,G, D, A-durt. A széki négyes már megy, bár néha hamis. Nem néha, elég gyakran.... de roppant módon élvezem. Kitűnő tanárom van, kedves és türelmes... és édes. Nem vág a vonóval az ujjaimra, ha hamisan játszom. Most erős melegfronti hatás van, fáj a fejem.

Moldován István (Magyarpalatka)  http://www.youtube.com/watch?v=2bpnwd8lbQY

Mezei Ferenc (Szászcsávás)   http://www.youtube.com/watch?v=50ZroFPsijE

 

 

[ 2010. június 10. ]

 

 

 

 

 

Negyed évszázad....  25 év...   A hétvégén érettségi találkozón voltunk.  Huszonöt éve érettségiztem. Érdekes, meglepő, kissé szentimentális érzéseket ébreszt bennem ez az egyszerű tény. Elnézem magunkat, pocakunk nőlt, megkopaszodtunk, elváltunk...  Sokminden történt....   Bolond dolog, de mégis az elérzékenyülés határát súrolva hallgattam osztálytársaimat, beszélgettem velük, némelyikükkel többet, mint a négy középiskolás év alatt. Emberi sorsok elevenedtek meg előttem, mint valami régi Fellini-filmen, Giulietta Masina és Anthony Quinn által életre keltett karakterek a maguk nagyszerűségükben és esendőségükben. Láttam magunkat szinte gyerekfejjel, ahogy titokban cigizünk az  iskola klotyójában, a szerelmeket, barátságokat.... mindent... és az elmúlt időt. Pár órát ismét együtt voltunk, a mulandóságot feledve, igyekeztünk ismét belelépni abba a bizonyos folyóba. Nem tudom, hogy sikerült-e, mégis most érzem, hogy megkedveltem az osztálytársaimat, és egyre jobban kedvelem őket... igy 25 év után.

 http://picasaweb.google.com/4E1985.MTKI

 

 

[ 2010. június 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

Motyogtam magamban reggelente, szakad az eső, sír az ég, dől mindenünnen a víz meg a hülyeség, nehezen elviselhető dolgok ezek, biony, de legalább pásztortalálkozó volt Várhosszúréten Ulmann Pista kocsmájában.  "A pásztortalálkozó szerintem egy kiváló ötlet, nagyon jó rendezvény. Kár, hogy ilyen későn tudott csak kialakulni, amikor ennek a kultúrának már csak a morzsái emlékeztetnek az eredeti tartalmakra. Hm, valószínű, hogy az adott keretek között ez az eredmény közelíti a maximumot, ami a pásztorhagyomány mai állapotából kihozható. " - írta levelében Agócs Gergő barátom, azt hiszem, valahogy így lehetne egzakt módon kifejezni a talalkozó lényegét. Ott volt többek között Cselényi József  lőkösi juhász, Dobcsák János Szomotorból, Mag Albert Péter Medveshidegkútról, aki rögtön beállt hegedülni Dénes mellé a Dűvőbe... és nem utolsó sorban Pál István Tereskéről. Temet az idő mindent, mondta egyszer Csavnyiczky "Krisztus" Pál, a serkei juhász. Temet az idő mindent, jutott eszembe Hosszúréten is, miközben elnéztem a furulyázó, pásztorbottal táncoló ifjoncokat. Temet az idő mindent...  bizonnyal igaza volt Krisztus Pali bácsinak.  Igen, és még jó disznósültet is ettünk.

Hát akkor néhány fotográfia ...  valóban csak néhányat tettem fel....   http://picasaweb.google.com/gyetvai.zoltanka

Reggelente a széki Ádám Istvánt hallgatom, meg a szászcsávási zenekart, meg a magyarpalatkai bandát. Az alsókálosai zenekart, és Savanyaékat Fülekről... az öreg Szencser csodálatos tárogatójátékát, a saccai cigányokat. Temet az idő mindent...

 

 

[ 2010. május 16. ]

 

 

 

 

 

Emlékszik még valaki a régi reklámra múlt század 80-as éveiből?   Itt a Márka, itt a Márma ! - hát ez a mondat örök talány a számomra.  Próbáljuk meg megfejteni :
Mi a MárkaEz egy viszonylag egyszerű kérdés. Hát az egy szénsavas cukros üditőital...   ez itt ni  a képen --------- >  

De mi a Márma

Akinek sikerül megfejtenie ezt az alapkérdést, ezt az örök talányt, annak jutalom üti a Márkát. 

 

    

 

[ 2010. május 15. ]

 

 

 

 

 

  ... és minden történt, leszakadtak az egek, Pál Pista bácsi az utolsó magyar dudás fellépett a TV2-n a  MegaSzarban /ócska csótányok méregették őt vénülő szemükkel, nyegle stílusuk bűzös tócsákba gyűlt a riherongyuk alatt.../ , kisebb botrány tört ki:  belabaszok az egészbe, mondtam, hát kivonulok, nem fogok senkinek sem magyarázkodni, köpök a kiállitásokra és a publikációkra, ilyen áron nem kell, menjenek s küldöm őket a bús picsába, a Pátria Rádióban L.T. továbbra is két szavanként bakizik és eszméletlen marhaságokat beszél néhány jámbó dzsimi szám között, vagyis minden történt, meghalt Gyökeres Gyuri, napközben szájában cigarettával Isten nagylábujját fényképezgeti már talán örökkévalóságig, szevasz Gyuri, jó másvilágot neked, reggelente a magyarpalatkai bandát hallgattam az autóban, hihetetlenül játszák a sűrű csárdást, vettem pár doboz 6x6-os feketefehér Ilford meg Fomapan filmet, hát valóban sokminden történt.

Nem szívesen hordom magammal a lelkemet ha hallgatagon járok ebben a pusztaságban, amiből kivesztek még az árnyak is, bolond idő, csak megyek, valami gépezet hajt, nekiütközök valaminek, nem tudom valaki-e, amulettek, talán éjszaka volt, talán csak be volt kötve a szemem, még tíz percet vártam, aztán úgy éretzem most kell elindulni, hamis nyomokat magam után hagyva, hogy ne tudjanak követni, hogy ne találjanak meg. Bolond idő.

 

[ 2010. május 3. ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus - Imádjuk a Pentacon six TL fényképezőgépet !

Legenda. Fantasztikus masina. Kultuszgép. Nem Mamiya, nem Hasselblad, nem Rolleiflex, nem is Asahi Pentax. Hanem Pentacon, Made in GDR. Sokkal nehezebb, kevés műanyag, sok vas, kicsinek semmiképpen sem mondható, hiszen középformátumú gép. 6x6-os film megy beléje.  Serkenjetek hát fel emberek és vegyetek Pentacon six TL-t. Ilyen minőségű középformátumú masinát olcsóbban úgysem kaptok. Objektívek dolgában úgy állunk, hogy az általam használt géphez az alap Carl Zeiss MC Biometar 2.8/80, de van hozzá Carl Zeiss Flektogon 4/50 széles, meg Carl Zeiss MC Biometar 2.8/120 kistele is.  Bővítményként fénymérős prizma is létezik a géphez.

 

Szinte minden amit a Pentacon six TL-ről tudni lehet... -  http://www.pentaconsix.com/preface.htm

 

[ 2010. május 2 ]

 

 

 

 

 

Szakbarbarizmus -  Milyen filmre fotózzunk? - érdekes kérdés ez a digitális gépek virágkorában. Sokan nem is értik... filmre? fotózni? ... érthetetlen. Pedig ha beleássuk magunkat a témába kicsit jobban, mint amennyire  agyunk digitális korlátai engedik, alaposan meglepődhetünk. Ugyanis filmre fotózni csodálatos dolog. Vásároljunk magunknak néhány analóg masinát - használt fotóscuccal kereskedő webeken bőven találunk bagó pénzért... -  és olvasgassunk szorgalmasan... aztán próbáljuk ki az egészet gyakorlatban. A felszerelést viszonylag olcsón megússzuk. Ellenben a nyersanyag és a kémia már kicsit drágább lesz. Vissza az eredeti kérdéshez:  én Fomapan és Ilford anyagokra dolgozom.

Nos, itt olvasgassatok...   http://www.fotozzunk.gportal.hu

Itt meg.... http://www.foma.sk  meg itt is.... http://www.ilford.cz/  meg itt is....  http://eshop.fomei.com/cz/kategorie/foto/ ... meg még sok helyen máshol...

Próbáljátok meg, fotózzatok filmre /is/... Remélem, ismét kiprovokáltam néhány embert...  :-)

 

[ 2010. április 24 ]

 

A  magyarpalatkai banda /Palatka Gypsy Band/ honlapja - http://palatka.ruralportal.info

 

[ 2010. márc. 28. ]

 

 

 

 Budapest, XXIX. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár - évek óta nem voltam ezen a rendezvényen. Most is hatalmas monstre buli volt, tömegekkel... és az ezzel összefüggő pozitivumokkal és negativumokkal. Több régóta nem látott ismerőssel találkoztam. Örömömre. Jó zenekarok, gyönyörű cuccok... a folkkocsmában találtam meg azt a gyöngyszemet, amit keresni érdemes - szombaton négytől hatig muzsikált ott a magyarpalatkai banda.  Kodoba Florin, Moldován István, Kodoba Lőrinc, Radák Mihály, Iona Boldi...   Gyönyorű játékukkal méltán elbűvölték a közönséget... talán jobban, mint a sör, bor és a pálinka.

Néhány fotográfia ...    http://picasaweb.google.com/gyetvai.zoltanka

 

[ 2010. márc. 10. ]

 

 

 

FREE TIBET

Az 1959-es tibeti felkelésre emlékezünk - a kommunista Kína tibeti jelenléte ellen tiltakozunk. Az 1959 március 10-i felkelés sikertelensége rögtön maga után vonta a tibeti függetlenségi mozgalom elleni erőteljes és erőszakos  fellépést és a  XIV. dalai láma - Tendzin Gyaco - száműzetésbe vonulását.

2008-ban a március 10-i tüntetéseket a kommunista megszállók erőszakkal elnyomták. 

 

            
[ 2010. márc. 9. ]

 

 

 

 

 

EMBEREK NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT !!!!!

Petícia za zrušenie zákona o vlastenectve

Dňa 1. Apríla, nadobudne právoplatnosť zákon o vlastenectve. My, dolupodpísaní občania, občianski aktivisti a študenti odmietame tento zákon pre jeho umelé snahy vštepovania vlastenectva do hláv detí a študentov, bez možnosti slobodnej voľby.  Odmietame preto zákon, ktorý vlastnectvo vyslovene diktuje a nariaďuje!

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=462241

 

[ 2010. febr. 27. ]

 

 

 

 

Hát akkor most egy kis szakbarbarizmus: a BreezeSystems jóvoltából szamítógépünkkel is távvezérelhetjük fotómasinánkat, feltéve ha Nikon D90, D5000, D300s, D300, D700, D3s, D3,  D3X, D200, D80 vagy Canon EOS-1Ds Mark III, 1Ds Mark II, 1D Mark IV, 1D Mark III, 1D Mark II, 1D, 1DS, 7D, 5D, 5D Mark II, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 1000D/Rebel XS, 500D/Rebel T1i, 450D/Rebel XSi, 400D/Rebel XTi, 350D/Rebel XT, 300D/Digital Rebel  vázakkal rendelkezünk. Nem kell más, csak egy PC /célszerű nótbuk... támogatott rendszerek M$ Windows 2000/XP/Vista/ 7 valamint Mac  OS X 10.4 (Tiger), 10.5 (Leopard),10.6 (Snow Leopard), sajnos a Linux nem támogatott... :-( ..../, valamint egy tartozék USB kábel a PC és a fotómasina közé.  Ennyi az egész. A szoftvér használata rendkívül egyszerű. A számítógépről való távvezérlés során akár élőképet is láthatunk a diszplejünkön, kézi élességállítást is végezhetünk a PC-nkről, egyszeres exponáláson túl időzített automatikus sorozatok is készíthetők a program segítségével. Póbáljátok ki.  Letöltés, FAQ, info:  http://www.breezesys.com

Kipróbáltam az új Nikon D700-at...  ez már döfi  :-)

 

[ 2010. febr. 14. ]

 

 

 

 

 

Ej, nem szeretem az idők járását!
Megfordítom kalapom állását.
Nem árt annak sem eső, sem dara,
ej, még a jég is csak lepereg róla!

Ej, amott jönnek hárman a zsandárok!
Zörgetik az apró szemű láncot.
Rám verik az apró szemű láncot,
ej, kedves babám, ne tarts hozzám számot!                  (Kalotaszegi hajnali)

 

[ 2010. febr. 8. ]

 

 

 

Szárnyas betét, hüvelygomba, lakberendező, műfogsor-rögzítő, csernyusimre, haspuffadás, felfúvódás, lábgomba-kenőcs, porból készült rakottkrumpli, csiócsipsz, lasztminit, két mobiltelefonért a harmadik, sznikersz, székrekedés, knorrleveskocka...  -   hát ezek nagyon prima dolgok, most már hajrá civilizáció, a jövő elkezdődött, meg a vonajtegy is a zsebünkben van. Itt az idő. Szép új jövő, erős Agyarország. Fel fog támadni. 

Bacchus et argentum mutant mores sapientum.

 

[ 2010. jan. 29. ]

 

 

 

"Ez az egész, amit el akartam mondani. Elmondhatnám talán még azt is, mit csináltam aztán, mikor hazamentem, hogyan betegedtem meg, meg minden, milyen iskolába megyek jövő ősszel, ha innen kikerülök, de ehhez már nincs kedvem. Tényleg nincs. Ez a téma jelen pillanatban nem nagyon érdekel."

Egy Ember, aki megírta a Zabhegyezőt.  Jerome David Salinger, jó utat, integetek Önnek az ablakból, integetek Önnek bele a sötet és hideg januári éjszakába... és köszönöm, hogy itt volt ezen a Föld nevü bolygón velünk arc nélküli láthatatlan emberekkel.

 

[ 2010. jan. 14. ]

 

A mai nap gondolata:  Tanulj tinő, ókor lesz belőled.

 

[ 2010. jan. 9. ]

 

 

 

 

Ebben az országban ahol élek, egyetlen rádióadó sugároz hattól hatig magyar nyelven. Ma ezt hallgattam. Valahogy úgy vagyok ezzel a rádióval, mintha mondjuk  egy tyrannosaurus rexet látnék - bármennyire is szörnyülködnék tőle, akkor sem tudnám levenni róla a tekintetemet. Tehát az emtett adó valami dél  körüli műsora stúdióbeszélgetés volt - a porondon egy ismert politikus. A műsorvezető finoman szólva nem állt mindig hivatása magaslatán, a technika is hagyott kívánnivalót maga után, de a betelefonáló hallgatók.... ők voltak a hab a tortán. Néha az volt az érzésem, hogy telefonálás előtt direkt bolondgombával etették őket. Egyedül a főszereplő volt vérprofi, higgadt, megfontolt, logikus és értelmes. Érvelt, nem csak beszélt, hanem mondott is valamit. Nem azt állitom, hogy egyetértettem vele, de meg kell hagyni, jó volt. A műsor végére, öt percel tizenkettő előtt, nem tudtam nevessek-e vagy sírjak, de ezt gyorsan eldöntötte helyettem a műsorvezető - vendégét kis híjján elvtársnak szólította, ezzel feltéve teljesen abszurd és szürrealisztikus műsorára a koronát, engem pedig lónyerítéshez hasonlatos kacajra fakasztott.

Bolgár Györgynek a Kossuth adón volt valamikor egy műsora - Beszéljük meg volt a cime...  talán ott kezdődött a rádiózás.... a rádiós műsorvezetés. Igaz az nem volt annyira szórakoztató :-)

 

[ 2010. jan. 7. ]

 

 

 

 

Aki hallottad ezt a dalt,
egy szilánkját annak a dalnak,
melytől a világ szíve szakad meg:
aki hallottad ezt a dalt:
ocsudj lomha szörnyeidből.

Weöres is a csodáról gondolkodik ebben a versében, 1952-ben. Hát Sándor, igaza van: ocsudok lomha szörnyeimből, 2010-ben. Legalábbis igyekszem.

 

[ 2010. jan. 2. ]

 

 

Megdöbbentő. Basszdmeg visszajöttek a bolsevikok. Vagy tán el sem mentek? Kísértet járja be Losoncot - a kommunizmus kísértete.... 2010-et írunk ? ..... Ezt az óriástacepaot ma fotóztam Losoncon egy áruház forgalmas parkolójában.   Föl föl ti rabjai a földnek, föl föl te éhes proletár, a győzelem napjai jönnek, rabságodnak vége már... boldog új évet mindenkinek.

 

               

 

[ 2009. dec. 29. ]

 

 

Salgótarján. Táncház. Érdekes volt elgondolkodni az idő múlásán. Néztem negyed századdal ezelőtti önmagamat, s első kassai táncházaimra gondoltam. Azóta kopasz vagyok, ráncos a homlokom, pocakom nőtt és visszeresek a lábaim. Csavnyicky Krisztus Pali bácsi a serkei juhász megmondta: temet mindent az idő.

Akit érdekel néhány fotó a táncházról - http://picasaweb.google.com/gyetvai.zoltanka

 

[ 2009. dec. 22. ]

 

 

 

 

"de, amit most mindjárt az elején hangsúlyozni szeretnék, hogy az ő, mármint Bormester Mihály részéről (life and opinions of Michael Winemaster), semmiféle bizalomról szó sem volt. Lehet, sőt valószínű, hogy valamilyen generálgyónást csinált, az ok most nem érdekel, és talán egyáltalában nem is érdekes és, mint agent spirituel, mondjuk, éppen én voltam ott, éppen én, ami nem volt véletlen, de akár az ő részéről, akár az én részemről nem is volt szándékos, hanem véletlen is, végzetesen értelmes is, amint ez már lenni szokott, volt benne olyan furcsa, egészen furcsa logika, majdnem illogikus logika, nem mondom, hogy magasabb, hanem olyan másféle, olyan, de ezt most hagyjuk, talán később majd lesz rá alkalom, beszélni fogok róla, bár maga a dolog mellett elég érdektelen".

Ugyan mindannyian Bormester Mihályok vagyunk?  Hát? Nos akkor? Talán kérdezzük meg Hamvas Bélát.

 

[ 2009. dec. 19. ]

 

 

 

De még mielőtt elért volna az utolsó verssorhoz, már tudta, hogy soha többé nem lép ki ebből a szobából, mert úgy volt elrendelve, hogy a tükrök (vagy trükkök) városa szétszóródik a szélben, és kihull az emberek emlékezetéből, mihelyt Aureliano Babilonia végez a pergamenek megfejtésével, és hogy mindaz, ami írva vagyon bennük, öröktől fogva és mindörökre megismételhetetlen, mert az olyan nemzetségnek, amely száz év magányra van ítélve, nem adatik még egy esély ezen a világon.” - ezekkel a sorokkal végződik a Száz év magány.

Márquez...  hmm.... süt a napocska bennem, derült az égboltom.

 

[ 2009. dec. 15. ]

 

 

A halottak. Néha megérintenek, elmenőben, könyökkel. De soha nem szólnak hozzám, személyesen. Mert meghaltak. - írta Márai Sándor 1979-ben, Naplójában. Szerintem sokat tudhatott a halálról és sokat az életről is... erről jut az eszembe, hogy a hörcsögök is megérezték a telet. Mert tél és hideg van.

 

[ 2009. dec. 13. ]

 

 

 

Luca napja - ma délelőtt ágyban fekve fogalmazódott meg, hogy aki korán kel az lusta. No és az aki korán kell? 

Kemény Katalin szerint "amikor a völgyi nyirok a nappal belehulló súlyát köddé tisztítja, amikor az est csendje a dombok homlokán megül... irgalmas árnyat vet minden bűneiben szenvedő álmára..."

 

[ 2009. dec. 8. ]

 

 

Gyerekkoromban egy évben csak egyszer lehetett mandarint kapni - Mikulás és karácsony között. Akkor is csak a szerencsésebbeknek jutott, meg azoknak akik a zelovocos nénivel baráti viszonyban voltak. Ez az egész arról jutott eszembe, hogy a minap láttam néhány kölköt mandarinnal dobálkozni. Romlik a világ, rohad a mandarin.

 

[ 2009. nov. 29. ]

 

Penészes sajtot vacsoráztam, csilimártással, csípott, mint a rossznyavoja. A jányom sziniminiszt evett, úgy nézett ki, mint a szárított kutyaszar.

 

[ 2009. nov. 21. ]

 

 

 

 

 

 

Bettes Pista verseit olvagatom... "Hortyolászva szontyologtam/ Bittyu bodak mind odalett/ Pók  csüngött a szemembe/ Busseng vót a zsebembe!"

Batonyaival beszélni

Batonyai beszélt velem
Beszéltem a szájával

Szép szál legény Batonyai
Olyat szól hogy szétszállasz
- öröm vele beszélni!

 

[ 2009. nov. 17. ]

 

 

Kommunisták emlékeznek ma arra, hogy köpönyeget fordítottak, valami húsz évvel ezelőtt. Annyira abszurd, annyira elképesztő, annyira undorító... 1989 november 17-én fegyvert fogotott minden szegény, éjjel nappal szólt az ágyú, s annyi vér hullott a hóra, hogy vörös lett a szovjet nép lobogója, azóta. Ámen.

 

[ 2009. nov. 13. ]

 

 

Én vagyok az, aki nem jó,
a fellegajtó - nyitogató.
Nyitogatom a felleget,
sírok alatta eleget.                                               (Kalotaszegi népdal)

 

[ 2009. nov. 11. ]

 

 

 

Ez sem az már, semmi sem a régi,
ki kéne mindent, mindent cserélni,
ez sem az már, semmi sem a régi.
Én sem vagyok az, már aki voltam,
csókolómmal köszönnek a boltban,
semmi sem válik be igazán.....                            (Csókolom)

 

[ 2009. nov. 10. ]

 

A látás nem látja önmagát. Hogyan láthat valami bármit, akármi mást, ami nem látja önmagát.  (A bölcsesség szirmai - buddhista tanmesék és versek)

 

[ 2009. nov. 9. ]

 

Az ember magának okoz szenvedést, ebben saját rossz tettei az eszközei.  (A bölcsesség szirmai -  buddhista tanmesék és versek)

 

[ 2009. nov. 4. ]

 

A tudat önmagában tiszta fény. A szennyeződések csak rátapadnak.  (A bölcsesség szirmai - buddhista tanmesék és versek)

 

[ 2009. nov. 1. ] .................................